Politiet skal bevare voldsmonopolet

i Topnyheder af

Den danske sikkerheds situation er forværret efter at Erdogan har angrebet Grækenland ved at skibe migranter til øen.

Eller rettere, det startede med folkevandringerne i 2015, og er siden fortsat med en ganske valen holdning til den massive migration som er fra Mellemøsten og op i Vesteuropa.

Hvad er problemet ud fra et retsetisk perspektiv?

Ja, ved kernen af politiet og myndighedernes arbejde ligger voldsmonopolet. Hvis ikke politiet har voldsmonopolet, vil borgerne kunne påtage sig voldsmonopolet selv.

At politiet har voldsmonopolet er ikke en given ting, det er noget myndighederne har taget fra borgerne. I Danmark var det ret voldsomt da det skete under Valdemar og Absalon. Der brugte Kongen magt til at undertvinge borgerne dengang.

Det har siden holdt, og politiet har vænnet sig til, at borgerne respekterer voldsmonopolet. Det har givet det man kalder for “fredsdividenten”, det vil sige, man har kunnet nøjes med en lille politistyrke.

Med den massive migration fra Mellemøsten, som ikke er vant til at politiet har voldsmonopolet, men at voldsmonopolet er en personlig ejendom, opstår der pludselig en konflikt imellem migranterne og politiet.

Hvem bestemmer, politiet eller migranterne.

Det er derfor vi har oprustet med politiet, har lavet flere reformer og arbejder på, at skærpe politiets effektivitet. For at bekæmpe den åbenlyse tendens der er fra nogle migranters side, i forhold til at ville sætte sig på voldsmonopolet.

Det er opgaven, at fravriste voldsmonopolet fra migranterne igen.

Så det gør man meget let, ved at fange de migranter som udøver vold, og repatrierer dem.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.