Er Paludan nazistisk?

i Topnyheder af

Der har været megen diskussion ang. hr. Martin Krasniks “labeling” af hr. Rasmus Paludans ideologi som nazistisk. 

Lad os se, om vi kan rede trådene ud. 

Lad os først kigge lidt på Paludans ideologiske udgangspunkt. 

Det er stadig en ideologi under udviking. Reelt kan man sige, og det siger jeg med stor respekt, at hans ideer er vundet ud af tre kilder. 

For det første følger han den diskussion som Lars Hedegaard har været proponent for, nemlig en total afvisning af islam som “ond”. Det har hr. Hedegaard, dummerniks som han er, analyseret sig frem til ved at dokumentere den historiske udviking af islam. 

Det siger sig selv, at bare fordi der har været krige startet af islam, så kan man ikke konkludere at hele islam er ond. Tværtimod mener muslimer selv at de kæmper for det gode, den “rene tro”. 

Så der er selvfølgelig noget sludder, og har afstedkommet denne uheldige og overfladiske definition af islam. 

Den anden kilde af Paludans ideologi er vundet af den bevægelse som man kalder den “identitære” bevægelse. Det er herfra Paludan har sin kamp for det danske folk. 

Denne bevægelse knytter sig til nogle mere intelligente og valide kilder end Hedegaard, og mener, at folkeslag som det danske har ligeså meget ret til beskyttelse som for eksempel indianske folkeslag. 

Dette er en reel og valid diskussion. Der er heller ikke en nazistisk diskussion, men kan knytte sig til FNs definition af folkeslags ret og beskyttelse. Altså langt fra den ideologi som nationalsocialistiske kredse havde om den ariske races overlegenhed og kampen imellem racer og specielt den jødiske race. 

Den tredje kilde er mine egen ideer omkring demokratiets kamp imod islam. 

Det ser man i hans og andre højrefløjspartiers kamp imod nazisme, islamisme og kommunisme. Det er noget jeg har udviklet sammen med Anders Gravers fra SIAD. 

Vi har altså at gøre med et sammensurium af ideer, som ikke nødvendigvis er koherente internt. 

Man kan ikke både bekæmpe alle muslimer og islamister på en gang. Det giver en svaghed i erkendelsen og de strategiske lag. 

Det siger jeg ikke for på nogen måde at nedgøre Paludan, han gør det efter min mening fremragende, men for at diskutere de ideologiske lag som Krasnik så kækt har defineret som “nazistiske”. 

Kigger vi videre på hvad nazismen er, så er nazismen en ideologi udviklet af Hitler. 

På den ene side betragter Hitler sin ideologi som socialistisk. Reelt betyder det, at han tager den marxistiske stat og gør den til et folkeligt projekt. 

Altså fjerner den internationalisme som ellers er en integreret del af marxismen, og knytter den til et folk. 

Det er faktisk ikke en skidt ide ud fra et rent teoretisk perspektiv. Lycurgus grundlæggeren af Sparta, Marxismens idealstat, var faktisk meget klar på, at et statsstyret samfund SKAL være lukket. 

Der gav også en meget stærk ideologi, i hvert fald i følge min mentor Tom, som havde bekæmpet skidtet under anden verdenskrig. 

Yderligere knytter Hitler så en religion; asetroen, en førerideologi fra det romerske rige (der Fuhrer), raceteori som oprindelig kommer fra Darwin, men havde fundet et socialt udtryk med nogle engelske videnskabsmænd. 

Ok Martin? Det er de to ideologier du sammenligner, og kækt mener er direkte sammenlignelige. 

Giver det nogen mening?

Ja, altså i følge Krasnik, så er Paludans etniske skelnen det som definerer hans ideologi som nazistisk. 

Ok, men nazisterne snakkede ikke om folkeslag, men om racer. Igen det er ikke helt klart, for der var også diskussion af “volk” indeover. Men det store problem var ikke diskussionen af folk, men altså racismen. 

Paludan mener ikke, at den danske race er i en udryddelses krig imod det jødiske folk. Tværtimod betragter han det jødiske folk som en allieret. 

Altså uanset hvordan man drejer den, så passer Krasniks beskyldninger ganske enkelt ikke. 

Det betyder hvad?

Ja for det første undergraver det Krasniks integritet og teoretiske dybde. 

Det er måske ikke helt på sin plads for en redaktør, at gå så åbenlyst galt i byen. Det burde man måske holde sig lidt for god til, det er et fagligt problem. 

For det andet dækker det over den legitime kritik af Paludans ideologi. 

Jeg mener for eksempel, at hans definition på hvad det vil sige at være dansker mangler en åbning for dem som ikke er danskere af blod, men gerne vil være det. 

Indenfor jødedommen kan man godt blive jøde hvis man for eksempel gifter sig med en jøde, eller hvis man VIRKELIG gør sig umage. 

Jeg ved ikke om det var en teoretisk diskussion værdig, men det skal diskuteres mere ud i detalje for at kunne fungere i praksis, synes jeg.

Igen, det er ikke for at ødelægge det for Paludan, jeg kan godt lide manden og har været med til at kaste trekoran. Men for at pege på et sted man måske kunne udvikle teorien. 

For det tredje er problemet med Krasniks bandbulle, at han jo ikke vil åbne op for en rationel diskussion af noget som helst. 

Ovenstående er faktisk en reel og rimelig kritik af Paludans ideologi. Ikke en respektløs kritik, men en reel kritik. 

Det kommer ikke igennem i Weekendavisen, for han har valgt at censurere sådan nogle som mig. 

Og her er vi, efter min mening inde ved den kritik man kan vende imod Krasnik og den generelle “løgnepresse”. De spyr om sig med banden og svovlen uden at have noget reelt teoretisk niveau.

Når mainstream er så dum, og samtidig nægter den reelle diskussion at udfolde sig på seriøst niveau. Hvad skal vi så med det?

G-d og G-derne bevare Danmark. 

2 Kommentarer

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.