Familieret

i Ikke kategoriseret af

Nye Borgelige er fremme med et lovudkast, som forsøger at forbedre forholdene for skilsmisseforældre.

Nu har jeg selv lige været møllen igennem, og var bestemt ikke imponeret over systemets integritet og evne til at overholde loven her i Aalborg. Men jeg har været personlig vidne til en sag, som VIRKELIG viser systemets inkompentence og manglende evne til at at diskutere sine prioriteringer.

Men ven, som er israeler, og derfor står svagt i systemet som udlænding og manglende evne til at få sine ting igennem på en “indforstået” måde, gik i personlig demonstration udenfor familieretshuset i over to år, UDEN at dommerne mente, at det skulle have nogen effekt på hans sag. Hvilken absurd arrogance.

Yderligere var hans sag helt utrolig ringe ud fra et retsetisk perspektiv. Der var ingen transparens i processen. Det var, såvidt vi kunne gennemskue, en god og venlig tone overfor min vens exkone, altimens min ven blev frataget muligheden for at se sine børn. Hver gang den fine frue fra det fine kvarter var inde i dommerbygningen, fik min ven frataget rettigheder. Den lille sorte mand, fik ingen rettigheder.

Yderligere brugte min vens exkone børnene overfor min ven. Hun bagtalte min ven groft overfor både retten og børnene. Min ven er en helt almindelig, venlig far. Ja, jeg oplever ham som en virkelig engageret far, som på alle mulige elsker sine børn. På trods af denne helt oplagte venlige facon, forsøgte hans exkone, at bilde retten og børnene ind, at han var voldelig.

Med andre ord en direkte ondsindet facon, som havde til formål at presse min ven til at miste sine børn.

Ud fra et retfærdighedsperspektiv er der flere helt åbenlyse fejl, som er foretaget her. Retten er sat til, at beskytte de svage. Min ven er ikke ekspert i dansk kultur, han kommer fra Israel, og har ikke så fin en adresse som exkonen. Det betyder at han er svag i systemet. Dette udnytter exkonen, til at tvinge børnene fra min ven.

Med andre ord, det er simpelthen en udførelse af retsarbejde, som er i direkte modstrid selve ideen med ret. Det er slet ikke retfærd, det er uret som retten udfører og derfor en meget svær misligeholdelse af rettens integritet. Det er simpelthen direkte i modstrid med hvad de egentlig skulle lave.

Det næste princip, som er i udu er princippet for transparens. Det er, ideelt, det som retten skal levere. Altså en retsproces, hvor alle ved, hvad der sker i sagerne. Også dette princip var der slet, slet ikke styr på. Min ven havde en eller anden ide om, at der blev besluttet noget bag lukkede døre, uden hans vidne. Det siger sig selv, at det slet, slet, slet ikke er tilfredsstillende.

I en sag med så dybe og brede samfundsmæssige konsekvenser for alle borgerne i landet, er der simpelthen brug for en langt bedre revision af de inkompetente og ufaglige familieretssystemer.

Den eneste måde, at få et så ødelagt system til at fungere igen, er en klar og velstruktureret opmærksomhed på de sager som er i landet ang. familieret.

Der skal en retslig revision ind, og den skal være benhård.

G-d og g-derne bevare Danmark og de danske familier.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.