Den grønne omstilling

i Topnyheder af

Jeg er efterhånden begyndt at forstå diskussionen ang. grøn omstilling til bunds, og her er min klare holdning til den.

For det første, vi har en chance for virkelig at blive førende indenfor den grønne omstilling internationalt. Vi førende mht. nye energiformer; vindmøller, brintanlæg, methanoludvikling og lignende.

Yderligere er der en stærk vilje fra det politiske liv, til at gøre noget ved den grønne omstilling.

Omvendt, så er der også MEGET store farer forbundet med den grønne omstilling. Når man laver innovation og udvikling så ved man selvfølgelig ikke om det lykkes i sidste ende. Så det er ekstremt risikabelt at kaste sig ud i at udvikle de ekstremt spændende teknologier, som vi har til vores rådighed.

Det kræver virkelig at hele folketinget samler deres kræfter, og at alle gode kræfter i samfundet arbejder på det fælles projekt.

Her kommer så den gode nyhed i den forbindelse. Jeg har snakket med repræsentanter for landbrug, industri, forskning og politik, og der er faktisk en meget bred enighed om de spændende ny projekter der er.

Fra landbruget og eksperimenter med biogas og methanol, til industrien med udvikling af nye elementer således at methanolproduktionen som landbruget og andre interessenter laver kan bruges i almindelige biler. Til forskningen hvor Risø er helt fremme med meget spændende eksperimenter med at omdanne strøm til brint, og derefter til methanol.

Vi har faktisk en chance for at slå hele elbils industrien, hvis vi gør det rigtigt.

Lad mig prøve at forklare.

Vi har i Danmark et overskud af strømproduktion fra vores vindmøller når det blæser kraftigt. Det overskud bliver så sendt til udlandet, som indtil videre har villet købe det. Men det fortsætter ikke ud i al evighed, da udlandet også er i gang med at lave vindmølleparker.

Derfor skal vi bruge vindmølleenergien til noget andet, og gerne lagre energien på en eller anden måde.

Her kommer produktionen af brint ind som et spændende projekt. Det er ikke helt udviklet færdigt, og det er risikabelt således, at det er ikke sikkert at det bliver færdigudviklet. Men lykkes det kan man via en relativt simpel kemisk/elektrisk procedure producere CO2 neutralt brint. Brinten kan så bruges til enten at drive biler, energikraftvarmeværk eller andet.

Yderligere kan det omdannes til methanol, også kaldet træsprit, og en blanding af træsprit og benzin, i blandings forholdet 85/15 vil man kunne proppe i almindelige biler og få dem til at køre med, med en meget billig add on til bilen.

I landbruget har man erfaring for, at man kan tage al det affald som man producerer i landbruget; gylle, roetoppe, halmstrå og lignende og med det kan man OGSÅ producere methanol.

Kan i se? Både vindmøller og affaldsprodukter i landbruget kan producere et alternativ til benzin som er CO2 neutralt, helt naturligt, og fjerner vores behov for fossile brændstoffer, næsten i hvert fald.

Det har selvfølgelig massive fordele. Vi udleder ikke CO2 i atmosfæren, vi bliver uafhængige af banditstater mht. køb af olie, og hvis vi gør det korrekt, og sørger for, at vi får PATENTERET produktionsmetoderne, så har vi en massiv mulighed for at eksporterer teknologien til udlandet.

Kan i se potentialet i det.

Ud over det, så vil der være MASSER af arbejdspladser i systemet hvis det lykkes at få det op og køre.

Så det er, reelt, den vej vi kan gå, hvis vi vil frem i bussen mht. den grønne omstilling.

Så, når der er overskud til det i regeringen og dens støtte partier, så skal der udarbejdes en plan for udviklingen, og så skal der ellers bare sættes turbo på.

For vi arbejder med et meget kompetitivt marked.

For min del, så vil jeg forsøge at dække i hvert fald landbrugets udvikling. Jeg har lavet en aftale med en forsker, som vil demonstrere hele biogas/methanol produktionen, og yderligere forsøge at promovere bildelen. Altså udviklingen af methanol baseret kørsel. Det er det vi har i Nordjylland.

Se det for jer. Vi omdanner gylle, strå og roetoppe, til methanol som biler så kan tanke ved en benzin/methanol station.

Det er da elegant.

Yderligere skaber biogas anlægget faktisk en mindre forurenede slutprodukt end hvis man bare smed gyllen ud på marken.

Det er faktisk en både massivt spændende teknologi og en teknologi som sparer miljøet. Både ved formindsket udledning af CO2, og ved forarbejdning af landbrugets plante og dyreaffald.

Fra grise lort til methanol, det er da rimelig godt gået.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.