Category archive

Ikke kategoriseret

Familieret

i Ikke kategoriseret af

Nye Borgelige er fremme med et lovudkast, som forsøger at forbedre forholdene for skilsmisseforældre.

Nu har jeg selv lige været møllen igennem, og var bestemt ikke imponeret over systemets integritet og evne til at overholde loven her i Aalborg. Men jeg har været personlig vidne til en sag, som VIRKELIG viser systemets inkompentence og manglende evne til at at diskutere sine prioriteringer.

Men ven, som er israeler, og derfor står svagt i systemet som udlænding og manglende evne til at få sine ting igennem på en “indforstået” måde, gik i personlig demonstration udenfor familieretshuset i over to år, UDEN at dommerne mente, at det skulle have nogen effekt på hans sag. Hvilken absurd arrogance.

Yderligere var hans sag helt utrolig ringe ud fra et retsetisk perspektiv. Der var ingen transparens i processen. Det var, såvidt vi kunne gennemskue, en god og venlig tone overfor min vens exkone, altimens min ven blev frataget muligheden for at se sine børn. Hver gang den fine frue fra det fine kvarter var inde i dommerbygningen, fik min ven frataget rettigheder. Den lille sorte mand, fik ingen rettigheder.

Yderligere brugte min vens exkone børnene overfor min ven. Hun bagtalte min ven groft overfor både retten og børnene. Min ven er en helt almindelig, venlig far. Ja, jeg oplever ham som en virkelig engageret far, som på alle mulige elsker sine børn. På trods af denne helt oplagte venlige facon, forsøgte hans exkone, at bilde retten og børnene ind, at han var voldelig.

Med andre ord en direkte ondsindet facon, som havde til formål at presse min ven til at miste sine børn.

Ud fra et retfærdighedsperspektiv er der flere helt åbenlyse fejl, som er foretaget her. Retten er sat til, at beskytte de svage. Min ven er ikke ekspert i dansk kultur, han kommer fra Israel, og har ikke så fin en adresse som exkonen. Det betyder at han er svag i systemet. Dette udnytter exkonen, til at tvinge børnene fra min ven.

Med andre ord, det er simpelthen en udførelse af retsarbejde, som er i direkte modstrid selve ideen med ret. Det er slet ikke retfærd, det er uret som retten udfører og derfor en meget svær misligeholdelse af rettens integritet. Det er simpelthen direkte i modstrid med hvad de egentlig skulle lave.

Det næste princip, som er i udu er princippet for transparens. Det er, ideelt, det som retten skal levere. Altså en retsproces, hvor alle ved, hvad der sker i sagerne. Også dette princip var der slet, slet ikke styr på. Min ven havde en eller anden ide om, at der blev besluttet noget bag lukkede døre, uden hans vidne. Det siger sig selv, at det slet, slet, slet ikke er tilfredsstillende.

I en sag med så dybe og brede samfundsmæssige konsekvenser for alle borgerne i landet, er der simpelthen brug for en langt bedre revision af de inkompetente og ufaglige familieretssystemer.

Den eneste måde, at få et så ødelagt system til at fungere igen, er en klar og velstruktureret opmærksomhed på de sager som er i landet ang. familieret.

Der skal en retslig revision ind, og den skal være benhård.

G-d og g-derne bevare Danmark og de danske familier.

Det udvalgt folk

i Ikke kategoriseret af

De fleste danskere har absolut ingen ide om, hvad der sker i resten af verden. Vi kan, for de flestes vedkommende se til Valby bakke, og det er det.

Men vi er en del af en større verden, og tro det eller lad være, hvis ikke vi tager resten af verden med i vores ideer og løsninger, så kan vi ikke løse noget som helst.

Vi har allierede, fjender, venner og folk som hader os.

Sådan er det. Yderligere er vi fedtet ind i alle mulige organisationer, som de fleste danskere ikke har den fjerneste ide om hvad er for noget, eller hvad de repræsenterer; EU, FN, NATO, WTO.

Så når vi stemmer, så tager vi udgangspunkt i det nære, og kan ligesom vurdere det ud fra om Ole har fået sin pension, eller Bente kan betale sine regninger.

Det er helt fair, der har tydeligvis ikke været det store motiv fra magtens side, til at folkeoplyse om de internationale organisationer.

Jeg synes, at det giver et skævt billede for den enkelte dansker af, hvordan verden virker.

Lad og tage islamkritikken. Danmark er internationalt ledende indenfor islamkritik. Specielt den demokratiske islamkritik.

Det betyder, at når vi så har de her kultur konflikter og religiøse konflikter, så lytter resten af verden til den danske stemme i den internationale debat.

Internationalt er der ikke rigtig andre end undertegnede, som har ført den debat, så jeg har administreret Danmarks stemme på dette svære område.

Det har jeg gjort ved, at forsøge at finde fred med vores fjender, og så samtidig isolere de fjender vi har internt i landet, så at vi kan smide dem ud, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Hvilket vil sige, hvis de ikke følger lands lov og ret, eller er antidemokratiske. Det er accepteret af de arabiske internationale miljøer. De kan godt se, at vi forsøger, med stor evne og behændighed, at kontrollere konflikten, så at den ikke går ud over alle, og skaber nogle fine og reelle løsninger.

Det kan være, at resten af Danmark ikke er enige med mig i det, men min fornemmelse, med den opbakning jeg har i Folketinget er, at det er alle med på. Det handler ikke om alle migranter, men om islamister som forsøger at opbygge kalifater, og vil indføre sharia.

Yderligere handler det om kriminelle migranter som ikke kan kende forskel på dit og mit, og som har en kedelig overrepræsentation i voldtægtsstatistikkerne.

Det er muligt, at nogle tror, at hvis bare vi presser regeringen tilstrækkeligt, så bliver alle problemerne løst. Det er dog et falsum, regeringen opererer i de internationale miljøer; FN, EU og NATO og kan ikke bare gøre hvad de har lyst til. For regeringen er der et vist handlerum, men som lille land, kan vi ikke bare gøre som det passer os, uden at blive sindsygt upopulære. Kig bare på Rusland, som gør hvad de har lyst til. Det giver dem ikke ligefrem mange venner.

Vi er en mikro nation i forhold til Rusland. Så vores handlerum er langt mere indskrænket end Ruslands.

Derfor er vores eneste mulighed, hvis vi vil forsøge at løse problemerne internt i landet, at spille spillet internationalt.

Det har vi, reelt, haft en hel del held med. Vi har skabt nogle ok sikkerhedsforanstaltninger, og vi er lykkes, med hiv og sving, og store diskussioner, at lave de her lejre i Afrika. Lejrene er sanktioneret af FN og er således anerkendt af de internationale organisationer.

Det er rent faktisk lykkes, til forskel fra Sverige, som ikke engang er inde på den internationale bane i dette spørgsmål som andet end proxyer for Hamas, at komme ret langt.

Vi er en spiller. Vi spiller vores kort, intelligent, effektivt, og til stor beundring for vores allierede. Specielt UK og USA er meget imponeret over Danmark. Det toppede under Fogh, som er den mest internationalt orienterede statsminister vi har haft. Men vi har stadig en stærk international stemme som jeg, mere eller mindre administrerer.

Det gør, at vi rent faktisk kan handle, og skabe løsninger på vores problemer.

Det er en unik situation, og effekten af en stærk diplomatisk tradition, samtidig med et ekstremt stærkt intellektuelt miljø.

Vi er seje, vi ved det bare ikke. Som Herbert Pundik sagde, danskerne er et udvalgt folk ligesom jøderne, de ved det bare ikke, og det er deres store held.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Zionisterne

i Ikke kategoriseret af

Der er mange indenfor det pro muslimske miljø, som mener, at zionisterne er bag kritikken af araberne i Skandinavien.

Det er både rigtigt og forkert.

Lad mig prøve, at forsøge at redde trådene ud.

Araberne er i front med Saud i Arabien. Et muslimsk kongedømme, som har tætte forbindelser til USA, og her på det sidste Israel.

Israel er en af Saudi Arabiens tætteste allierede.

På nuværende tidspunkt er der en klar rivalisering imellem araberne i perserne i Mellemøsten, altså Iran (perserne) og (araberne) i Saudi arabien.

Det er klart skifte fra før, hvor araberne var sammen med perserne i forhold til at hade Israel.

Kan I se skiftet?

Araberne går nu op i, at bekæmpe iranerne, helt fysisk rundt omkring i Mellemøsten end at bekæmpe Israel (zionisterne).

Dette har en effekt på den skandinaviske politik. Danmark er allieret med Israel, og ses derfor, med arabiske øjne, som en allieret imod Iran. Derfor får Danmark en mere lempelig behandling end Sverige, som slet ikke har placeret sig i den nye alliance endnu.

Hvis det står til araberne, så er det langt vigtigere at bekæmpe iran, end at bekæmpe Sverige og Danmark, og man accepterer derfor en mere hård diskurs imod araberne her i skandinavien. OK, de provokationer som Paludan laver, det er hårdt, men han ses mere som en enlig svale end et decideret folkelig eller regeringsvenligt udtryk.

Jeg har stået for fredsarbejdet i Mellemøsten (som zioinist) imellem araberne og Israel, min far var muslim af arabisk afstamning, så jeg bliver betragtet som en tæt allieret i kampen imod Iran.

Kan I se? Det er langt mere komplekst, end hvis man betragter det udefra.

Derfor er det ikke så enkelt, at man bare kan råbe op, og være vrede på folketinget, fordi de ikke har reddet situationen.

Vi er blevet involveret i Mellemøstlige politik, og det er ekstremt komplekst, hvilket vi slet ikke er vant til her i Danmark, og da slet ikke Sverige.

I Danmark er vi så ved at lære det, eller jeg er i hvert fald, efter at have arbejdet så meget med Mellemøstlig politik.

Så nej, der er ingen zionistisk konspiration nogle steder. Der er et helt åbenlyst zionistisk forsøg på, at beskytte Danmark og Israel, ved at arbejde indenfor de etablerede kanaler for diplomati og magt.

Derfor arbejder vi på, at få kriminelle asylansøgere og islamister ud af klappen i Danmark, samtidig med, at vi støtter Israel i Mellemøsten.

På den måde spiller vi spillet, og er således på brættet. Det er Sverige ikke, fordi Sverige slet ikke har fattet hvad det hele går ud på.

Jeg støtter, helhjertet alliancen imellem de arabiske lande og Israel, og derfor forsøger jeg, at minimere blodsudgydelserne imellem de lokale islamister og danskerne.

Det vil, på sigt, betyde, at vi får alle fjenderne (islamisterne) ud af klappen, og dem vi har tilbage, vil være til ufarlige og regeringsvenlige. Og hvis de viser sig at være farlige, så hælder vi også dem ud af klappen.

Det er hårdt, men sådan er mellemøstlig politik. Hvilket vi spiller lige nu.

Derfor; G-d og g-derne bevare Danmark, Israel og de israelske alliancer.

Den højeste oplysning

i Ikke kategoriseret af

Der er mange som sammenligner Danmark med Sverige i disse dage. Man peger lidt fingre og siger, der kan i se hvad der sker, hvis man propper tingene ned under gulvtæppet.

I Danmark står vi nogenlunde, der er faktisk mange migranter som køber ind på frihedsværdier som ytringsfrihed og respekterer ordensmagten.

Hvad er den egentlige forskel imellem Danmark og Sverige?

Som en af de personer, som har presset på, for at vi forholder os oplyst til problemerne, så er det, for mig at se helt klart. Det handler om det, vores oplysningstraditioner.

Specielt de kulturradikale oplysningstraditioner.

Jeg mener, som Anne-Marie Glistrup, Glistrups datter fortalte mig; de læste Politiken hjemme hos dem. Jeg har heller aldrig lagt skjul på, at jeg er humanist. Ikke bare det, jeg er humanistisk filosof, hvilket gør det endnu mere forpligtende med ansvaret overfor at hive korruptionen frem fra mørket, og skabe debat, hvor andre ikke tør tage debat.

På den måde er kulturradikalismen på en mærkelig indviklet på måde både frelsen og dommedagen for kulturmarxismen (multikulturalismen).

På den side, har de kulturradikale i Marianne Jelved jo prædiket kulturmarxisme i en uendelighed, på den anden side har de kulturradikale rebeller skabt den dialog, som dansk sikkerhedspolitik hviler på i dag.

De kulturradikale rebeller har skabt mulighed for at vi kan diskutere migrationen på en seriøs og oplyst facon.

Sandheden sætter dig fri, det er hele ideen med Jesus Krist som frelser.

Det passer jo. Det kan være, at mit engagement i oplysning kommer fra reneassance filosofi og hermetisme. Men oplysning som ide er jo både en grundværdi indenfor kristendommen, jødedommen og Islam. Det kommer fra Moses og hans opdragelse med lysets filsofi i Heliopolis, lysets by i Egypten.

På den måde mener jeg, at Danmark er et bevis på, at de ideer Brandes, den gamle zionist, forsøgte at formidle; den højeste oplysning. Endnu engang viser sin værd.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Tillykke til majestæten

i Ikke kategoriseret af

Hold da op, sikkerhedspolitik er for alvor kommet på dagsordnen. Den sidste nye meningsmåling viser at alle de partier som, traditionelt, taler for nedrustning og fonfliktafvisning, falder helt igennem rent opbakningsmæssigt.

Specielt Radiale Venstre falder fra 5,5 til 3,2. Det er faretruende nær spærregrænsen. Med Lars Løkkes nye parti Moderaterne på valgsedlen (som nok har trukket en del vælgere fra RV), vil blå blok, forudsat, at Løkkes parti vælger blå blok, kunne suse direkte ind i statsministeriet.

Det er ret interessant for Pape, som ser ud til, hvis meningsmålingerne holder, at kunne blive statsminister

Hvad sker der yderligere. Der er også en markant fremgang til Venstre, der, på trods af Støjbergs exit (Støjberg var tidligere Venstres skarpe kant) er på vej frem igen. Det er faktisk meget interessant. Det tyder på, at min tidligere person i studiet hr. Kristian Pihl Lorentzen har succes. Kristian har, mere eller mindre, overtaget Støjbergs rolle i Venstre, som den skarpe kant. Nu kan man sige, at Lorentzen ikke har markeret sig så meget mht. islamikritik, men han har trods alt været i studiet hos TV Frihed to gange, hvilket jo, mine holdninger ang. islam taget i betragtning, viser at han har en islamkritisk holdning, vil jeg tro (sig til hvis du er uenig Pihl Lorentzen). Yderligere kan det tyde på, at Lorentzens skarpe kritik af rewilding har båret frugt. Så man må sige, at Lorentzen er gået hen og blevet et stærkt aktiv for Venstre.

Det er jo også fair nok, at en ny mand i Venstre vil have sine egne folk på banen, fremfor sin forgængers. Så det viser et Venstre, som er ved at finde sig selv igen.

Mht. Pape, så er hans midtersøgende kurs, med en skarp profil imod Rusland, også en strategi, som ser ud til at bære frugt.

Der var et lille dyk i meningsmålingerne i forbindelse med bilsagen, men standhaftighed og kampvilje bliver altid belønnet af borgerlige vælgere, så længe man gør det med rigtig god stil. Dog skal hr. Pape Poulsen nok overveje, at han skal passe på med at give flere åbninger til pressen, når det gælder diskussion af skatteborgerne og partiets penge. Danskerne ser helst, at en politiker er sparsommelig. Jo mere sparsommelige en minister er, jo mere populære er de. Et godt eksempel er Anker Jørgensen, som aldrig flyttede fra sin toværelses i Sydhavnen. Det er noget danskerne respekterer. Det viser karakterstyrke, og det er det vælgerne kigger efter. Fogh havde noget af det samme. Man skal ikke forbruge skatteydernes surt sammensparede penge. Men blive ved sin læst, på trods af muligheden for overforbrug.

På den anden side af det politiske spektrum, så er det også tydeligt, at de partiet som har en skarp sikkerhedsprofil, her tænker jeg specielt på SF, vælter frem. Det var faktisk lidt af et scoop, at SF kritiserede islam og mordet på Paty. Det kommer SF til gode nu, hvor det diskuteres hvorvidt vesten skal stille sig kritisk overfor Putin. Et venstrefløjsparti, som er kritisk overfor fjenderne er åbenbart populære.

Enhedslisten går da også skarpt tilbage.

Socialdemokratiet er sådan lidt på vej tilbage, men så heller ikke så meget. Det er nok fordi S. På den ene side har haft nogle giga kedelige sager ved Lea Wermelin, som bestemt ikke er populær blandt befolkningen, men samtidig har nogle populære ministre. Her tænker jeg selvfølgelig på Mette Frederiksen, som viser lederskab og har muligheden for dels at have en skarp vinkel på islam og samtidig afvise Putin.

Så sikkerhedspolitik er de nye sort, og de partier som er stærke i dette spil, er vinderne.

Lige nu står højrefløjen til magtovertagelse, hvis altså moderaterne vinder. Da krigen desværre ikke ser ud til at stoppe lige med det samme, og palæstinenserne er ved at være desperate, fordi at mange arabiske lande søger fred med Israel, så vil sikkerhedspolitik være en central del af det politiske spil.

Jeg håber, personligt, at vi stadig kan tale lidt grøn omstilling. Det synes jeg er vigtigt. Men jeg anerkender, at Lea Wermelins politiske prioriteringer efterhånden giver mere negativ energi end positiv energi til den grønne omstilling.

Jeg håber stadig på en spændende energi omstilling i forhold til power to x, og forsøger at snakke skove op. Et emne som jeg går meget op i. Kan vi få nogle bæredygtige skove i Danmark, med en fornuftig og god træ produktion, samtidig med, at biodiversiteten forøges, altså uden at dyrene pines plages, så synes jeg, at det er godt.

G-d og g-derne bevare Danmark, og tillykke til hendes majestæt dronning Margrethe d. II af Danmark.

Ukraine i Danmark?

i Ikke kategoriseret af

Så er det vist ved at være sidste udkald, hvis den danske stat skal overleve i den form den har lige nu.

Hvis ikke, at de fjender som er i islamisk stat og andre ekstremistiske moskeer bliver stoppet, så kan staten ganske enkelt ikke holde til det.

Kig på Sverige, kig på Frankrig.

Det store spørgsmål er, hvorvidt vi kan demontere bomben, inden vi ender i borgerkrig. Hvilket vi ikke er i i Danmark endnu, i hvert fald ikke i samme skala som i Sverige.

Først og fremmest handler det om, at SKELNE imellem islamister og almindelige muslimer. Det kommer meget i folkegrupperinger. For eksempel er kurderne, for det meste socialister, iranerne meget imod islamisterne (de kender dem fra Iran) og arabere, i gennemsnit, til falds for islamisterne.

Men det er selvfølgelig bare gennemsnit, der vil altid være undtagelser som bekræfter reglen.

Hvorfor er det nu, Danmark skal i gang med at repatriere?

Det er fordi, lige nu er der en stemning, hvor det er muligt. Før Ukraine krigen, så var vi på vej ind i en peace and love periode, som så blev spoleret af Ukrainekrigen. Det skaber hullet, til at Danmark kan komme i gang med repatrieringerne. EU er på hælene, og vil ikke beskyldes for at være svage, specielt nu hvor de gerne vil bygge en hær, og stemningen er ikke for at snakke sammen.

Det giver det her hul, hvor vi kan komme i gang.

Det svære er imidlertid, at få politiet med på det. De har også lige været en sjælegranskning igennem, og de kan godt se, at den strategi de har kørt indtil videre, skaber mere ballade end godt er. Men er de parate til at tage tyren ved hornene i ghettoerne?

Det skal jeg se, før jeg tror på det. Men med pres, er der en god chance. Her er et enigt folketing samt kongemagt (dronningemagt) så stærkt et pres, at selv halalhippierne i politiet får svært ved at holde fast i “imagine” ideologien, som ellers har været på spisesedlen de sidste tyve år.

Det er tid til et paradigmeskifte, også hos politiet.

Tesfaye har vist vejen, hullet er der. Så det er bare at komme i gang.

Så, det er det. Femten års arbejde kulminerer. Hvis det ikke lykkes, så falder den danske stat, og så bliver det Ukraine i Danmark, jeg siger det bare.

G-d og g-derne bevare Danmark og den danske stat.

Labanerne

i Ikke kategoriseret af

Jeg ved godt, at der er mange på højrefløjen, som mener, at det som jeg har været med til at arbejde for; en moderne stat, som tager afbalanceret afstand fra islam, ikke har virket.

Det paradoksale er, at det faktisk er lige nu, at alle planerne er ved at blive realiseret, uden at det har den helt store offentlige bevågning. Hvilket, en passant, viser mig, at der er en stor opbakning til ideerne og projektet. Det er altid når folk er uenige, at tingene giver ballade.

Det er realiseret i det nye “rejsehold”. Altså en overnational politimyndighed, som kan rejse fra den ene ende i landet til den anden ende i landet, for at støtte den lokale politimyndighed.

Nu er vi lige startet, og det siger sig selv, at den nye myndighed skal vise sit værd, inden vi kan konkludere noget på projektet. Men, der er faktisk en reel chance for, at politiet kan finde sig selv igen, føle, at ressourcerne er tilstrækkelige og komme tilbage i befolkningens agt.

For tilliden imellem myndighed og borger har lidt et knæk under de her mange problemer som migrationen har haft, og den gammeldags kulturradikale tilgang politiet har haft til problemstillingen, hvor man har straffet ofret og ikke gerningsmanden. Her taler jeg af personlig erfaring.

For mig at se, er der to store udfordringer. De ghettoer, hvor islamisk stat og andre ekstremistiske muslimske organisationer har taget magten, der skal politiet tage magten igen. Det bliver svært. Men kigger vi på Sverige og Frankrig, så kan man se, hvor man ender, hvis man bare lader stå til. Sverige står I en borgerkrig, Frankrig ligeså.

Sverige er enden på den laissez faire holdning, som de europæiske politimyndigheder har haft over for den ukontrollerede migration, som har været til Europa.

Tag ikke fejl, vi står overfor et valg. Vil vi sætte ind, og stoppe de ekstremistiske moskeer, eller vil vi lade stå til og victim blame?

Hvordan sætter man så ind?

Det er ufattelig svært, hvilket er årsagen til, at man ikke har gjort det.

Men det handler primært om infiltration, og sekundært om at repatriere ovenfra og ned.

Er man islamistisk prædikener, så skal man ud af klappen, og alle dem som støtter de islamistiske holdninger, det er samme vej.

Så kan det være, at vi kan få alle de labaner ud af klappen.

G-g og g-derne bevare Danmark.

Mainstream eller undergrund

i Ikke kategoriseret af

Der er et eller andet anderledes ved verden, efter internettet opstod. Hvor man før var meget isoleret i den verdensdel man nu engang bor i, er man i dag en internet borger.

Man kan være en stor kanon i England, samtidig med, at man er en “ond” person i Aalborg.

Yderligere er der en dynamik, som ikke længere giver mening. Det at være undergrund eller mainstream. Jeg mener, hvis nu Aalborgenserne stædigt betragter TV Frihed som undergrund, altimens folketinget betragter det som en integreret del af deres inspiration og arbejde. Så er TV Frihed BÅDE undergrund og mainstream. Undergrund for Aalborgenserne, mainstream for folketinget.

Det er, forsåvidt, en situation som ikke rigtig giver mening.

Så hvad er TV Frihed egentlig. Jeg tror man skal se på magthierakiet. Hvis TV Frihed er mainstream for nogen over andre i hierakiet, så er det mainstream. En mindre enhed i systemet kan jo ikke definere hvad der er mainstream og undergrund, da de kommunikationsstrømme og magtforhold som ligger i den større magtenhed, trumfer magtforholdene i den underliggende magtenhed.

Så, at Aalborg og omegn desperat forsøger at gøre TV frihed til undergrund, det giver ingen mening, for Aalborg har langt mindre magt end folketinget. Yderligere har jeg en stor stemme i forhold til den amerikanske administration og mange andre administrationer i verden, som jo er mere magtfulde end folketinget. Så uanset om folketinget pludselig skulle få den ide, at jeg var undergrund, så ville mine blogs stadig være mainstream i verden.

Så der er noget, som Foucault beskrev i sine bøger, om magt og de magtcirkler der er rundt omkring.

Det er hvad det er. Det betyder så, at jo mindre en magtenhed som forsøger at definere magten for noget, jo mindre kontrol har de over verden.

Min oplevelse er, at man skaber sin egen verden. Jeg reagerer for eksempel meget positivt overfor kompetence og dygtighed. Jeg synes, at det var utrolig inspirerende at arbejde med Obama, han var bare dygtig. Den nye udenrigsminister Anthony Blinken, han er også en fremragende politiker. Bennet, PM i Israel er sindsygt dygtig, det samme var Netanyahu. Så er der Zelensky, som jeg har været lidt inde over. Han er også en fremragende omend en smule provinsiel politiker. Men han er ved at lære det. Så jeg støtter ham, selvom jeg forsøger at få ham til at slutte fred med Putin.

Dengang jeg var ung, der var jeg også meget ærekær. Jeg blev enormt nemt fornærmet. Det skabte sådan nogle meget negative dynamikker i det jeg arbejdede med.

Så, min erfaring er. At man skal forsøge at trække sit eget ego ud af ligningen. Det som handler om en selv, skal man lade være med at reagere på. Man skal lade være med, at blive irriteret, lade sin egen sikkerhed blive blandet ind i ens prioriteringer.

Hvis man evner det, altså at trække sine egne små hassaner ud af ligningen. Så kan man ent faktisk skabe det som Obama kaldte for Change.

Gøre verden bedre. Skabe mere fred og fordragelighed.

Der er masser af ondskab i denne verden. Pædofili, undertrykkelse, selvfedme, krig.

Sådan er det, og man kan ikke redde alle. Men verden skabes nu engang af mennesker, og det er med hjertet som ledetråd, at man efter min mening skal leve sit liv. Om man så er mainstream eller undergrund. Så jeg skifter, hele tiden. Den ene dag er jeg mainstream på Oxford, den anden dag er jeg “undergrund” i Aalborg.

Sådan er det, det lærer man at leve med.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Oxford

i Ikke kategoriseret af

Så er jeg færdig med det ufattelig spændende symposium på Oxford. Hele verden ved sine fødder, det er bare så spændende.

Det som slår mig først er, at vi som danskere faktisk kommer med en meget høj kompetence. Jeg har arbejdet rigtig meget med forholdet imellem ånd og atomvidenskab.

Ligesom Niels Bohr var venner med K.E. Løgstup, så har jeg også stor anerkendelse og interesse for videnskab.

Når man kommer med sådan et perspektiv, altså kommer fra det land, hvor kvantefysikken blev opfundet, så kommer man faktisk med et meget højt intellektuelt niveau.

Jeg siger det ikke, for at pudse min glorie, den er væk, sparket til i en uendelighed. Nej jeg siger det fordi, det understreger, hvor meget vi kan bidrage med til verden, hvis vi bare formår at tage verden til os.

I stedet for, at lukke os inde omkring os selv, og skændes om alt muligt underligt. Så kan vi, hvis vi vil, deltage i de internationale debatter som er omkring tro og videnskab.

Vi står i en situation, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, mht. folks tro.

Specielt englænderne er i store problemer. Deres kirke har det rigtig dårligt, og de virker helt demotiverede.

Det kan godt være, at Oxford er verdens førende universitet, men moralen er lav. De er ramt af woke og hvad vi har af alt muligt underligt, som er indenfor universitetet disse dage.

Der er Danmark lidt sundere, vi har en stærkere intellektuelt værn imod verdens dårligdomme.

Kunne vi dog ikke komme ud af vores provinsialisme, og deltage, konstruktivt i verdens debat?

Det synes jeg, ville være rart.

Vi har så meget at komme med, og vores venner, englænderne, har virkelig brug for vores støtte i disse dage.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Lovens rammer

i Ikke kategoriseret af

Der er mange som åbenbart er gået meget op i, at jeg har fået lukket mine dankort, uden nogen grund i øvrigt. Der er penge på kortene, jeg skylder ingen penge osv.

Det er ikke den store sag for mig, som gammel islamkritiker har man været udsat for det som er en del værre.

Bare lige for, at gøre min stilling helt klar i forhold til det misbrug som politiet gør af deres magtmonopol. Så hviler politiets magt på en social kontrakt (Rousseau). Kontrakten er, at den enkelte borger giver muligheden for at bruge fysisk magt fra sig, for at vinde politiets beskyttelse. Ideelt set, overholder politiet loven, og beskytter de svage.

Det sker desværre ikke altid. Der er sager, hvor det modsatte er tilfældet. Jeg er i gang med en sag i Nordjylland, hvor myndighederne har holdt hånden over en pædofili ring i mange, mange år.

Det siger sig selv, at det er totalt og fuldstændig svigt at loven. Loven er til at BESKYTTE de svage, ikke udnytte dem.

Som retsfilosof, så er det selvfølgelig noget som VIRKELIG får det til at tænde røde lamper i mit system. Retsstaten, som jeg rent faktisk er meget optaget af, og som, ideelt set, giver den enkelte borger sikkerhed og beskyttelse, er under angreb indefra at korrupte politifolk.

Der er det min opgave som journalist og filosof, at PÅTALE dette svigt af retsstaten.

Så det gør jeg. Det bliver ikke under min vagt, at politiet forfalder til at være lovbrydere og tyveknægte. Ikke hvis jeg kan forhindre det i hvert fald.

Jeg er, som journalist og filosof lovens vogter, jeg VOGTER over loven, så at den ikke korrumperes af politi og myndigheder som ikke kan finde ud af, at de skal administrere deres myndighed med ret og retfærd. Det kan være hårdt og føles urimeligt for den enkelte politimand, som beskyldes for svigt, men det handler om mere end politiets selvfølelse og magt. Det handler om borgerens tillid til myndighederne. Så snart den tillid svigtes, så svigtes staten. At være politi er et tillidshverv, som man har fået af borgerne. Det skal man forholde sig til, og holde sig INDENFOR lovens klare rammer. Ellers skal man straffes.

Det er nu engang sådan loven fungerer.

G-d og g-derne bevare Danmark og dansk lov.

1 2 3 6
Go to Top