Category archive

PET

PET

i PET af

Der en nu kun en dag tilbage til at de nordeuropæiske efterretningstjenester kommer i en mere fornuftig retning. Lad mig forsøge at tegne billedet op for dem.

På nuværende tidspunkt er min filosofi den mest dominerende i verden. Der er, reelt, skabt en opposition imellem demokratisk islam og muslimsk – traditionel islam. Det ses i Libyen, i Tunesien, og det ses, initielt i Iran.

Dette paradigmeskift har jeg bedt om skulle slå igennem i de nordeuropæiske efterretningstjenester også. Hvilket altså også inkluderer at stoppe med at forfølge min person. Hvis det ikke sker, og her mener jeg at har været fair og vente, vil jeg anbefale de militære enheder af forskellig slags, herunder de enheder under amerikansk forsvar som er både offensive og hemmelige, ligeledes de israelske og de russiske at betragte de nordeuropæiske efterretningstjenester som fjender. Det vil sige, at der kæmpes både i Mellemøsten og Nordeuropa i en dobbelt konfrontation. Herudover vil de militære kræfter blive sekunderet af den politiske bevægelse som primært består af eksmilitærfolk og modstandsfolk som kaldes SIAD og DDL plus andre defenseleagues, at, indenfor lovens rammer, at foretage en offensiv også.

Lad mig sige det som det er. Det eneste der reelt, på nuværende tidspunkt holder dem tilbage, er undertegnede. De vurderer, at jeg, som er relativt strategisk orienteret, har fingeren på pulsen, og kan drive udviklingen frem med så lidt skade på de forskellige nationer som muligt.

Det er rigtig. Sagen er, at med den afsløring af de stakkels pigers liv som sexslaver, som har stået på i over ti år, og ikke mindst den offentlige tilkendegivelse af støtte til stærk islamisme, så er efterretningstjenesterne uden for kontrol.

Det skal der laves om på, ellers vil min anbefaling, i morgen, være, at se efterretningstjenesterne, med rette, som fjender.

Hvis efterretningstjenesterne anholder mig, så er dette hermed startskuddet til at infiltrere, og generelt bekæmpe de nordlige efterretningstjenester. På sigt, vil det betyde et militær oprustning.

Det er sidste advarsel, nu synes jeg virkelig at jeg har været fair.

G-d bevare de nordeuropæiske nationer.

PET

i Kritik/PET af

I konflikten imellem Vesten og islamismen, som er defineret ved at være den politiske del af Islam, er de vestlige efterretningstjenester og bureaukratier generelt helt ude af trit med udviklingen.

Det så vi senest med en lille opsat aktion, hvor PET havde inviteret en islamist fra Pakistan. Oven i købet blev denne lille happening arrangeret på mærkedagen for amerikanernes nederlag i New York, hvor de to tårne faldt til Al-Queda. Det var det samme som hvis tyskerne fejrede slaget ved Dybbøl på dagen med pomp og pragt, med de slesvig-holstenske styrker som reelt ville af med danskerne. Med andre ord en direkte statsfornærmelse.

Denne korrupte og verdensfjerne indstilling til tingene er langt bredere funderet end bare lige ved denne aktion. Vi taler om en stat som villigt sælger sine egne borgere som sexslaver, og beskytter voldsmændende når de har voldtaget. Der er altså tale om et af de mørkeste kapitler i den vestlige historie. Aldrig før har staterne på den måde udnyttet og forfulgt deres egne borgere.

Alle initiativer, selv fredelige initiativer, forfølges konsekvent af medier, hemmeligt politi og hvad staten ellers kan finde på. Alt imens de stakkels piger forfølges og udnyttes af islamister. Værst står det til i England, hvor islamister har brugt hvide piger (sådan ser de dem selv) som sexslaver helt ned fra tolv årsalderen. Dette har været fuldt bevist accepteret af det engelske politi.

Vi taler altså om en direkte og stærk undertrykkelse af lokalbefolkningen med de mest ubehagelige og uciviliserede midler.

Jeg har længe forsøgt at råbe myndigheder op, uden held. Jo, politikerne har hørt det, og er efterhånden, lige bortset fra nogle ekstreme partier på venstrefløjen enig med mig i, at det er uholdbart. Men myndighederne er ikke interesseret i at lytte til mine ideer og min kritik. Nej de har konsekvent og ihærdigt forfulgt mig. Det har de gjort med at engagere Lars Hedegaard til at få mig til at være persona non grata i den intellektuelle verden, ved at infiltrere min familie og ødelægge mit forhold til dem, og censurere mine skrevne ord i pressen.

Læs videre

PET

i Danmark/PET af

For mig at se, står det efterhånden helt klart, hvad der egentlig skete ved den famøse “afsløring” af Henrik Sass Larsen idet han havde kontakter til rockere. Jeg mener, vi er i et land, hvor politikere helt åbenlyst kan have kontakt til KGB, og det ingen konsekvens har. Men hvis man lader sig beskytte, en gang, af en rocker, som en ven kender, så falder hammeren.

Der er noget der ikke hænger sammen.

Her er min version af sagen, set med en filosofs briller, som efterhånden, på godt og ondt, mest ondt, har erfaring med PET.

Hvem har vi i sagen; vi har Henrik Sass Larsen, Helle Thorning Schmidt og PET. Hvem har hvilke motiver og interesser i det politiske spil der er omkring Henrik Sass Larsen? Det har Helle Thorning Schmidt og PET. Hvordan det? Som vi helt tydeligt så ved den aktion PET organiserede ved den tilrejsende islamistiske mullah, så er PET helt klart stærk infiltreret af islamister. Hvordan skulle de ellers kende til islamisternes behov, hvem de ville have til Danmark., og hvorfor skulle de sende chefen af PET til mødet. Jeg mener, når Dansk Nazist parti holder møde med en eller anden obskur helt, så dukker PETs chef ikke op og signalerer at han støtter arrangementet. Signalementet er her det afgørende bevis for PETs sympatier. Man sætter ikke chefen for PET med til noget, med mindre man støtter det fra højeste sted.

Tilbage til Henrik Sass Larsen sagen. Hvad er Henrik Sass Larsen kvalifikation, ud over at være en dygtig strateg? Den er, at han er islamkritisk. Han tilhører “højrefløjen” i Socialdemokratiet. PET ved udemærket godt, at hvis Henrik Dam Christensen fik en ledende rolle i opbygning og eksekveringen af den nye regering, ville det Radikale Venstres islampositive fløj ikke få nær så meget indflydelse. Derfor savede PET benene på Henrik Sass Larsen.

Hvad er så konsekvensen af den lille aktion. Konsekvensen er at den socialdemokratisk ledede regering kom helt utrolig dårligt fra start. Den stærke venstredrejen som har været den primære værdipolitiske konsekvens af regerinsskiftet, ville ikke være sket hvis Henrik Sass Larsen havde været integrationsminister.

Vi snakker altså om en mini statskup foretaget af PET.

Læs videre

PET

i PET af

Kigger vi på en direkte metode til at modgå den islamistiske trussel, så bliver vi nødt til at forholde os til, de fysiske infrastrukturelle forhold som råder i landet.

Jeg har en del erfaring, fra mit arbejde med modstandsbevægelsen, med de parter som skal og bør operere med islamismen, og lad mig sige det helt klart; det er ikke noget kønt syn.

Primært er det PETs opgave at infiltrere og uskadeliggøre de islamistiske celler og intellektuelle magtcentre. Der er intet sket. Det på trods af, at der har været et intenst mediefokus på problematikken, og den tidligere regering havde området som sit hovedfokus. Problemerne bare vokser og vokser.

Så, hvis statens immunforsvar skal fungere, så skal de syge dele have en kur for at komme i form igen.

Nu er det ikke fordi vi ikke bruger penge på sikkerhed, tvært imod har den tidligere regering opgraderet PETs budget, men altså uden den ønskede effekt.

Der kan være mange årsager til dette. Vi ved ikke præcist hvorfor PET er så uvillige i forhold til at trevle de islamistiske miljøer op, så der kan altså kun være tale om gisninger. Vi ved imdlertid følgende med sikkerhed:

– PET var, efter al sandsynlighed, infiltreret af KGB under den kolde krig. I de forsøg politikerne har på at stille politikerne til ansvar for den kolde krig, er alting strandet på at PET ikke vil udlevere materiealet. Her tænker jeg selvfølgelig specifikt på Bent Jensens forsøg på at forske i området. Det er, hver gang, strandet på PETs modvilje. Hvorfor skulle de være så modvillige hvis de ikke selv var en del af infiltrationen? Der er yderligere indicier, idet Bent Blüdnikow har dokumenteret at den ansvarlige chef for PET i starten af 70´erne havde en lidt mystisk bekendtskab der gennem en lidt nærgående teknik, får ham overbevist om flere ekstreme venstreorienterede synspunkter.

– Jeg er selv blevet passet op af en tyrker, med dansk baggrund, der, efter al sandsynlighed var PET agent. PET har så sidenhen undskyldt og sagt at det var en form for amatørisme, men alligevel. At man så villigt bruger tyrkere, og, skal det siges, en tyrker som gladeligt tog partisantørklædet på, det er lidt underligt.

Læs videre

Til PET

i Humanisme/PET af

Jeg har tidligere været inde på det; det er vigtigt, at jeg har en form for kommunikation med den danske efterretningstjeneste. Jeg er på ingen måder ude på at skade Danmark, danske borgere, eller andre som er en del af det danske folk. Mit eneste formål med en generel oprustning er at forsvare landet fra de fjender, som er her nu.

Derfor ville jeg sætte stor pris på en form for kommunikation.

Ellers ender det med at vi render hinanden på dørene, og det går ikke.

Vi kæmper præcis den samme kamp, og det varer ikke længe før at det bliver rigtig slemt, en måned fra nu er mit bedste gæt, men det kan være kortere eller længere tid.

Der er ingen der ved præcis hvad der sker, så lad os lade være med at tage tingene enten på forskud eller planlægge alt, vi skal være parate for hvad der kommer til at ske.

Så, skriv, gør noget, jeg er ikke ude på at ødelægge det for nogen andre end landets erklærede og objektive fjender.

PET

i PET af

Det er ikke holdbart, at jeg ikke har et ordentligt forhold til PET, der er løbet meget vand igennem åen, og jeg er virkelig træt af at der ikke er ro på på det felt.

Jeg har nogle konkrete forslag til forhandling som PET kan forholde sig til hvis de har lyst. Hvis ikke, så er det også ok, jeg har ikke brug for efterretningstjenesten, og med den internationale position jeg efterhånden har, så er det i PET’s interesse at have et fornuftigt forhold til mig. Jeg forstår at det er ubehageligt at have en international spiller af min kaliber i landet et forkert skridt og PET vil potientielt have gjort ubodelig skade på landets omdømme og fremtid. Omvendt må man sige, at PET ikke har opført indenfor hverken retsstaten eller rimelighedesn rammer i forhold til min person. Det er ikke i orden, PET skal tjene loven og ikke bare gøre hvad de har lyst til. Ingen er over loven i Danmark, heller ikke PET. Vi er alle lige for loven.

Hermed mine behov, som måske kan mødes:

  1. – Jeg har brug for en kvalificeret kontaktperson som er højt oppe i hierakiet
  2. – Jeg har brug for kvalificeret rapportering af hvad der sker i Danmark og omegn
  3. – Jeg har brug for en minimal monetær underholdning, så jeg kan holde mig i live, pengene skal overføres ved en lovlig ansættelse i en stilling, f.eks. som undersøger eller lignende
  4. – Jeg har brug for at PET trækker sig fra din familie og venner
  5. – Jeg har brug for at PET deler deres strategiske overvejelser
  6. – Jeg vil have lov til at bevare din uafhængighed og prioriterer selv min tid
  7. – PET skal love mig, at de overvejer, for fremtiden hvilke metoder de vil bruge i efterretningsarbejde, vi bor i en retsstat, og det må de respektere, vi har lighed for loven

Håber forslaget falder i god jord, vi har brug for at komme videre, og det er ikke konstruktivt at blive ved med at slås.

SIAD og EDL

i Demokrati/Forsvaret/Islam/PET af

Det var superfint med demonstrationen imod islamisterne i Gullestrup. Mange kalder nu SIAD og DDL for “højreorienterede”, og hvad ved jeg.

Man skal være opmærksom på, at store dele af debatten reelt bare handler om, at mainstream ikke formår, eller vil se problemerne i øjnene.

Man er fanget af sit eget korrupte selvbillede. Man mener at have “en indre svinehund”, altså en iboende ondskab, som man vil bekæmpe. Det er i lyset af denne selvoptagne indstilling til politik, man skal se det store had til DDL og SIAD.

Hvordan forholder man sig til det? I første omgang er det væsentligt, at se sig selv som andet end det billede andre har af en. Det er muligt at mainstream og PET synes at det er interessant at se os som “onde”, men det kan vi ikke bruge til noget. Vi er de gode, og det er i egenskab af en moralsk handlen og væren, at vi skal bekæmpe islam.

Hvad er det etiske fundament vi så kan bygge på? Her mener jeg, at vi, som grundtvigianske demokrater kan kigge lidt på Grundtvigs idealer.

Grundtvig var folkemindesamler. Eller han dyrkede det folkelige i en relation til den danske historie. Hvor mange moderne historikere ser historien som en kedelig og firkantet ting, så ved vi, at historien er til for at danne og oplyse det danske folk.

Grundtvig kendte, som få, den danske historie, og han fremhævede selv et væsentligt historisk kildemateriale; Saxo. Saxo var en af Valdemarernes dygtigste skrivemænd.

Denne samling af myter og historier er et vindue ind til vores fortid. Her fortælles om Rolf Krake og Skjold, og det er her i disse historier, man kan finde en positiv forståelse af det danske. Ja, det er lidt romantisk højsvungent, men det er samtidig også en positiv forståelse af Danmark.

Det er her Grundtvig kan give os noget, idet han viser hvad dansk er i en smuk kontekst. Jeg vil derfor anbefale “Danske heltesagn” af Axel Olrik. Her kan man finde nogle gode, smukke idealer, som Grundtvig selv troede meget på.

Vi er stridsmænd vi danskere, og den stemning der er i forhold til det sagnmytiske, er måske lidt for positiv, men vi skal, synes jeg, holde os på den side af hegnet som er reelt.

Da jeg tog stærk afstand fra vold imod politikerne, gjorde jeg det af flere årsager. For det første er det ikke et demokrati værdigt at slå sine repræsentanter ihjel. Vi må acceptere at der er folk i Danmark som ikke vil, ikke har forstået, eller vil noget andet end os. Ja, det er sygt på nogen måder, men det er ikke desto mindre sådan et demokrati fungerer.

Så er der en anden meget væsentlig grund; vi skal ses som de gode. EDLs succes i England bygger på det faktum, at de siger nogle ting på en måde som er rigtige. Samtidig har de skabt en organisation som undgår de argumenter som ellers bliver kastet imod islamkritik; racisme osv.

På den ene side demonterer det vores fjenders angreb på os, på den anden side giver det os muligheden for at blive anerkendt som positive, progressive kræfter i debatten.

Det er en balancegang imellem det der sker i gaden, og det der sker i medierne.

Nu er Danmark et utrolig lukket land mht. medier. Det er næsten umuligt at nå igennem til offentligheden, og man må sige, at også medierne bærer deres skyld i, at det er gået så galt. Ja, selvfølgelig er det ikke kun modstanden imod islamiseringen der er problemet, det er ligeså meget dem som ikke vil anerkende problematikken der er problemet. Hvis dialogen havde været større, kunne vi have undgået meget. Det er EDL´s succes i England vidne om.

De politiske græsrødder der lavede politisk teater og satte gang i diskussion i 70´erne er gode at lære noget af i den forstand, at de have evnen til at trænge igennem med et budskab på en nem, spiselig og sjov måde.

Det er selvfølgelig ikke altid sådan man skal gøre, men pointen; at se alle sine handlinger i et politisk/mediemæssigt lys er meget afgørende.

Jeg er forfulgt at PET for tiden, derfor kan jeg ikke tale helt frit, men jeg støtter jer, har hele tiden gjort det, og vil vedblive med at gøre det. Det koster, men det er det værd.

G-d bevare Danmark

Faren

i Islam/PET/Politik af

Den “racistiske højrefløj” er mere end bare en samling skydeglade texasinspirerede nutcases. Min oplevelse med miljøet er, at det er et intelligent, handlekraftigt, dødsensfarligt miljø, som ofte er kompromisløst i sin ageren.

Det undrer min ikke at PET nu udsender en advarsel for de miljøer. Det har været min fornemmelse her på det sidste, og, uden at vide noget konkret, også min rædsel, at der skal ske noget som skete i Norge med Breiviksagen.

Lad mig sige det helt klart; faren er større nu end nogensinde før; fronterne er trukket hårdt op, politikerne virker helt upåvirket af de faresignaler der lyder fra det ekstreme højremiljø, og det er virkeligt naivt.

Konkret er analysen klar; der er ingen forskel på den ene eller den anden regering; Danmark bliver fjernstyret fra Bruxelles, og der er ingen erkendelse af den fare islam udgør. Hvis der ikke handles nu, så er det for sent for Danmark og for Vesten generelt.

Analysen er korrekt, men konklusionen er forkert. Det er ikke i orden at skyde på politikerne, de er mennesker, og de har, ligesom resten af det danske statsapparat, et problem i forhold til de overstatslige magter som kigger dem over skulderen.

Vi har stadig mulighed for at klare ærterne med et vågent PET og en handlekraftig politistyrke.

Jeg vil med al den autoritet der ligger i at have tegnet nogle af de ideologiske strøg i forhold til kampen imod islam, fraråde at begynde at slå politikere ihjel. Det er ikke fornuftigt på nogen måde.

Men hvis man vil gøre noget, så kig på de muligheder der ligger i at kombinere mediearbejde med demonstrationer, på den ene og den anden måde.

Set fra politikernes side, så må man tage truslen alvorligt. Det er ikke særlig smart at fortsætte islamiseringen af landet samtidig med at man har et rødglødende, agressivt undergrundsmiljø af danskere som udsættes for islamiseringen. Det konkrete handlemønster er forkert, men det er, reelt, forståeligt.

Jeg har tidligere advaret meget kraftigt; PAS PÅ! Hvis ikke tager folks aggression alvorligt, men fortsætter med at handle som om politik foregår i en boble som kun dækker Christiansborg, så går det galt.

Nu er i advaret, og hvis i fortsætter uhindret, så er i, reelt, meget lette mål for bare en enkelt voldsmand.

Det er oppe over, og hvis i ikke handler med omtanke, så bliver konsekvensen uoverskuelig.

Nu er i advaret, ikke bare af mig, men også af PET. Hvis i bare kører videre af samme spor, så er det med reel fare for jeres eget liv.

G-d bevares Danmark.

PET og det strategiske

i Demokrati/PET af

For at modgår truslen fra islamismen, bør PET, hvis jeg skulle have noget at sige, følge følgende regler. Listen er ikke udfyldende, men den kan bruges som et udgangspunkt for den nødvendige reorganisering korpset skal igennem, i mødet med den trussel islamismen udgør for landet.

Det er bare forslag. Men væsentlige ændringer skal træde i kraft nu, her få år før kampen med Iran, for alvor går i gang også i Europa.

1. Se de lokale konflikter i et internationalt perspektiv.

Konflikten med islamismen er ikke begrænset til det lille men, for os, vigtige territorie; Danmark. Konflikten er global. Der er mange spillere i konflikten; modspillere og medspillere.

Venner

Primært er Danmark allieret med USA. Det er fordi vi har et samfundssystem som er meget lig det amerikanske; en protestantisk demokratisk orden. Venskab bunder i lighed og fællesskab, og jeg mener at vi kan lade os inspirere og dygtiggøre os i samarbejde med amerikanerne. Denne reelle alliance ligger bag alliancen og samarbejdet med CIA.

Yderligere er vi allieret med England (Storbritannien) og Israel, som alle deler vores værdier.

Når vi går i krig er vi altså tæt forbudne, ideologisk som materielt med et sæt lande, som vi deler mange ting med.

Der er forskelle, amerikanske demokrati er anderledes end det danske, vi er mere på det folkelige med de traditioner vi har for folkeoplysning og højskole. Det amerikanske er mere elitært orienteret, med store og vægtige universiteter og nogle gange lidt stor afstand fra den lille mand til eliten. Men det er selvfølgelig et langt større land, så amerikanerne gør selvfølgelig tingene anderledes.

Mht. England og Israel. Så deler vi også med dem traditioner og historie. Englænderne er halvt danske, en tradition de endnu ikke har glemt, derfor er der også i deres myter og kultur en forbindelse med det danske som de stadig holder i hævd. Det er tydeligst beskrevet i myten Beowulf, i Biulvens tid var englænderne danske.

Jøderne har altid haft en blødt punkt for danskerne, fordi der i deres (vores jeg er selv jøde) er et link til den stamme der kaldes for “Dans” stamme. Man mener at stammen er forsvundet, men den stamme er væsentlig, for der er fra denne stamme Messias kommer. Yderligere er der en stor accept af jøder i Danmark, en reelt sjælden ting som ikke er i så mange andre lande. Under besættelsen hjalp danskerne også jøderne med at slippe for Hitler, hvilket mange jøder stadig husker.

Så der er dybe bånd imellem de samarbejdspartnere vi har, og der er derfor med tryghed vi kan samarbejde med dem.

Fjender

I opposition til vores venner er vores fjender. Den primære fjende er Iran, sekundære fjende er Kina.

Iran

Kigger vi først på Iran. Så er Iran primært repræsenteret ved de forskellige islamistiske organisationer og netværk som er i Danmark. Disse netværk er uhyggeligt farlige. Ofte er netværkene topstyrede, og de kan derfor bruges af Iran til at lave kaos og terror i Danmark. Disse netværk er ret åbenlyst forbundne med den iranske ambassade. Jeg har selv oplevet iranerne ved et møde på Nørrebro, her var hele det sædvanlige slæng af iransk støttede imamer og iranske efterretningsagenter.

Irans efterretningstjeneste er oplært af KGB, så de opererer meget professionelt. De virker med en “skuffe” system. Altså organisationer som støtter organisationer som støtter organisationer. Deres grundlæggende perspektiv på verden er i sig selv meget destruktivt. De ser det meste som konspirationsteorier på konspirationsteorier. Det gør dem trænede, som nation, i at operere hemmeligt, og det gør dem gode til at manipulere med offentligheden og købe sig ind forskellige steder. Når de indgår en aftale med nogen, er det altid fordi de har en langsigtet mål med samarbejdet. De gør det for at forbedre deres forhandlingsposition og generelt opnå deres ultimative mål, som er den tolvte madis genkomst. Altså en form for Messias arbejde. Det lyder måske lidt underligt for almindelige danskeres ører, men man bliver nødt til at forstå sin fjendes tankemønstre, for at kunne modgå dem.

Kigger vi et par år frem i tiden, så vil Iran optrappe krigen imod Vesten, i takt med at de får atomvåben. Israel har lige bombet et iransk lager af raketter, og for ca. et år siden blev Irans atomvåben program ramt af en virus.

Det køber os tid, men, med mindre vi for alvor får skovlen under dem, så vil vi opleve en seriøs optrapning af krigen også i Europa.

Alt taler altså for at fare offensivt ind imod dem nu, hvor vi stadig har en frist at løbe på. Det er ret enkelt; alle de iranske celler skal opløses, de iranske styrede moskeer; Hamas, Vibevej 25, hvad der ellers er af somaliske og palæstinensiske netværk af terrorister, skal bekæmpes om nødvendigt med våbenmagt. Det skal planlægges og eksekveres indenfor de næste et til to år, efter det er det for sent.

Yderligere skal befolkningen have mulighed for at forberede sig i borgerværn og bevæbne sig hvis det er nødvendigt. Det ville være et overgreb imod befolkningen, hvis de ikke havde mulighed for at beskytte sig selv, når først mullaerne trykker på knappen.

Det betyder en støtte til hjemmeværnet og en støtte til seriøse folkelige modstandsinitiativer.

Kina

Kina er den anden seriøse opponent i det globaliserede system. Kina operere primært med internethacking og bestjæling af immaterielle rettigheder. De sender deres computeroperatører afsted og stjæler al den viden de kan komme i nærheden af, intet er tilstrækkeligt beskyttet.

Det betyder at der skal opgraderes alvorligt i forhold til beskyttelse af datainfrastrukturer, firewalls overvågning af bevægelserne på det internationale computernetværk. Der skal oprettes en meget seriøs og effektiv computerkriminalitets overvågningsenhed, der kan opsnappe de angreb, der er på danske mål for hacking. Denne optrapning sal koordineres med vores venner. De har ekspertisen, hvis de vil dele den med os.

2. Arbejdsmetoderne skal gennemgås for effektivitet og seriøsitet

Den primære udfordring for en hemmelig organisation er balancen imellem åbenhed og lukkethed. Hemmelige organisationer kan spore deres opståen helt tilbage til de egyptiske templer over pythagoranerne, illuminati og så videre. Kigger vi det oprindelige vestlige udgangspunkt; Pythagoras. Så faldt han selv i den fælde, som ligger så snublende tæt på for en hemmelig organisation; han endte med at blive magtfuldkommen. Det er meget fristende at styre et land eller en samling mennesker, uden skelen til moral og ansvar overfor de grundregler, der er i samfundet. Et hemmelig selskab oplever ikke, i udgangspunktet, at de skal stå til ansvar for offentligheden. Det gør, at de foretager sig uetiske ting. I Croton endte det med at den ærtespisende Pythagoras måtte flygte og endte sine dage i depression. De pythagoranske selskaber som opstod efter pythagoras, endte på samme måde. Det er fordi befolkningen ikke har anden mulighed for at kontrollere de hemmelige selskaber end vold. De kan ikke kommunikere med dem, de kan ikke gå i dialog, og derfor ender det med at de slår dem ihjel.

Vi har en parallel til denne udvikling i Norge, hvor Breivik ikke følte at han kunne komme i kommunikation, og endte med at slå sine fjender ihjel.

Det er derfor vigtigt, at man som hemmeligt selskab hele tiden forholder sig etisk til sin situation. Hvad er rimeligt? Overholder vi grundloven? Hvad ville der ske hvis offenligheden spurgte os om denne handling? Det er spørgsmål, der hele tiden skal stilles.

Den dag offentligheden stiller et spørgsmål, og det gør de ind imellem, skal en efterretningstjeneste kunne svare åbent om deres gøre og færden, fordi de har overholdt reglerne, og har haft etiske diskussioner med sig selv desangående.

Det er en meget svær balance, men en del af den professionalisme en hemmelig efterretningstjeneste skal kunne formå at have. Et godt eksempel er overvågningen af Sass Larsen, og censuren af mig. Det er ikke handlinger som tåler offentlighedens spørgsmål, fordi det ulovligt.

Derfor skal man altid forsøge at gå dydens meget smalle sti.

Til sidst; man skal ALDRIG censurere filosoffer. Det er kendetegnet for en ganske uciviliseret stat. Vi er sat til for at tage vare på staten og beskytte den, derfor skal vi have lov til at komme igennem med kritik som ofte virker underlig i situationen. Det virker måske virkelighedsforandrende og underligt, men vi er, hvis vi er rigtige filosoffer, kritiske men loyale overfor staten. Vi er de bier der stikker staten for at holde staten i live og vågen.

Det skal vi have lov til.

G-d bevare Danmark.

PET og amatørismen

i Demokrati/PET/Retsstat af

Det er så som så med PET. Jeg har tidligere underholdt store dele af offentligheden og blogverdnen med mine egne ubehagelige oplevelser med PET; en agent som infiltrerede min sambaforening, en af mine tidligere venner som pludselig var ansat af PET, og vidste ubehageligt meget om min verden og færden.

Lad os nu sige det som det er; PET er fuldstændig ude af kontrol, har absolut intet seriøst fokus, og spilder ganske enkelt skatteborgernes penge på overvågning og censur som ingen verdens nytte har, ja faktisk er modproduktiv.

Her er min, personlige lille analyse af hvad PET foretager sig.

De censurerer og overvåger personer, som de mener ikke må have lov til at udtale sig i mainstream debatten. Jeg har hørt det utallige gange; pludselig, fra den ene dag til den anden, lægger der sig et jerntæppe af censur ned over udvalgte personer. Når samme debatindlæg sendes i en andens navn som blev afvist, så kommer det igennem. Der var sagen med Nikolai Sennels, som pludselig var på en “blacklist” ved en avis.

Censuren er ikke kun i de daglige massemedier, den florerer også på de forskellige nettjenester. Det er helt tydeligt for mig, at nogle af mine opslag på Facebook kan vedhæftes mere information end andre. Da jeg drillede PET med en bestemt video på Youtube, var det pludseligt umuligt at kommentere, og der var en sjov begrænsning på hvor mange hits videoen viste.

Og så videre, og så videre. Jeg har levet med PET på nakken siden jeg var et enkelt år ved SIAD. Det er så snart fire år siden.

Kald mig konspirationeteoretiker, kald mig gal. Men når man lever med al den kontrol, som jeg kan se jeg bliver udsat for, så er det ikke længere bare nogle tilfældige hændelser, det er den irriterende virkelighed.

Efterretningstjenesterne har mulighed for at styre debatten via de offentlige medier og nettjenester, det er jeg næsten sikker på.

Problemet ved denne mulighed, som ikke bare PET har, men sikkert også alle mulige andre efterretningstjenester, er at den er ulovlig. Man må ikke censurere offentligheden, og da slet ikke ledende intellektuelle.

Det er sådan noget man går i bananrepublikker, noget vi her i Danmark gerne vil have os frabedt. Det er muligt, at andre lande censurerer og styrer den offentlige debat, men i Danmark bilder vi os ind, at vi har ytringsfrihed.

Nu er det snart på tide, af flere årsager, at nogen tager fat i at censurere PET. De bruger deres krudt på at styre debatten, ikke på det de får deres penge for; at styre islamisterne.

Helt ærligt, jeg har virkelig gjort en forskel i forhold til islamismen; jeg har, uden vederlag, brugt det meste af min tid på det de sidste fire fem år. Det har betydet et nyt fokus og en reel renæsance for demokratiet. Det har intet kostet samfundet.

Hvad har PET foretaget sig? De har brugt deres penge og krudt på at censurere mig. Islamisterne lever videre i bedste velgående rundt omkring.

Nettoresultatet af PETs arbejde er altså negativt. Hvis de ikke havde været der, havde jeg haft mulighed for at diskutere i de offentlige medier. Hvilket havde styrket samfundet.

Så, ja jeg mener at alle de milliarder PET modtager af staten, kunne bruges betydeligt bedre på at betale mig, for at gøre en seriøs indsats imod islamismen; fortælle, diskutere debattere. Det ville betyde en stor forandring i landet, og give landet en reel chance for at slippe af med islamisterne.

Just joking.

PET skal tage sig selv seriøst, lade være med at bruge krudtet på at censurere, overvåge potientielle ministre, og se at komme i gang med at neutralisere islamisterne.

G-d bevare Danmark

Go to Top