Landbruget

i Topnyheder af

Så har jeg været ude og lave et interview med hr. Hans Aarstrup og hr. Jørgen Evald, direktører for Bæredygtig Landbrug. Meget apropos de forhandlinger som er i gang i Folketinget lige nu.

Det væsentligste argument som Hans Aarstrup lagde frem for interviewet, er et argument som er ret svært at komme udenom; forsyningssikkerheden.

Med andre ord, der produceres i dag mad til de mennesker som er i Danmark, og i verden generelt. Vi skaber fødevarer til rigtig mange mennesker.

Der kommer mange flere mennesker til, og de skal også spise noget.

Hvis man fjerner denne højeffektive og industrialiserede produktion som vi har i dag, så vil der ikke være mad nok. Så begynder folk at sulte, ikke i Danmark, da vi producerer mad til flere mennesker end danskerne, men, sandsynligvis, i Sydeuropa.

Det er jo et helt grundlæggende og rimelig tungt argument, må man sige. Hvis folk ikke har noget at spise, så sulter de.

Vi så hvordan det gik rigtig galt i Sydafrika, specielt i Zimbabwe, som endte med massehunger.

Nu er det måske en smule alarmistisk, men det understreger den FUNKTION fødevareerhvervet har for samfundet. Det er vores kornkammer, spisekammer, det sted vi producerer vores mad.

Det skal vi altså tage med i kalkulen, når vi diskuterer fødevareerhvervene. Det betyder ikke, at vi ikke kan diskutere produktionen. Men det understreger væsentligheden i det erhverv vi diskuterer.

Et andet helt væsentligt argument som kom frem, er diskussionen af dyrevelfærd.

Norden generelt er allerede et foregangsland indenfor dyrevelfærd, vel og mærke indenfor det konventionelle landbrug. Det betyder ikke, at der ikke kan skabe forbedringer, men det betyder, at de standarder vi sætter i Danmark indenfor det konventionelle landbrug spreder sig til resten af verden. Så hvis man ser det ud fra et svins perspektiv, så vil det gøre det meget værre for svin, altså samlet set, hvis duksene pilles ud af ligningen. Mange flere grise vil lide som konsekvens af, at vi lukker dansk svineproduktion.

Vi forstår slet ikke, hvor slemt dyrene bliver behandlet i lande som Kina, men det kommer hr. Aarestrup med en ret dyster historie om.

Så der er altså en stor forskel på at se dyrevelfærd som en lokal størrelse, og så som en international størrelse.

Det lille foregangsland vi er indenfor svineproduktion har en meget stor betydning for den INTERNATIONALE dyrevelfærd.

Hvis det lykkes at overbevise venstrefløjen om at SAMARBEJDE med landbruget, fremfor at forsøge at lukke hele landbruget, vil vi altså SAMLET set kunne hjælpe dyrene over hele verden.

Det er dette internationale perspektiv som efter min mening er meget vigtigt at få fat i.

Igen samarbejde, at lytte til hinanden, at finde fælles løsninger er vejen frem, hvis vi vil blive et foregangsland på de forskellige parametre som klima og landbrug står på; dyrevelfærd, et landbrug som er så klimavenligt som muligt osv.

Så banen er kridtet op for et kompromis, hvis regeringen og folketingets partnere formår at nå hinanden. Her fra min side, gør jeg i hvert fald, hvad jeg kan, for at skabe så store chancer for at der skabes et kompromis, ved at tage snakken med alle interessenter.

Vi skal lige huske på, at det altså er højskoledanmark på landet vi samarbejder med, så det burde da være muligt.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.