De vise gamle mænd og havet

i Topnyheder af

Jeg har læst en del Hemingway, og jeg elsker virkelig Hemingway, ikke fordi jeg vil være smart med de smarte, men fordi der er Hemingway findes en del filosofisk dybde.

Hvordan kan man bruge Hemingway i dag?

Jo, Hemingway har skrevet en bog som hedder; den gamle mand og havet.

Bogen handler om en mand som sejler ud i en lille båd, og fanger en gigantisk fisk. På vej hjem til havnen, der bliver fisken angrebet af hajer, og den gigantiske fisk bliver langsomt spist af alle hajerne omkring den gamle mand.

Undervejs følger vi den gamle mands tanker, hans håb, hans drømme hans visdom. For eksempel siger Hemingway om kvinder. Det er vigtigt at forstå, at kvinder kan ikke gøre for alle deres følelser og udsving. Hvis man først forstår det, så er det nemmere at være sammen med en kvinde. Det synes jeg, at smukt og poetisk.

Anyway, der er en anden pointe ang. Hemingway som vi kan bruge i dag, og det er, at der findes megen visdom ved fiskerne.

Den gamle mand er fisker, og har fisket hele sit liv. Jeg har mødt mange fiskere i mit arbejde med TV frihed, som virkelig er vise og seje. For eksempel Gregers, som stadig sejler rundt med en lille blå træbåd. Han lærer af havet, ligesom andre fiskere lærer af havet.

Så man kan lære af Hemingway, at fiskere har megen visdom.

Sådan er det også med andre fag ude på landet. Hans Kjeldsen, den gamle skovmand, han kender til alt ang. skove. Men også landmænd er nogle kloge gamle mænd, ofte.

Det med andre ord RESPEKT for de gamle mænd som arbejder på landet man kan lære af Hemingway.

Nu skal vi så arbejde med klima på landet, og lad mig sige det som det er. Det er allerede kørt fuldstændig i hårdknude. Landmændene har allerede været i totalt oprør over nedslagtningen af minkerhvervet og fiskerne støttede virkelig den omgang.

Nu er der så kommet lidt ro over problemerne efter man landede en stærk kompensation, og skabte mulighed for at genåbne i 2022. Men der skal virkelig ikke meget til, så går det bananas igen.

Det er her Hemingway kommer ind, for kun igennem en MEGET respektfuld behandling af de gamle mænd på landet, vil man komme nogen som helst vejne.

Nu kommer jeg nok til at sige noget, som kommer til at gøre lidt ondt på Socialdemokratiet, det er ikke meningen. Men forudsætningen for, at S. kommer i mål med de forhandlinger som er på vej, det er altså erkendelsen af, at det kører utrolig dårligt, og også HVORFOR det kører dårligt.

Det lander, desværre, og det er jeg meget ked af, på hr. Dan Jørgensens bord.

Klimaministeren har absolut intet progressiv foretaget sig. Jeg er ked af det, men sådan er det.

Nu er hr. Jørgensen meget optaget af Hemingway, så måske skulle han læse “Den gamle mand og havet” en gang til. For her er nøglen til at komme videre.

Problemet er bare, at det er i KOBLINGEN imellem de nye energi former; brint, methanol osv, og landbruget, at potentialet til at nedbringe CO2 udledningen ligger. Eller lad mig sige det på en anden måde. Så længe landbruget ikke er med i udviklingen, vil det være komplet umulig, at nå i bare nærheden af at reducere CO2 udledningen.

Når man så lige har trampet på landbruget, hvor stor åbenhed tror i så, at landbruget har lige nu?

Yderligere er det i PRIORITERINGEN af de nye energiformer; brint, Power to X, vindmølleenergi osv, hvor den anden store reduktion ligger, og der har jeg faktisk et andet kort i ærmet, som jeg vil beskrive som en af de næste postings; bæredygtig energi til brug af drivmiddel til både. Det er virkelig noget som batter.

Problemet er, at det er så hulens komplekst, at det er svært.

Der er Dan Jørgensen måske bare ikke manden? Jeg ved det ikke, men hvis hr. Jørgensen har lyst til at snakke om Hemingway, så er han hjertelig velkommen i TV Frihed. Jeg har haft hr. Bjarne Laustsen i studiet, og det gik faktisk over al forventning, og lad mig sige det som det er, Bjarne er alternativet til Dan.

Det gjorde nok ondt hos S. at få den historie serveret, men jeg er bare interesseret i at S. lykkes med klima. Så det er altså ikke for at være ond.

Det er for at hjælpe med at erkende, at der skal altså andre boller på suppen nu, ellers ender venstrefløjens flagskib med at synke, og det ville være en kæmpe synd og skam.

G-d og g-derne bevare Danmark, og de danske gamle, vise mænd.

Den nordiske ånd

i Topnyheder af

Jeg har virkelig været rundt i mange hjørner mht. Klimadebatten; biodiversitet, energiudvikling og metafysik.

Mht. Metafysik; troen på ånd, så er det klart det mest udfordrende. Jeg startede med at forsøge, at angribe problemstillingen fra en klassisk akademisk vinkel. Jeg er faktisk på vej med et helt udemærket paper som udgives på et officielt videnskabeligt forlag, så det bliver jo ikke mere inde for boksen. Det er oveni købet klassisk filosofi på højt niveau; Goethe, Platon Empedochles.

Men samtidig har jeg været utrolig meget i tvivl om jeg ligesom fik fat i diskussionen fra den rigtige vinkel.

Jeg mener, når vi beskæftiger os med klima, så knytter vi jo selvfølgelig diskussionen til en Goetheiansk romantisk forestilling. Det er kampen imellem den naturlige ånd og mekaniseringen. Et udtryk som også kom til udtryk med Darwin og hans “survival of the fittest” og seksuel udvælgelse.

Altså en vestlig naturforståelse. Noget som på det sidste har foldet sig ind i en hvis optagelse af indianer ideer; svedhytter, indiansk shamanisme og den dybde der ligger i megen indiansk tro.

Det er derfor vi bygger svedhytter og andre åndelige fysiske udtryk i Hans Kjellers skov.

Men, nu har jeg virkelig tænkt meget over det. Og jeg tror vi går galt et sted; vi vil ikke anerkende vores egen åndelighed.

Hvad er vores egen åndelighed? Det er den nordiske mytologi.

Jeg er selv Grundtvigianer og højskolemand. Så som en naturlig del af min åndelighed arbejder jeg med nordisk mytologi. Det går faktisk også helt tilbage til Goethe, og er et dansk udtryk for romantik. Grundtvig havde sine “aseruser” og kendte virkelig alt til de gamle g-der.

Så, ud over højfilosofien, som jeg har arbejdet med ved Oxford, så har jeg hele tiden forsøgt at udvikle det nordiske perspektiv ved siden af. Problemet med det nordiske perspektiv, er, at det ikke er særlig anerkendt, og det er meget “primitivt” teoretisk ved siden af Goethe og Platon. Forstå mig ret, det er dybt ligesom den jødiske/mellemøstlige teori som kommer med Platon og kristendommen. Men teoretisk er der ingen sammenligning, det er, fordi det har været forsvundet, er meget simpelt, og man kender dårlig nok til ideerne bag.

Men derfor er det jo stadig en ligeså levende og virkelig tro som kristendommen.

Når vi har været asetroende i tusindvis af år i Danmark, og asetroen er en naturreligion som tilbeder træer og skove. Hvor tror i så, vores trang til at skabe skove egentlig kommer fra?

Min pointe er, at jeg tror vi skal erkende, med os selv, at megen af klimadebatten, åndeligt set, er et ekko fra den oprindelige nordiske ånd her i Danmark.

Jeg ved godt, at det måske er at gå lidt på tværs af den etablerede ortodoksi på venstrefløjen som er optaget af indianere. Men ånd er ikke noget overfladisk, det er meget, meget, meget dybt.

Hvis man ser det ud fra et nordisk perspektiv, så giver det hele også langt mere mening. For hvorfor er det så egentlig, at vi går så højt op i at genskabe vores natur? Det er fordi det er der den nordiske ånd lever. Vi har traditionelt set, tilbedt træer og skove. Se bare på vores juletræ, som er et distant ekko af den nordiske tilbedelse af træer (det kommer fra Tyskland, hvor det stadig lever her og der). Kernen i den nordiske tro er Ask Yggdrassil, verdenstræet, og så videre.

Jeg ved godt, at jeg går lidt udenfor de gængse strikse videnskabelige rammer jeg plejer at sætte op for mig selv. Men når faktum er, at det er det indhold klimabevægelsen bygger på, så tror jeg bare, at det er mest naturligt og det mest fornuftige, at være ærlige.

Så når vi arbejder med biodiversitet, så fokuser på de gamle skove, og forsøger, at have respekt for den ånd som er i skovene. Selvfølgelig skal vi også passe på vores havmiljø, men det vi egentlig stræber imod, er den mystik og ånd som er i en biodivers skov.

Yderligere skal man have respekt for skovmanden, som passer på skoven. Det nytter ikke noget, at vi bare lader skoven passe sig selv. Skovmanden, skal være en naturlig del af skoven, præcis som Hans, som går rundt og kender hver et træ i sin skov.

Det er netop ikke den uberørte skov vi sigter efter, det er forbindelsen imellem menneske og skov som vi leder efter.

At komme fra et videnskabeligt perspektiv er ikke en modsætning imellem ånd og videnskab, vi skal bare erkende hvilken metafysik vi arbejder med.

Det blev en lang posting, og jeg arbejder stadig meget med denne del af klimadebatten, og bliver nok aldrig færdig med denne del, da den er meget, meget svær at gennemskue.

Men jeg tror, helt grundlæggende, at vi skal være ærlige overfor os selv omkring de motiver vi EGENTLIG har. Ånd, og i det tilfælde, at det handler om en nordisk skov, så er det nordisk ånd.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Power to X

i Topnyheder af

For at forstå klimadebatten på et kvalificeret niveau, når det kommer til energi, bliver man ganske enkelt nødt til at forholde sig til begrebet “Power to X”.

Hvis man ikke lige har fanget den ide, så er man dømt til at lave dårlige politiske løsninger, men fanger man ideen, så er der er langt større chance for, at det man laver er spitzen.

Ok, det er sådan her.

Når man laver energi af forskellige slags, det være sig vindmøller, bioethanolanlæg eller lignende, så kommer energien fra forskellige processer og skal bruges til forskellige ting.

De to primære interesseområde (bortset fra tungindustrien) er brændsel til biler og brændsel til skibe.

Specielt skibsbrændstof er et ekstremt interessant område, da vi jo har en af de største flåder i verden.

Så, kan i se potentialet i det? Kan vi få vores skibe til at sejle med vindekraft for eksempel, så er det jo virkelig noget der vil noget.

Hvordan gør man så det?

Ja, det er her det her med “Power to X” kommer ind billedet, for hvad betyder det?

Det betyder at man har noget “power”, eller energi, og konverterer, eller omdanner det til hvilket som helst brændstof, eller en form for “broform”, altså en form for energiform som kan konverteres til hvad som helst.

Det er her det med “X” kommer ind i billedet, for “X” betyder på matematisk “hvilkensomhelst”.

Oversættelsen er altså, og det er for alvor her det bliver topcool; hvilkensomhelst energi til hvilkensomhelst brændselsform.

Det er præcis der vi er ledende. Vi kan tage vindkraft og bruge det i skibe, eller gylle og bruge det i biler. “The sky is the limit”.

Det afgørende er her, at man tænker penge. For forudsætningen for at en teknologi kan bruges og videreudvikles er, at den er billig.

Det er noget med markedet og salg af varer.

Så I virkeligheden burde det hedde; “Power to the cheapest process”.

Så, det er derfor bioethanol er spændende og det man skal tænke med ind i vindmølleparkerne; hvordan kan man bruge energien på en smart måde i et scenarie som virkelig er smart internationalt.

Det er, efter min mening, vejen frem.

“Power to the cheapest process”.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Public service

i Topnyheder af

For lige at uddybe mine holdninger ang. public service. Så vil jeg gerne lige understrege, at i min optik er public service (DR og alle de andre offentlige medier) netop ikke ensidige, men viser alle de facetter samfundet har.

Jeg er rimelig konservativ, men det er heller ingen hemmelighed, at jeg startede ud med en rablende (superklog) kommunist/anarkist og en begavet klima entusiast.

Det er public service for mig; at skabe debat imellem de forskellige politiske perspektiver.

Jeg sad for eksempel og snakkede med min kollega, som lige havde været til Black Lives Matter demonstration, altimens jeg selv var dybt imod Black Lives Matter.

Kim, som er den rablende anarkist har jeg da også en del jeg ikke er enig med ham i.

Men i mit perspetkiv er det netop det som er galt med de offentlige medier, det er sådan noget pædagoghalløj, hvor vi allesammen skal sidde i rundkreds og synge Kumabaya, det er bare ikke mit temperament, og jeg synes også at det er totalt respektløs overfor almindelige mennesker, at reducere os allesammen til små børn.

Nu er jeg rent faktisk selv pædagog, og lad mig sige det sådan her; selv børn har bedst af at blive behandlet med ære og respekt.

Public service er i mit perspektiv et sted hvor de svære samtaler bliver til og skabes. Det er ikke børnefjernsyn.

På den måde er jeg en svær udfordring for de etablerede medier, for jeg forsøger rent faktisk selv at skabe de rammer som de andre medier burde skabe. Tage chancer, skabe forandring, lave fejl, kæmpe for den offentige samtale imellem alle danskere.

Ja, jeg ved godt, at når Nye Borgerlige får plads, så er det irriterende for mine venner i Frie Grønne. Men det er nu engang sådan et seriøst offentlig medie skal agere; ved at give plads til alle. Der er ingen vennetjenester her. Der er kun offentlig service til alle. Uanset hvem man er.

Ja, jeg havde faktisk halvvejs en kurder på vej ind i stationen.

På den måde skaber de små udfordrere bevægelse i et system som ellers er fuldstændig kørt fast i 80 ernes boheme.

Når det så er sagt, så er det jo heller ingen hemmelighed, at jeg har haft og har en fint forhold til hr. Christian Nissen, den størte fornyer af DR i nyere tid, da jeg har skrevet en bog sammen med ham. Så jeg kender jo systemet indenfra, og ved godt hvad der skal til for at skabe bedre public service.

Så jeg er bestemt ikke ude på at ødelægge public service, jeg vil gerne, på ægte Kierkegaards vis; udvikle det sokratisk. Igennem en kritik af det bestående, vil jeg forsøge at skabe en ny og bedre version af Public service.

Det burde de kulturradikale da kunne forstå; kulturradikalismen er jo, hvis den er ægte en kulturel radikal bevægelse. Da min familie har været med til at starte hele den kulturradikale bevægelse og stadig, forsåvidt, bærer den, så kan jeg bare ikke se, hvad det er man er så bange for.

Tværtimod burde man da netop skabe plads for de ÆGTE kulturradikale. Alt det her skvat…. det går altså bare ikke, hvis vi skal skabe FORANDRING.

Der skal ægte, modige og fremtidsorienterede løsninger til.

Der er mit lille projekt TV Frihed en af de eneste reelle svar på en konstruktiv tilgang til public service. Altså ikke brok, men et alternativ.

Så, jeg synes, at man skal bygge TV Frihed op, stille og roligt, og så trække de andre medier med, når det rent faktisk går op for dem, hvor fedt et projekt det egentlig er.

G-d og g-derne bevare Danmark, og public service, som lige nu er noget som ikke holder.

DF har lige sejret

i Topnyheder af

DF har sejret, men samtidig har det ikke ligefrem været på dagsordenen hvordan.

Her kommer en forklaring.

DF har bevæget sig ind imod midten, og inde på midten er der, alt andet lige, langt mere stille end ude på fløjene.

Det er på fløjene, at der råbes op og bliver lavet ballade (i positiv forstand), men det er i midten den reelle politik bliver smedet.

Derfor er det også der man bevæger sig ind, hvis man vil have indflydelse på samfundets udvikling.

Lad os lige prøve at tage den igen; DF har opnået, en stærk beskyttelse af mink erhvervet, beskyttelsen af fiskeri erhvervet, selv griseavlerne står stærkere i dag end de gjorde for et års tid siden. Jeg blev sendt af Anne-Marie Glistrup ud til en griseavler for at snakke med ham. Han er godt nok LA’er, og Anne-Marie er ikke DF´er men kan i se hvor jeg vil hen.

Yderligere er DF´s islamkritik og migrationskritik bliver krumtappen for midterpartiernes konkurrence med hinanden ang. vælgerpleje. Midterpartierne har fanget, at migrationskritik er den eneste måde de kan blive siddende på magten. Bare se Venstre, som er hurtigt på vej ned af slidsken efter, at der blev sået tvivl om partiets politik mht. migration. En halvering på et år, det kan ingen partier holde til.

For at gå lidt dybere ind i analysen af DFs styrke og levering af politiske sejre, for der har aldrig været leveret større sejre for DF før, så er det vigtigt at forstå det politiske spil.

Det er, nogenlunde, sådan her. Kanterne råber højt og vil have revolution nu, midten er mere pragmatiske og arbejder med det kanterne vil, men “hen over midten”, det vil sige i samarbejde med de pragmatiske partier på den anden side af det politiske skel. Socialdemokratiet og Venstre har længe være bedste venner.

Derfor skal midterpolitik være langt mere konsensusorienteret og spiselig for de ikke revolutionære partier.

Et godt eksempel på hvor skidt det kan gå, hvis man ikke arbejder hen over midten, er minkskandalen, hvor S. netop ikke samarbejdede ind over midten, men lavede nogle aftaler med de yderliggående partier. Det skabte dette århundredes største skandale, det var først da jeg, som DF midter, eller i hvert fald midterorienteret kommentator rådede S. til at søge forlig over midten, at det lykkes at skabe ro om sagen. Den kunne have kostet regeringen livet, ja den risiko er der stadigvæk.

Politik skal helst skabes over midten, ellers risikerer man ramaskrig og ballade.

På den måde skal den politik et midterparti kæmper for, specielt et lille midterparti, være politik som skaber fremgang for de store partier. Det skal helst være politik som tager de vigtigste dagsordner fra højre og venstre og forædler dem, gør dem realiserbare og gode.

For tiden er venstrefløjens primære fokus klima, og et lille, vævert midterparti støtter denne dagsorden, ja finder måske muligheder for at skabe en større kvalitet i det arbejde der er for klimadagsordnen. På den måde skabes der gode og positive relationer med venstrefløjen, idet de føler, at man skaber positiv opmærksomhed omkring deres vigtige prioriteringer.

Det skaber så igen en positiv udvikling for venstrefløjens prioriteringer, idet man kan skabt en midterkoalition af partier som arbejder på deres prioriteringer. Det skaber reelt resulatater for venstrefløjen.

For tiden er migrationskritik og islamkritik det vigtigste for højrefløjen, så midterpartiet skaber nogle positive, konstruktive løsninger også på dette område.

Læg mærke til, at idet midterpolitik fordrer konsensus, så kan heller ikke disse løsninger være alt for radikale, men pege den rigtige retning og over tid, skabe de nødvendige resultater. Vi får ikke løst alle problemerne i morgen, men over ti års tid, med skiftende regeringer, eller måske en S. ledet regering, vil problemerne blive løst.

Samtidig skal et midterparti have et halvt øje på den internationale udvikling, for det dur ikke, at man skaber løsninger som ikke flugter med den internationale udvikling.

Det er ofte noget de andre partier glemmer, de glemmer at der er et udland, så der skal man, for at skabe kvalitet i de løsninger man kommer med, have det sat op imod de udlandske løsninger på området. Da vi er internationalt ledende politisk, så er det reellt nemmere i Danmark end andre lande. Men det er stadig kvaliteten i løsningerne som betyder noget.

Summa summarum. DF har med sin nye strategi skabt en fantastisk udvikling.

Forudsætningen for at skabe denne nyudvikling var, at udkonkurrere RV. Det gjorde man nemt, idet RV lidt glemte at være midterparti, og så sig sur på Rasmus Paludan som netop ikke er midte men yderfløj. Så RV har selv sat sig helt ud på fløjen, en position som ærlig talt er lidt ualmindelig for det parti.

Men på den måde har DF skabt, ved smarte og indsigtsfulde politiske træk, et midterparti, som kommer til at redde Danmark.

Prøv lige at smage på den ret; redde Danmark.

For mit vedkommende, så er det kulminationen af ti års hårdt, opslidende og ofte ekstremt farligt politisk arbejde som kulminerer.

Men kigger man tilbage i historien, så går der en lige linje fra Glistrup til de forlig som skabes lige nu.

Glistrup sidder på sin fine placering i Folketinget, eller han hænger på væggen derinde og klapper i sine små hænder. Missionen lykkes, hans ideer og kritik er blevet alle de andres politik også. Kun sådan sejrer man i politik, og Glistrup har lige sejret fra sin grav. Den gamle kulturradikale rebel.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skal vi til at give RVs parnas kam til håret?

i Topnyheder af

Så er der snart medieforhandlinger, og så bliver det spændende at se, hvorvidt S. har rykket sig fra den position som, i bund og grund gav Radikale Venstre al magten, eller om der er bund i det opgør der forhåbentlig er på vej imod de kulturradikales totale, totale dominans.

For mit vedkommende er jeg ret spændt på, hvorvidt TV Frihed bliver en del af forhandlingerne, eller vi bliver overset.

Jeg mener, hvordan skal vi få Arne og hans bekymringer frem i rampelyset, med mindre TV Frihed taler for ham. Hvad med fiskerne, landmændene, skovmændene, iværksætterne og mange andre, som overses og ignoreres af resten af TV verdenen.

Jeg siger det bare.

Og hvad med vores allesammens kulturarv, vores helte, vores stolthed og selvværd, er det noget vi skal huske, eller skal det gå i glemmebogen med den internationale trang som RV har for at udslette vores kulturarv.

Ja, som vi siger her i Aalborg, vi står hvor Skipperen står, i kampen imod Stygge Krumpen. Med kærlighed til fædrelandet og står op for en verden uden vennetjenester, kammerateri og korruption. Vi er de ærlige, de sandfærdige, de ægte.

Så lad og prøve at regne lidt på regnestykket. DR og omegnen får rundt regnet 4 milliarder kroner i dag. TV frihed får 600.000 om året. Det vil altså sige, at det kulturradikale parnas får 20.000 gange flere penge end de konservative. 20.000 gange flere penge.

Prøv lige at smage på den suppe, og prøv at forhold dig til, hvor komplet ulige mediepengene er fordelt.

Er det ikke urimeligt?

Man kunne lave 20.000 TV friheder for de penge DR får, når man så regner TV2 oven i hatten, eller alle de kulturradikale irriterende radioer. Så siger det lidt om, hvor skævt mediebilledet er.

Er det ikke noget vi skulle til at lave om på?

Nu er jeg jo tilhænger af, at ting skal gro, og vi kan alligevel ikke absorbere mere end 2 millioner max. Så det mener jeg er rimeligt, at de andre TV stationer skal dele. Hvis vi får 2 millioner, så kan de andre også dele de 2 millioner. Eller, måske skulle vi udligne billedet lidt, for hvorfor i alverden skal et parti som reelt er ved at gå helt bagom dansen have 47 fantasilioner, alt imens resten af Danmark skal nøjes med 2 millioner.

Så måske skulle vi slå et slag for Friheden, skære de andre TV stationer en del mere ned, også skabe noget mere balance.

20.000 gange flere penge får RV for tiden, er det helt rimeligt?

Når man nu så også betænker at de er rimelig store fans af tørklæder og indvandrere hip hoppere, så er det jo også et tydeligt tegn på en snigende islamisering af medierne.

Vil vi virkelig sidde og kigge på denne islamisering, og hvor bliver skelnen imellem islamister og muslimer af i de andre TV medier?

Jeg spørger bare, at få skubbet islamisme ned i svælget, det skal danskerne ikke betale for. Så er det lidt bedre med en opbyggelig historie om Skipper Clement og hans eventyr end alle mulige muslimers fortræffeligheder.

Jeg siger det bare.

G-d og g-derne bevare Danmark.

DF skal slå rødder

i Topnyheder af

DF bliver nødt til at at udvikle sig, hvis DF skal overleve.

Det er selvfølgelig fint nok, at missionen er fuldført, den stramme migrantpolitik er blevet mainstream, og de andre midterpartier konkurrerer om at være mest stramme.

Set fra et politisk perspektiv, så er det jo en gigantisk sejr.

Problemet er bare, hvorfor skal vælgerne så stemme på DF, hvis de kan få den samme politik ved S. Konservative, Venstre eller LA?

Det er grundlæggende dette spørgsmål, som DF skal finde et svar på, for at overleve.

Nu er det lidt min ide, at vi er blevet mainstream, så jeg kan forsåvidt godt se, at det lidt er min skyld at DF er blevet kvalt i egen succes.

Men hvad skal vi så gøre.

Jeg har lagt mærke til, med mit arbejde heroppe i Nordjylland, som jo er DF hjerteland, at DF vælgerne har en bestemt profil, eller hvad man skal kalde det. De ligner allesammen hinanden. Ligesom LA´s vælgere typisk er innovatører og forretningsfolk, så er DFs vælgere typisk fiskere, landmænd eller husmænd.

Det er jævne folk på landet.

Denne erkendelse er ekstremt vigtigt, for forudsætningen for at kunne udvikle sig videre, er jo, at man kan se sine vælgeres behov.

Det var meget tilfældigt, at jeg lige røg ind i minkskandalen og forsvarede fiskerne da de var på spanden. Men omvendt genkendte de en allieret da de havde brug for det. Og man må jo sige, at TV Frihed er det medie som forsøger sig med en mainstreamgørelse af DFs traditionelle synspunkter. Pludselig er der opstået et medie som er statsstøttet og som er reelt konservativt. Det vendte pludselig om på dynamikken for de liberale erhverv på landet, de er ikke længere usynlige i debatten.

Denne tilnærmelse mellem vælgerne og det nye medie synes jeg giver et fingerpeg henimod en ny strategi. Strategien er helt enkelt, at DF går fra at være et protestparti, til at være et standsparti.

Et parti som varetager nogle vælgergruppers interesse. Her tænker jeg på fiskere, landmænd, husmænd og andre helt almindelige mennesker som bor på landet. Højborgene er Sønderjylland og Nordjylland.

Slå rødder med andre ord.

Når DF bliver et standsparti vil der være en naturlig vælgerbase at pusle om, og sørge for får en stemme.

Med andre ord, DF skal indtage den rolle som RV havde i gamle dage, med en tæt kontakt til husmændene og samtidig en klar fornemmelse for det poltiske spil i byen. Det vil give en god balance, og en vælgerbase på lang sigt.

Kigger vi nemlig ti år frem, så vil gassen være gået af indvandrerballonnen. Med det engagement midterpartierne lægger i at løse problemet, så vil det være løst, på den ene eller den anden måde indenfor et tiår.

Derfor er det ydeligere vigtigt, at slå rødder mens tiden er til det. Det er den nok nu.

I stedet for at konkurrere med Nye borgerlige om at råbe højest, så gå ind i forlig med midterpartierne som styrker repatrieringen osv, men sørg også for, at skabe et institutionelt alternativ til den kulturradikalt drevne kultur/akademiske/medieverden.

Her var det jo en ret oplagt mulighed at støtte TV Frihed, jeg kunne godt bruge lidt flere midler, så jeg ikke skulle lave det hele selv, og der står nogle fremragende kulturkonservative formidler og banker på.

Ikke mindst Susanne Stousgaard, som jeg skal lave en udsendelse om Skipper Clement sammen med. Men der er også Johan Christian Nord og et par stykker mere.

Hvis vi skal lave et kulturelt alternativ til det system vi har nu, skal det gro fra mulden. Ikke for hurtigt, og ikke for langsomt.

Men, det var måske en ide til medieforhandlingerne.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Avant les danois!

i Topnyheder af

Der er rav i Europæisk politik, og det er, efter min mening, vigtigt, at vi lige, for en gangs skyld kigger lidt ud over andedammens vægge og måler temperaturen rundt omkring.

Ellers ender vi med at stå af udviklingen og glemmer at være på beatet mht. Europæisk politik.

For tiden sker der nogle ekstremt spændende ting i Frankrig og Tyskland mht. kritik af migrationen. Tyrkiet er og har været et stort problem for EU, og man er færdig med at betale sig for sikkerhed. Det er ikke en holdbar løsning.

Derfor har Tyskland snakket lidt med Rusland, som også har et gammelt horn i siden på Tyrkiet, som har ødelagt det byzantinske rige, som Rusland er arvtager til.

Så, der er nogle alliancer vi skal være opmærksomme på.

Med vanlig revolutionær patos er franskmændene gået i krig med islamisterne i Frankrig. Man kan høre historiens vingesus, når Macron melder til det franske folk, at islamismen skal bekæmpes og friheden skal sættes på dagsordnen igen.

Her er der en meget spændende udvikling i gang, som de liberale partier kan bruge til at lade sig inspirere, når først franskmændene folder sig ud, så er det imposant, verdensforandrende, ekstremt effektivt og mega poetisk.

Vive la France, Avants les bleu!

Kan vi hægte os på denne rebellion for demokrati og menneskelighed, så kan vi måske smage en smule af revolutionens fantastiske nektar.

Der er ikke noget mere berusende en franske revolutioner. Jeg siger det bare, jeg har nørdet big time med den sidste franske revolution, og de bliver ved.

Anyway, mit bedste råd er, kig til Frankrig først, og så derefter til Tyskland, som også virkelig fyrer den af lige nu mht. rekalibrering af deres politiske og strategiske tilhørsforhold.

Vi er faktisk vidne til, at de europæiske magter er på vej tilbage i verdenspolitik på et højt plan. Det ville være lidt ærgerligt, med vores førende IDEOLOGISKE rolle, at misser udviklingen.

Det har vi gjort før, jeg mener, vi mistede Norge, fordi vi ikke lige fattede hvad der skete, og allierede os med den forkerte magt.

Denne gang er det nok smart at være lidt vågne, og det hjælper altid, at pudse den ideologiske fane lidt af, specielt hvis man vil have flere vælgere

Så, STÅ OP FOR FRIHEDEN, avants les danois!

G-d og g-derne bevare Danmark.

DF leverer varen

i Topnyheder af

Lige nu er der en form for konkurrence i Folketinget på højrefløjen.

Jeg har flere gode allierede, og her er et godt råd.

Vis resultater.

Under minkprocessen var jeg meget tæt allieret med DF igennem fr. Lise Bech og foreningen Danske Mink.

Det betød, at jeg brugte min indflydelse hos S. for at redde minkerhvervet, eller i hvert fald skabe en form for løsning til sidst.

Den proces ligger kun et sted mht. løsning, det var en DF sejr.

Det er vist ikke gået helt op for minkejerne endnu, at det i sidste ende var fr. Lise Bech der skabte en løsning, men det var sandheden.

Det samme skete med fiskerne, som jeg var ude og snakke med, og skabte en løsning over midten for og så videre.

DF har, forsåvidt, i den udstrækning at jeg kan ses som DF´er (det er jeg ikke kun, jeg støtter også mange af de andre højrefløjspartier), skabt reelle løsninger på problemer som kunne være gået helt ud af en tangent. Nu har vi da skabt nogle løsninger, og det virker som om, at selv Enhedslisten og Frie Grønne er parate til at skabe nogle konstruktive løsninger mht. klima.

Det er reel vælgerpleje, og at stå op for sine vælgere. Det er resultater.

Denne strategi; at skabe resultater for sine vælgere er det som holder DF inde i det politiske spil.

Det skaber en langt mindre vælgerbase, idet alle protestvælgerne skrider til det parti som råber højst, men det skaber, på lang sigt, stabilitet og fremgang.

For politiske resultater handler ikke om mængden af vælgere, det handler om at flytte verden.

Her er nogle af de resultater jeg har været med til at skabe for DF vælgerne; beskyttelse af fiskerierhvervet, beskyttelse af minkerhvervet, en langt mere konservativ linje i kulturpolitikken (tak fr. Joy Mogensen), større fokus på arbejderens kår (det er skabt i samarbejde med S.) og så videre.

Det er resultater for DF vælgere. Hvis vi ikke havde været der, så havde der i dag ikke været et fiskeri erhverv, minkerhvervet var forsvundet og landbruget var halvt forsvundet.

På den måde er en midterposition i det politiske spil alfa og omega for at skabe resultater. Det kan godt være, at det ikke lyder så modigt, men det er vigtigt for almindelige mennesker, at se at deres stemmer får en betydning. De fiskere der stemte på DF, de gjorde med livet som indsats, har det vist sig.

Der hvor DF måske skal følge lidt med tiden, er i kritikken af Corona, og en fornyet kritik af Meetoo.

Vi bliver nødt til at have nogle konstruktive holdninger til det som sker mht. Corona, det virker virkelig som om, at tingene er ved at køre af sporet. Det siger jeg ikke fordi jeg har lyst til at det sker, men fordi det er virkelig farligt. Vi bliver nødt til, på også disse områder, at komme med nogle fornuftige forslag. Jeg synes selv det er svært, primært fordi jeg ikke har forstand på sundhed, men det er politik som skal være på hylderne.

Til sidst er der bare at sige, vi har faktisk haft politisk succes med strategien, så det er jo dejligt, nu mangler vi bare, at vores vælgere, dem som er interesseret i handling og resultater også anerkender de resultater vi har skabt.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Klima

i Topnyheder af

Hvis man vil rykke på klima, så skal man stå tidligt op, og læse på lektierne, hvorfor? Fordi arbejdet med klima er ekstremt udfordrende politisk såvel som teknisk.

Den politiske udfordring ligger i, at man skal samarbejde med bønderne, fiskerne og skovmændene, befolkningsgrupper som traditionelt er dybt, dybt konservative eller liberale. Det er ikke tilfældigt, at jeg endte heroppe i Nordjylland efter jeg gjorde op med Islam. Det er de konservatives og de liberales højborg.

For at samarbejde med mennesker man er politisk uenig med, så er man tvunget til, at være ekstremt diplomatisk. At starte ballet med at gå i krig med landmændene, det kan godt være at det virker fornuftigt ud fra et strategisk perspektiv. Men er det særlig venligt, humant eller konstruktivt?

Krig har alle dage været noget man skal holde sig fra, hvis man kan løse sine udfordringer med samtale. Samtalen først, og hvis det så ikke virker, så kan man være tvunget til at gå i krig. Men da store dele af landbruget i forvejen er meget optaget af bæredygtighed og økologi, jeg mener min venner i fagforeningen Bæredygtigt landbrug, hedder nok bæredygtigt landbrug af en årsag, så er det nok smartere at starte med at forsøge at finde nogle fælles løsninger.

N´est ce pas?

Yderligere er systemet slet ikke gearet til, at man sætter forsvaret ind imod borgerne, der skal en folketingsbeslutning til den slags, og det hedder ordentlighed og retsstat og demokrati og den slags.

Så reelt er der kun diplomatiet til rådighed for at køre en grøn dagsorden, minkejere er som bekendt ikke fjender af staten.

På den tekniske side, er udfordringen, at det marked vi arbejder i kun giver plads til at de bedste lykkes. Tag Elon Musk, en af mine læsere på Rubicon (jeg har tidligere forsvaret de hvide sydafrikanere for etnisk udrensning, og Elon er hvid Sydafrikaner) Han er genial. Intet mindre, jeg kan genkende det i de løsninger han udvikler i sine produkter fra Paypal, over hans rumindustri til hans bilindustri. Han har evnen til både at gå ind i de tekniske løsninger på et helt utrolig detaljeret plan, samtidig med, at han kan se de store linjer, på den måde minder han meget om Steve Jobs fra Apple, han kunne det samme.

Lad mig komme med en forklaring på Tesla. Tesla er, forsåvidt, en sammensmeltning af computer industrien med bilindustrien. Elon har taget al den viden og erkendelse man har fra computer industrien og proppet det ind i en bil.

De fleste andre elbilsudvikleder har så gjort det, at de har udviklet en fornuftig elbil til den bløde hattedames segment. Det har Elon gennemskuet, og har udviklet en luksusbil med stærk designinspiration fra Jaguar. Jeg tror hans ide har været, at hvis man kan få en bil med Jaguar kvaliteter til halvdelen af prisen for en rigtig Jaguar (på grund af tilskud osv), så ville der være et marked. Mange af dem som kører rundt i Teslaer er faktisk ligeglad med el, men vil gerne have en sej, hurtig bil.

Han har så skulle løse problemet med den korte distance som en elbil normalt kører, og det er her han for alvor satsede stort, der står simpelthen lyndladere til Teslaer i hele verden, så man altid lige kan lade op. Det er der han for alvor viser sin styrke som innovator og chancetager. Havde hans nummer ikke lykkes, var han godt nok gået bankerot.

Samtidig skal man heller ikke tage fejl af, at han er rimelig klimaentusiatisk. Han er idealist, og vil faktisk gerne skabe en bedre og mere grøn verden. Efter jeg havde sådan et ride med ham på Rubicon, og hans Twitterkonto, nævnte han, at han sympatisere med de konservative mht. værdipolitik, men med de røde mht. klima. Så han er også her meget afbalanceret.

Anyway, det er markedet og det politiske landskab man skal bevæge sig i, og det siger sig selv, at det er ikke nemt, og det er vigtigt, at man er ekstremt strategisk.

Det er så her Biomethanol projektet kommer ind, det konkurrerer med Elon på den måde, at man skaber et reelt alternativ til el, samtidig med, at man tager hele Haldor Topsøes geniale udviklingskæde og realiserer den. Jeg mener, at lave grise gylle om til benzin, det er da rimelig intelligent.

Det spiller også på vores styrker, idet vi har et genial energiudviklingsmiljø i Danmark og nogle fremragende innovative bønder, som kan omstille sig hurtigt, hvis det giver mening.

Der hvor Elon stadig har en stor fordel, det er derved, at hans biler er langt foran de europæiske mht. computerudvikling. Der klør det virkelig i mine fingre, for at få lov til at være med til at udvikle en biomethanol/fantastisk avanceret bil. (Jeg er selv oprindelig computer udvikler med speciale i menneske/maskin interaktion).

Når vi kommer derhen, så kan for alvor gå op imod Musk, og skabe et europæisk alternativ til Musks fremragende elbiler.

Men det kræver altså, at det politisk liv lige vågner lidt op, og begynder at se kompleksiteten i det her udviklingspotientiale.

Det mega svært, og det er slet ikke nok bare at sætte nogle flere vindmøller op. I hvert fald ikke, hvis man vil være førende.

Indimellem overvejer jeg, at tage fat i Elon, og så arbejde videre med ham, men nu er jeg så stædig og patriotisk, så at jeg virkelig står op for mit lille land. Så det er derfor jeg stadig er her, og forsøger at skabe bedre rammer for os allesammen. Vi kan godt, hvis vi sætter os for det, og kommer op på tilstrækkelig højt internationalt niveau mht. udvikling.

G-d og g-derne bevare Danmark.

1 2 3 156
Go to Top