Kritik af myndighederne

i Topnyheder af

Der er mange som gennem årene har hørt min kritik af politi og myndigheder. Her på det sidste har det udvidet sig til, at jeg lader andre personer fortælle deres oplevelser på TV Frihed.

Jeg vil gerne lige understrege, at jeg ikke kritiserer for at ødelægge politi og domstole, tværtimod. Formålet med kritikken er, at politiet tager kritikken til sig, og retter op på de områder, hvor tingene ikke kører i dag.

Når jeg lader Heidi komme frem og fortælle sin historie, så er det for at skabe en kritisk revision af myndighederne. Specielt i en sag som i Heidis, er det utrolig vigtigt, idet hendes sag har været uden dækning i mange år.

Det gør jeg, for at skabe en revision af myndighederne. Den revision skal de selvfølgelig tage til sig, og rette op på de områder, hvor tingene sejler.

Det er begyndt at ske. I Thy er der blevet fyret en del lærere, pædagoger og en enkelt betjent.

Det giver mig et berettiget håb for, at vi har formået, at rette mediernes skarpe lys imod et område i samfundet, hvor der er smidt ting og sager ind under gulvtæppet. Vi gør det på en sober måde, vi er ikke ude på, at hænge nogen ud. Vi er ude på, at rette systemet, der hvor det ikke kører.

Er det ikke konservativt?

Jeg startede min karriere med en praktikplads på FLOS, Flyvvåbnets officerskole, noget som jeg synes dannede mig meget. Her oplevede jeg, hvordan majoren fik rettet godt og grundigt op på en skole, hvor der var gået druk og dårlig undervisning i den. Det skabte en god skole efter det.

Så, det er mit ideal omkring korrektion af myndighederne. Jeg har set, hvordan en dygtig major kunne rette op på en skole, som var gået i udu. Det samme forventer jeg så også kan ske med politi og myndigheder. Efter min mening er det faktisk et svigt af politiet IKKE at forsøge at rette op på myndighedsudøvelsen. Forhåbentlig får vi et godt politi i de områder, hvor tingene ikke kører 100% efter bogen. For det er målet, at politi og myndigheder til at køre 100% efter bogen. Ingen plat og svindel og misbrug af magt under min vagt.

G-d og g-derne bevare Danmark og de danske myndigheder.

Skriv et svar

Din email vil ikke være offentlig.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.