Natur og kærlighed

i Topnyheder af

For at udvide kritikken af “rewilding”, så mener jeg, at det er væsentligt at gå til kilderne.

Min primære kilde er hr. Rune Engelbrechts bog “Danmarks genforvildede natur”.

Denne bog giver et ekko af de diskussioner man fører indenfor biologiske forskningsmiljøer ang. naturpleje. Her er begreber som “selvplejende” eller “selvforvaltende” centrale for biologer. (Engelbrecht, Danmarks genforvildede natur, s. 35)

Ideen er, enkelt set, at mennesket skal overlade naturen til sine egne principper for styring. Det er her diskussionen efter min mening kører af sporet, for hvilke principper FORESTILLER biologerne er styrende for dyrenes regulering.

Det er klart, at med Darwin som den regerende inspiration og baggrund for biologisk arbejde, så bliver det Darwins ideer som kommer til at ligge som baggrund for ideerne.

Man kan læse det på de forestillinger biologerne har omkring rewilding ideerne; mennesket skal “trække sig tilbage”, og “overlade det til dyrene selv” og “undlade at fodre dyrene”, hvad sker der så? Ja så begynder de stærke dyr at slås imod de svage dyr og slå dem ihjel. Nogle dyr vil sulte, andre vil æde dem osv.

Nu har jeg selv ført en lang kritik af Darwin i mit arbejde med klima, som jeg fremførte på Oxford her for et års tid siden.

Kritikken går, helt enkelt på, at Darwins natursyn er falskt. Det er ikke sådan, at naturen udelukkende er styret af kamp og strid. Jeg har fremført et natursyn af Empedochles, og diskuteret det i et Goetheiansk perspektiv.

Pointen er, for at skære til kernen, at der også er ånd og dermed kærlighed i naturen. Det er, efter min mening, at skabe forhold, hvor kærligheden blomstrer og dyr og menneske er i balance. Derfor SFs og andre klimaentusiasters fokus på Livø, hvor netop kærligheden og balancen er i fokus.

Man kan også mærke det stemningen, på Livø er der kærlighed og harmoni, i Rewilding projekterne er armod og destruktion.

Så denne naturfilosofiske diskussion mangler at blive taget i Danmark. Den kører sådan set fint internationalt. Kirkerne har forelsket sig i ideen, og bruger det som et nyt kapitel indenfor teologi. Senest har det dannet grundlag for et fælles arbejde imellem den katolske kirke, den anglikanske kirke (Oxford er hovedsæde for den anglikanske kirke) og den ortodokse kirke. Det er første gang, at det er sket i flere tusinde år. Det taler lidt om kvaliteten af ideerne synes jeg, i al beskedenhed.

Nå, men så kommer fr. Wermelin så an og skal belære Nordjyderne hvorfor rewilding ideerne skulle være så fremragende. Jeg mener, er hun kvikkere end Oxford? Verdens ledende universitet. Jeg tror det ikke, jeg tror, at problemet er, at hun slet ikke fatter et kvæk af nogensomhelst.

Rune ved godt, at han er, hvis vi skal være ærlige, en kopimaskine af andres ideer. Han vil naturen, men han er ikke en opfinder eller nyskabende indenfor teori. Det siger jeg ikke for at underkende det arbejde Rune har lavet med rewildingideerne, han er grundig. Men hvis grundideerne ikke er i orden, så bliver det ikke godt.

Så det er udgangspunktet for dialog imellem København og Nordjylland.

Yderligere skulle man måske lige tilføje, at vi rent faktisk har mange utrolig velfungerende naturprojekter herovre i Nordjylland; Thy nationalpark, Lille Vildmose, Læsø, Livø og sikkert flere jeg ikke kender.

Så vi har en konkret erfaring med naturarbejde som er udviklet over årtier.

Vi har altså både en praktisk erfaring såvel som en teoretisk indsigt som langt, langt, langt overstiger hvad der tænkes i København.

Jeg siger det bare, så det var måske lige værd at tage med, når Wermelin kommer til Nordjylland.

Hun er i øvrigt velkommen i TV Frihed, hvis hun vil, men det vil hun nok ikke. Sådan plejer det at være.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.