Nyheder/analyse

  • MSM er uvidende

    af Berlinske Tidende bliver gudhjælpemig ved med at argumentere for, at de migrant stramninger som regeringen er i gang med er udemokratiske. Hvordan i alverden kan man være så ved siden af målrammen? Nu kommer Amalie Lyhne med en direkte opfordring til de Nationalkonservative som i al sin enkelhed opfordrer os… Læs videre

De gamle medier

i Topnyheder af

I forgårs var jeg på museum her i Aalborg. Aalborg har et fint lille historisk museum.

Det er sjovt at gå lidt ned af “memory lane”. Hvis man ikke lærer af historien, er man dømt til at gentage tidligere generationers fejltagelser, som nogen siger.

En historie som fortæller meget om nutidens Danmark, er industrialiseringen af C.W. Obel. C.W. Obel var en stor arbejdsplads i Aalborg. Firmaet producerede tobak til folket. Det gør de stadig, men desværre ikke i Aalborg.

Historien er nogenlunde som følger. I gamle dage blev alt tobak lavet i hånden. Dygtige håndværksmestre rullede cigarer, og tjente en rigtig god hyre på det. At blive uddannet cigarruller tog fire år, og inkluderede hele balladen af mestre, svende, svendebreve, faglige organisationer og så videre.

Men en dag kom cigarrilo maskinen. En cigarruller kunne rulle 200 til 600 cigarer om dagen. En cigarillo maskine 5000. Maskinen kunne betjenes af en ufaglært, og kostede således betydeligt mindre i drift.

I starten bekæmpede cigarrullerne cigarillo maskinerne alt hvad de kunne. Men det gik ikke. Så i stedet for at tilpasse sig, de kunne måske have deltaget i en nyudvikling, så at deres håndværksmæssige færdigheder fik brug med de nye maskiner, så uddøde de.

Den samme udvikling har den danske presse været igennem. Da blogs og Facebook opstod gik de fuldstændig i baglås og bekæmpede nyudviklingen med næb og klør. I stedet for at se mulighederne, så de ikke andet end farer.

Da jeg startede indenfor EDB for snart mange år siden, gjorde jeg det lige efter et praktikophold på Månedsbladet PRESS.

Så jeg har altid været interesseret i begge dele. Man kan vel kalde mig for direktørens kvikke barnebarn.

Ligesom i LEGO eller Mærsk er det jo de nye generationer som skal forsøge at finde nye veje med gamle firmaer. Det er helt naturligt.

I al beskedenhed er jeg jo tipoldebarn af grundlæggeren af Berlingske Tidende, så jeg har det i blodet kan man sige.

Men, alle de tiltag og forsøg på nyskabelse som jeg har forsøgt, blev hele tiden mødt af cigarrullerne. De vil ikke ændre sig.

For mig at se, skal de jo ændre sig.

Men det vil de ikke, de holder fast i de gamle dyder, og dermed kommer de, ligesom cigarrullerne, til at uddø.

I USA, hvor jeg har en del at gøre også, er tingene gået helt anderledes. Der er medierne faktisk meget med på at ændre sig. Det er faktisk hele ideen med Obamas ideologi; Change. Altså forandring. Der går det også langt bedre. Ideologisk set har Washington Post, Hollywood og New York Times forandret sig. De er blevet mere skarpe på det ideologiske fundament, og man søger nye veje.

I USA er man ikke, på samme måde, tynget af gamle forestillinger men er meget mere fleksibel og elsker nyskabelser.

Ok, der har været Breibart som de gamle medier bestemt ikke kunne lide, men Breibart var med til at skabe Huffington Post, så så meget uvenner var de alligevel ikke.

Denne usunde dynamik som Danmark har. Altså denne tænderskærende, dødsforagtende, selvmorderiske modstand imod forandring og “Change” er reelt ved at tage livet af landet.

Janteloven rider landet som en mare.

Nu er den politiske del af landet dog mindre dogmatisk end resten af samfundet, og her har vi klart en styrke. Så, måske kan vi, igennem nogle af de mange nyskabelser som det politiske liv er ved at gå igennem også forandre resten af samfundet. For eksempel er vi jo godt i gang med at skære ned på cigarrullerne i DR, og kommer sikkert også til resten af medierne på et tidspunkt.

Eller måske kan medierne lære lidt af C.W. Obels cigarrullere, og holde op med at sidde i de gamle skyttegrave og beskyde dem som rent faktisk gerne vil forandre systemerne og tilpasse virkeligheden til de forandringer der er. Ja, måske gøre verden bedre med de nye muligheder.

Men så længe den næste generation af direktører ikke får lov til at lege med firmaet, ja så sker der ikke noget.

G-d bevare Danmark, for de gamle medier vil ikke.

Martin Krasniks kritik af den borgerlige politik i forhold til Islam

i Topnyheder af

Martin Krasnik, redaktør for Weekendavisen og mild islamkritisk jøde, har kritiseret regeringen for at være udemokratisk i sin håndtering af Islam i Danmark.

For det første, så mener jeg, at det er direkte forkert af Krasnik at mene at kritikken af Islam ikke er ud fra et demokratisk perspektiv, eller “instinkt” som Krasnik kalder det. Der er overhovedet ikke tale om hverken instinkt, mavefornemmelse eller andet følelsespjat, der er tale om en åben, velargumenteret demokratisk kritik af Islam, som nu føres ud i livet. Det er en kamp for Danmarks frihed imod et af de mest undertrykkende, udemokratiske systemer denne verden nogensinde har været vidner til. Yderligere er det faktisk en humanistisk kritik. Når man mener at kvinder skal stenes, at bøsser skal smides ud fra højhuse, at det er helt ok at voldtage kvinder hvis de ikke bærer slør. Ja, så er man imod al menneskelighed.

Det kan undre en, at Krasnik er så OFF, i forhold til hele debatten omkring Islam. Manden har jo selv været mildt islamkritisk, så hvorfor i alverden lyder han pludselig som en god ven af Zenia Stampe. Mystisk, jeg ved ikke hvorfor, men en ting er helt sikkert. Hans kritik rammer ved siden af målrammen.

Jeg inviterer hermed Krasnik til en replik her på Thermopylae, en ære han helt sikkert ikke vil tage op, hvorfor han hermed har tabt i diskussionen. Der er visse fordele ved at være ude i kulden; ens modstandere i MSM har ikke mulighed for at replicere.

G-d bevare Danmark.

Krasniks kritik:

HØJREFLØJENS BANDEKRIGBurka-loven. Imam-loven. Roma-loven. Fortolkningen af reglerne for statsborgerskab. Hetzen mod Kathera Parwani og Sherin Khankan. Alt sammen eksempler på de udemokratiske elementer fra højrefløjen, der får lov til at udfolde sig midt i folkestyret i øjeblikket. Det er en udhuling af det demokratiske instinkt, en tribalisering, hvor borgerlige politikere fører politisk bandekrig på Christiansborg.Læs Martin Krasniks leder i dagens avis.

Opslået af Weekendavisen på 13. oktober 2017

Udstødelsen

i Topnyheder af

Det her med at sætte dagsordnen, det er mit speciale. Jeg vil gerne indrømme, at få læser mine blogs. Til gengæld så er det typisk dem som selv har magt som læser blogsne.

Det er det som tæller, ikke massegennemslagskraft, men gennemslagskraft ved dem som bestemmer. Samtidig må jeg så også indrømme, at det er sjældent det har den store betydning her i Danmark. Ofte spekulerer jeg over hvorfor jeg overhovedet skriver til et dansk publikum. De ting jeg skriver til USA, Israel eller UK, har en langt større gennemslagskraft.

Måske er det noget med, at det er mit land. Jeg føler mig ansvarlig. Måske er det bare fordi jeg er dumstædig eller nægter at give efter for det massive pres systemet et al lægger på sådan en fritænker som mig.

Det er en udfordring. Hvis jeg blev tilbudt alverdens æresbevisninger og penge, ville jeg sikkert miste interessen. Det ville blive for nemt, og så fiser jeg videre. Jeg kender mig selv.

Ja, nogengange spekulerer jeg på, at jeg bevidst sørger for at være tilstrækkelig irriterende, så at staten forsøger at lukke munden på mig. For dermed at have noget udfordring i min hverdag.

Jeg skal ikke kunne sige det. Men jeg er stolt af en ting. Jeg er ubestikkelig. Alle de andre mediefolk drømmer udelukkende om at få snablen ned i kassen. Jeg er uafhængig økonomisk, så jeg er komplet ligeglad.

Medieklassen er som Israels folk omkring guldkalven. De danser og danser, og tror, hvis de bare får tilstrækkelig med midler, så bliver de glade.

Der tager de grueligt fejl. De som giver tilfredsstillelse som mediemand er ikke penge, det er magt.

Det er når man bliver lyttet til, når man sætter dagsordnen, når ens ideer bliver realiseret at det er sjovt.

Problemet for resten af medieklassen er imidlertid, at de tror det handler om dollars, uden at realisere den grundlæggende glæde; at gøre en forskel.

Således er jeg, i bund og grund, den eneste reelt tilfredse mediemand i Danmark, mere eller mindre. Alle andre er frustrerede over at de er magtesløse overfor den politiske udvikling.

Sådan er der så meget. Hvis nu medierne havde haft et lidt mere venligt forhold til undertegnende. Så kunne jeg have været redaktør eller blogger eller tv mand. På den måde ville min magt have være bredt lidt mere ud.

Men sådan er det ikke. Jeg er udenfor, hvilket jo er reelt fint for mig.

Denne skævvridning af mediemarkedet, som i øvrigt er unik for hele vesten. De fleste andre lande er magten delt langt mere ud, det er konsekvensen af min udstødelse.

Fint nok, jeg er glad for det. Men det er resten af de danske medier nok ikke. Og det er ved g-d også deres eget problem.

G-d bevare Danmark.

Liberal Alliance

i Topnyheder af

Det er ved at være sidste udkald for Liberal Alliance. For mit vedkommende har jeg stået lidt på sidelinjen gennem hele partiets historie. Jeg var med til at fælde Naser Khader og har siden været gode venner med Lars Seier.

Grundlæggende deler jeg Liberal Alliances kombination af konservatisme i en kombination af humanisme.

Jeg deler også det islamkritiske udgangspunkt og kritikken af kulturkommunismen. Eller af kommunismen som sådan.

Jeg kan huske, at jeg så Anders Samuelsen til et møde på Vallekilde lige efter det første crash.

Siden er der flydt en del vand under broen, men det er lykkes Samuelsen med sine tropper at komme i regering, selvom det ikke har givet pote ligesom for Konservative.

Lad mig sige det helt klart, det er fordi Liberal Alliance ikke leverer på partiets grundmission; at bekæmpe islamismen og kommunismen.

Det er derfor folk går ind i partiet. Når man så ikke leverer her, så gider folk ikke partiet længere. Der er masser af andre partier som forsøger sig med samme koncept, så hvorfor så ikke støtte dem.

Hvis partiet skal overleve, skal det leveres på partiets grundideer. Intelligensen fejler ikke noget, men det gør fokuset.

Så KOM NU! Simon-Emil, Anders og Lars! Kæmp! Kæmp for partiet, for overlevelsen, for menneskeligheden og for Danmark.

G-d bevare Danmark og Simon-Emils parti.

Tingets pligt

i Topnyheder af

Jeg har i lang tid kritiseret de offentlige medier for at være udemokratiske. Sidst, men ikke mindst, blev Radio 24/7 snuppet med fingerne i kagedåsen for at have en liste med folk, som ikke må komme igennem.

Det siger sig selv, at det er ganske enkelt utroværdigt, og direkte skadende for demokratiet.

Men hvad er idealet for pressen?

Der er det athenske ideal, altså den Sokratiske frihedstanke. Ytringsfriheden er, i hvert fald i nyere tid, opfundet af Sokrates, og videreformidlet af Platon.

Men der er et andet ideal, som jeg har skrevet lidt om. Tingsmødet og fristaten, som blev afløst af kongedømmet.

Reelt kan man sige, at det udgangspunkt som Danmark har, er den fristat som var før den katolske kongemagt overtog.

Med andre ord, det legale udgangspunkt er tinget. Det er hele ideen med Folketinget, og også derfor Folketinget skal være et værn imod dem som vil ødelægge denne tanke.

Men hvordan var den verden så? Ja, det minder mest af alt om foreningslivet. Altså alle mødes og diskuterer de store ting en gang om året på generalforsamlingen, og i mellemtiden har man valgt en formand til at tage sig af administrationen. Han ansætter så nogle embedsmænd.

Det intellektuelle liv var præget meget af den nordiske tro. Der var vølver, altså sandsiersker, og der var fritænkere.

En intellektuel viking var en der tænkte ud af boksen, fandt på nye ideer.

Sammenligner vi så det med den verden som kongedømmet gav os, så var det præcis den frie tanke som blev trykt under fode. Ikke længere måtte man tænke noget som centralmagten fandt fornuftigt. Efter at Venstre havde formået at få tinget rejst igen, gik der nogle år, så kom anden verdenskrig, og totalitære strømninger udfordrede igen den frie tænkning. Kulturradikalismen kom slet ikke ud af denne konfrontation med æren i behold, kun nogle få kulturradikale fritænkere klarede det. Min egen familie fra Vallekilde, og P.H..

Så kom 68 og kulturkommunismen. Igen en undertrykkende ideologi, som brugte medier til at ensrette og bestemme dagsordnen.

Nu har vi så store dele af Islam. De går, sjovt nok, i alliance med kulturkommunisterne.

Men ideelt set, skal demokratiet ikke undertrykke den frie tanke, men leve af den. Det er den frie tanke, som udvikler demokratiet.

Når så der er stærke fascistoide ideologier som islamisme og kulturkommunisme som udfordrer friheden, så er det tingets ret, pligt og eksistentielle opgave at bekæmpe disse trusler.

Derfor mener jeg, at demokratiet skal nedlægge de parasitære medier som klynger sig til staten. De er ikke ude på at give den frie tanke plads, men tværtimod at udelukke og have lister, således at de kan få deres hijabber frem.

Det er en eksistentiel trussel, derfor mener jeg, at vi skal se at komme i gang med at bekæmpe denne trussel imod tinget.

G-d bevare Danmark.

For friheden

i Topnyheder af

Det er nu ca halvtreds år siden, at de danske medier blev infiltreret af 68 marxisterne. Siden da, har medierne, troligt, kolporteret den ene marxistiske ide efter den anden.

Samtidig har de, i bedste SMERSH stil, altså med metoder som de har lært af KGB, udgrænset kritiske intellektuelle.

Det er ren diktatur i sin mest afskyelige form.

Dette kommunistiske diktatur skal FJERNES!

Lad os alle på den borgerlige fløj, samles imod dette afskyelige diktatur. Dette korrumperede, hijabstøttende, fordummende, propaganda styrende system.

Det giver ingen mening for et demokrati, at have og sponsorere et kommunistisk propaganda system.

SMADR DEM! Vis dem, at demokratiet er stærkere end diktatur, at den frie tanke ikke lader sig knægte af deres korrupte metoder, at de er gone, at muren er faldet, at de er så outdatede som noget kan være, at de ikke skal tro at de kan indføre alle deres hijabben i Danmark.

Danmark skal ikke være et kommunistisk diktatur!

For Danmarks frihed, stem dem ned, tag pengene fra dem, vis dem at den frie tanke er stærkere end diktaturets klamme klo.

G-d bevare Danmark.

Oplysningen

i Topnyheder af

“Parnasset”, eller hvad man skal kalde den efterhånden mere og mere magtesløse del af vores samfund som stadig holder på at Islam er fredens religion har skuffet fælt.

Bare det at sige det, er i sig selv en floskel. Alle ved det, og de fleste kæmper desperat for at komme videre efter 68 kommunismens idioti.

Problemet er bare, at der er opstået et a og et b hold. A holdet er de intellektuelle som igennem tiden er blevet fortrængt af b holdet, og som nu sidder rundt omkring og har oprettet nye blogs og aviser. B holdet er den tidligere elite.

Nu har den tidligere elite så fortrudt, og piver over at vi på a holdet gerne vil pille pengene fra dem.

Men hvad havde i regnet med? At i i al evighed kunne fortrænge de dygtige journalister og meningsdannere? At den evige fordummelse kunne fortsætte?

Det vi er nået til nu, er et breaking point. Altså et tidspunkt hvor nye trends dominerer gamle trends. Hvor MSM, eller de gamle massemedier tidligere havde eneretten på at danne ramme for dagsordnen, så er de nu relativt uinteressante. Seriøst hvornår har Politiken sidst skrevet noget som folketingspolitikerne har taget seriøst?

De spændende debatter, og de debatter som kredser om de ting som borgerne går op i, er slet ikke reelt repræsenteret ved de gamle medier. Det er som om de gamle medier lever i en evig agurketid.

Denne process er egentlig logisk, når man ved hvordan oplysningen fungerer. Platon mener, at problemet ved at skjule noget i debatten er, at det tager om sig. For på et tidspunkt skal man skjule det man har skjult, og derefter skjule det man har skjult, som man har skjult. Det er med andre ord en glidebane. Og når så man måske når til at punkt hvor man gerne vil være ærlig, sige undskyld til dem man har forsøgt at ødelægge osv. Så er karmagælden så stor, at den er uoverskuelig.

Jeg sidder lige nu og skriver på en bog om min tid som rådgiver for Obama. Hvad skal de danske medier sige, når Washington Post ringer til dem og spørger dem, og det virkelig kan være sandt alt det der er sket med deres gode ven Asger? Har i virkelig forfulgt og udelukket ham på den vis?

Ja, så er der intet svar, for svaret forudsætter at man erkender sine egne synder, og retter op på dem. Men synderne er for store, så det er umuligt.

Sådan dør et korrupt system, og helt ærligt, det er også bedre end at det fortsætter alt det her udelukkelses halløj.

Det er bare ikke seriøst, og ikke et ordentligt demokrati værdigt.

G-d bevare Danmark.

De nye tider

i Topnyheder af

Martin Krasnik skriver i en leder, at nu skal vi til at normalisere Danmark efter Mohammedkrisen. Endnu engang er hele diskussionen kommet op, efter at et museum i Viborg IKKE viste billedet.

Det er som om medierne og resten af kulturlivet virkelig hungrer efter en eller anden normalitet, hvor de kan sætte dagsordnen igen, og det hele kører ligesom i “de gode gamle dage”.

Måske skal Krasnik og andre personer i den etablerede medieverden pudse brillerne lidt, og erkende at den tid er forbi. Vi er i en ny tid, hvor de gamle medier slet ikke spiller en rolle, og de nye medier, blogsne og de nye aviser sætter dagsordnen.

Det er virkeligheden. De gamle medier har stadig en del ressourcer, men de er old school, har ikke fulgt med tiden, og er derfor, reelt, ligegyldige.

Der kommer ikke noget normalt igen.

Samtidig så synes jeg, at vi bloggere og nye medier skal lad være med at pive og konstant trække martyr kortet. Vi bestemmer, vi sætter dagsordnen, så måske var det på tide at vi blev lidt mere ydmyge omkring det, og lod være med at pive hele tiden. Det er også irriterende at høre på.

Det vi skal til nu, er så at flytte ressourcerne fra de gamle til de nye medier. Det giver ingen mening, at staten kaster en masse ressourcer efter nogle outdatede medier, som alligevel ikke gør nogen forskel. Så stop dog alle de dollars og giv dem til os. Eller endnu bedre, lad være med at give dem til os, spar dem.

Ligesom indenfor IT, så er det typisk sådan, at dem som er “first movers”, altså dem som var de første, er også dem som har mest indflydelse.

Det er næsten umuligt at starte op nu, men når man har en ti årig tradition bag sig, så skal man ikke til at bevise noget.

Så, lad os nu lade være med at pive, og nyde vores magt. Specielt når vi så skal til at skære ned på vores plageånde fra de gamle medier. Det glæder jeg mig til, det er pay back BIG TIME!

G-d bevare Danmark.

En ny plan

i Topnyheder af

Politiet og Hr. Søren Pape Poulsen har det helt store problem, at man ikke vil erkende, at vi er i krig.

De fine fornemmelser har man ikke i Israel, der tager man krigshandlinger og generel vold som kommer fra de samme samfundsgrupper som skaber dem i Danmark, oppefra og ned.

Det betyder, at der er en del sikrere i Israel end i Danmark. I Israel kan man ikke komme afsted med at skrue hjulbolte løs eller kaste med sten ud over broer.

Hvad er årsagen? Ja, primært er årsagen, at man ikke har så mange hellige køre man skal have slagtet, hvergang man skal forholde sig til en sikkerhedsmæssig trussel.

Hvis Palæstinenserne bomber en børnehave, ja så gør man hvad der skal til, for at forhindre det. Længere er den ikke.

Yderligere har det israelske forsvar en meget gennemarbejdet kommunikation imellem de forskellige værn. Den intel som MOSSAD får fat i, er hos de relevante indsatsenheder meget kort tid efter den er tilvejebragt.

Der er heller ingen problemer med at bruge forsvaret i landet, hvis det er nødvendigt.

Ok, der er politi på hvert gadehjørne, men det er nødvendigt.

Det er denne model som jeg sigter efter i mine prioriteringer og anbefalinger. Altså et sikkerhedsapparat i verdensklasse.

Samtidig har de Israelske forsvarsorganisationer ingen racistiske eller andre negative holdninger til fjenden. De tager tingene seriøst, og gør hvad der skal til.

DERFOR mener jeg, at vi skal til at samtænke de forskellige værn langt mere, skabe en mere glidende overgang fra hjemmeværn til politi og forsvar.

Gentænke hele vores sikkerhedsapparat, således at vi modgår den konstante strøm af negative nyheder fra fjenden.

Nu er det så begyndt med syreangreb, hvad bliver det næste?

Med andre ord, vi skal have en helhedsorienteret vision for vores sikkerhedsapparat. En langt bedre kommunikation og en generel opgradering.

Der er mange der siger, at vi ikke har de mænd og kvinder der skal til. Det mener jeg er forkert. Vi har de mænd der skal til, vi skal bare blive bedre til at gennemtænke brugen af dem.

I stedet for at diskutere hvorvidt vi har fred eller ej, eller forhindre kadetterne i at komme i gang på grund af bureaukrati. Så burde vi nedsætte et udvalg, med de bedste fra de forskellige værn, som så lavede en ny plan. Skrot den DJØF plan, og lad fagmændende selv udvikle noget som virker.

Vi har et sikkerhedsapparat der er i verdensklasse, så lad os da bruge deres erfaring.

G-d bevare Danmark.

Hverdags jihad

i Topnyheder af

Det er lige kommet mig for øre, at politiet endelig har fanget nogle af dem som smidt med sten ud over broer imod biler her i Danmark.

Det er i sig selv jo fint, hvad der derimod er helt molbo agtigt, er hvad politiet så gør ved det. De giver dem gudhjælpmig gratis ture i Bon Bon land!

Jeg mener, der er tale om fjender af Danmark, som er motiveret af deres forældres tro til at slå danskere ihjel. Dem belønner man.

Det er altså rent hat og briller.

Jeg synes Pape Poulsen og politiet har gjort det fremragende med kampen imod banderne. Disse bander er en svøbe. Men lillebrødrene og deres kamp imod det danske samfund, har slet ikke fået den samme opmærksomhed.

Det dur ikke kun at fokusere på et område, så underprioriteres det andet område.

Det vi har brug for, er en strategi for at modgå den nye møtrik og brojihad.

Ligesom man slår hårdt ned på storebror skal man slå hårdt ned på lillebror.

De skal, mindst, udvises med samt hele familien. Ja hele klanen, hvis man kan bevise at der er sammenhæng imellem dem som er fanget og resten af de familiære bånd.

Det virker, resten er ikke at tage problemet seriøst.

Ja, det er hårde betingelser, og det koster ekstra ressourcer. Men vi er ved at skaffe de ressourcer, så det er tænkt med i problematikken.

Der kommer flere penge, og bedre udstyr, så vi er på bolden.

Men så skal politiet også levere på de problemer som er i dag.

Vi har brug for at komme i gang med en seriøs strategi.

G-d bevare Danmark.

1 2 3 77
Go to Top