Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner

i Topnyheder af

Der er en del diskussion af fratagelsen af statsborgerskab for jihadister som tager til Mellemøsten for at udføre deres gustne projekter.

Lad os lige være helt klart på, hvad der er tale om. Der er tale om forbrydere, som ikke bare er dybt, dybt inhumane i deres handlinger. Deres synderegister er alenlangt; slavehandel, sexforbrydelser, drab og hvad ved jeg.

Altså i praksis en handlemåde som er i direkte modsætning til en human indstilling i livet. Det er ikke bare forbrydere, det er mennesker uden en eneste my forståelse for menneskelighed.

SAMTIDIG er det mennesker som kæmper IMOD demokratiet.

Et statsborgerskab, set i et menneskerettighedsperspektiv, er en garanti og en loyalitetserklæring overfor menneskerettighederne.

Det er en lovning, nej en besværgelse af, at man vil behandle andre mennesker menneskeligt. Det er humanismens grundlov og fineste udtryk for det at være menneskelig.

Yderligere skal man være opmærksom på, at menneskerettighederne er et LOVKOMPLEKS. Hvad er målet med loven? Målet er at beskytte de svage.

Er det dette mål forkæmperne når ved at kæmpe for, at de værste forbrydere bevarer deres rettigheder?

Nej, det eneste de opnår er, at forbryderne kan begå MERE kriminalitet og i sidste ende udsætte de svage danskere for disse menneskers inhumane handlemåde.

Man siger, at vejen til helvede er brolagt med gode intentioner. Med andre ord, hvis man ikke er OPLYST i de valg man foretager. Altså dels forstår hvad menneskerettighederne er, og dels kan forudse hvad konsekvenserne af ens handlinger er. Ja så skaber man mindre humanisme ikke mere.

Det er reelt det som er sket i Danmark. Vi havde en ekstremt humant land. Dette er ødelagt af humanister som ikke kunne se, at ved den massive migration ville nettoresultatet være et helvede. Vejen til helved er brolagt med gode intentioner.

Yderligere må man sige, at forudsætningen for at kunne kalde sig humanist er, at man ser verden i det højeste oplysnings perspektiv. Det vil sige er 100% ærlig overfor den virkelighed man ser.

Det kan man kun, hvis man IKKE ser verden overfladisk.

At kæmpe for at forbryderne får bedre vilkår, det er ikke meningen med menneskerettigheder. Meningen er omvendt, at kæmpe for, at mennesket BESKYTTES imod overgreb.

Det er den endelige oplyste sandhed.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.