Pigerne der bliver voldtaget

i Demokrati/Humanisme/Islam/Politik/Retsstat af

Det er utrolig smerteligt med alle de voldtægter vi er vidne til i Danmark og Norge. Scenen er ellers rimelig klar; primært muslimer voldtager danske og norske piger i et futilt forsøg på at hævne sig over Mohammedtegningerne.

Det er ganske enkelt umenneskeligt, og set i lyset af Mohammeds eksempel, og det reelle diskusionsgrundlag der ligger under koranen; sharia og haditherne, så er det en uhyggelig fortolkning, som selvfølgelig ikke kan findes grundlag for nogen steder.

Islam er, på trods af sine fejl, ikke en voldtægtsreligion. Det er en religion som søger hævn idet den mener sine ædle idealer overtrådt. Det er noget andet end at voldtage små piger, det er en idealistiske mission som bare ikke er i synkronisitet med filosofi og forståelse af naturen.

Lad os kigge lidt på det retfærdige i handlingerne. Lad os tage en pythagoransk vurdering. Pythagoras var matematiker, og mente at retfærdigheden kunne ses i tal. Retfærdighed er, logisk og rationelt set, at man får en straf som er relativ i forhold til den forbrydelse man har begået. Slår jeg f.eks. en mand ned, skal jeg have en bødestraf, fængselsstraf eller lignende, der er ligeså tungtvejende for mig, som det var for manden at blive slået ned.

Kigger vi på voldtægtsscenariet, så er forbrydelsens offer små piger. Har de små piger et ansvar overfor Mohammedtegningerne. Nej det har de ikke. Så kan man mene, at den danske kultur har et kollektivt ansvar for Mohammedtegningerne, men da den lille pige ikke var mere end fem seks år da Mohammedkrisen startede, så var hun så lille, at hun på ingen måde kan have et ansvar.

Hermed begår muslimerne, i voldtægterne, handlinger som er uretfærdige. Kigger man på den lille piges liv herefter, så vil det være ødelagt, det vil altså være et helt liv som man, som udøvende i gerningen skal betale for. Hvad er straffen for det? Livsvarigt fængsel, hverken mere eller mindre.

Går vi lidt videre ud, kan man betragte de ansvarlige myndigheders respons på udåden. Hvad gør staten og politikerne, som ultimativt har skabt situationen, idet de har importeret gerningsmanden? Hvis de vidste at han ville foretage udåden, ville de være direkte ansvarlige. Det vidste de ikke, men kunne have en formodning om det, da kriminaliteten er steget drastisk i takt med immigrationen, og islam er kendt for at være en voldelig religion.

Hermed kan man sige, at de politikere og embedsmænd som ikke har formået at stoppe immigrationsbølgen af voldelige islamister og lignende, også skal bære deres straf.

Hvordan det skal regnes ud, ved jeg ikke, men jeg ville, hvis jeg var politiker. Forsøge at mindske omfanget af konflikten ved i det mindste at sætte konflikten i tale, og sørge for at der blev oprettet en dialog imellem de berørte parter.

De fleste danskere er jo ansvarlige for den lille piges situation, og man skal, hvis man vil være et ordentligt menneske, tage dette ansvar alvorligt.

Det gælder os allesammen, nogle mere end andre.

G-d bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.