Isisgate

i Topnyheder af

Ok, her er “Isis gate” analyseret ud fra et mere overordnet, dansk perspektiv.

Hvordan “plejer” dansk udvikling at foregå. Er det som i Frankrig med skrig og skrål, demonstrationer og revolutioner, eller det “stille og roligt”, den etablerede magt formår at tilpasse sig, og skaber så en glidende, fredelig overgang fra det ene system til det andet?

Hvis man kender bare en smule til den danske historie, så ved man, at vi skal meget langt tilbage for at finde sidste borgerkrig; Grevens fejde og Skipper Clement.

Vi har siden dengang, og faldet af Aalborg og de grusomheder som skete i Aalborg, været gode til at lytte til hinanden og udvikle samfundet stille og roligt fremad.

Det er en tradition jeg er rundet af, og som jeg tror på.

Kigger vi på udviklingen igennem de sidste fyrre/halvtreds år, så er vi kommet fra globalisering og træder nu ind i nationalisering.

Globaliseringen startede med 68’erne og kulminerede med EU.

Skiftet i holdning til globaliseringen startede med Mohammedkrisen, og har så, på godt og ondt, humpet sig igennem de sidste ti femten år.

Indtil videre har det stået på fængsling og undertrykkelse af de nationalt sindende ledende intellektuelle. Det er ved at skifte. Kredsen omkring Vilkskomiteen er blevet en del af en mere etableret diskussion af nationalisme, demokrati, islamkritik og oplysningsarbejde.

Det er dansk tradition, vi arbejder stille og roligt imod nogle nye måder at have et samfund på som er nationalt konservativt. Det er ikke et racistisk paradigme eller fremmedfjendsk, men opretholder nogle stærke danske demokratitraditioner, som udlændinge kan abbonere på, for at blive danske. Udlændingene er der en del af, eller lad mig sige det på en anden måde. Der er en del med udenlandske rødder som har stået op for demokrati og oplysningstankerne i et forsvar for Danmark imod islam. Det er mine venner i dag.

De bliver også forfulgt af myndighederne; Jaleh Tavakoli, Firoozeh Bazrafkhan og mange andre.

Denne udvikling er så kulmineret i Isisgate. Her er myndighederne gået aktivt ind i en støtte af Isis. Forsvarets efterretningstjeneste, Politiets efterretningstjeneste.

Det vil sige, at den hidtige strategi, som har været at forfølge demokratisindende islamikritikere og lave “exitforløb” for islamister. Hvilket vil sige at lave pædagogiske projekter for dødsforagtende dræbere er blevet accentueret og lagt frem for offentligheden i den borgerlige debat.

Det siger sig selv, at det vil give ballade.

Det politiske liv, herunder specielt Socialdemokratiet, har virkelig købt ind på Vilks komiteens filosofi, og specielt de Socialdemokrater som ikke har 100% danske rødder; Tesfaye og Lars Aslan står som bannerfører for den prodemokratiske/antiislamistiske process.

Det siger sig selv, for det er nu engang vores mulighed for at blive accepteret og skabe en fremtid i Danmark. Vi står op for Danmark, for at danskerne kan se, at man behøver ikke at være kridhvid i huden for at stå op for demkrati, Danmark og ytringsfrihed.

Med andre ord, en integrationsprocess.

Denne integrationsprocess kolliderer fuldt ud med den herskende ideologi ved Isisgate og det skisma, som reelt er ved at ødelægge forholdet imellem den lovgivende og den udøvende magt skal helst forsvinde.

Hvis det lykkes for sikkerhedsapparatet at vælte regeringen med den gammeldags indstilling, så er vi ude i et kup.

Det går altså ikke i et moderne demokrati.

Derfor håber jeg virkelig, at myndighederne vender skråen, og ser den nye udvikling som en mulighed for at udvikle sig selv.

Jeg mener Tesfaye er godt i gang med at lave nogle spændende projekter i Afrika, hvor asylansøgere så kan sendes hen. Når asylansøgerne ikke længere er et problem, så er planen, at vi arbejder med de migranter som er i landet, og som ikke formår at skabe sig en tilværelse her. Alle dem som sidder i ghettoerne på kontanthjælp eller førtidspension.

Så skal de hjælpes med nogle nye kompetence og måske en pose penge (nej de skal ikke have lov til at komme tilbage), til en tilværelse i deres hjemland. Det skal helst ske i samarbejde med Danida og andre NGO´ ere og ske stille og roligt. Det skal være en hjælp til selvhjælp. Det dur ikke, at man har skabt et lag i samfundet som i praksis lever af almisser af det danske samfund uden at give noget igen. De penge skal bruges mere fornuftigt.

Hvordan vi helt præcis ender med denne proces er endnu uklart, men det er noget vi arbejder på.

Vi arbejder altså på konkrete, menneskelige løsninger på et utrolig svært problem.

Der bør myndighederne hellere købe ind på processerne og bidrage konstruktivt, fremfor at ødelægge disse processer med projekter a la Isisgate.

Det kommer, men det kommer til at tage lidt tid.

Med det; G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.