Den danske forskningsverden

i Topnyheder af

Videnskab er en reflektion af den politiske verdens prioriteringer. Det siger sig selv. Hvordan kan det være, at Galileo blev sendt i husarrest for at bevise, at jorden er rund? Det var fordi, at denne ide var i modstrid med den katolske kirkes forestilling om verden.

Da den katolske kirkes magt hviler på at kunne definere verden, så blev Galileo en trussel.

Det samme mønster ser vi udfoldet igen i diskussionen af videnskaben i dag.

Den gængse videnskab er massivt socialliberal i metodisk tilsnit og ideologi.

Det handler, forsåvidt, om muligheden og autoriteten til at stemple persona non grata som racister.

Ligesom den katolske kirke stemplede Galileo som kætter, så forsøger det socialliberale videnskabelige parnas at definere hvem der er racister, og hvem der ikke er racister.

At være racist i det socialliberale perspektiv, er det samme som at være kætter. Hvis man er kætter, så skal man bekæmpes af staten, herunder politistaten.

Det er denne funktion af den akademiske elite, at de ikke vil hverken vedkende sig, eller erkende. Videnskabsfolkene bliver ved med at ævle om armslængdeprincippet, og påstår at de er politisk uafhængige, når det jo ikke passer.

Videnskabsfolkene er, når de arbejder med politiske emner, politikere.

Længere er den ikke. De prioriterer, de har holdninger, de har motiver.

Jeg kan selv skrive under på denne udvikling. Det er da alligevel lidt underligt, at jeg arbejder med Oxford Universitetet med min nye klima filosofi, men samtidig ALDRIG har været en del af den danske universitets verden. Det er ikke fordi jeg ikke har prøvet, men hver gang jeg har prøvet er jeg røget ud på R og albuer. Det er fordi jeg ikke er accepteret i de akademiske haller som de er nu.

Det er en politisk prioritering.

Derfor ville det også være langt mere ærligt, hvis de videnskabelige, akademiske medarbejdere vedkendte sig dette forhold og talte åbent om det. Så kunne vi forske i kommunistiske teorier, i liberale teorier og konservative teorier.

Men sandheden er jo, at 90% af de danske forskere er ræverøde, så hvis vi skulle have en form for egalitet, så ville vi skulle fyre to tredjedele af forskerne og så langsomt opdyrke de andre forskningsmiljøer.

Det er DERFOR den videnskabelige elite korser sig for at diskutere området, for de er bundkorrupte. Der er ikke rent mel i posen. De svindler.

Det kan de ikke sige, og så er det jo, alt andet lige, nemmere at skyde skylden på den manglende videnskabelighed hos kritikerne.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.