Det er på tide at gå i dialog

i Topnyheder af

Sagen om de danske fødevareerhverv truer virkelig regeringens liv. Nu er hr. Mogens Jensen gået, og regeringen vakler.

Man kan ikke sprøjte så meget politiske kapital afsted uden at få problemer.

Hvordan LØSER vi så de udfordringer som vi står overfor.

Ja, nu har jeg sagt det helt fra start, og forsøgt at komme igennem med budskabet; DIALOG!!!

De danske fødevareerhverv er ikke uriemlige eller bange for at omstille sig, de har bare brug for, at den håndtering og kommunikation som sker imellem fødevareerhvervene og ministerierne er kompetent, realistisk og professionel.

Alt det som hr. Mogens Jensen ikke har kunnet levere. For at forstå fødevareerhvervene skal man forstå, at man altså har med dele af dansk kultur som har den reelt højeste professionalisme. De måder man arbejder på er højteknologiske, på et meget hårdt internationalt marked. Det giver nogle knivskarpe iværksættere som klarer de mest urimelige odds.

Så, alle de mennesker som er på landet, hvis de har succes, er vant til at omstille sig, at lave nye prioriteringer og så videre, for sådan er deres verden.

Derfor skal man, hvis man skal forstå fødevareerhvervene formå at komme denne høje, høje professionalisme i møde.

Minkerhvervet som lige er forsvundet var nummer et i hele verden mht. produktion, dyrevelfærd osv.

Det samme ser vi i de andre områder vi har i Danmark, svineavlen stryger derudaf, dels fordi danske svineavlere er så dygtige, og dels fordi kineserne ikke kan finde ud af det.

Men sådan bliver det ikke ved med at være, hvis vi ikke formår at gå i konstruktiv dialog med erhvervene og forsøge at skubbe på en konstruktiv og professionel udvikling, så falder den grønne omstilling.

Det er jo ikke meningen, at vi skal stoppe al produktion af mad, det er meningen at det skal udvikles således at det på den ene side er mere bæredygtigt, og på den anden side er effektivt. Effektivt, bæredygtigt landbrug.

Således skal man tage arbejdshandskerne på, og komme ned i øjenhøjde med disse erhverv og forstå erhvervene på deres EGNE præmisser.

Vi står overfor en gigantisk fødevarekrise i verden, Danmark står i en fantastisk position i forhold til at komme i føretrøjen mht. den grønne omstilling.

Men det kræver professionalisme og evnen til at gå i dialog.

Så jeg har i al selvovervurdering og magtbrynde (det var en dårlig joke) inviteret hr. Rasmus Prehn til kaffe her i Nordjylland, måske kan det være starten på en ny måde at se fødevareerhvervene og måske finde en lidt mere konstruktiv plan frem.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Bæredygtigheden

i Topnyheder af

Så er minksagen desværre afsluttet med et meget negativt udkomme. Jeg forsøgte, så godt jeg kunne, at bidrage med konstruktive ideer og løsninger, men desværre gik det ikke. Det er jeg ked af, og jeg er ekstra ked af alle de stakkels minkvalere som lige nu sidder og kigger ned i et sort hul. Jeg ved hvor i kommer fra, jeg har vandret rundt i Gøl, og fundet Gøltrolde ved enden af vejen ned mod Limfjorden.

Indimellem er Gøltrolden og den ellers lykkebringende stemning der omkring den lille trold ikke nok, når man møder manglende forståelse og afvisninger fra mennesker som ikke har lyst til, eller evner at sætte sig ind i de udfordringer som er ved et fag.

Jeg mener, alle fag har udfordringer, nævn mig et fag i Danmark som på alle parametre er ren lykke?

For mig at se, er udfordringen mht. fødevareerhverv ikke at aflive dem, men at forsøge, i første omgang, at forstå erhvervene i et større perspektiv, for derefter at handle progressivt og fornuftigt. For hvad er det store perspektiv?

I første omgang bliver vi, efter min mening, nødt til at se ud over Valby bakke. Jeg mener vi lever i et frit marked. Det kan diskuteres om det nu også er fornuftigt, men faktum er, at vi har bygget vores økonomi op omkring et frit marked, internationalt.

På samme tid har vi en national produktion. Ikke bare i fødevareerhvervene, men i industrien og landbruget generelt. Resten er kolde hænder, altså jobs som er skabt som en følge af de arbejdspladser som skabes i produktionsvirksomhederne.

Ja, jeg ved at der findes servicevirksomheder, men hard core jobs og rigdom skabes ved at man laver et eller andet.

I et internationalt frit marked er de nationale produktioner i konkurrence med andre produktionsvirksomheder rundt omkring i verden. Når vi på Aalborg Portland laver cement er det i konkurrence med andre virksomheder rundt omkring i verden.

Det samme sker indenfor fødevareerhvervene. Altså når Gregers hiver en fin jomfruhummer op at Kattegat, så sælges de til Frankrig i konkurrence med andre fine hummere.

Kan i se hvor jeg vil hen? Markedet regulere, langt hen af vejen, de produkter som eksisterer. Laver du et godt produkt bliver det solgt, og på den måde skabes der rigdom rundt omring i verden. De fleste mennesker er nogenlunde enige om, at det er en god ide. Selv lande som Kina, som har et frit marked også.

Hvad sker der så, hvis man for eksempel lukker Aalborg Portland (det kommer nok aldrig til at ske, men alligevel), ja så sker der det, at produktionen rykker over til den næstbedste producent.

Kan i se hvor jeg vil hen, hvis vi er førende indenfor et område mht. produktion, skaber en nedlæggelse af et erhverv ikke bedre produkter, men ringere produkter.

Det ses i praksis mht. mink. Vi var førende i Danmark mht. mink produktion, idet der er en efterspørgsel efter mink i verden, vil nedlægningen af mink i Danmark ikke skabe bedre forhold for mink men ringere forhold for mink, fordi de næstbedste producenter så får en fordel.

Bedre velfærd for dyr skaber bedre skind, så summasumarum har vi nu skabt ringere velfærd for mink i verden, fordi vi har lukket produktionen ned i et land som var førende indenfor produktionen. Eller lad mig sige det på en anden måde.

Hvor danske mink blev puslet om, fik legetøj og man kerede sig om hvor mange de var i burene, bliver kinesiske mink nu sat i bure oven på hinanden uden hensyn til deres velfærd. Så vi har i praksis skabt ulidelige forhold for de mink som nu skal produceres.

Hvis man ikke har øje for denne sammenhæng imellem de forskellige producenter i verden, så skaber man ringere velfærd og større lidelse for de dyr som er rundt omkring i verden.

Så kan man sige, at efterspørgslen efter mink måske daler, og der derefter ikke er behov for minkskind, men det ændrer jo ikke på, at indtil det sker, så er det da bedre at minkene har det godt ikke?

Med andre ord, i stedet for at have en så utrolig negativ holdning til fødevareerhvervene, så var det måske en ide at vende perspektivet om, og se de MULIGHEDER vi har med de danske fødevareerhverv.

Vi kan, hvis vi arbejder på det, skabe en udvikling hvor Danmark viser vejen internationalt i forhold til dyrevelfærd. Vi er nogen af dem som er bedst til det i hele verden.

Hvis vi nu bliver ENDNU bedre, så vil vi kunne trække de andre producenter med rundt omkring i verden, for at skabe bedre forhold for dyr, ikke bare i Danmark, men også i Kina og andre steder.

Vi kan, på det frie markeds præmisser, forsøge at skabe nye standarder for hvordan dyr skal behandles, bedre og bedre.

Det er de forskellige erhverv faktisk med på, så længe det kan betale sig i praksis.

De vil gerne udvikle sig, de udvikler sig allerede, langsomt men sikkert.

For hundrede år siden, der gik grisene i skidt og møg og træk. Det gør de ikke længere, de går i opvarmede stier.

Der er meget der kan gøres, blandt andet via ny teknik. Men kunne vi da så ikke tage den vej i stedet for al den mistro og destruktive adfærd.

Se muligheden i at Danmark går foran, og trækker de andre lande med sig.

Det er seriøst det her. Det varer ikke længe, så er der ikke mad nok til alle på kloden. Her kan Danmark gå forrest og skabe bæredygtige og effektive landbrugsvarer.

Der er så mange gode ideer rundt omkring på landet, lad os da høre lidt om dem. Skove med en smuk diversitet, kartoffelavlere som skaber forædling uden genetik, griseavlere som genbruger gylle til at skabe energi.

Jeg mener, der er så mange gode ideer, vi er så innovative på fødevare området, så skal vi ikke hellere støtte alle de gode ideer, i en kritisk dialog, og så skabe fremgang for ikke bare Danmark, men også alle dyr i verden?

Prøv lige at smage på den ret; at skabe bedre forhold for alle dyr i hushold i verden, ved at skabe nye bæredygtige idealer for hvordan vi skaber mad og næring. Med udgangspunkt i nogle af alle de spændende ideer der er rundt omkring.

Det bliver aldrig Morten Korch igen, men det kan bliver meget, meget bedre. Det synes jeg vi skal arbejde hen imod, ikke bare for vores egen skyld, men for al den smukke natur som er vores ansvar, og hvor vi kan vise vejen for bæredygtighed.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Det nye/gamle ideal

i Topnyheder af

I den nuværende situation, hvor Socialdemokratiet virkelig står og vakler, så er det måske en god ide at vende skråen og forsøge at analysere lidt på, hvor tingene gik galt.

Jeg skal lige sige, at jeg synes faktisk, at jeg har kastet en del redningskranse ud undervejs; dialog, mulighed for at skabe en løsning som tog hensyn til både dyrevelfærdskrav og minkejeres krav osv.

Så, jeg synes, at jeg har forsøgt at hjælpe, så godt jeg kunne.

Men lad os forsøge at kigge på nogle af de politiske mekanismer som har været i spil, og som er gået galt.

Det smarteste er at kigge på det ideal som Socialdemokratiet stiler efter her post “De fantastiske fire”; Ritt Bjerregaard, Poul Nyrup, Mogens Lykketoft og Svend Auken.

“De fantastiske fire” var i virkeligheden hardcore kommunister, men i den sneaky version. De havde mange af deres ideer fra en stalinistisk kilde, ja kig på Lykketoft og hvem ligner han? Han ligner Lenin, det samme skæg osv. Det er altså manden som har skabt “velfærdsstaten” aka en sovjetmarxistisk stat.

Det er ikke for at sige, at der ikke er gode ting ved velfærdsstaten, men for at forstå de nuværende krise, bliver vi nødt til at forsøge at forstå hvor vi står lige nu, og hvordan vi så kommer ud af krisen.

For hvad var det “de fantastiske fire” afløste? De afløste hr. Anker Jørgensen. Nu er det ikke fordi, at jeg ikke kan se svaghederne ved Anker Jørgensen, han var vist ikke lige den skarpeste mht. økonomi. Men han var gode venner med John Mogensen, og kunne synge med på “der er noget galt i Danmark”.

Han boede i en lille toværelses i Sydhavnen, og hans kommentar til Amalienborg var; “det var sgu svært at finde oplukkeren i det hus”.

Ok? En mand af folket, som havde evnen til at stikke fingeren i jorden og kunne lægge øret ned til baneskinnerne og høre hvad folket gik og bøvlede med.

Det er det ideal vi forsøger at finde tilbage til. Er minkskandalen et rigtig godt eksempel på det?

Jeg mener, en isoleret process på den yderste venstrefløjs præmisser. Endda lovbrud.

Det går bare ikke hvis man skal lægge øret til jorden. Tværtimod har man fået det meste af Jylland på nakken, ja selv Nordjylland, som ellers traditionelt har været en stærk Socialdemokratisk bastion.

Det er svært at finde oplukkeren i sagen omkring mink, men måske skulle man begynde at snakke med minkavlerne, drikke en kop kaffe, eller en bajer, og så tage den derfra?

Kan i se hvor jeg vil hen?

Hvis man bliver fanget indenfor Christiansborgs tykke mure, og bruger alt for meget tid på det internationale spil, og for lidt tid i Sydhavnen, så ender man i at skabe politiske processer, som skaber ulykker og problemer for en selv.

Det er bedre at bo i Sydhavnen end i Amalienborg.

Det ville hr. Anker Jørgensen have sagt, og han kunne trods alt snakke med de fleste.

Man skal bo i Sydhavnen, og betragte Amalienborg som noget midlertidigt, det gjorde Anker, og det skal vi også gøre igen, i hvert fald, hvis vi skal formå at skabe brede forlig og forstå hvad danskerne vil.

Det handler om at være sand og forstå folkestemninger, og så handler det om at være menneskelig. Såden er det på Sydhavnen, og min gamle hjemby Vesterbro.

En statsminister skal blive boende i sin toværelses og pleje sine kontakter nede på byggegrunden eller ude blandt minkejere.

Så kan man lave politik på folkets præmisser og ikke på Christiansborgs præmisser.

Det er opskriften på den storhedstid Anker Jørgensen stod for i Socialdemokratiet, og det er den opskrift man måske kan forsøge at finde lidt frem igen. For han var sej den gamle kriger.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Den positive udvikling

i Topnyheder af

Så er der ved at være styr på diskussionen og processen omkring mink og den potentielle smittefare minkene udgør.

Lad os, allerede nu, forsøge at finde ud af, hvor tingene gik helt galt.

For mig at se, med den relativt tætte kontakt jeg har med de erhverv som har med fødevarer at gøre, og en tæt kontakt til det politiske niveau, så er den klar. Det handler om, at man IKKE har lyttet.

Jeg mener, mht. fiskerne var problemet, at man ville sætte et kamera op på bådene, uden at spørge fiskerne. Mht. mink fandt man pludselig ud af, at man ville slå alle mink ned. Det UDEN at lytte til de folk som arbejder med mink og fisk.

Det går bare ikke et et lille højskoledemokrati som det danske. Der SKAL man altså formå at lytte, og skabe løsninger på baggrund af dialog. Så længe der er tale om danske statsborgere, som har haft familie i Danmark i al evighed, så er disse mennesker berettiget en dialog omkring deres ting.

Det betyder ikke, at man skal rette sig efter alt hvad de siger, men det betyder, at man skal afveje de argumenter disse borgere kommer med, i forhold til de argumenter andre grupper i samfundet kommer med. Det politiske liv er tjenere for offentligheden. Minister betyder faktisk tjener på latin.

Der er mennesker i landet, specielt mennesker i landet som lige er kommet hertil, og ikke respekterer lovene. De har ikke den samme hævdvundne ret til at blive taget ind til samtale. Det er reglerne, det står i grundbogen for demokrati Aristoteles bog Den Nichomachæiske etik.

Så for at skabe en progressiv og positiv udvikling, skal man, efter min mening, skabe en forståelse for hvordan verden er skruet sammen.

Minkfarmere, fiskere, svineproducenter og alle mulige andre fag i Danmark, har ret til at man lytter til dem, og hører deres argumenter.

De er, om nogen, interesseret i at udvikle deres fag, det kan se når jeg har snakket med dem. Der er MASSER af gode eksempler rundt omkring. Så kan vi ikke forsøge at finde de gode eksempler, og bruge dem som ideal for udvikling?

På den måde skaber vi en positiv udvikling fremfor at skulle slås så meget.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Kan vi bevæge os ved forhandlingsbordet?

i Topnyheder af

Ok. vi er ved at nå et kompromis på mink sagen, eller hvad man skal kalde neslagtningen af et fag, hvor tusindvis af mennesker og dyr har været MEGET dårligt behandlet.

Det her med at forsøge at gennemføre politiske tiltag med hjælp fra myndighederne og de offentlige medier duer bare ikke i en social medievirkelighed.

Vi lever i en transperent verden, hvilket har det formål at afsløre gerninger som ikke kan tåle dagens lys.

Så politisk set er regeringen ude i nogle metoder som bare ikke holder i en social medieverden.

Yderligere er det også rimelig kynisk.

Når det så er sagt, så er jeg ikke parat til at kaste Mette Frederiksen under bussen, hun har fortjent en chance til at vise hvad hun kan, specielt i forhold til migration, hvor hun slet ikke har vist sit potentiale endnu.

Derfor er jeg mest til et kompromis.

Det kommer her.

Hr. Mogens Jensen har åbnet ballet for at bevare grundstammen i dansk mink avl. Han taler om 56.000 dyr. I følge minkavlerne er det for lidt til at komme i gang igen indenfor en rimelig fremtid.

Ok, men hvad er så et rimeligt antal avlsdyr?

Det er det vi skal til at forhandle om. Hvor man avlsdyr skal vi bevare for at genskabe minkavl indenfor en rimelig fremtid?

Befolkningen har virkelig skiftet mening mht. mink, og er nu bag minkavlerne.

Samtidig mener jeg også, at vi skal sætte 100 % opbakning bag hr. Jens Malmquists projekt til forbedring af dyrevelfærd for mink.

Vi har en mulighed for at udvikle minks leveforhold til noget acceptabelt, i hvert fald hvis jeg forstår hr. Malmquists ideer; udearealer, hvor minkene kan vandre rundt, og meget bedre bure.

Vi bruger den viden vi har minks adfærd til at skabe gode vilkår for minkene.

Så det er altså det vi forhandler om; hvor mange avlsdyr skal bevares, og hvordan skal livet for minkene være fremadrettet, er deres liv gode nok til noget vi kan acceptere, altså er deres velfærd ok?

Kan vi nå et kompromis på området?

Der skal selvfølgelig også forhandles kompesentation for de mink der er og bliver aflivet. Men for at skabe en branche som fremadrettet er reelt human eller ok for dyrene, så skal vi diskutere deres velfærd. Det er det det handler om, det er det alt handler om mht. natur; dyr, planter osv.

Også naturen har ret til velfærd, forstået som gode livsvilkår.

Så, kan vi bevæge os ved forhandlingsbordet?????

G-d og g-derne bevare Danmark.

Minks velfærd

i Topnyheder af

Nu har jeg været ude og snakke med to forskere, der forsker i mink. Det er vel den bedste mulighed systemet har for at komme med anbefalinger. De to forskere bruges i alt hvad der har med mink at gøre, også indenfor systemets egne rækker, både til at anbefale hvordan mink slås ned på den mest skånsomme måde, og samtidig hvordan mink får de bedste levevilkår.

Jeg spurgte dem helt enkelt; hvordan har mink det i dag (jeg var kritisk), og hvordan får det det bedre?

For mig at se er dyrenes velfærd det hele diskussionen om mink handler om. Det handler egentlig ikke om Corona. Jo, der er muligvis en smittefare, men ingen ved reelt hvor stor den er, og om den overhovedet er der.

Det det handler om, er hvorvidt mink har en ordentlig velfærd eller ej.

Her er de to foskeres konklusion, at på basis af den forskning de har lavet (de har testet rigtig, rigtig mange minks levevilkår), så har minkene det godt.

Så kan man sige, kunne de ikke have det bedre? Jo, det mener de to forskere sagtens at de kan. En af dem, Jens Malmquist viste mig et projekt som han lige havde fået penge til, der netop handler om at FORBEDRE minks levevilkår. Bedre bure, og som noget nyt, udearealer, hvor de kan få mere motion end i deres bure.

Problemet er imidlertid, at det ikke er så enkelt at forbedre minkenes velfærd, det forsker de virkelig meget i, hvordan og hvorledes.

Jeg spurgte så de to seniorforskere (det er de to højre herrer som reelt styrer minkenes levevilkår) om de var åbne for dialog. Altså, kan vi finde ud af at snakke sammen om de levevilkår dyrene har, og kan vi evt. afklare om vi mener det etisk forsvarligt?

Der var de faktisk meget åbne for, på den betingelse, at det skal ses ud fra dyrets perspektiv. Det handler om at forbedre dyrenes levevilkår.

Så, det synes jeg egentlig var meget positivt.

Det skal lige siges, at de to forskere til dels er finansieret af minkbranchen. En mindre del af deres løn betales af minkbranchen. Men der er tale om to meget dygtige forskere meget en meget høj forskningsmæssig integritet, hvilket vel også afspejles af, at det var dyreetisk råd som anbefale dem.

Så, var det ikke en ide, at diskutere det det egentlig handler om, altså kan vi stå indenfor de etiske udfordringer der er med mink eller ej, og så basere det på ordentlig viden?

Det synes jeg, så kan vi måske redde hele denne misere, inden vi mister fr. Mette Frederiksens ellers udmærkede regering.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Kompromisforslag i forhold til mink

i Topnyheder af

Nu har jeg i mange år kæmpet politisk for en bedre verden. Jeg er, i al absurd beskedenhed, Danmarks internationale filosof, og så videre.

Målet med mit arbejde har altid været at tænke progressive ideer, og nye tanker som kan skabe reelle forandringer for arbejderen, læreren og kvinder såvel som mænd.

Nu er tiden så kommet til at forsøge at tænke en progressiv plan for minkavlerne. Her kommer den.

I dag lidt senere skal jeg ud og snakke med en ekspert indenfor minkvelfærd. Ja, tro det eller ej, mink har rent faktisk velfærd. En forsker, som har mink som speciale.

Sagen er faktisk den, at man KAN udvikle på minks velfærd, de kan ganske enkelt få det bedre i deres liv. Det har minkavlerne arbejdet på i mange år (i følge forskeren), og dermed HAR vi her en mulig vej ud af suppedasen, for vores udfordring med minkavl er, at mink ikke har det godt i deres bure, er det ikke korrekt?

Hvad nu hvis minkene rent faktisk kunne få det nogenlunde godt i deres bure?

Jeg har også kort snakket med en adfærdszoolog, og i følge ham, er det muligt at udvikle på de leveforhold dyr har. Tag bare zoologiske haver, hvor man virkelig er gode til at udvikle fine forhold til vilde dyr.

Det kan man også gøre med mink.

Så det er kompromisforslaget.

Til gengæld for, at vi bevarer grundstammen i dansk minkavl, altså de bedste tæver og hanner til minkavl, så SØRGER minkavlerne selv for, i samarbejde med de relevante myndigheder, at skabe gunstige og naturlige forhold for dyr.

NATURENS ORDEN
Det er en grum del af naturens orden, at vi lever af hinanden. Det er givet, at vi mennesker, ja dyr i det hele taget, består i en grum udnyttelse af andet liv. Vi kan kun leve, hvis vi dræber andet liv, hele tiden, hver dag altid. Sådan er grundforholdet.

Derfor giver det ingen mening at være hellig. Selv veganerne spiser liv, ja træer og planter har, efter al sandsynlighed, både følelser og sanser (siger den sidste nye forskning i planters sanseliv og kommunikation).

Så det det handler om, hvis vi mennesker skal være de humane hyrder, som forstår naturen, er at leve i SAMSPIL med naturen. Forsøge at forstå naturen, og give naturen nogle gode rammer, så naturen ikke lider.

Det er præcis denne ide som kan ligge bag et kompromis med minkavlerne, minkavlerne kan skabe gode rammevilkår for de mink de holder så meget af. For det hører også med til historien, forholdet imellem minkavler og mink er faktisk meget positivt. Minkavlerne elsker rent faktisk de dyr, og den relation skal også respekteres. Ellers skaber vi meget destruktive forhold for minkavlerne, som ser alle de dyr de holder så meget af gå til grunde. Det er deres egne børn de slår ihjel lige nu.

Tænk lige over det, og prøv at vise bare en smule medfølelse.

Vi KAN skabe et kompromis, som i al sin enkelhed holder fast i det naturpleje og skal, nemlig, med erkendelse af, at vi selv er et rovdyr, skabe så meget naturlighed og skønhed omkring ikke bare dyr, men også planter.

Målet er en POSITIV verden, en verden af skønhed, lige nu handler vi modsat det mål. Idet vi slet ikke forstår hvad naturpleje handler om, men handler i vrede og afstumpethed. Det er sådan set det modsatte vi burde gøre, nemlig handle i kærlighed og omsorg, for de mennesker og dyr vi har med at gøre.

Se tingene afbalanceret og menneskeligt, og måske dyreligt.

G-d og G-derne bevare Danmark.

SAMTALEN

i Topnyheder af

Landet er helt på den anden ende, i hvert fald set her fra Aalborgs perspektiv.

Nordjyderne er helt oppe i det røde felt mht. vrede imod Christiansborg, og det som opleves som magtarrogance og manglende respekt for folks daglige levebrød.

Yderligere er der sået stærk tvivl imod de beregninger som serumsinstituttet har lavet for at slå mink ned.

Det er et perfekt scenarie for konspirationsteorier, manglende opbakning til regeringens dessiner og markant undergravende for tilliden til den siddende regering.

Lad mig lige sige det helt klart, jeg har ikke taget stilling til beviserne, jeg har forsøgt at sætte mig ind i dokumentationen, men på en god dag, må man sige, at det er en meget uigennemsigtig dokumentation for nedslagtningen af mink, og på en dårlig dag, at dokumentationen for indgrebet er på kanten af embedssvigt.

Hvis man i et lille højskoleland som Danmark skal komme igennem med så et markant indgreb, så er forudsætningen altså Folkeoplysning, i det mindste.

Man skal forsøge at forklare de svære fagtermer på en måde så almindelige mennesker har en chance for at forstå de komplicerede fagtermer.

Yderligere er der også et rimeligt krav om dialog i processen. Mister vi hånden om samtalen, og forfalder til at udføre ordrer som ikke har været i debat, så mister vi også chancen for at folk kan høres.

Der er ingen danskere der har specielt meget tiltro til Serumsinstituttet, ja hele den første succes som regeringen havde var, at fr. Mette Frederiksen gik IMOD statens serumsinstitut.

Så at tage dem til indtægt for at sætte hele Nordjylland i stå, og slå hele minkfaget ned, det er nok ikke den bedste strategi.

Danskerne stoler på dem som ikke lyver eller er for tæt på magten. Nogle ærlige og redelige mennesker.

Dem er der ikke så mange af, og det er dem man skal have med, hvis man skal lave så drastisk et tiltag.

Så, en åben, transparent process, hvor folk føler sig lyttet til, det er nok vejen frem. I hvert fald hvis Socialdemokratiet skal have nogen som helst opbakning heroppe i Nordjylland, og sandsynligvis også ander steder hvor man har empati for minkavlerne.

At sætte hr. Mogens Jensen ind som en minister til at tage slagene, og så derefter slagte hele minkbranchen, det skaber dyb, dyb mistillid.

Så, måske var dialog og forståelse en vej frem, ja SAMTALEN.

Det plejer nu engang at være en god måde at få bearbejdet et problem, og det bliver det nok også ved med at være.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Lighed, kærlighed og respekt

i Topnyheder af

Der har været en del diskussion ang kvinder og mænd her på det sidste. Behøver jeg at nævne det; Meetoo, RV som går totalt i opløsning, DR som går i opløsning, S. You name it you hate it. Spørgsmålet er; er der en vej ud af denne suppedas, en måde at nå hinanden på, en måde at skabe dialog igen?

Det har jeg taget en lang og seriøs snak med forkvinde for foreningen Daregender (en offentlig finansieret forening), for at finde ind til et kompromis.

Og kompromisset er der, hvis vi formår at LYTTE til hinanden og udleve et sæt værdier.

Værdier som;

Respekt
Lighed og
Kærlighed

Så med udgangspunkt i et projekt jeg startede helt tilbage i min tid på RUC, hvor jeg forsøgte at finde en vej ud af 68´ernes destruktion, præsenterer jeg, sammen med Henriette fra Daregender (også en RUC er) et bud på et nyt platonisk kønsparadigme.

Så bliver det ikke mere upbeat, dybt og seriøst.

For vi SKAL! løse de her gender problematikker.

Arbejde adler

i Top nyheder af

Der findes, efter sigende, ikke en ægte socialdemokratisk jobhjælpspolitik. Det på trods af, at a-kasserne hjælper rigtig mange i arbejde.

Men rent moralsk, altså, hvordan ser en arbejdsmarkedshjælp egentlig ud, set fra et Socialdemokratisk perspektiv ud. Det er der ikke mange som har tænkt over.

På nuværende tidspunkt er jobcentre osv pisk og smæld.

Men er der en anden vej? En vej som er mere værdig, mere effektiv og ikke mindst ren S. ideologi?

Det har jeg taget en snak med hr. John Andersen, produktionschef ved PN beslag om.

Hans vinkel er KLASSISK Socialdemokratisk. Det vil sige, at en arbejder er en stærk, solid og ansvarlig person, som hjælper hvor der er brug for hjælp.

Hør hvad hr. Andersen har at sige om det at hjælpe folk i arbejde.

1 2 3 152
Go to Top