Dewey

i Topnyheder af

Folkeskolen er blevet debatteret en del her på det sidste, og som sædvanlig er medierne ude med riven. Nu har jeg selv haft en hel del med folkeskolen at gøre, primært som pædagogmedhjælper, så jeg kender skolen indefra.

Lad mig give jer et eksempel. Da jeg startede på Aabybro skole som pædagoghjælper var vi midt i sidste skolereform. Alle de svage elever skulle “inkluderes”, hvilket bare betød, at man skar de dyre specielklasser væk, og smed alle de svage elever ind i de almindelige klasser. Man molesterede med andre ord en eller god ordning som tog hensyn til de svage elever.

Så kom næste reform, som lærerne kæmpede en brav kamp imod, den havde faktisk ikke de store konsekvenser for lærerne, ud over at de skal forberede sig på skolen, men til gengæld fjernede det hele grundlaget under pædagogfaget, som så pludselig skulle bruges i skoleklasserne.

Det synes jeg var en skidt ide uden forberedelse. Der var tydeligvis ikke tænkt pædagogiske ideer ind i projektet, det handlede bare om at optimere ressourcerne. Man kunne se, at pædagogerne på DUSerne ofte kom let ved deres løn, hvilket jo ikke passede, vi stod ofte op kl. 5 om morgenen, for at dække morgendus, det var eder… hårdt arbejde.

Anyway, denne skriverbordsmanøvre som en eller flere DJØFere havde udtænkt på et kontor i København blev så, med sværdslag og hyl og råb implementeret på skolerne. Det har ikke gjort det nemmere at være pædagog, men det har udvidet pædagogernes ressourcer til også at inkludere skolearbejde. Kunne man ikke have forberedt det bare en kende bedre? Have lavet undervisningplanerne om, tænkt det pædagogisk?

Næ nej, det var ren ressourceoptimering, ingen idealisme der.

Anyway, nu er vi så kommet til næste diskussion i Folkeskolen, Mohammedtegningerne. Der er ingen vej udenom, det ved lærerne godt, men de er, hvilket jo er helt naturligt, utrolig bange for deres sikkerhed. Det forstår jeg godt, jeg har været islamkritiker i snart tyve år, jeg ved godt hvordan det er at leve med truslen om vold hele tiden.

Men der er ingen vej udenom, den Mohammedtegning skal være en del af undervisningen, spørgsmålet er bare hvordan.

Nu har Folketinget så opstillet et solidt sikkerhedsforslag, til understøttelse af lærernes undervisning. Det var min ide, og det er kreeret med den ambition, at skabe TRYGHED for lærerne. Samtidig er det en meget fleksibel ordning. Man behøver ikke at undervise i Mohammedtegningen, men hvis man gør, så er der de ressourcer til rådighed som skal være der. Politiet er enige, selvfølgelig skal man kunne vise Mohammedtegningen, og de vil også kunne hjælpe med til processen.

I praksis skal det være sådan, at hvis der er tegn på ballade ved en elev, så skal læreren kunne ringe til politiet, som så, i praksis, kan tage en snak med forældrene om holdningen til dansk demokrati.

I de fleste tilfælde vil det ikke være et problem, men skulle det være et problem, så er der jo et solidt system til at bakke folkeskolen op.

Så bliver det ikke bedre. Jeg er selv lærer, jeg kender lærernes psykologi indefra, jeg ved hvordan lærere tænker. Så jeg har forsøgt at gøre det på lærernes præmisser. Der er ingen tvang, det er udelukkende et tilbud, men hvis en lærer tager imod tilbuddet, så skal resten af skolen acceptere det, så længe at myndighederne generelt er obs på udviklingen.

Lærerne skal føle, at der er nogle institutioner de kan læne sig op af, i deres undervisning. Det er der jo i forvejen med SSP arbejdet, nu skal det så bare TILPASSES til også at kunne vise Mohammedtegningen.

Jeg vil lige understrege, at det ikke er for at håne muslimer, at systemet viser tegningen, det er en principiel manifestation af demokratiets værdi ytringsfriheden.

Vi har ytringsfrihed, og det skal muslimer acceptere.

Det betyder ikke, at vi med vilje skal håne muslimer, det mener jeg ikke. Men vi skal acceptere, at vi har styreformen demokrati i Danmark. Der går grænsen, og det er ikke til diskussion.

Så sådan KAN man udvikle på folkeskolen.

Jeg mener så også, og det er bare fordi jeg selv er lærer, at man også burde kigge de metoder igennem som skolen bygger på, og så samtidig udvikle vores samfund væk fra de destruktive tendenser vi har for tiden.

Et ordentligt samfund bygger på solide familier, i solide byer i solide lande. Det er faktisk Hillary Clintons ide, det er jeg enig med hende i. Sunde familier, i sunde byer i sunde lande.

Problemet med vores samfundstruktur i dag er, at børnene er for meget i institution og for lidt hjemme med deres forældre. Det lider skolerne under, idet de så skal overtage opdragelsesrollen. Det er ikke meningen i et ordentligt samfund. Der er det forædrene som skal opdrage deres børn.

Denne udfordring kunne man relativt nemt løse, ved at løsne op for skattereglerne, så at en forældre relativt nemt kan tage halvtids eller gå hjemme når børnene er små. Det er der mange der har lyst til, jeg gør det selv, mere eller mindre, og det er fantastisk dejligt.

På den måde ville man løsne op for folkeskolernes pres, idet børnene kommer i skole og allerede er artige.

Samtidig mener jeg, at vi skal have diskuteret metodik i folkeskolen. Der er ingen konsekvens og strømlinethed i ideerne.

Lad os kigge lidt på det.

For det første, så har folkeskolerne helt glemt hvad de er sat i verden for. De kværner rundt i alle mulige langt ude socialistiske ideer. Nej, det er ikke meningen at vores børn skal lære om 117 køn, nej Georges Floyd er ikke en dansk helt, nej woke er ikke fedt.

Det som er folkeskolens grundide er at opdrage børnene til at indgå i det demokratiske samfund. Det var Grundvigs plan.

Det har folkeskolen helt glemt, og det skal man, efter min mening, tilbage til. Det skal ske ordentligt og i følge Grundtvigs principper. Vi skal have højskolen tilbage i folkeskolen, det vil også være dejligt for lærerne. Hvem vil ikke være højskolelærer?

Så skal man forholde sig til dannelsen. Når børn er små, så skal de lære at sidde pænt ved bordet, række fingeren i vejret og lade andre børn tale. Det er en form for disciplinering, som skal ske, ellers er det et svigt.

Man behøver jo ikke at gøre det på en negativ måde. Dengang jeg var på DUS i Aabybro, der indførte jeg det princip, at man ikke måtte bande der hvor jeg var. Jeg drev en lille computercafe, hvor drengene kom ind og hyggede sig med at spille computer. Det var nogle gamle computere, men vi hyggede os.

Der var bare én regel, man måtte ikke bande. Hvis man bandede en gang, så fik man gult kort, hvis man bandede to gange, så fik man rødt kort, og så var det ti minutter udenfor døren. Det var ikke sjovt, hvis man sad midt i et spil.

Det havde vi det faktisk utrolig sjovt med, der blev delt gule kort ud, vi fik snakket om FairPlay, osv. Så, det accepterede ungerne, de kendte det jo også fra fodbold, hvor der også er fair play regler.

På den måde kan man jo danne børnenes moral, uden at det bliver kadaverdisciplin. Det blev faktisk så stor en succes, at hele specialholdet af utilpassede drenge sad og spillede computer og delte gule kort ud, til stor fornøjelse for os andre, og fandt nogle gode trygge rammer. Der var faktisk ro på i computercafeen.

Til sidst skal vi lige forholde os til Dewey og gruppeundervisning. Nu er jeg selv RUC´er og kender det ud og ind. Igen er problemet, at hverken professorerne eller lærerne har sat sig ordentligt ind i teorien.

Ideen med gruppeundervisning, som Dewey udviklede var, at forsøge at emulere naturen. Det er socialdarwinisme. Det er derfor det er så mega hårdt. Dewey blev selv lidt forskrækket, og indførte en demokratisk praksis som et supplement til projektundervisningen.

Den demokratiske dannelse sker, når læreren stiller sig foran med et godt eksempel, ikke i grupperne. Grupperne kan så noget andet, men man skal være opmærksom på de dynamikker der er i de enkelte metoder, og ikke bare bruge metoderne blindt.

Jeg vil gerne være undervisningsminister en dag, og få ryddet lidt op i sagerne, men først skal vi lige have den med Mohammedtegningen helt på plads. Det er tæt på.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.