Naturens ånd

i Topnyheder af

Nu har jeg læst Rune Engelbrechts bog; Den genforvildede natur. Lad mig sige det med det samme; der er MÅSKE nogle elementer af satanisme i bogen, han virker ikke til at have noget problem med, at dyrene lider, men kommer med en masse forklarmig dit og dat, for at argumentere for, at det er helt ok, at dyrene skal lide. Blandt andet mener han, at dyreværnsloven, som beskytter produktionsdyr, det vil sige grise, høns og køer ikke skal gælde for “genforvildede dyr”.

Det er noget sludder, loven har faktisk til formål at beskytte de svage. Det er selvfølgelig mht. lov beskyttelse af de svage mennesker og ikke dyr i udgangspunktet. Men årsagen til, at vi har dyreværnslov er, at vi bruger loven til at beskytte de svage dyr.

Så det er noget sludder.

Ellers må jeg sige, at bogen indeholder mange utrolig spændende elementer, og grundpræmissen; at vi skal skabe mere biodiversitet, er jeg faktisk helt med på.

Ud over det, så mener jeg faktisk også at Rune, til forskel fra så meget andet der kommer fra venstrefløjen, er meget konstruktiv. Han kommer selv med nogle gode ideer, viser hvor man kunne lægge nogle naturparker og virker ærligt engageret i en smuk og genforvildet natur. For at sige det som det er, Rune er et naturmenneske, han kan godt lide natur. Det er i hvert fald det indtryk man sidder tilbage med, når man har læst bogen.

På den måde er han helt anderledes end for eksempel fr. Scavenius som har et decideret ondskabsfuldt projekt, som bare handler om at slå bønderne oven i hovedet. Det er både ondt og handler ikke om natur.

Det er det næste problem i bogen, for mig at se. Foragten overfor bønderne. Rune kalder det godt nok “produktionserhverv”, men når han skriver at man ikke skal have noget at gøre med “produktionserhverv”, så mener han bønder.

Det er helt hen i vejret, og efter min mening og oplevelse, helt forkert. Der er mange forskellige bønder, og de er da ikke lige dygtige allesammen, indrømmet. Men bønder er ikke onde, de er erhvervsfolk, iværksættere og har ligesom Rune faktisk en stor kærlighed til naturen. Jeg ved det, for jeg har efterhånden mødt en del af dem i naturen, og det er tydeligt, at de virkelig elsker natur. Til forskel fra økoentusiasterne er de også erhvervsfolk, så de vil gerne tjene penge. Det er der imidlertid ikke noget galt i. Det er faktisk godt for samfundet, at man tjener penge. Hvordan skal vi ellers få råd til gratis helse og skoler?

Til sidst, så er der et helt grundlæggende problem med Runes bog, og det er, at den er meget fast i en Darwiniansk forståelse af natur.

For at skitsere sådan en indstilling kort. Så handler Darwinisme om at se natur som en krigsskueplads. Det er den stærkeste art der overlever. Den har Rune købt ind på, uden at stille spørgsmålstegn ved ideen, og det er grundlæggende den ide, som lægger til grund at han mener, at dyr skal lide uden mennesket griber ind.

Det har vi bare prøvet på mennesker før, det hed Socialdarwinisme, og det var det som ledte til jøderne og sigøjnernes udryddelse.

Hvis ikke, at man tager et helt grundlæggende opgør med Darwinismen, så kommer vi aldrig til et punkt, hvor vi skaber en mere positiv verden.

I min klima filosofi som kontrast, påstår jeg (videnskabeligt underbygget), at der ud over krig i natur også er kærlighed. Det er en klassisk Empedochleansk fortolkning.

Kærligheden er ånd, og det er således den ånd vi som mennesker søger i vores kontakt til naturen.

Det er lige en tand mere positivt, og mere sandt, mener jeg.

Så, pointen er, at man kan faktisk godt udvikle sig natursyn til at være mere positivt.

Nu kan man sige, at det er lidt ærgeligt, at Rune ikke har læst mine ting, for så havde han måske undgået at skulle få ørene i maskinen.

Anyway, jeg tror på, at Rune har evnen til at bevæge sig væk fra det sataniske perspektiv til det engle perspektiv som jeg repræsenterer.

Måske vil hans kærlighed til naturen lede ham derhen, og det mener jeg også, at resten af klimamiljøet måske kan prøve også. At se kærligheden i naturen. Turtelduerne, træernes venskaber, hjortenes empati overfor deres små, hestenes følsomhed. For det er der naturen efter min mening kan lære os noget om ånd.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.