Den uredelige migrationsforskning

i Topnyheder af

Hr. Henrik Dahl, MF for Liberal Alliance har samlet hele folketinget, eller mere præcist 3/4 af folketinget i en samlet udtalelse som OPFORDRER den akademiske verden til at blive mindre politisk og mere videnskabelig.

Hvad kan man egentlig mene om det?

Der er mange som mener, at videnskaben er det samme som kirken. I gamle dage var det den kirkelige øvrighed vi ikke kunne kritisere, i dag er det videnskaben.

Videnskaben har en “hellig” funktion i samfundet, som det sted hvor samfundet skabes.

Forsåvidt er jeg enig, jeg mener også at videnskaben er det sted hvor vi, ideelt set, har størst chance for, at skabe viden vi kan stole på, og som kan bringe samfundet frem i en meget positiv retning.

Videnskab forstået som en tradition som starter i Platons akademi, det vil sige den samling lærde han samlede omkring sig i en lille lund dedikeret til den græske helt Akademos. (Ja, det er faktisk derfra navnet kommer fra).

Som platoniker, kan jeg selvfølgelig ikke mene, at det ikke er godt med platonisme, som reelt er det, videnskaben er.

Nu har jeg så været i nærkontakt med den “videnskabelige” verden over mange gange efterhånden, hver eneste gang det er sket, så er alle omkring mig begyndt at slå ti kors foran sig, fordi jeg har ment, at man skal være videnskabelig og ikke bare følge sine mavefornemmelser og hvilke politiske observanser man har.

Lad mig komme med et helt typisk eksempel. Her for nogle måneder siden, lavede jeg et program til TV Frihed, som omhandlede Syriensmigranterne. Jeg forsøgte, så godt jeg kunne, at tilgå det med så stærk en objektivitet jeg kunne (det er ideelt set det videnskab skal gøre, altså oplyse et område, se sandheden).

Jeg snakkede med en leder af en lejr for migranter, tog derud for at høre hvad de havde at sige, og så ringede jeg til Aalborg Universitet, for at få et overblik over den statistik som hører til området.

Jeg mener, det var affødt af en diskussion som regeringen havde skabt, ved at proklamere, at Syriensmigranterne skulle tilbage til Syrien, nu hvor der er fred over det meste af landet. Syrien har lige gennemført et valg, og uanset om det er lidt underligt at lederen får 94% af stemmerne, så er det trods alt et udtryk for, at der er fred i Syrien i en eller anden form.

Min oplevelse med præcis den gren af det videnskabelige felt, som 3/4 dele af folketinget er kritiske overfor, er som følger (jeg kan dokumentere det, hvis det er noget folk kræver).

Først fik jeg fat i en leder af en del af universitetet som uddanner unge mennesker til kriminologer. Det vil sige unge mennesker, som kommer til at sidde i retssystemet på en eller anden måde.

I første omgang var lederen meget uvenlig, hun kunne bestemt ikke se, at det lige skulle have noget med hende at gøre, at forholde sig til migranterne, for som hun sagde hun beskæftigede sig kun med “kvalitativ” data. Så hun sendte mig videre til en person som behandler sagen ud fra et “kvantitativt” metodeperspektiv.

For dem som ikke lige er inde i hvordan man bedriver forskning på de humanistiske fakulteter indenfor migrationsforskning. Så er den ene metode, at man laver interview med dem man gerne vil vide noget om (kvalitativt), den anden metode er at analysere på data, altså tal (kvantitativt).

Det slog mig, at der var noget helt galt med det litteraturvalg hun havde gang i, for det første havde det absolut intet med kriminel adfærd at gøre i en dansk tradition. I Danmark forholder vi os til kriminelle primært ved filosoffen Alf Ross, som mener, at vi skal have en “retsfølelse”, som kan oversættes til folkets følelse for retfærdighed.

Den eneste teoretiker som var på menuen var Foucault, en fransk filosof som faktisk er spændende, han snakker om magtforhold imellem system og borger. Men oversat er Foucault ikke ligefrem på systemets side, han har en ide om, at systemet er ondt og overvåger de stakkels borgere, meget opbyggende for de unge kriminologer må man sige.

Men det der yderligere slog mig, var, at der slet ikke blev FORKLARET for de unge, hvad RETFÆRDIGHED er. Retfærdighed er den værdi retsstaten, vores lovsystem, bygger på.

Uden en forståelse for det ideal som retsstaten bygger på, hvordan i alverden kan de unge mennesker på nogen måde være klædt på, at skulle møde virkeligheden derude med mord, vold, voldtægt usw?

Med andre ord, et UTROLIG ringe teoretisk setup.

Nå, men så spurgte jeg så den anden person som jeg var blevet sendt videre til i mit forsøg på at skabe et overblik over, hvordan det går med de her migranter. Noget som er utrolig væsentligt for debatten.

Der fik jeg så fat i en anden kanalje fra Aalborg universitet, eller universitet var jeg efterhånden blevet helt i tvivl om, at man kan kalde det, efter det ringe niveau jeg lige havde været vidne til. (Jeg brokkede mig i øvrigt over det, og fik ikke noget svar).

Den anden kanalje virkede trods alt lidt mere indsigtsfuld. Han havde lavet en Ph.D, afhandling om migration, og havde forsket i de tal som ligger bag migrationen, og han havde ytret lidt om at man “måske” kunne være en smule kritisk overfor den. Han var tydeligvis inde i tallene.

Jeg spurgte pænt, om han ville forklare tallene på fjernsyn, jeg ville gerne komme ud og sætte kameraer op osv.

Der faldt jeg så ned af stolen, for svaret var; nej, det ville han ikke røre ved.

Jeg spurgte ham, hvad han mente med det, og var efterhånden blevet godt gal i skralden over den ene lukkede dør efter den anden. Jeg mener, vi betaler i dyre domme for at manden skraber tallene sammen og danner et overblik, når det samfund som så kommer og gerne vil gøre brug af det arbejde vi har betalt manden for, så var der lukkede døre.

Så, det endte med, at jeg måtte lave min research selv, og det var i sig selv også svært, idet datamaterialet er meget uigennemsigtigt når det handler om migration.

Man dækker over migranternes vold, lad mig sige det på den måde. Det tog mig flere timer at gennemgå datamaterialet fra den og den anden side, og konklusionen var så til gengæld ret klar. Voldtægtsraten var tredoblet efter at Syriensmigranterne er kommet til Danmark.

Måske var det den ubehagelige sandhed den belærde og men desværre usandfærdige forsker ikke ville frem med.

Så, hermed er beviset, at man er usandfærdig, uhæderlig og teoretisk meget uduelige indenfor migrationsforskning.

Problemet er altså slet ikke, at man er videnskabelig, problemet er at man IKKE er videnskabelig, Videnskab forstået på den måde, at man går til stoffet for at præsentere det ærligt, redeligt og uden at have sin egen “bias” altså politiske holdning inden over sin forskning.

Det videnskabelige uredelighed, og det mener jeg, sammen med 3/4 af folketinget, at det skal rektor rette op på.

Så, det venter vi nu på, og ikke noget med syltekrukken rektor, hurtigt, effektivt, videnskabeligt og redeligt, skal der styr på Aalborgs bundkorrupte og uvidenskabelige afdeling for migrationsstudier NU!

G-d og g-derne bevare Danmark, for det bliver ikke Aalborg universitet.

(det her sendes til de benævnte forskere og rektor for Aalborg Universitet)

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.