Cancel culture

i Topnyheder af

Man kan også forstå den eksisterende forskning ud fra et psykologisk perspektiv.

Mennesker bryder sig ikke om, at forandre sig. Hvis et menneske er ureflekteret, så fortrænger de de forandringer som presser sig på. Ude af øje ud af sind.

Denne fortrængningsmekanisme kan være direkte voldelig, hvis nogen forsøger at pirke ved menneskers forståelse af verden, og den kan føre til de mest grusomme handlinger.

Tag Sverige, i stedet for at forandre etiske forestillinger, som er socialliberale i sin essens, altså at ulighed altid skyldes økonomisk forarmelse, så vælger de at se igennem fingre med de mest grusomme handlinger imod svenskerne.

Jeg mener, der kunne jo være andre mekanismer på spil end lige den socialøkonomiske.

Men nu har eliten altså lagt sig fast på et perspektiv, og de har ikke lyst til at forandre sig.

Mekanismen fungerer, videnskabelige set, eller rekrutteringsmæssigt ved, at socialliberale forskere får gode stillinger, konservative og liberal forskere bliver ikke ansat.

Nu har der været megen snak om det her med, at de akademiske institutter ikke vil have uvidenskabelig kritik. Det er noget kaudervælsk sludder.

Lad mig give dig mit personlige eksempel. For 15 – 17 år siden skrev jeg min første bog. Det var en business filosofisk lille bog, som byggede på Aristoteles, Platon, Løgstrup og mange andre.

Uanset hvad, så må man vel sige, at når man arbejder med Aristoteles, så er det akademisk.

Jeg ville gerne ind på Handelshøjskolen, og underviste på det tidspunkt på Handelshøjskolen som undervisningsassistent.

Så jeg sendte min bog til Ole Thyssen, som på det tidspunkt var den ledende forsker indenfor business. At han så var gammel kommunist som arbejdede med business, det var så hvad det var. Han havde nogle ideer om etiske regnskaber og sådan noget, som var noget bras.

Men da han kiggede på min bog, så knaldede han helt ud. Ud over to sider i Berlingske Tidende, der svinede han bogen til. Han havde aldrig set mere elendig bog.

Det var jeg selvfølgelig lidt ked af, men det viste for mig også en anden sandhed, der er hieraki i de akademiske institutioner, og hvis man udfordrer hierakiet, som jeg uforvarende var kommet til, så hugger de gamle hanelefanter til. Story of my life, i øvrigt.

Men er det videnskabeligt?

Nej, det er menneskeligt, at ville forsvare sine domæner, og bevare sin magtposition.

Jeg skabte forandring, det som Obama senere kaldte for “Change”. Senere endte jeg med at være en fast bestanddel i Danmark-Hongkong selskabet, hvor alle businessspidserne var; Jebsen, Mærsk, Novo Nordisk. De læste bogen med stor fornøjelse, ja det endte med, at jeg lige nåede at inspirere Hr. Møller inden han gik bort.

Så kvaliteten var der intet galt med. Men det var REAKTIONEN fra det akademiske liv, som fortalte mig alt om hvordan det fungerer. Det fungerer præcis ligesom alle mulige andre menneskelige systemer. Der er ikke noget specielt ved den akademiske verden. Tværtimod er den videnskabelige verden indimellem mere barnlig og ureflekteret end alle mulige andre verdner.

Hvad mener du for eksempel om det faktum, at jeg skrev til Aalborg Universitet for snart tre uger siden, og ikke har modtaget noget svar?

Det er præcis den samme funktion, udskamningen, nogen er inden for varmen, nogen er gode, nogen er onde osv.

Men i sin essens handler det om noget helt andet, det handler om, at den videnskabelige verden ikke vil udvikle sig. Den vil gerne bare blive ved med at koge suppe på de gamle ben.

Det er problemet, og så at den akademiske verden er så forbandet usympatisk. Deplatformering, cancel culture. De er ligeglad med andres lidelse, så længe de kan gennemføre deres magt.

Det er sandheden, og jeg kan bevise det ved mine egne erfaringer som akademiker. Man bliver forfulgt, udskammet, censureret hvis man skulle være så fræk at have nogle ideer som ligger bare 5 grader vest for socialliberalismen.

Det er min erfaring igennem de sidste 17 år, og det er grundlæggende det som man bør gøre op med, hvis det kan lade sig gøre, alternativt er, at lukke universiteterne, i hvert fald de humanistiske dele, for de bidrager ikke meget noget specielt, de ødelægger verden med deres indgroede ideer og cancel culture.

Det er sandheden.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Den danske forskningsverden

i Topnyheder af

Videnskab er en reflektion af den politiske verdens prioriteringer. Det siger sig selv. Hvordan kan det være, at Galileo blev sendt i husarrest for at bevise, at jorden er rund? Det var fordi, at denne ide var i modstrid med den katolske kirkes forestilling om verden.

Da den katolske kirkes magt hviler på at kunne definere verden, så blev Galileo en trussel.

Det samme mønster ser vi udfoldet igen i diskussionen af videnskaben i dag.

Den gængse videnskab er massivt socialliberal i metodisk tilsnit og ideologi.

Det handler, forsåvidt, om muligheden og autoriteten til at stemple persona non grata som racister.

Ligesom den katolske kirke stemplede Galileo som kætter, så forsøger det socialliberale videnskabelige parnas at definere hvem der er racister, og hvem der ikke er racister.

At være racist i det socialliberale perspektiv, er det samme som at være kætter. Hvis man er kætter, så skal man bekæmpes af staten, herunder politistaten.

Det er denne funktion af den akademiske elite, at de ikke vil hverken vedkende sig, eller erkende. Videnskabsfolkene bliver ved med at ævle om armslængdeprincippet, og påstår at de er politisk uafhængige, når det jo ikke passer.

Videnskabsfolkene er, når de arbejder med politiske emner, politikere.

Længere er den ikke. De prioriterer, de har holdninger, de har motiver.

Jeg kan selv skrive under på denne udvikling. Det er da alligevel lidt underligt, at jeg arbejder med Oxford Universitetet med min nye klima filosofi, men samtidig ALDRIG har været en del af den danske universitets verden. Det er ikke fordi jeg ikke har prøvet, men hver gang jeg har prøvet er jeg røget ud på R og albuer. Det er fordi jeg ikke er accepteret i de akademiske haller som de er nu.

Det er en politisk prioritering.

Derfor ville det også være langt mere ærligt, hvis de videnskabelige, akademiske medarbejdere vedkendte sig dette forhold og talte åbent om det. Så kunne vi forske i kommunistiske teorier, i liberale teorier og konservative teorier.

Men sandheden er jo, at 90% af de danske forskere er ræverøde, så hvis vi skulle have en form for egalitet, så ville vi skulle fyre to tredjedele af forskerne og så langsomt opdyrke de andre forskningsmiljøer.

Det er DERFOR den videnskabelige elite korser sig for at diskutere området, for de er bundkorrupte. Der er ikke rent mel i posen. De svindler.

Det kan de ikke sige, og så er det jo, alt andet lige, nemmere at skyde skylden på den manglende videnskabelighed hos kritikerne.

G-d og g-derne bevare Danmark.

De danske kæmper

i Topnyheder af

Det er utrolig glædeligt, at det danske landshold vandt i Parken i dag. Jeg sidder virkelig også med hjertet oppe i halsen når de danske kæmpere farer rundt på banen for at vinde.

Set fra et filosofisk perspektiv, så synes jeg også, at man kan lære meget af, hvad det egentlig er, at landsholdet repræsenterer, og hvad det egentlig vil sige at være dansker.

Som Grundtvigianer, så oplever jeg, at jeg i hvert fald kan spejle mig i de ideer, og den stemning som er ved det danske landshold. Deres kamp for at give danskerne stolthed, deres loyalitet og fælleskab, deres egalitet, eller lighed i truppen.

De er Grundtvigianere som kæmper for at styrke den danske folkesjæl, og give noget til det danske folk.

Med mod og styrke, lykkes det dem, endnu engang, at vise at Grundtvigs gamle ideer med frihed til fællesskab er noget som virker for danskerne.

Det er i denne hyldest til det fælles ideologiske tankegods, at landsholdet har sin helt store funktion.

Landsholdet styrker det vi allesammen har til fælles.

For mig viser landsholdet præcis hvordan Grundtvig forestillede sig dansk liv og folkelighed.

Det er rart og styrkende for danskerne, og det viser hvilken kraft dansk kultur har i sig.

Danske helte, springe op og spænde bælte, det var et rim Grundtvig betragtede som kernen i hans filosofi, det må man vel sige, at det danske landshold viste i bedste sendetid og så fantastisk i går.

Tillykke med det, missionen lykkedes, på trods af alle de ting som var imod.
Tillykke til det danske landshold, og dermed.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Naturens ånd

i Topnyheder af

Nu har jeg læst Rune Engelbrechts bog; Den genforvildede natur. Lad mig sige det med det samme; der er MÅSKE nogle elementer af satanisme i bogen, han virker ikke til at have noget problem med, at dyrene lider, men kommer med en masse forklarmig dit og dat, for at argumentere for, at det er helt ok, at dyrene skal lide. Blandt andet mener han, at dyreværnsloven, som beskytter produktionsdyr, det vil sige grise, høns og køer ikke skal gælde for “genforvildede dyr”.

Det er noget sludder, loven har faktisk til formål at beskytte de svage. Det er selvfølgelig mht. lov beskyttelse af de svage mennesker og ikke dyr i udgangspunktet. Men årsagen til, at vi har dyreværnslov er, at vi bruger loven til at beskytte de svage dyr.

Så det er noget sludder.

Ellers må jeg sige, at bogen indeholder mange utrolig spændende elementer, og grundpræmissen; at vi skal skabe mere biodiversitet, er jeg faktisk helt med på.

Ud over det, så mener jeg faktisk også at Rune, til forskel fra så meget andet der kommer fra venstrefløjen, er meget konstruktiv. Han kommer selv med nogle gode ideer, viser hvor man kunne lægge nogle naturparker og virker ærligt engageret i en smuk og genforvildet natur. For at sige det som det er, Rune er et naturmenneske, han kan godt lide natur. Det er i hvert fald det indtryk man sidder tilbage med, når man har læst bogen.

På den måde er han helt anderledes end for eksempel fr. Scavenius som har et decideret ondskabsfuldt projekt, som bare handler om at slå bønderne oven i hovedet. Det er både ondt og handler ikke om natur.

Det er det næste problem i bogen, for mig at se. Foragten overfor bønderne. Rune kalder det godt nok “produktionserhverv”, men når han skriver at man ikke skal have noget at gøre med “produktionserhverv”, så mener han bønder.

Det er helt hen i vejret, og efter min mening og oplevelse, helt forkert. Der er mange forskellige bønder, og de er da ikke lige dygtige allesammen, indrømmet. Men bønder er ikke onde, de er erhvervsfolk, iværksættere og har ligesom Rune faktisk en stor kærlighed til naturen. Jeg ved det, for jeg har efterhånden mødt en del af dem i naturen, og det er tydeligt, at de virkelig elsker natur. Til forskel fra økoentusiasterne er de også erhvervsfolk, så de vil gerne tjene penge. Det er der imidlertid ikke noget galt i. Det er faktisk godt for samfundet, at man tjener penge. Hvordan skal vi ellers få råd til gratis helse og skoler?

Til sidst, så er der et helt grundlæggende problem med Runes bog, og det er, at den er meget fast i en Darwiniansk forståelse af natur.

For at skitsere sådan en indstilling kort. Så handler Darwinisme om at se natur som en krigsskueplads. Det er den stærkeste art der overlever. Den har Rune købt ind på, uden at stille spørgsmålstegn ved ideen, og det er grundlæggende den ide, som lægger til grund at han mener, at dyr skal lide uden mennesket griber ind.

Det har vi bare prøvet på mennesker før, det hed Socialdarwinisme, og det var det som ledte til jøderne og sigøjnernes udryddelse.

Hvis ikke, at man tager et helt grundlæggende opgør med Darwinismen, så kommer vi aldrig til et punkt, hvor vi skaber en mere positiv verden.

I min klima filosofi som kontrast, påstår jeg (videnskabeligt underbygget), at der ud over krig i natur også er kærlighed. Det er en klassisk Empedochleansk fortolkning.

Kærligheden er ånd, og det er således den ånd vi som mennesker søger i vores kontakt til naturen.

Det er lige en tand mere positivt, og mere sandt, mener jeg.

Så, pointen er, at man kan faktisk godt udvikle sig natursyn til at være mere positivt.

Nu kan man sige, at det er lidt ærgeligt, at Rune ikke har læst mine ting, for så havde han måske undgået at skulle få ørene i maskinen.

Anyway, jeg tror på, at Rune har evnen til at bevæge sig væk fra det sataniske perspektiv til det engle perspektiv som jeg repræsenterer.

Måske vil hans kærlighed til naturen lede ham derhen, og det mener jeg også, at resten af klimamiljøet måske kan prøve også. At se kærligheden i naturen. Turtelduerne, træernes venskaber, hjortenes empati overfor deres små, hestenes følsomhed. For det er der naturen efter min mening kan lære os noget om ånd.

G-d og g-derne bevare Danmark.

De unge tyranniske kvinder

i Topnyheder af

Jeg vil gerne lige sige, at jeg har altid stået op for kvinder, og jeg er, rent ideologisk, meget optaget af lighed. Jeg tror på, at et lige samfund, også mellem kønnene kan skabe et positivt og harmonisk samfund.

Men her på det sidste, er jeg blevet angrebet af Woke feminisiterne, de er åbenbart ikke på min side. Måske er det alderen, jeg er endelig nået til kategorien “gammel hvid mand”, og så skal jeg ellers angribes på de mest perfide måder. Det er så klamt, jeg siger det bare.

Men, det er måske også en lære for mig. Jeg bliver nødt til at erkende, at feminismen er nået til et punkt, hvor det ikke længere er en frigørende og positiv ting i samfundet, men en destruktiv og ødelæggende ting. Jeg har længe været en åben kritiker af Metoo, jeg synes, at det gik alt for langt, og det ødelagde mange mænds karrierer, for eksempel har jeg, som den eneste vel, forsvaret Frank Jensen. Ok, han er ikke perfekt, men at fyre ham som overborgmester for noget der er sket for mange, mange år siden, uden rettergang, det synes jeg er forkert. Nørresundby støtter dig Frank.

Men her på det sidste, synes jeg, at Woke feminismen har taget en drejning, hvor den er endt et sted, hvor ondskaben vælter ud af den. Jeg er med på, at jeg er dødirriterende som filosof. Jeg er ikke typen til at være dødirriterende, det er metoderne som er dødirriterende; oplysning, bekæmpelse af korruption osv.

Men denne funktion i samfundet er ekstremt vigtig for samfundet at have, ellers korrumperer det. Bare tag medierne i dag, de er bundkorrupte, Cancel culture usw.

Jeg har altid troet på, at der var en konstruktiv løsning på lighedsdebatten. At mand og kvinde kunne samarbejde, at vi sammen, idealistisk set, kunne skabe den lighed som skaber en god familie, et godt samfund.

Men, det forudsætter, at kvinder også vil samarbejde.

Faktum er, at kvinder alt for ofte er fanget i kampen imod mændende, og ikke kan se, når de går fra at være frihedskæmpere til at være undertrykkere.

Her på det sidste, efter Metoo, er unge kvinder i deres magtberuselse, begyndt at fabulere om, at de vil have en hjemmegående husfar, og køre karriere. Hvor er ligheden i det?

Var projektet ikke, at vi skulle være lige sammen, tage lige meget ansvar?

Nej, unge kvinder drømmer om at have en lille husslave, som de så kan kommandere rundt med.

Derfor mener jeg, at vi som samfund, skal skabe langt bedre rammer for de unge mænd. De skal ikke trynes med trusler om anklager for voldtægt, de skal ikke være hjemmegående husfædre. De skal være præcis ligeså lige og frie som kvinderne.

Præcis ligeså lige og frie.

Det er endt et sted nu, hvor kønskampen er gået over i undertrykkelse af mænd, specielt unge mænd, og det er på tide, at resten af samfundet erkender det, og handler på det.

Så med det; G-d og g-derne bevare Danmark.

Det racistiske universitet

i Topnyheder af

I diskussionen af “Woke” er der mange der er sådan lidt forvirret. Vi har med en trend i samfundet at gøre, som alle (bortset fra wokisterne selv) kan se er udemokratisk, dybt usympatisk og ond.

Men hvad er det egentlig for en trend vi har med at gøre, og hvad skal vi gøre for at modarbejde den?

Trenden kommer fra USA, den er i følge den forfatter som kom før Steven Bannon, altså Trumps primære ideolog, Andrew Breibart, idemanden bag Breibart blogsphæren i USA, en trend som kommer fra det man kalder “Frankfurterskolen”.

https://www.barnesandnoble.com/w/righteous-indignation-andrew-breitbart/1100085088

Fremragende bog i øvrigt.

Frankfurterskolen er en ærkekommunistiske samling tyske jøder (jeg er selv jøde, så jeg har ikke noget imod jøder generelt) som flygtede fra Tyskland under Hitler.

De opbyggede en ideologi som vi dag kender som multikulturalisme. Ideen er, kort sagt, at man tager Hitlers raceteori og vender den på hovedet. Hvor den hvide mand før var den bedste, blive han nu den værste. I kender det sikker, Woke går efter “den gamle hvide mand” og støtter sorte, sigøjnere, bøsser og jøder. Hvilket jeg selvfølgelig synes er ok i det sidste tilfælde.

Men man skal se Woke for hvad det er, det er endnu en omgang Hitlersk nazisme bare med omvendt fortegn.

Det siger sig selv, at bekæmpelse af racisme ikke er mere racisme, men tværtimod dialog og accept af hinandens forskelligheder.

På den måde er det indenfor alle menneskers og humanistiske impulsers handlerum at bekæmpe Woke. Vi har prøvet de her raceteorier under Nazityskland, og det giver absolut ingen mening at tage en omgang raceteori mere, uanset at det er med modsat fortegn.

Derfor er det, efter min mening, utrolig vigtigt, at vi bekæmper denne ideologis udvikling på de institutioner hvor den er i gang med at vinde indpas; kultur, medier og uddannelse.

Problemet ved bevægelsen er, at den er totalt udemokratisk. Jeg mener, hvis man virker med cancel culture, udskamning og forfølgelse, så er man ikke indenfor den demokratiske ramme. Yderligere er problemet, at når det kommer til at virke i statsinstitutionerne, så er det svært at bekæmpe det med demokratiske midler.

Derfor er det UTROLIG vigtigt, at vi håndterer ideologiens opståen med kontant afvisning, decideret udradering og stopper al dens videre færd.

Det er klart, at det også er udemokratiske midler, men med ondt skal ondt bekæmpes.

Hvad mener i for eksempel om Aalborg universitet som endnu ikke har svaret på min henvendelse. Præcis her ser vi mekanismen i gang, ingen dialog. Hvis man ikke vil dialogen, så er man ikke en statsinstitution værdig, så skal man lukkes, længere er den ikke.

Jeg ved, at Aalborgenserne ville synes det var lidt bittert at miste sit universitet, men vil man hellere have en forkæmper for race i byen?

Det er det spørgsmål Aalborgenserne skal stille sig selv, et omvendt racistisk, antiracistisk kompleks, som underviser unge mennesker, for det er det det er ved at udvikle sig til.

Det er nok ikke lige i Aalborgs interesse.

Jeg siger det bare.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Woke

i Topnyheder af

Så er der gang i Woke igen i mit liv, jeg har lige haft den uhyggelige oplevelse af at blive angrebet af en ægte Woke feminist. Lad mig sige det på den måde, sjældent har jeg oplevet så korrumperet og uduelige argumentation. Hun havde ingen argumenter kun had, had og had. Hendes metode handlede i bund og grund om at forsøge at svine mig så meget til, at jeg bøjede mig.

Nu har jeg bekæmpet Islamister, korrumperede journalister, PET, korrupte statsinstitutioner indenfor kunst og kultur og meget andet.

Men sjældent har jeg mødt så uhildet had. Ingen dialog, bare had.

Måske er det “det mørke Jylland” nogen snakker om. Jeg havde ellers forelsker mig i de stoute jyder, og deres trang til frihed, den finder jeg stadig i fiskernes kamp for frihed, i bøndernes standhaftige selvværd og skovmændenes kontakt til den frie natur. Men Woke her i Jylland er helt på månen, de er simpelthen onde. Længere er den ikke. Unge venstreorienterede kvinder her i Nordjylland er onde, sådan er det.

Jeg kender alle metoderne fra min læsning af exorcismen og mødet med ondskaben ved Satan der. Den konstante pressen på ens personlighed, forsøget på at nedværdige, den sivende, hadefulde, hånlige tone. Det er virkelig klamt, for at sige det som det her.

Sådan er Woke, fuld af had, ønsker at neværdige, at se ned på, at trampe på.

Det er godt nok lidt af en blindgyde kommunismen er kommet ind i med Woke, så destruktiv og hadende.

Godt man er på de godes og lysets side.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Socialdemokratiets krise

i Topnyheder af

Så er der for alvor bevægelse i dansk politik. Den store nyhed i de danske medier har været at Nye Borgelige er gået markant frem, hvilket også er bemærkelsesværdigt.

Men den egentlige nyhed er, at Socialdemokratiet går MASSIVT tilbage. S. står til lidt over 26%.

Det er næsten 8 procent Socialdemokratiet har sat til over et par måneder. Det kostede først, direkte på opbakningnskontoen 4% for at droppe støtten til den kontante kritik af Islamisk Stat.

Det er virkelig en kæmpe ryk på en enkeltsag, og som det plejer at ske med sådan noget, så accelerer det henover den næste halve års tid. Det er en massiv ændring i retningen for den stramme migrantkurs. Det skal lige gå op for vælgerne, og det har så kostet 8% nu.

Jeg ved godt, at man kan være rimelig irriterende når man siger; hvad sagde jeg. Men det var ikke fordi at S. ikke var advaret.

Yderligere er klimaindsatsen ikke ligefrem verdensklasse. Der var muligheden for at skabe noget verdensklasse klima indsats med satsning på en reduktion af CO2 udledning ved at satse på videnskabelig udvikling. Jeg synes selv, at jeg lagde den rimelig meget til højrebenet. Jeg var endda så langt, at jeg havde en FM fra Socialdemokratiet til at repræsentere det i folketinget, men det løb så ud i sandet, og nu står den på rewilding, som er en mega dårlig ide, uigennemtænkt, på et lavt akademisk/humanistisk niveau osv.

Ren elendighed.

Så taber man opbakning hos vælgerne. Det er ikke så svært at gennemskue.

Yderligere er der begyndt at ske noget på fløjene på højrefløjen. DF er kommet godt igen, 7,3 procent, ikke så ringe endda. Godt kæmpet at Thulesen Dahl, og heroppe i Nordjylland er der også sket noget. Men alligevel 8,3 til NB, det er godt.

Det er alle de skuffede vælgere fra S som er gået direkte over til DF og NB, og det er det som skaber migrationen af vælgerne fra venstre til højre.

Inger Støjbjerg rumler i kulisserne, og hun er et bud på en ny statsminister.

Hvis hun går ind i DF, vil hun have chancen for at stryge helt til tops, henover Pape.

Det vil give en massivt højreorienteret regering, det kan man så diskutere om er fornuftigt, jeg vil meget gerne balancen, men det er reelt konsekvensen for “syndefaldet” i Socialdemokratiet.

Problemet er yderligere, at kompetencerne i regeringen simpelthen ikke er så gode, der er for få gode ministre. Ud over Hummelgaard, er Tesfaye og Frederiksen lige nu tacklet til tælling af RV og Enhedslisten.

Det er et pænt stort problem.

Yderligere er problemet, at det ikke er lykkes, at skabe en forbrødring imellem venstrefløjen og den skærpede stramning op imod migrationen.

Det er umuligt for S. At skabe bare det mindste, for RV og Enhedslisten er parate til at ofre regeringen på det her punkt, det er virkeligheden. Den yderste venstrefløj vil hellere give magten til højrefløjen end at give S. en chance for at føre en strammere migrationspolitik.

I sidste ende er det en forudsætning for S. at få skabt en kontrakt med Enhedslisten og RV for at skabe en strammere migrantpolitik, og spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. Hvis det ikke er muligt, så kommer venstrefløjen aldrig til magten igen, i hvert ikke så længe migrantkrisen raser som den gør.

Politik handler om at finde balance. Min ide til en balance for venstrefløjen var en stram migrationspolitik, og en verdensklasse miljø politik. Jeg leverede sådan set begge dele, men miljøpolitikken glippede fordi at Dan og Lea ikke havde det politiske overskud der skal til, for at bruge ideer udefra. Det er svært at lytte, og hvis man udelukkende kører med sine egne ideer, så vinder man ikke som politiker.

Man kan sige meget om Arnold Schwarzenegger, men han var en meget populær guvernør i Californien. Han sagde, at det svære er, at have den ydmyghed der skal til, for at lytte til andre end en egens ideer.

Det er ægte politiker skill.

Undskyld jeg er så ærlig omkring de her ting, men den eneste chance regeringen har lige nu, er at lægge roret massivt om. Lytte til mine miljøideer, og stramme gevaldigt op på migrationskrisen. Ellers er det good Beirut.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Retssikkerheden

i Topnyheder af

Vi har i Danmark en retslig forkæmper, en “lonely rider”, som bekæmper korruption i retssystemet.

Det har hun gjort i over 15 år.

Når man sådan kigger hendes sager igennem, så er det helt tydeligt at Tina Maria er blevet forkert behandlet af systemet.

Systemet er tydeligvis sure på hende, og de svarer igen ved at bøje reglerne, så at hun bliver udsat for chikane.

Ja, hvad mener du for eksempel om undertegnede regning Tina Maria får som en del af en retspraksis; “andet” på over 30.000 kroner?

Det er et klokkeklart bevis for, at der er noget galt med retssystemet.

Tina Maria kritiserer systemet og det virker som om, at konflikten har taget langt større omfang end den fight jeg har haft med PET.

Men, det er grundlæggende de samme principper som er på spil; primært retssikkerheden.

Retssikkerheden er en garanti for, at retssystemet ikke misbruger sin magt. Når man sender en regning på “andet”, så brydes retssikkerheden.

Nu kender jeg efterhånden en del til retssystemet, og holder faktisk meget af retssystemet, jeg er selv retsfilosof, og har en meget aktiv, personlig aktie i, at skabe så gode forhold for ret som mulig. Som noget unikt, så vil jeg nærmest gå så langt som at sige at jeg virkelig tror på lov og ret.

Som en af de gamle græske filosoffer engang formulerede det; loven er den INDRE bymur, hvis den består stærk og uantastet vil byen aldrig falde.

Derfor er det også med meget stor bekymring, at jeg opdager flere tendenser til, at man ikke respekterer det grundlæggende formål lov og ret har, nemlig beskyttelse af de svage.

Hvis først retsstaten mister sit egentlige formål og moralske ledestjerne, altså som værn imod dem som ikke kan beskytte sig selv, så får vi hurtigt et meget ubehageligt samfund.

Tina Maria bekæmper korruptionen i retsstaten, og jeg kan godt se, at hun på de retslige myndigheder måske virker irriterende, men det er faktisk godt, at vi har sådan nogen som Tina Maria, for hun kan formå, som hun gør her, at sætte fokus på retten når den mister sin moralske basis, at være en del af den sociale kontrakt imellem stat og borger.

Jeg vil følge op på, hvad der sker med Tina Maria, og forhåbentlig hjælpe hende med at få ret og retfærdighed.

Læs i øvrigt hendes velbeskrevede blog, hvor der kommer en del rystende ting frem.

http://tinamarias.dk/

Hvis vi ikke holder vores retssystem i ørene, så udvikler det åbenbart kedelige metoder, og det er ikke retssystemet værdigt, slet ikke i Danmark, som skal være et foregangsland for andre rundt omkring i verden.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Midten

i Topnyheder af

Der er en del diskussion internt ang. den nye midterstrategi som DF kører. Jeg har været en stærk støtte af den nye strategi fra starten af, så jeg har selvfølgelig filosoferet en del over hvorfor og hvordan.

Først lige, hvorfor er det vigtigt at lægge sig på midten? Det er det fordi, det er der magten ligger.

Hvis man gerne vil ændre på samfundets strukturer, det vil sige politiets prioriteringer, lærernes ideer og udsyn, kunstens virkemidler, så skal man lægge sig på midten af det politiske spektrum.

Radikale Venstre har været mestre i denne disciplin, og har skiftet fra venstre til højre gang på gang.

Det betyder i praksis, at på trods af partiets minimale størrelse og som repræsentant for en snæver samfundsgruppe, så ligger de kulturradikale værdier som en tung dyne ned over hele staten inklusive skoler, kunst, politi og medier.

Forudsætningen for, at man kan knække RVs egentlige spidskompetence, er, at man placerer sig strategisk der hvor RV tidligere har placeret sig, i midten.

Efter sidste valg placerede RV sig, som noget meget ukarakteristisk, helt ude på fløjen, det er overstået, under den nye ledelse, søger RV ind mod midten igen.

Midterpartierne er imidlertid utrolig varsomme med at tage imod RVs tilbud, fordi de godt ved, at RV har været gift for deres egne vælgeres opbakning.

Man ser det helt tydeligt her hvor fr. Mette Frederiksen hopper med på RV´s ideer om islamisk stat. Det kostede 4 % opbakning med det samme, det kan, muligvis, koste Socialdemokratiet magten fuldstændig. Det var et syndefald, det glemmer vælgerne ikke. Folk snakker stadig om Lars Løkkes Marrakech, det har folk heller ikke glemt.

Det vil sige, at midterpartierne forsåvidt er åbne overfor at DF påtager sig en afbalancerende rolle som midterparti. Socialdemokraterne har aldrig haft så stærk en opbakning vælgermæssigt som før syndefaldet med Islamisk Stat, hvilket viser hvor stærk en opbakning der er til en DF lignende midterpolitik blandt Socialdemokraternes vælgere.

Så pludselig bliver DF den smukke prinsesse midterpartierne danser om. Lidt af en omvæltning fra dengang hvor alle spyttede på os, det husker jeg ret tydeligt. Da jeg blev kylet ud af København, fordi jeg stod op for de kvinder som blev så horribelt ødelagt og forfulgt på Vestegnen.

Udfordringen synes jeg, har været, at DF har forsvundet i midterpartiernes omfavnelse, og det er først nu hvor vi siger klart fra ang. Islamisk Stat, at opbakningen stiger lidt igen.

Så DFs vælgere er til rabalder og højre udmeldinger, men magten ligger i diplomati.

Derfor har min holdning været, at DF bliver nødt til at udvikle sig, få en mere solid forankring ved de vælgergrupper som støtter DF. Brede paletten ud.

Her er landbrugsordførerskabet altafgørende, for de største vælgergrupper der støtter DF er ude på landet og fiskerne. Det ved jeg efter, at have lavet fjernsyn her i Nordjylland i 1 1/2 års tid. Fiskere er enten liberale, konservative eller DF. Men Læsø har en DF borgmester af en årsag.

Vælgerne er ikke dumme, de kan godt gennemskue, at der er i gang med en ny strategi, de vil bare også gerne se, at der skabes noget med strategien. Hvilket jo er fair nok.

Det mener jeg også, at vi har bevist ved at gå så kontant imod Islamisk Stat planerne fra RV. Havde det ikke været for DF, havde RV hevet flere hundrede Islamisk Stat operativer til Danmark, og havde ødelagt Danmark endnu mere end Danmark er ødelagt i forvejen. Så strategien virker, ved at kunne lægge pres på Socialdemokratiet indenfor midterpositionen, skaber DF en situation, hvor Socialdemokratiet holdes fast på en stram udlændingepolitik.

Det var måske en kedelig første erfaring med den nye strategi for Socialdemokraterne, jeg tror Socialdemokraterne undervurderede DFs vedholdende respons, og det er lidt trist hvis Socialdemokratiet mister magten igen, for jeg havde virkelig håbet på en spændende omgang, og havde håbet på, at Tesfaye og de andre strammere i partiet havde haft lidt mere held.

Men, de knækkede overfor RVs pres, og så ser vælgerne det. Socialdemokraterne har bare ikke den udholdenhed der skal til.

Så skifter magten, og Socialdemokraterne mister opbakning.

Hvem der kommer til magten efter et evt. valg, det er svært at sige lige nu, men at DF ligger inde på midten og har muligheden for at presse til højre og venstre, er en reel magtposition.

Det betyder på sigt, at DF kan omvælte statens institutioner til at blive DF.

Det er allerede godt i gang, det er begrænset hvor længe akademierne og kunstverdenen kan vedblive med at blive så åbenlyst kulturradikale uden at miste bestallingen. Det ved de godt, og enten lægger vi dem i graven, eller også ændrer de kurs.

G-d og g-derne bevare Danmark.

1 2 3 165
Go to Top