Friheden og ansvaret

i Topnyheder af

For at forstå vores store tilfredshed med at dronningen nu er kommet på banen, og skælder os ud, skal vi måske se udviklingen i et platonisk lys.

Her er den platoniske forklaring på vores nyfundne tilfredshed med den “stærke” stat.

Den “naturlige” udvikling af en stat er sådan her; kongedømme, aristokrati, demokrati, tyranni, kongedømme, aristokrati, demokrati.

Det er altså en cirkelbevægelse som fortsætter i det uendelige.

Derfor har man skabt en stat, hvor man forsøger at inkorporere alle tre styreformer i en. Vi har altså derfor både et kongedømme (dronningen), aristokrati (overhuset) og demokrati, underhuset.

I Danmark er vi ekstra demokratiske, så vi har fjernet overhuset. Det var partiet Venstre der fik fjernet aristokratiets magt for hundrede år siden, og skabt en folkestat; folkeskole, folketing, folkehøjskole.

PROBLEMET ved demokratiet er imidlertid, at for megen frihed giver en opløsning af de konservative dele af staten. Det vil altså sige kongedelen.

Vi er med 68´erne kommet fra langt væk fra balancen imellem kongehuset på den ene side, og demokratiet på den anden side.

Det har skabt en moralsk korruption som åbne grænser, familiens opløsning og så videre.

Altsammen ting som ødelægger landet.

PROBLEMET ved dette, ud over at det giver en del skader på landet og de individuelle familier og mennesker er, at hvis vi ikke får oprettet balancen igen, så kommer TYRANNEN og vælter staten.

Den stærke mand.

Problemet er, i et platonisk lys, at vi bliver så trætte af al den moralske korruption, at vi vælger den stærke mand for at rydde op.

Her er problemet imidlertid, at det vi mister i denne proces er demokratiet.

Så kommer Hitler eller Stalin og bestemmer over os allesammen, og vi mister vores egen autonomi.

Det er reelt derfor, at Østergaard og de moderne kommunister er så sindssygt farlige, deres manglede ansvar overfor samfundet skaber en situation, hvor tyrannen dukker op, og har gode vilkår for at gro.

Kig bare til Sverige, hvor nazismen har alt for gode vilkår at gro i.

Er det virkelig det vi vil i Danmark?

Indtil videre har Østergaard og hans kumpaner ikke taget ansvar for deres nedbrud af moralen, men forsøgt at bekæmpe tyrannen.

PROBLEMET er, at både Østergaard og tyranniet er to dele af det samme problem.

Hvis vi ikke BÅDE får bekæmpet Østergaard og hans nedbrud af den offentlige moral, OG forhindret tyranniet i at brede sig, så falder staten på en eller anden måde.

De to kamphaner ødelægger alt det indimellem dem.

Det er præcis her, at kongedømmet, altså vores majestæt dronning Margrethe har en ekstrem væsentlig funktion.

For at hele samfundet skal bevares i den nuværende form, og vi ikke overgår til tyranniet, så SKAL hun, undskyld de stærke ord, sætte nogle grænser for os.

Hun SKAL vise mod og handlekraft, på sin egen elegante facon.

Det samme gælder faktisk fr. Mette Frederiksen. Hendes handlekraft er VIRKELIG en god ting for den demokratiske republik.

Den viser, at der indenfor statens og samfundets rammer er handlekraft til at stoppe problemer.

Med andre ord, balancen imellem frihed og ansvar bevares.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.