Nyheder/analyse

  • Der er gået Erasmus Montanus i det danske embedsværk

    af Myndighedernes håndetering af Coronakrisen afslørere med al tydelighed hvilke dybe problemer staten har med at håndtere sit arbejde; inkompetence, arrogance, manglende evne til at lytte til den offentlige diskussion. Det helt slemme problem er håndteringen af selve krisen. Jeg mener, danskerne har, med forbilledlig disciplin, håndteret krisen fornuftigt. Alle de… Læs videre

  • Familiepolitik

    af Det er lidt interessant i disse dage. Langsomt er højrefløjen ved at komme sig over sidste valg, meningsmålingerne kravler langsomt den rigtige vej, Stram Kurs har ikke rigtig gjort væsen af sig, og selvom vi er lidt svage, så er der håb forude. Hvad er det egentlig der er ved… Læs videre

Jeg ville ikke sætte den nye strategi i vandet

i Topnyheder af

Hvad vil der ske, hvis børn dør som resultat af den nye Corona virus strategi?

Jeg mener, sandsynligheden er jo mere end overvældende stor. Hvis man IKKE anbefaler familier med sygdommen at holde deres børn hjemme, så vil smitten sprede sig. Det er ren logik.

Der er få børn, som vil dø af det, men endnu flere forældre. Specielt forældre som i forvejen har et ringe immunforsvar.

Hvad med dem?

Jeg vil sige, at jeg har forsøgt at tale konstruktivt og komme med nye ideer.

Men helt ærligt, inden at det her går bananas, så vil jeg sige, at min holdning er, at den strategi vi er på vej ud i, er ALT for risky.

At slå små børn ihjel, fordi man ikke lige har tænkt tingene ordentligt igennem, og derefter ikke har lyst til at ændre på sine strategier. Det er mega kynisk.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Corona varsling

i Topnyheder af

Det næste tiltag ang. Coronavirussen er faktisk et skridt, jeg ville have taget langt tidligere, men som desværre skal diskuteres ordentligt igennem før vi kan tage det i brug; telefonsporing og registrering af personer inficeret med Coronavirus.

Det fungerer sådan her;

Alle i Danmark registrerer sig med en app på telefonen, eller endnu bedre, alle telefoner registreres af Apple eller Google som driver telefonerne.

Alle telefoner registrerer, som dagen går, hvem de er i nærheden af.

Hvis en person får Coronavirussen, vil han kunne “fortælle” alle han har været i nærheden af de sidste mange dage eller uger, at han har Corona virus.

Det er teknologien som har registreret, hvem han har været i nærheden af.

Herefter kan dem han eller hun har været i nærheden af sætte et program igennem som myndighederne har sat i værk. Det vil sige test, evt. isolering osv.

Det er et spørgsmål om at bryde smittekæden.

Dette værktøj er blevet brugt med succes i Sydkorea.

Der er bare en del diskussioner vi skal igennem inden vi kan sætte programmet i gang.

Her er de. Vi kan ligeså godt starte på et seriøst niveau for diskussion med det samme, så undgår vi, at der også går ged i den diskussion.

Når vi deler data imellem telefoner, eller i det hele taget deler data imellem forskellige computer dimser, så bryder vi i princippet privatlivets fred.

Vi har som borgere RET til at have fred for andre mennesker og myndighedernes overvågning. Det er en sikret ret, som myndighederne desværre har meget svært ved at overholde.

Jeg er selv blevet overvåget og meget andet af PET. Jeg har det endda på papir.

Lad mig sige det som det er, for lige at vi ved hvor vi står.

Myndighederne overholder ikke deres forpligtelse til at tilgå dataen med respekt for persondatasikkerheden.

Tag bare Snowden sagen, her gennemhullede den amerikanske systemadministrator hele det overvågningssystem som Amerikanerne har sat op. Et system ved navn Echelon, Google det, hvis du er i tvivl. Der findes og også Frenchelon og meget andet.

Vi accepterer dette, vel vidende at vi får vores rettigheder overtrådt idet vi HÅBER på, at myndighederne kun går efter bad guysne. Terrorister af forskellig slags.

Men ligesom Facebook kan censurere ret nemt, så er det ret nemt for myndighederne at overvåge alle danskerne.

Det er bottom line.

HELDIGVIS har vi en relativt vågen presse og blogverden, som forsøger at holde politiet og andre myndigheder i ørene, så at de borgerlige rettigheder ikke trampes alt for meget under fode.

Det skete for eksempel da Jacob Scharf, den tidligere chef for PET blev fyret for at lave en del fejl, og gå ALT for langt i forhold til politiets myndighed.

Det er en naturlig balance imellem presse og magt, som fungerer relativt fornuftigt i vores oplyste demokrati.

Pointen er, at pressen skal være på bolden denne gang, og forsøge at kritisere et evt. system som myndighederne sætter op. Det skal ikke trækkes i langdrag, men pressen skal give plads til diskussionen af de konsekvenser et Corona varslingssystem har for den retten til privatliv.

Det inkluderer altså; hvem kan bruge informationerne til noget? Er der tale om vitale informationer (nu ved myndighederne hvor vi er allesammen hele tiden)? Hvornår skal data slettes? Hvem har styr på hvor dataen er henne? Hvordan sikrer vi en seriøs offentlig overvågning af systemet (aktindsigt)?

Min erfaring er, at det handler mindre om selve dataen, og mere om hvad og hvem der har med dataen at gøre.

Hvis det er seriøse, professionelle myndigheder med rent mel i posen som håndterer data, så er det ok, under forudsætning af, at deres brug kan monitoreres af pressen.

Det er min holdning, men det kommer vi til at diskutere.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Planlægning

i Topnyheder af

Det er meget vigtigt for den videre fremfærd i coronakrisen, at vi er knivskarpe, knivskarpe på vores ideer.

Den ide som er genial, men svær at gennemføre, er at KOMBINERE scenarie 1 og 2 i de mulige åbningsscenarier.

Altså at åbne BÅDE de liberale erhverv såvel som børnehaverne.

Hvordan gør man det. Det siger sig selv, at hvis man åbner hele ballet på en gang, er det ikke en hverken sikker eller fornuftig kurs.

Derfor er min ide, at man åbner UDVALGTE liberale erhverv ud fra nogle ØKONOMISKE argumenter. Det skal altså diskuteres grundigt igennem hvilke erhverv det giver mening at åbne ud fra et økonomisk perspektiv.

DISSE erhverv skal så have mulighed for at få deres børn passet.

Det vil sige, at det er ikke ALLE erhverv som får lov til at gå på arbejde, kun udvalgte erhverv.

Resten af danskerne skal have lov til at blive hjemme.

På den måde vil presset på daginstitutionerne være mindre, og det vil derfor være en langt mere blid åbning.

Yderligere er ordningen skalerbar. Det vil sige, at man kan lukke op for flere erhverv eller lukke erhverv ned afhængig af smitteudviklingen.

Det kan styres igennem erhvervenes organisationer.

Yderligere skal der med den nye strategi tænkes test og værnemidler. Det skal være tænkt ordentligt igennem.

G-d og g-d’erne bevare Danmark.

Frederiksens problemer

i Topnyheder af

Det går ikke så godt for Mette Frederiksen, her er forklaringen.

1. Man kan ikke lyve overfor befolkningen i disse internetider. Hvis man tilbageholder information og planlægger bag lukkede døre, så opstår der rygtespredning og folk har det med at finde ens motiver uanset om man lukker døre eller ej. Helle Thorning fik ødelagt sit eget spil fra start med hendes “sorte tårn”.
2. Befolkningen har bestemt sig for, at de ikke vil have masseimmunitets strategien. Dels fordi den er for farlig, og dels fordi de er dem selv nærmest. Den massesolidaritet det kræver, altså at nogen skal gå i døden for resten af samfundet, den findes ikke. Alle er sig selv nærmest, og det er ikke hr. Pedersens børn der skal udsættes for fare.
3. Strategien er for firkantet og dårligt gennemtænkt. I stedet for at sætte udviklingen op i individuelle kasser og så vælge imellem dem. Så burde man KOMBINERE kasserne. Det vil sige tage fra de forskellige kasser i et super intelligent mix. På den måde opnår man en langt bedre synergi. Jeg ville gøre det, at jeg ville åbne de liberale erhvervs meget forsigtigt, og så SAMTIDIG åbne daginstitutionerne for dem som har brug for det. På den måde får man hjulene i gang, og begrænser brugen af daginstitutionerne til et niveau som er logistisk indenfor rækkevidde.

Så, som jeg sagde; man skal ikke lyve, man skal have en seriøs gennemtænkt strategi, og så skal man lade være med at arbejde ud fra masseimmunitet, befolkningen køber den ikke.

Så nu har jeg lige gentaget mig selv, det gider jeg ikke at gøre en gang til. Jeg har andre lande rundt omkring som lytter LIDT bedre.

Men alligevel, G-d og G-derne bevare Danmark, for vi har kun det ene land, og vi SKAL passe på det.

Den stærke leder og konstruktiv kritik af regeringens strategi

i Topnyheder af

For at forstå, hvad der giver en stærk leder, bliver man nødt til at finde nogle eksempler på ledere i verdenshistorien, som både har været stærke og succesfulde. Der alt for mange eksempler på det modsatte, altså ledere som er stærke men ikke succesfulde, det man også kalder for tyranner.

Men der er eksempler på stærke, succesfulde ledere.

Brasidas, en spartansk officer, som var så stærk og fair, at selv hans modstandere ville kæmpe sammen med ham.

Alexander den store, som var så intelligent, stærk og fair, at alle bare elskede ham, og vi stadig, den dag i dag, sætter ham op på en piedestal og opkalder vores børn efter ham.

Karl den store i det tysk/romerske rige, men måske vigtigst af alt; de egyptiske faraoner.

De egyptiske faraoner, altså egyptiske konger var vidt berømte for at styre Egypten i over tre tusinde år i en forholdsvis stabil politisk konstruktion. Tretusinde år, prøv lige at smage på den bedrift. Sparta er ellers beundret for sin stabilitet; syvhundrede år. Det engelske imperium stod hundredehalvteds år. Det amerikanske verdenslederskab har indtil videre stået halvfjerds år.

Tretusinde år.

Anyway, hvad er hemmeligheden?

Hemmeligheden er, at de egyptiske faraoner var MERE moralske end deres medborgere. De så sig selv som G-ds repræsentant på jorden, og da G-d i en egyptisk forstand er orden, retfærdighed og harmoni, så var det deres opgave at udføre denne harmoni.

Kan i se? Faraonerne stræbte og var ofte BEDRE mennesker end gennemsnittet.

Det er hemmeligheden ved stærk ledelse som virker. Den etiske ledelse.

Problemet er ofte det, at etik fordrer visdom.

Årsagen til at filosofkongerne som Alexander den store, Marcus Aurelius og Karl den store var så succesfulde var, at de var MERE vise end gennemsnittet. De var BÅDE filosoffer og konger.

Et meget godt eksempel på, hvordan det har virket i praksis, er Karl den stores måde at styre sine hære på. Dengang var en europæiske hær en ufattelig dyr ting, som man helst ikke ville bruge, det var for dyrt. Så man cirklede omkring hinanden, for at passe på sine hære.

Karl den stores løsning på det var, at når man så endelig skulle slås, så skulle man ikke holde sig tilbage, men give den fuld skrald. For de andre var så bekymrede for at miste deres hære, at de passede for godt på den, og dermed gjorde den ubrugelig.

Eller Alexander den store, som havde en hær på ca. 50.000 mand imod persernes millioner. Alexander brugte sin visdom, det vil sige opsatte nogle fælder for de angribende hestevogne og andet intelligent.

Visdom.

Styrke uden visdom er tyranni. Styrke OG visdom er så tæt å g-ddommeligt som muligt, som David, Jeanne D´arc, Absalon, Cæsar, osv. Kan i se?

Det er derfor meget svært af være chef, for det er meget unikt at have en filosofkonge. Alexander den store var opdraget af Aristoteles, David var unikt intelligent, Karl den store var en del af den tyske intelligentsia før han blevet tysk/romersk kejser.

Unikke mennesker.

Mht. den nuværende coronakrise, hvordan kan man så bruge denne erkendelse?

Man kan i hvert fald bruge det til at spørge sig selv; er den nuværende strategi vis?

Jeg mener, vi planlægger at lukke op for samfundet uden at have en seriøs strategi for hvad vi gør ved dem som bliver syge. Ja, der er medicin på vej, men Klorokinen som skulle virke har medicinalstyrelsen, på et tidligt tidspunkt i Coronaudviklingen ikke villet satse på. Der er ikke tilstrækkelig med værnemidler. Den teststrategi som andre lande havde succes med, har vi heller ikke fulgt.

Det er muligt jeg har overset noget, jeg er ikke læge, og jeg vil i øvrigt lige sige, at jeg faktisk har en meget stor respekt for læger. Nej, men jeg spørger bare mig selv, er det udtryk for en forblændede visdom, eller er det det modsatte?

Fr. Mette Frederiksens initierende succes handlede om, at hun virkede MERE vis end lægerne. Det gav hende en masse opbakning.

Nu virker det som om, at de ting hun sætter i gang er mindre vise.

Men ok, det er svært at sige, måske ligger der nogle overvejelser i planerne som jeg ikke har fanget.

Ny strategi

Men jeg ville starte med de små og mellemstore erhvervsdrivende, og så opsætte nogle seriøse og stærke støtteapparater omkring dem.
Sørge for gode og nemme testmuligheder, at de kan sende deres børn i institution (nødpasning).

Det sikrer, at de institutioner som ellers kan fungere som smittespredere kommer mere under kontrol, og at erhvervslivet kan komme stille og roligt i gang.

Yderligere sikrer det, at der er tale om et frivillighedsprincip. Hvis man som mindre eller mellemstor erhvervsdrivende ikke vil tage chancen, så fint nok. Det styrer man selv.

Det er dog her utrolig vigtigt, at støtte apparatet er tænkt godt igennem. Der skal seriøs oplysning til de erhvervsdrivende og testapparatet skal være top notch.

Så er tingene kontrollerede, erhvervslivet kan langsomt komme i gang, og vi undgår at bruge BØRNENE som de første testpersoner.

De har her intet valg, og det er ikke i orden.

Hermed, mine overvejelser. Der er intet sikkert, men meget at tabe, så vi skal skabe løsninger i et seriøst samvirke af diskussion. Det gælder både højre såvel som venstrefløjen. Alle skal høres politisk, ellers misser vi måske nogle rigtig gode ideer. Det vil være skidt.

Vi skal allesammen være med.

Hermed kan vi måske komme igennem på en så nænsom måde som muligt.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Økonomi og fælleskab

i Ikke kategoriseret af

Socialisterne har nu en unik chance for at skabe håb for danskerne, men det kan kun lykkes, hvis de/vi forholder sig til to begreber; 1. Fælleskab. 2. Økonomi.

Lad os starte med fælleskabet, for hvad er egentlig fællesskabet for socialisterne. Er det det “fællesskab” man har dyrket med radikale islamister? Altså et fællesskab med åndeligt søgende og udøvende personer med en hang til hugge hovederne af de mennesker der ikke tror på G-d?

Det kan være, at mange socialister betragter dette fællesskab som et reelt fællesskab, men erfaringerne er klare. Det er en dødsdom over socialismen.

Det er selvmord ikke at erkende dette.

Spørgsmålet er så; er det fællesskabet med arbejderen der er det reelle?

Her er forholdet til økonomien selvfølgelig meget væsentlig og afgørende. Hvis der ikke er arbejdspladser til arbejderne, altså til Arne, så er dette fællesskab ikke eksisterende.

Hvis man gerne vil fælleskabet med arbejderen, så skal man sørge for, at de arbejdspladser som skaber nogle gode muligheder for arbejderne eksisterer.

Her er forholdet til arbejdsgiveren alfa og omega. Det dur ikke, at man bliver uvenner med arbejdsgiveren, for så flytter han bare sine arbejdspladser til udlandet.

Derfor er det en god ide at hjælpe arbejdsgiveren nu hvor arbejdsgiveren er så presset. Ligesom alle mulige andre grupper i samfundet er arbejdsgiveren mennesker, som fortjener hjælp og solidaritet.

Hjælp arbejdsgiveren nu, og man hjælper også arbejderen. Jeg har altid været en stærk fortaler for den familieejede virksomhed, fordi de tit er meget loyale overfor det fælleskab vi har her i Danmark. De hjælper deres arbejdere, når tingene kradser.

Yderligere er sunde familier en vigtig forudsætning for et sundt samfund.

Det leder os til at forholde os til den egentlige mening med begrebet “økonomi”. Hvad betyder økonomi egentlig? På græsk betyder det “husholdning”. Det vil sige, det er et budget der, ligesom en husholdningsbudget, skal balancere.

De bedste økonomer er forsåvidt, husmoderen, som passer på pengene, sørger for at sætte lidt til side så man har lidt at stå imod med, og sørger for ikke at komme i gæld.

Lige nu brænder vi opsparingen af. Det er også det rigtige at gøre. Det er derfor vi har en opsparing. Men opsparingen skal altså bygges op igen på den anden side af krisen, og det er utrolig farligt at blive for afhængig af banken.

Så vi skal være påpasselige med pengene.

Alt det leder os igen hen til diskussionen af fælleskabet.

For ideen med kommunismen er, at vi samler os i et fælleskab.

Her er samfundet meget præget af frankurter kulturmarxismen, som tror på en regnbuenation, altså et fælleskab med minoriteter af forskellig slags.

Dette samfund er urealistisk, ja det har den direkte modsatte effekt end hvad meningen var med kommunismen, altså et fælleskab. For det skaber det modsatte, nemlig kaos og manglende fælleskab.

Hvis man ikke har fanget den endnu, så er man ganske enkelt forbenet dogmatiker.

Hvilket fællesskab skal vi så sætte i stedet?

Her har mit svar været lidt usædvanligt. Det kommer sig af min erkendelse af Folkehøjskolen. Det gik op for mig, på et tidspunkt, at Folkehøjskolen bygger på de samme principper som Marxismen, med den væsentlige forskel, at det rent faktisk virker fremfor det meste kommunisme.

Grundtvig er inspireret af Cambridge og Oxford, som er replika af den spartanske communitare.

Ligesom Karl Marx.

Vi har altså i Danmark en hel unik forståelse af den spartanske messe, som hedder Folkehøjskole.

Det er noget vi skal videreudvikle og bruge.

I stedet for at køre Frankfurterskole kulturmarxisme, skal vi køre Grundtvigiansk Folkehøjskole.

Mødes i fælleskøkkenet, som et Dansk folk.

Det virker, så hvorfor ikke bruge det?

Så, det er retningen fr. Mette Frederiksen, ellers slukker håbet hurtigt igen.

Vi skal passe på det danske folk, og vise venlighed overfor dem som bebor de danskes øer.

Så har socialismen en chance, ellers er den færdig som politisk/filosofisk bevægelse.

G-d og Grundtvig bevare Danmark.

“Krigen”

i Topnyheder af

Det er ufattelig svær situation den danske stat står i mht. Coronavirussen, primært fordi politikerne og resten af styringen er landet er ude i eksistentielle beslutninger. Det minder meget om krig, og det er vi slet ikke vant til.

Som jøde og med en aktie i Israels fredsarbejde, så mener jeg, at jeg faktisk har stået i nogle af de dilemmaer som vi står i i Danmark, men så bare i Mellemøsten, hvor krig er mere normalen end freden.

Så her er mine erfaringer som intellektuel med erfaring fra krig.

Jeg snakkede engang med mine gode bekendte Daniel Pipes. Daniel leder en af de fremmeste tænketanke mht. mellemøststrategi og er selv jøde.

Daniel er en af USAs stærkeste intellektuelle, strategiske tænkere og han har en stor erfaring med Mellemøsten generelt. Han har en alenlang akademisk karriere bag osv. osv. En ægte top dog indenfor international politik.

Vi snakkede lidt om krigen i og omkring Israel, og hans holdning var helt klar. Krig skal man for alt i verden undgå. Det er noget af det værste man kan udsætte nogen for.

Så fred handler ikke så meget om at hænge regnbueflag op i træerne på pladsen foran Christiansborg, det handler om at undgå det mareridt som krig er.

Når folk er i krig, så dør de, deres hjem ødelægges, voldtægtsraten eksploderer eksponentielt. Folk flygter og de svage dør.

Det er krig, og menneskeliv som ødelægges. Det er derfor vi ikke vil krigen.

Omvendt, så bliver man også nødt til at forsvare sig selv. For hvis man ikke forsvarer sig selv, så INVITERER man krigen. Krigen har det med at finde de svageste, og slå dem ihjel.

Så man skal, for at finde fred, være velforberedt og stærk. Man skal helst undgå at slås, men hvis man skal slås, og det sker ind imellem, så skal man sørge for at gøre det så præcist og nænsomt som muligt.

Nålestik, smartbombs, dronekrige som kun rammer de rigtige bad guys. Det handler om ære, altså at forsøge at undgå at slå civile ihjel, og bokse med sin modstander på en fair måde.

Det kan godt være, at det lyder lidt gammeldags, men selv soldater har faktisk grænser.

Det her med at ære sin modstander er ufattelig vigtigt. Jeg har længe kæmpet imod folk fra Gaza. Jeg synes ikke de kæmper ærefuldt, men jeg kæmper ærefuldt med dem. Det vil sige, at jeg vil freden hvis de vil, og jeg kæmper ikke med dem uden grund, kun for at forsvare Israel, ikke for at undertvinge dem.

Det gør, at jeg ser min fjende klart. Man skal se sin fjende i øjnene, og bekæmpe den.

Det samme gælder Coronavirussen. Man skal forsøge at forstå den, på dens egen præmisser, og så bekæmpe den uden at lyve overfor sig selv.

Det er at ære sin modstander.

Der er en grund til, at der er forskellige værdier og handlemåder i krig, og det er fordi vi har akkumuleret en viden om krig. Vi gør det på den bedst mulige måde.

Det betyder, i krig, og også i kampen imod Coronavirussen, at vi skal have en strategi, som baserer sig på en så dyb forståelse af problemet som muligt, og som bruger vores “våben” så fornuftigt som muligt. Hvor skal vi teste, hvem skal testes, hvordan internerer vi. Skal vi arbejde med masseimmunitet eller vente på en vaccine osv.

Alt sammen strategiske valg, som tager udgangspunkt i viden omkring den “fjende” vi møder.

Det virker, specielt her hvor vi er i en dødskamp imod en dræbervirus.

Der er menneskeliv på spil, og vi skal begrænse tabet af deres lidelse mest mulig. Samtidig skal vi have et produktionsapparat og passe godt på vores forretningsliv.

Det betyder en kalkuleret risiko, men med præcision, gennemtænkte strategier og åben pande, så kan vi relativt uskadet komme igennem denne konflikt.

For sådan er krig, det er ubehageligt og farligt, men det er nu engang en del af vores virkelighed som vi kan klare, hvis vi tænker os godt og grundigt om.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Den ægte humanisme

i Topnyheder af

Nu har jeg brugt størstedelen af min taletid på at forsøge at hjælpe og redde min største intellektuelle fjende, nemlig 68´erne.

De står i første række, når der skal uddeles Coronadømsdomme.

Set i lyset af, at de samme mennesker, som jeg nu kæmper med næb og klør for at holde i live, har brugt det meste af deres liv, på at forsøge at slå mig ihjel, eller hvis de ikke har det, så i det mindste gøre mig livet surt, hvad giver det så af mening?

Er jeg sindssyg, hvis jeg holder min mund nu, så er problemet løst. Ok, det kan godt være med rimelig skrappe midler, men så skal jeg ikke høre mere på deres ævl og kævl, og være vidne til deres evige forsøgen på at ødelægge det for mig.

Jo, men der er lige noget, som er i vejen, humanismen.

For humanismen foreskriver, at vi allesammen er liv og mennesker.

På den måde, er der rent faktisk en reel forskel. Dem som PÅSTÅR at de er humanister er det mindst, når det kommer til stykket, og dem som aldrig har forsøgt at hæve sig selv op på en moralsk piedestal, men tværtimod har gjort alt for ikke at se moralsk ud, er de ægte humanister.

Husk lige det 68´ere, på den anden side af Coronakrisen. Da krisen rigtig kradsede, der fik i hælp af jeres værste fjende. For det er ÆGTE humanisme.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Masseimmunitet eller vaccine?

i Topnyheder af

Det er fint nok, at vi begynder at teste mere, men det siger sig selv, at det ikke hjælper at teste, hvis vi ikke har en offensiv strategi for hvad vi gør ved dem som er testede.

For at sige det som det er; det er de gamle, syge mennesker, som er mest i fare. Derfor må sikkerheden nådvendigvis være størst omkring dem.

Det vil sige, plejehjem, familier med mange ældre og så videre skal have forrang når det gælder testing.

Det vil sige, plejehjemspersonale, folk som deler mad ud til ældre, alle dem som på en eller anden måde har noget med ældre at gøre skal stå øverst på testlisten.

Derefter er det også nødvendigt, at forholde sig til, hvad vi så gør med de testede.

Her er diskussionen ang. folkeimmunitet væsentlig. Hvis lægerne satser på folkeimmunitet, så vil de selvfølgelig ikke være optaget af, at sætte folk i karantæne.

Her er det vigtigt, at forholde sig til, hvorvidt vi skal vente på en vaccine eller ej. Jeg stemmer for, at vi skal vente på en vaccine.

Der er sat uendelige ressourcer ind på, at skabe en vaccine. Det er ikke særlig svært at lave en vaccine, hvis jeg forstår de artikler jeg har læst rigtigt, det afgørende er at testtiden kan være endog meget lang. Det vil sige, at vi skal vente i op til 1 1/2 år før en vaccine kan være færdig.

Men når nu samtlige vaccine produktioner er i sving i verden for at forsøge at finde en vaccine, er det så ikke rimelig sandsynligt, at man finder en vaccine forholdsvis hurtigt. Der går allerede rygter om, at man kan bruge malaria medicin og andre cocktails af allerede eksisterende medicin.

Med andre ord, sandsynligheden for, at vi finder en vaccine forholdsvis hurtigt er meget høj.

Nu er alt som vi foretager os i disse tider en kalkuleret risiko. Så, uanset om vi tager det ene eller det andet valg, så vil vi altid have risiko.

Spørgsmålet er grundlæggende; er der størst risiko ved at vente på en vaccine, eller ved at forsøge os med masseimmunitet?

Jeg satser på vaccinen, og det er det mest menneskelige, for med denne strategi sørger man for, at de ældre blive beskyttet, for forudsætningen for at denne strategi virker er, at folk isoleres.

Det kan være, at jeg tager fejl, men indtil videre har vi set, at Sverige, som satser på masse immunitet har en stærkt stigende dødelighed, for gamle mennesker.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Den stærke demokratiske leder

i Topnyheder af

Jeg er humanist med stort H, men samtidig støtter jeg de nye stærke mænd og kvinder i vesten; Boris Johnson, Barack Obama, Trump og Mette Frederiksen.

Hvorfor gør jeg det? Normalt er humanisme noget med at se mennesker, være beskyttende omkring liv og søge sandheden.

Det er fordi, målet er ikke altid det samme som midlet. Forstå mig ret, jeg ville ønske, at vi var rene allesammen, at vi allesammen var demokratiske, passede på nationen og viste ansvarlighed omkring folket.

Problemet er imidlertid, at i en tid, hvor, specielt venstrefløjen, er meget uansvarlige omkring fællesskabet med manglende ansvar overfor demokratiet, så er vi andre nødt til at stramme op.

Jeg mener, når DR rask væk sætter islamister op på scenen, altså når islamisten Isam B. får lov til at synge for eksempel. Så er faren for samfundet, at denne uansvarlige opførsel trækker hele samfundet i synder.

Folk bliver så trætte af denne idioti, at de kommer til at mene, at det er selve samfundskonstruktionen som er gal.

De mener, at demokratiet er så dårligt, når det foretager sig så stupide prioriteringer, at de vælger en anden, en som kan rydde op, de vælger tyrannen.

Den største fare, politisk set, er lige nu det moralsk korrupte overdrev som bedrives af den del af samfundet som elsker islamisten, ingen ansvar har overfor vores folkelige demokrati og hader alle dem som forsvarer det nationale fællesskab.

Med andre ord, i en situation hvor demokratiet står og vakler i sit fundament, der skal demokratiet vende 180 grader, og forsøge selv at få styr på de banditter og korrupte dele af samfundet som ikke vil det ærligt.

Det er min pointe, og derfor støtter jeg den stærke mand/kvinde INDENFOR det demokratiske system.

Der vil selvfølgelig være en fare for, at de stærke mænd/kvinder usurperer den demokratiske samfundsorden indenfra. Men det er ikke min fornemmelse, at det står på fr. Mette Frederiksens menu, tværtimod er hendes agenda at forsvare den liberale orden.

Det er den mest indlysende strategi, set fra et neoplatonisk perspektiv.

Ellers mister vi vores demokrati, og så skal vi igennem en lang voldelig fase med revolution og andet spændende.

Jeg stemmer for, at den liberale orden fortsætter, men det kræver altså en stærk DEMOKRATISK leder.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top