Category archive

Topnyheder - page 2

Børn er ofre på multikulturalismens alter

i Topnyheder af

Vi bruger i Danmark børn som foder i vores multikulturelle eksperiment. Hver gang vi “tvinger” unge mennesker og børn til at gå skole sammen med migranter og omvendt, hver gang vi undgår at forholde os til den vold vores børn udsættes for i multikulturalismens navn, så har vi sat børnene lavere end nogle kulturradikale ideer.

Det er sådan, det er nu engang sandheden. Det runger rimelig hult, når vores ellers udemærkede statsminister mener at hun er “børnenes statsminister”, og så samtidig kværner børnene igennem det multikulturelle helvede. Det giver ikke meget mening i min bog, ja når nu S. har tvunget endnu mere multikultur igennem i gymnasierne, så forværrer de, reelt, børnenes vilkår markant. Sådan er det.

Med det i mente, så kan man måske læse en af klassikerne mht. børns vilkår. Orson Scott Cards; Enders game. Der handler om “for intelligente” børn og det misbrug samfundet gør af dem:

“Children are a perpetual, self-renewing underclass, helpless to escape from the decision of adults until they become adults themselves.”

Børn er altså TVUNGET til at leve med de vilkår og valg vi gør for dem. Når nu det har vist sig, at Frankfurterskolens ideer er ligeså slemme som nazismen, bare med omvendt fortegn, er der så nogen som kan forklare mig, hvorfor vi fortsætter med at følge dem?

Konsekvensen er jo en daglig lidelse for vores unge, en flugt væk fra de værste skoler, og et kollaps af dimensioner for det offentlige system.

Det mest horrible er vel, at det er lærere og pædagoger som ER i skolen som aktivt medvirker til dette ideologiske korstog imod børnene. For det er det det er, det har jeg skrevet fra start af i mine skriverier.

Vi ofrer vores børn på multikulturalismens offeralter.

De har ingen mulighed for at sige fra, men er som stumme slaver tvunget til at leve med vores beslutninger. Som en undertvunget minoritet, som en underklasse, umælende og marionetter i det multikulturelle mummespil. Det er virkeligheden, hvorfor gør vi ikke noget ved det?

Måske fordi vi er fangede i 68´ernes dogmatik, og ikke kan komme videre?

Men har vi ikke en samvittighed? Hvor mange unge menneskers liv skal ødelægges, før vi formår at gøre op med tidligere generationers dogmatik?

Jeg siger, at NU ER DET NOK!

Børnenes vilkår er vigtigere end ældre generationers formuldede og hensygnende ideer, det gælder både migranterne såvel som danskernes børn. Børn er børn, og vi er kun ansvarlige i vores voksenhed, hvis vi formår at sætte deres behov før vores egne.

G-d og g-derne bevare Danmark, og vores børn.

Muslimer og islamister

i Topnyheder af

Socialdemokratiet vil gerne gøre noget for at forhindre islam i danske moskeer. Det er jeg faktisk imod, tro det eller lad være.

Det er ok, i min bog, at gå imod den politiske del af islam og de inhumane dele af islam. Men den PERSONLIGE, private del af islam, som jo også er der, den er der efter min mening ingen grund til at forbyde.

Islam bygger på forskellige søjler, og der er alle mulige versioner af islam i verden. En af de førende versioner af islam er rent faktisk den shia muslimske version, hvor shia islam har en demokratisk/republikansk overbygning.

Det er ikke for at forsvare shia islam, men for at understrege, at vi lever i en verden med komplekse konstruktioner.

Saudiarabien snakker for eksempel om, at de vil ind i en oplysningsæra, det kan man ikke ligefrem beskylde Vesteuropa, som er hastigt på vej imod en mørk middelalder med censur af anderledestænkende.

For at løse problemet med terror og nogle dele af islams krig imod os, har jeg foreslået, at man deler islam op i en sekulær og politisk version. Henholdsvis islam og islamisme.

Det løser problemet med adskillelsen af stat og kirke, eller i dette tilfælde stat og moske. Det er klart, at vi i Danmark og andre sekulære stater ikke kan tillade alternative statsideologier at konkurrere med den demokratiske retsstat. Omvendt, så er det faktisk et relativt succesfuldt princip, at tillade religioner, så længe de holder sig fra statens grebet.

Nu vil S. så forbyde ALLE religioner som ikke er den evangelisk lutheranske (som jeg selvfølgelig har forsøgt at støtte), men det går altså ud over jøder og mindre kristne menigheder som ikke lige er en del af staten.

Det er præcis det jeg har forsøgt at undgå ved at dele islam op i islam og og islamisme.

Ved at gøre det, rammer vi kun dem, som reelt er til fare for den danske stat, og ikke med spredhagl.

Det er politisk håndværk, politisk håndværk er forudsætning for succes.

Så, jeg havde alligevel ikke forestillet mig, at jeg skulle forsvare nogle muslimer. Men det mener jeg altså, hvis man passer sit, er en seriøs og ansvarlig samfundsborger, og går op i den demokratiske retsstat og humanisme. Så er man altså ikke en fare for samfundet.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Magtkampen

i Topnyheder af

Vi skal til at lave om på den danske intellektuelle formidling. Det er tydeligt, at de parametre og ideologiske ideer man har kørt på siden 68 er outdatede, og direkte skadelige for Danmark.

Lad os sige det som det er, Frankfurterskole marxismen, aka multikulturalismens tid er ovre og den positive, humanistiske, demokrati tid er inde.

Det er et skift af de helt store, og som tidligere lærer, så kender jeg jo mine lus på gangen. Da jeg arbejdede på Frøbel seminariet for eksempel, der snakkede vi ikke andet end filosofi.

Lacan……

Anyway, hvilke politisk/filosofiske tænkere kan vi hive fat i, for at få en ny forståelse af verden som passer bedre på nutiden.

Der tror jeg bare ikke, at vi kan komme udenom Trier, altså undertegnede. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt at sige det, men hvis ikke man har hovedværket i opgøret med islamismen med, altså mit politiske hovedværk “Fristaten”, så giver de andre værker bare ikke mening.

Det er lidt ligesom at være marxist og så nægte at læse “das kapital”. Det går bare ikke.

Så Gyldendal eller hvem det end er, som har ressourcerne til at trykke værket, bør gøre det. Det er altså første skridt.

Ja, det er revolutionære tanker, men det er knivskarpt og rigtigt.

Dernæst er der en anden tænker jeg mener kunne være spændende at tage fat i, og som kunne kaste et nyt lys over hele migrationsproblematikken.

Det er tænkeren Focault. Altså den franske filosof, som tænkte meget i MAGT.

Hvis ikke vi forstår, at under hele problematikken med migranterne ligger der en KAMP imellem deres verdensforståelse og vores verdensforståelse, så misser vi forståelsen af hele konflikten.

Der er magt, der er fri vilje, der er konflikt. Hvis vi ikke forstår disse forhold, så er det vi ender i de her postmarxistiske forklaringsmodeller som at det er bare mega synd for Omar.

Det er IKKE mega synd for terroristen Omar, han havde selv valgt at slå to uskyldige mennesker ihjel, og han var repræsentant for et system; islam.

Det er en magtkamp.

Forstår man ikke det, så forstår man egentlig ikke hvad der sker i verden.

Verden er begyndt at blive ødelagt af interne magtkampe imellem danskere og migranter.

Fordi der er for lidt plads, og for stor forskel imellem os.

Det er virkeligheden.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Når vestens skyld ophører

i Topnyheder af

Der er rav i den i Sydafrika, de tidligere apartheid magthavere er blevet de nye ofre. Boerne, en gammel slægtning til hollænderne, som har kæmpet for deres uafhængighed først imod englænderne, og derefter imod resten af det Afrika som nu har magt, bliver nu myrdet af sorte afrikanere ude på landet.

Forstå mig ret, jeg bifalder på ingen måde en nazistisk udryddelseside, men lige nu er virkeligheden at den “regnbuenation” som vesten drømte om, ikke har manifesteret sig i Sydafrika, men er endt i en etnisk udrensning af Boerne, det var ikke ligefrem meningen.

Hvad betyder det for Danmark? Det betyder, at den skyld og skam vi er blevet påtvunget af venstrefløjen i forbindelse med opgøret imod Apartheid altså er overstået.

Det giver ingen mening at beskylde nogen for at være for apartheid, når dem er imod apartheid tydeligvis går ind for folkemord.

Det vender tingene rundt 180 grader.

Kigger vi på Danmark så ser vi nogen af de samme mekanismer eller konsekvenser af antiapartheid ideologien. Her bliver unge danskere slået til lirekassemænd i randen af islamiserede områder af Danmark.

Her giver det heller ikke mening, at snakke om “apartheid”, og at vi skal passe på med at beskytte vores “regnbuenation”. Regnbuenationen ødelægges jo ikke af danskerne men af migranterne.

De vil ikke leve i fred med os.

Her kommer vi så, om vi vil det eller ej, nødt til at kigge lidt på de utopier som ligger i socialismen.

Det nytter ikke noget, at man arbejder for et internationalt samfund, hvis dem som er i det internationale samfund ikke er med på at holde fred.

Forudsætningen for fred, er at de mennesker som er i samfundet VIL freden.

Her har de sorte sydafrikanere og danske migranter i overflod vist, at de ikke vil fred, men har alverdens gode og dårlige undskyldninger for at ødelægge freden.

Det er virkeligheden, man skal have to til en tango.

Med den erkendelse, så stikker den pæl igennem hele ideen med at blande migranter og danskere på gymnasier og i skoler, i dagsinstitutioner og så videre.

Forudsætningen for at det er en god ide, er det er fredselskende mennesker som indgår i fælleskabet, det er det tydeligvis ikke.

Det betyder ikke, at vi skal skelne ved racistiske skillelinjer, det mener jeg ikke. Men det betyder, at vi skal skille ved fredsskillelinjer.

Hvis man har med kulturer at gøre som ikke overholder freden til lands, så skal de ikke have mulighed for at ødelægge det for dem som gerne vil freden.

G-d og g-derne bevare Danmark og resten af den vestlige verden.

Politiet skal bevare voldsmonopolet

i Topnyheder af

Den danske sikkerheds situation er forværret efter at Erdogan har angrebet Grækenland ved at skibe migranter til øen.

Eller rettere, det startede med folkevandringerne i 2015, og er siden fortsat med en ganske valen holdning til den massive migration som er fra Mellemøsten og op i Vesteuropa.

Hvad er problemet ud fra et retsetisk perspektiv?

Ja, ved kernen af politiet og myndighedernes arbejde ligger voldsmonopolet. Hvis ikke politiet har voldsmonopolet, vil borgerne kunne påtage sig voldsmonopolet selv.

At politiet har voldsmonopolet er ikke en given ting, det er noget myndighederne har taget fra borgerne. I Danmark var det ret voldsomt da det skete under Valdemar og Absalon. Der brugte Kongen magt til at undertvinge borgerne dengang.

Det har siden holdt, og politiet har vænnet sig til, at borgerne respekterer voldsmonopolet. Det har givet det man kalder for “fredsdividenten”, det vil sige, man har kunnet nøjes med en lille politistyrke.

Med den massive migration fra Mellemøsten, som ikke er vant til at politiet har voldsmonopolet, men at voldsmonopolet er en personlig ejendom, opstår der pludselig en konflikt imellem migranterne og politiet.

Hvem bestemmer, politiet eller migranterne.

Det er derfor vi har oprustet med politiet, har lavet flere reformer og arbejder på, at skærpe politiets effektivitet. For at bekæmpe den åbenlyse tendens der er fra nogle migranters side, i forhold til at ville sætte sig på voldsmonopolet.

Det er opgaven, at fravriste voldsmonopolet fra migranterne igen.

Så det gør man meget let, ved at fange de migranter som udøver vold, og repatrierer dem.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Kompromis i udligningsdebatten

i Topnyheder af

Nu er der ved at være tryk på forhandlingerne mht. udligning. Lad mig sige det som det er; hvis de enkelte partier bare hytter deres egne, i stedet for at se de IDEOLOGISKE snit også, så bliver det bare klientgørelse og egoisme.

Det handler ikke om, at skaffe kroner og ører til sine egne, det handler om at VILLE noget med sit politiske mandat.

Jeg har været meget optaget af miljø problematikken, og mener, at det er noget som vi skal gøre noget ved.

Det virker ikke lige som første prioritet ved de kommunale udligningsforhandlinger. Der virker det mere som om, at man hytter sine egne.

Det er også ok, men hvis det bliver ren klientisme, uden at skele til sine ideologiske prioriteringer, så bliver det altså bundkorrupt, for at sige det som det er.

Her kan miljødiskussionen måske skabe lidt balance i ligningen.

Venstre og andre partiet som kerer som om landet, altså der hvor miljøet jo er, kunne spille KONSTRUKTIVT ind med støtte til landkommunerne også.

Herude hvor egeskovene stadig står, der vil man gerne skabe bedre rammevilkår for miljøet, men det kan man ikke, hvis Brøndby og Køge snupper alle pengene.

Et solidt kompromis, som netop rækker imod både højre og venstre, kunne derfor være, at skubbe midler fra den fælles pulje ud imod de landkommuner som har en forsørgerpligt overfor naturen.

Det ville være en reel sejr for BÅDE Frederiksen såvel som Ellemann, idet de begge kunne score ind på de grundlæggende parametre; samarbejde over midten, og ideologi.

Det er sådan dansk politik skal være, vi skal kunne snakke sammen og finde nogle gode løsninger vi allesammen kan være tilfredse med. Her er ideen, at snakke miljø jo ikke så ringe endda, for at sige det på Nordjysk.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Nye planer

i Topnyheder af

Der er nu bred enighed om at forsøge at gøre noget ved den afstumpede vold, som nogen migranter gør overfor vores unge.

Men hvad gør man?

Der er et forslag, som jeg tidligere har været inde på, som har stoppet en tilsvarende udvikling i Israel.

Også der har man store problemer med de samme kategorier af mennesker, men det er ikke noget man tolererer i Israel.

Igen, bare lige for at feje døren, der er ikke tale om alle migranter, men en undergruppe af migranter som ikke har respekt for landet.

Med det af vejen, hermed ideen.

For det første, så sker det jo ofte skjult. Det vil sige de render rundt om natten og udser sig ofre.

Det vil sige, det nytter ikke noget, at have overvågning, da overvågningen ikke kan være over det hele.

Det man til gengæld kan gøre, er at oprette et værn, som hurtigt kan rykke ud ved en hændelse.

Det er det de gør i Israel. Her har man hyret tidligere elitesoldater til at udgøre en “frontgruppen” at hurtigudrykkende politibetjente, som kan rykke ud ved migrantvold.

Det er en gruppe som typisk gør brug af meget fleksible køretøjer, som specielle motorcykler som kan komme rundt over det hele.

En enkelt he man, kan redde en ung mand eller kvinde, hvis de bliver overfaldet.

Samtidig kan de rykke ud til andre former for spektakler.

Men pointen er, at de skal kunne rykke ud med lynets hast.

De kan så fange forbryderne, og repatriere dem, hvis der er tale om udlændinge.

Det vil rimelig hurtigt sætte en stopper for problemer.

Så, det er en afprøvet løsning, så det er bare at komme i gang, eller finde på nogle andre operative løsninger.

Hvis pengene mangler, så må man finde de penge der mangler.

Men, det haster i forhold til at udrede de rette operative løsninger, og så komme i gang med det samme.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Fiskerne er en del af økosystemet

i Topnyheder af

Vi vil meget gerne gøre noget for miljøet, det er jeg sådan set, med på. Jeg holder meget af natur, og har faktisk nydt dansk natur en hel del, specielt på mine togter rundt med min båd Havfruen i det danske farvand.

Problemet er, for mig at se, imidlertid en manglende forståelse for hvad dansk natur er, og hvordan man så dermed kan arbejde med den således, at den får det bedre.

Der går nemt CO2 kvoter og andet teknikalitet i diskussionen, og det tyder på, at man ikke FORSTÅR naturen i Danmark.

Lad mig komme med et eksempel. Filmen Avatar var et forsøg på at diskutere miljøproblematikker på en lidt avanceret måde.

Man ser i filmen naturen som en helhed. Alt hænger sammen i et stort åndeligt hele.

Det er, forsåvidt, også sådan naturen er. Vi er en del af en smuk, stor mekanisme, og vi har reelt mistet kontakten til naturen.

Nå vi så vil “redde” naturen, så forstår vi den ikke, men kommer med vores manglende forståelse af naturen og presser den ned over naturen.

Tag eksemplet med Læsø, som vel burde have været i toppen af prioritetslisten når det gælder dansk natur. Det er det område i Danmark, hvor der rent faktisk er mest dansk natur. Der findes sågar rester af den oprindelige egeskov som har dækket hele Danmark før egen blev hugget ned og brugt til skibstømmer.

Hvorfor er jeg den eneste der interesserer mig for Læsø?

I følge Tobias, den tidligere borgmester på øen og Læsø boer, så mangler de bare 20 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. 20 millioner kroner.

Den kommune der VARETAGER beskyttelsen af en stor del af dansk oprindelig natur kan ikke få budgettet til at hænge sammen. Hvordan i alverden skal vi passe på naturen, hvis vi ikke engang kan finde 20 millioner kroner i budgettet?

Det giver ingen mening.

Så er der diskussionen omkring dansk fiskeri.

På Læsø fanger man jomfruhummer. Det foregår med sådan nogle smukke kulturbevaringsværdige små blå fiskerbåde. Det er dansk idyl som sejler rundt i Kattegat.

Der er altså ikke tale om store Grøndlandske Trawlere, men små enpersonerners fiskerbåde.

Disse fiskere har levet med og for havet i mange, mange generationer.

Hvis vi lige tager sammenligningen med Avatar igen, så er de krigerne i skoven. Med andre ord, det er EN DEL AF ØKOSYSTEMET!!!!

Ligesom hummeren spiser småfisk, rejer og muslinger, så spiser vi hummerne.

Pointen er, at fiskerne er en naturlig, afbalanceret del af naturen. Som jeg hører Tobias, og de fiskere som sejler rundt på de smukke danske farvande, så passer de på ikke at overfiske, for det ville være at save den gren over de sidder på.

Problemet er embedsmændene, som kommer med en forforståelse som ikke ser naturen som den er.

Ofte er det biologer, som arbejder med Tycho Brahe metoder, det vil sige præcision og på basis af imperisk data.

Sådan arbejder fiskerne ikke, de bruger deres fornemmelse og intuition. Deres viden og deres erfaring.

På den måde er der et sammenstød af verdensforståelse imellem fiskere og biologer.

Hvad er løsningen? Løsningen er, at biologerne skal vende deres metoder rundt, så de rent faktisk FORSTÅR fiskerne.

Det kan de gøre med to videnskabelige traditioner; samtidshistorie og antropologi.

Begge fag kan give biologerne de redskaber de skal bruge for at forstå fiskernes verden.

Malinowski grundlæggeren af antropologien beskrev i et af sine hovedværker en oplevelse han havde haft på Hawaii, her sejlede han med fiskerne altimens de tudede i deres konkyliehorn. Lysene glimtede i tusindvis af fakler altimens fiskerne sang deres sang til deres g-der.

Det er antropologi. RESPEKTEN for dem som er en del af naturen.

Det er der biologien skal hen i dag, hvis altså den vil være konstruktiv i forhold til de mennesker som er en del af naturens økosystem.

Det er et konstruktivt forslag. Se at a få lukket gluggerne op for det fiskerne reelt er; en del af økosystemet.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Vil regeringen noget med miljø?

i Topnyheder af

Jeg har lige været på Læsø, en del af “Udkantsdanmark”. Jeg forstår simpelthen ikke de her nedsættende betegnelser. Det danske øhav er fredet i klasse a, og en af de smukkeste steder på hele denne g-ds grønne jord. Så hvorfor det nedsættende?

Anyway, jeg fik snakket udlignings reform med den tidligere Venstre-borgmester Tobias, og her er en vinkel på den diskussion som ikke har været oppe og vende endnu, men som BURDE være central for leveringen på venstrefløjens politiske program.

Lad os sige det som det er. Venstrefløjen har slået sig på på klima, men indtil videre har man ikke leveret på det politiske punkt.

Hvordan gør man det? Ja, det siger sig selv, at det koster penge der hvor vi har dansk natur.

Hvor er det? Ja, da en ø som Læsø er et af de områder i Danmark hvor vi har mest natur, og det oven i købet i verdensklasse. Så skal investeringen selvfølgelig ske der.

Det har Københavner pressen overhovedet ikke blik for, fordi der er ret langt fra København til Læsø.

Men det er jo realiteten. Hvis man vil bevare den natur vi har, og her har Læsø jo været i front, hvilket så betyder at der kommer mange turister, ud over at man passer på naturen, så koster det jo.

Jeg hører Tobias, og han sidder og snakker om 20 millioner kroner. 20 millioner kroner, det er det de mangler i budgettet for at få det til at løbe rundt. Det er jo peanuts i det store regnskab.

Han siger også, at hvis Læsø ikke får de penge, så går det ud over servicen. Og måske så også den indsats man har gjort for dansk natur.

Med andre ord, hvis man er reelt mht. at ville dansk natur, så skal man også investere i det.

Det tragiske er jo, at det er så få penge det drejer sig om.

Læsø er det sted i Danmark hvor vi har mest natur at passe på, og der mangler de 20 millioner kroner.

Jeg kunne forstå det, hvis de så var dårlige til at passe på naturen, men det er de ikke, tværtimod er de fantastisk dygtige til at passe på naturen, det vidner turismen om.

Så hermed er bolden givet videre til Christiansborg; vil i noget med al den snak om miljø, eller er det bare….. snak.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skal man tilgive Islamisk stat krigere?

i Topnyheder af

Hvad vil det egentlig sige at være humanist? Jeg går selv og filosoferer en del over det i disse dage, i min læsning af Voltaire, den franske oplysningsfilosof.

Voltaire var en klassisk neoplatoniker i nogenlunde samme støbning som Kierkegaard. Forstået på den måde, at han, ligesom undertegnede i øvrigt, tog den handske op, som Platon har kastet; den sokratiske handske.

Altså den opgave som sokratikeren har i samfundet; kritik, sandhedssøgning, og forsvar for staten, eller rettere for den republik som Aristoteles og Platon sammen har formuleret som ide.

Det er, set i et platonisk lys, humanisme.

Det er vel ikke så ringe endda, sådan rent teoretisk.

Op imod denne indstiling har vi islam. Her har flere, ingen nævnt ingen glemt, indtaget den holdning, at vi skal være tilgivende overfor islamisk stat krigere. Den mare har faktisk redet det meste af folketinget og store dele af vores sikkerhedsapparat.

Tilgivelse, er det humanisme?

Ja, hvis man tilgiver folk som har angret. Har Islamisk stat krigere angret? Ikke noget jeg har hørt tale om.

Med andre ord, så tilgiver vi uden at sikre os, at de handlinger som IS forbryderne har gjort ikke vil gentage sig.

Jeg mener, hvis man står overfor Abraham, som mener at det er helt ok, at slå sin søn ihjel, og man så tilgiver ham for at mene det, og han derefter slår sin søn ihjel, har man så foretaget en logisk og fornuftig beslutning?

Nej, for summen af ens indstiling skaber MERE vold.

Det er præcis det der er problemet med alle de humanister som beskytter voldsmænd, og dem er der ved g-d en del af i dansk politik, summen af deres pasifistiske holdning er MERE vold.

Havde brittterne forsvaret Polen, da Hitler var på vej ind i landet, så havde polakkerne ikke skulle lide så meget. Men man “tilgav” Hitler, fordi?

Det samme gælder islamister, som så mange folketingspolitikere mener skal tilgives. Problemet med at tilgive dem er, at det forøger volden i landet og verden.

Indimellem bliver man nødt til at bekæmpe den stærkes magt, for at beskytte den svage.

Husk lige det, såkaldet humanister. Humanisme er ikke en simpel logik, det er en intelligent, oplyst, gennemdiskuteret konklusion baseret på fornuft.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top