DF har lige sejret

i Topnyheder af

DF har sejret, men samtidig har det ikke ligefrem været på dagsordenen hvordan.

Her kommer en forklaring.

DF har bevæget sig ind imod midten, og inde på midten er der, alt andet lige, langt mere stille end ude på fløjene.

Det er på fløjene, at der råbes op og bliver lavet ballade (i positiv forstand), men det er i midten den reelle politik bliver smedet.

Derfor er det også der man bevæger sig ind, hvis man vil have indflydelse på samfundets udvikling.

Lad os lige prøve at tage den igen; DF har opnået, en stærk beskyttelse af mink erhvervet, beskyttelsen af fiskeri erhvervet, selv griseavlerne står stærkere i dag end de gjorde for et års tid siden. Jeg blev sendt af Anne-Marie Glistrup ud til en griseavler for at snakke med ham. Han er godt nok LA’er, og Anne-Marie er ikke DF´er men kan i se hvor jeg vil hen.

Yderligere er DF´s islamkritik og migrationskritik bliver krumtappen for midterpartiernes konkurrence med hinanden ang. vælgerpleje. Midterpartierne har fanget, at migrationskritik er den eneste måde de kan blive siddende på magten. Bare se Venstre, som er hurtigt på vej ned af slidsken efter, at der blev sået tvivl om partiets politik mht. migration. En halvering på et år, det kan ingen partier holde til.

For at gå lidt dybere ind i analysen af DFs styrke og levering af politiske sejre, for der har aldrig været leveret større sejre for DF før, så er det vigtigt at forstå det politiske spil.

Det er, nogenlunde, sådan her. Kanterne råber højt og vil have revolution nu, midten er mere pragmatiske og arbejder med det kanterne vil, men “hen over midten”, det vil sige i samarbejde med de pragmatiske partier på den anden side af det politiske skel. Socialdemokratiet og Venstre har længe være bedste venner.

Derfor skal midterpolitik være langt mere konsensusorienteret og spiselig for de ikke revolutionære partier.

Et godt eksempel på hvor skidt det kan gå, hvis man ikke arbejder hen over midten, er minkskandalen, hvor S. netop ikke samarbejdede ind over midten, men lavede nogle aftaler med de yderliggående partier. Det skabte dette århundredes største skandale, det var først da jeg, som DF midter, eller i hvert fald midterorienteret kommentator rådede S. til at søge forlig over midten, at det lykkes at skabe ro om sagen. Den kunne have kostet regeringen livet, ja den risiko er der stadigvæk.

Politik skal helst skabes over midten, ellers risikerer man ramaskrig og ballade.

På den måde skal den politik et midterparti kæmper for, specielt et lille midterparti, være politik som skaber fremgang for de store partier. Det skal helst være politik som tager de vigtigste dagsordner fra højre og venstre og forædler dem, gør dem realiserbare og gode.

For tiden er venstrefløjens primære fokus klima, og et lille, vævert midterparti støtter denne dagsorden, ja finder måske muligheder for at skabe en større kvalitet i det arbejde der er for klimadagsordnen. På den måde skabes der gode og positive relationer med venstrefløjen, idet de føler, at man skaber positiv opmærksomhed omkring deres vigtige prioriteringer.

Det skaber så igen en positiv udvikling for venstrefløjens prioriteringer, idet man kan skabt en midterkoalition af partier som arbejder på deres prioriteringer. Det skaber reelt resulatater for venstrefløjen.

For tiden er migrationskritik og islamkritik det vigtigste for højrefløjen, så midterpartiet skaber nogle positive, konstruktive løsninger også på dette område.

Læg mærke til, at idet midterpolitik fordrer konsensus, så kan heller ikke disse løsninger være alt for radikale, men pege den rigtige retning og over tid, skabe de nødvendige resultater. Vi får ikke løst alle problemerne i morgen, men over ti års tid, med skiftende regeringer, eller måske en S. ledet regering, vil problemerne blive løst.

Samtidig skal et midterparti have et halvt øje på den internationale udvikling, for det dur ikke, at man skaber løsninger som ikke flugter med den internationale udvikling.

Det er ofte noget de andre partier glemmer, de glemmer at der er et udland, så der skal man, for at skabe kvalitet i de løsninger man kommer med, have det sat op imod de udlandske løsninger på området. Da vi er internationalt ledende politisk, så er det reellt nemmere i Danmark end andre lande. Men det er stadig kvaliteten i løsningerne som betyder noget.

Summa summarum. DF har med sin nye strategi skabt en fantastisk udvikling.

Forudsætningen for at skabe denne nyudvikling var, at udkonkurrere RV. Det gjorde man nemt, idet RV lidt glemte at være midterparti, og så sig sur på Rasmus Paludan som netop ikke er midte men yderfløj. Så RV har selv sat sig helt ud på fløjen, en position som ærlig talt er lidt ualmindelig for det parti.

Men på den måde har DF skabt, ved smarte og indsigtsfulde politiske træk, et midterparti, som kommer til at redde Danmark.

Prøv lige at smage på den ret; redde Danmark.

For mit vedkommende, så er det kulminationen af ti års hårdt, opslidende og ofte ekstremt farligt politisk arbejde som kulminerer.

Men kigger man tilbage i historien, så går der en lige linje fra Glistrup til de forlig som skabes lige nu.

Glistrup sidder på sin fine placering i Folketinget, eller han hænger på væggen derinde og klapper i sine små hænder. Missionen lykkes, hans ideer og kritik er blevet alle de andres politik også. Kun sådan sejrer man i politik, og Glistrup har lige sejret fra sin grav. Den gamle kulturradikale rebel.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.