Nyheder/analyse

 • Hvilken pris har et menneskeliv?

  af Der har været en del diskussion ang. erhvervslivets behov set i forhold til Coronavirussen og specifikt menneskeliv. Man skulle diskutere; hvad er menneskelivet sat op imod massive økonomiske tab. Ja, hvad er menneskelivet egentlig værd. Prøv at se det sådan her; hvad er din mors liv værd? Jeg mener, de… Læs videre

 • Ligheden i krisetider

  af Der er nu gået, groft regnet, to uger siden, at karantænen gik i gang, og vi er kommet ind i en eller anden form for rutine med den. Det går skidt, da jeg var nede i gården i går for at lufte ungerne, der kunne jeg høre en mand der… Læs videre

 • Quangos

  af Det er ved at være sidste udkald for det danske demokrati, hvis det skal overleve i den form, vi har det i nu. Jeg er ikke ubetinget tilhænger af vores nuværende model. Jeg synes, at der er for mange paver der sidder rundt omkring, som er uden for demokratisk kontrol.  I… Læs videre

 • Sikkerhedsstrategi

  af For at se den eskalerende bandekonflikt i et mere dystert men realistisk lys, bliver vi altså nødt til at hæve os over de operationelle sager, og se konflikten i et verdenspolitisk lys. De ting som sker i Danmark er ikke isoleret til kun at ske i Danmark, men er en… Læs videre

Magtkampen

i Topnyheder af

Vi skal til at lave om på den danske intellektuelle formidling. Det er tydeligt, at de parametre og ideologiske ideer man har kørt på siden 68 er outdatede, og direkte skadelige for Danmark.

Lad os sige det som det er, Frankfurterskole marxismen, aka multikulturalismens tid er ovre og den positive, humanistiske, demokrati tid er inde.

Det er et skift af de helt store, og som tidligere lærer, så kender jeg jo mine lus på gangen. Da jeg arbejdede på Frøbel seminariet for eksempel, der snakkede vi ikke andet end filosofi.

Lacan……

Anyway, hvilke politisk/filosofiske tænkere kan vi hive fat i, for at få en ny forståelse af verden som passer bedre på nutiden.

Der tror jeg bare ikke, at vi kan komme udenom Trier, altså undertegnede. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt at sige det, men hvis ikke man har hovedværket i opgøret med islamismen med, altså mit politiske hovedværk “Fristaten”, så giver de andre værker bare ikke mening.

Det er lidt ligesom at være marxist og så nægte at læse “das kapital”. Det går bare ikke.

Så Gyldendal eller hvem det end er, som har ressourcerne til at trykke værket, bør gøre det. Det er altså første skridt.

Ja, det er revolutionære tanker, men det er knivskarpt og rigtigt.

Dernæst er der en anden tænker jeg mener kunne være spændende at tage fat i, og som kunne kaste et nyt lys over hele migrationsproblematikken.

Det er tænkeren Focault. Altså den franske filosof, som tænkte meget i MAGT.

Hvis ikke vi forstår, at under hele problematikken med migranterne ligger der en KAMP imellem deres verdensforståelse og vores verdensforståelse, så misser vi forståelsen af hele konflikten.

Der er magt, der er fri vilje, der er konflikt. Hvis vi ikke forstår disse forhold, så er det vi ender i de her postmarxistiske forklaringsmodeller som at det er bare mega synd for Omar.

Det er IKKE mega synd for terroristen Omar, han havde selv valgt at slå to uskyldige mennesker ihjel, og han var repræsentant for et system; islam.

Det er en magtkamp.

Forstår man ikke det, så forstår man egentlig ikke hvad der sker i verden.

Verden er begyndt at blive ødelagt af interne magtkampe imellem danskere og migranter.

Fordi der er for lidt plads, og for stor forskel imellem os.

Det er virkeligheden.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Når vestens skyld ophører

i Topnyheder af

Der er rav i den i Sydafrika, de tidligere apartheid magthavere er blevet de nye ofre. Boerne, en gammel slægtning til hollænderne, som har kæmpet for deres uafhængighed først imod englænderne, og derefter imod resten af det Afrika som nu har magt, bliver nu myrdet af sorte afrikanere ude på landet.

Forstå mig ret, jeg bifalder på ingen måde en nazistisk udryddelseside, men lige nu er virkeligheden at den “regnbuenation” som vesten drømte om, ikke har manifesteret sig i Sydafrika, men er endt i en etnisk udrensning af Boerne, det var ikke ligefrem meningen.

Hvad betyder det for Danmark? Det betyder, at den skyld og skam vi er blevet påtvunget af venstrefløjen i forbindelse med opgøret imod Apartheid altså er overstået.

Det giver ingen mening at beskylde nogen for at være for apartheid, når dem er imod apartheid tydeligvis går ind for folkemord.

Det vender tingene rundt 180 grader.

Kigger vi på Danmark så ser vi nogen af de samme mekanismer eller konsekvenser af antiapartheid ideologien. Her bliver unge danskere slået til lirekassemænd i randen af islamiserede områder af Danmark.

Her giver det heller ikke mening, at snakke om “apartheid”, og at vi skal passe på med at beskytte vores “regnbuenation”. Regnbuenationen ødelægges jo ikke af danskerne men af migranterne.

De vil ikke leve i fred med os.

Her kommer vi så, om vi vil det eller ej, nødt til at kigge lidt på de utopier som ligger i socialismen.

Det nytter ikke noget, at man arbejder for et internationalt samfund, hvis dem som er i det internationale samfund ikke er med på at holde fred.

Forudsætningen for fred, er at de mennesker som er i samfundet VIL freden.

Her har de sorte sydafrikanere og danske migranter i overflod vist, at de ikke vil fred, men har alverdens gode og dårlige undskyldninger for at ødelægge freden.

Det er virkeligheden, man skal have to til en tango.

Med den erkendelse, så stikker den pæl igennem hele ideen med at blande migranter og danskere på gymnasier og i skoler, i dagsinstitutioner og så videre.

Forudsætningen for at det er en god ide, er det er fredselskende mennesker som indgår i fælleskabet, det er det tydeligvis ikke.

Det betyder ikke, at vi skal skelne ved racistiske skillelinjer, det mener jeg ikke. Men det betyder, at vi skal skille ved fredsskillelinjer.

Hvis man har med kulturer at gøre som ikke overholder freden til lands, så skal de ikke have mulighed for at ødelægge det for dem som gerne vil freden.

G-d og g-derne bevare Danmark og resten af den vestlige verden.

Politiet skal bevare voldsmonopolet

i Topnyheder af

Den danske sikkerheds situation er forværret efter at Erdogan har angrebet Grækenland ved at skibe migranter til øen.

Eller rettere, det startede med folkevandringerne i 2015, og er siden fortsat med en ganske valen holdning til den massive migration som er fra Mellemøsten og op i Vesteuropa.

Hvad er problemet ud fra et retsetisk perspektiv?

Ja, ved kernen af politiet og myndighedernes arbejde ligger voldsmonopolet. Hvis ikke politiet har voldsmonopolet, vil borgerne kunne påtage sig voldsmonopolet selv.

At politiet har voldsmonopolet er ikke en given ting, det er noget myndighederne har taget fra borgerne. I Danmark var det ret voldsomt da det skete under Valdemar og Absalon. Der brugte Kongen magt til at undertvinge borgerne dengang.

Det har siden holdt, og politiet har vænnet sig til, at borgerne respekterer voldsmonopolet. Det har givet det man kalder for “fredsdividenten”, det vil sige, man har kunnet nøjes med en lille politistyrke.

Med den massive migration fra Mellemøsten, som ikke er vant til at politiet har voldsmonopolet, men at voldsmonopolet er en personlig ejendom, opstår der pludselig en konflikt imellem migranterne og politiet.

Hvem bestemmer, politiet eller migranterne.

Det er derfor vi har oprustet med politiet, har lavet flere reformer og arbejder på, at skærpe politiets effektivitet. For at bekæmpe den åbenlyse tendens der er fra nogle migranters side, i forhold til at ville sætte sig på voldsmonopolet.

Det er opgaven, at fravriste voldsmonopolet fra migranterne igen.

Så det gør man meget let, ved at fange de migranter som udøver vold, og repatrierer dem.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Kompromis i udligningsdebatten

i Topnyheder af

Nu er der ved at være tryk på forhandlingerne mht. udligning. Lad mig sige det som det er; hvis de enkelte partier bare hytter deres egne, i stedet for at se de IDEOLOGISKE snit også, så bliver det bare klientgørelse og egoisme.

Det handler ikke om, at skaffe kroner og ører til sine egne, det handler om at VILLE noget med sit politiske mandat.

Jeg har været meget optaget af miljø problematikken, og mener, at det er noget som vi skal gøre noget ved.

Det virker ikke lige som første prioritet ved de kommunale udligningsforhandlinger. Der virker det mere som om, at man hytter sine egne.

Det er også ok, men hvis det bliver ren klientisme, uden at skele til sine ideologiske prioriteringer, så bliver det altså bundkorrupt, for at sige det som det er.

Her kan miljødiskussionen måske skabe lidt balance i ligningen.

Venstre og andre partiet som kerer som om landet, altså der hvor miljøet jo er, kunne spille KONSTRUKTIVT ind med støtte til landkommunerne også.

Herude hvor egeskovene stadig står, der vil man gerne skabe bedre rammevilkår for miljøet, men det kan man ikke, hvis Brøndby og Køge snupper alle pengene.

Et solidt kompromis, som netop rækker imod både højre og venstre, kunne derfor være, at skubbe midler fra den fælles pulje ud imod de landkommuner som har en forsørgerpligt overfor naturen.

Det ville være en reel sejr for BÅDE Frederiksen såvel som Ellemann, idet de begge kunne score ind på de grundlæggende parametre; samarbejde over midten, og ideologi.

Det er sådan dansk politik skal være, vi skal kunne snakke sammen og finde nogle gode løsninger vi allesammen kan være tilfredse med. Her er ideen, at snakke miljø jo ikke så ringe endda, for at sige det på Nordjysk.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Nye planer

i Topnyheder af

Der er nu bred enighed om at forsøge at gøre noget ved den afstumpede vold, som nogen migranter gør overfor vores unge.

Men hvad gør man?

Der er et forslag, som jeg tidligere har været inde på, som har stoppet en tilsvarende udvikling i Israel.

Også der har man store problemer med de samme kategorier af mennesker, men det er ikke noget man tolererer i Israel.

Igen, bare lige for at feje døren, der er ikke tale om alle migranter, men en undergruppe af migranter som ikke har respekt for landet.

Med det af vejen, hermed ideen.

For det første, så sker det jo ofte skjult. Det vil sige de render rundt om natten og udser sig ofre.

Det vil sige, det nytter ikke noget, at have overvågning, da overvågningen ikke kan være over det hele.

Det man til gengæld kan gøre, er at oprette et værn, som hurtigt kan rykke ud ved en hændelse.

Det er det de gør i Israel. Her har man hyret tidligere elitesoldater til at udgøre en “frontgruppen” at hurtigudrykkende politibetjente, som kan rykke ud ved migrantvold.

Det er en gruppe som typisk gør brug af meget fleksible køretøjer, som specielle motorcykler som kan komme rundt over det hele.

En enkelt he man, kan redde en ung mand eller kvinde, hvis de bliver overfaldet.

Samtidig kan de rykke ud til andre former for spektakler.

Men pointen er, at de skal kunne rykke ud med lynets hast.

De kan så fange forbryderne, og repatriere dem, hvis der er tale om udlændinge.

Det vil rimelig hurtigt sætte en stopper for problemer.

Så, det er en afprøvet løsning, så det er bare at komme i gang, eller finde på nogle andre operative løsninger.

Hvis pengene mangler, så må man finde de penge der mangler.

Men, det haster i forhold til at udrede de rette operative løsninger, og så komme i gang med det samme.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Fiskerne er en del af økosystemet

i Topnyheder af

Vi vil meget gerne gøre noget for miljøet, det er jeg sådan set, med på. Jeg holder meget af natur, og har faktisk nydt dansk natur en hel del, specielt på mine togter rundt med min båd Havfruen i det danske farvand.

Problemet er, for mig at se, imidlertid en manglende forståelse for hvad dansk natur er, og hvordan man så dermed kan arbejde med den således, at den får det bedre.

Der går nemt CO2 kvoter og andet teknikalitet i diskussionen, og det tyder på, at man ikke FORSTÅR naturen i Danmark.

Lad mig komme med et eksempel. Filmen Avatar var et forsøg på at diskutere miljøproblematikker på en lidt avanceret måde.

Man ser i filmen naturen som en helhed. Alt hænger sammen i et stort åndeligt hele.

Det er, forsåvidt, også sådan naturen er. Vi er en del af en smuk, stor mekanisme, og vi har reelt mistet kontakten til naturen.

Nå vi så vil “redde” naturen, så forstår vi den ikke, men kommer med vores manglende forståelse af naturen og presser den ned over naturen.

Tag eksemplet med Læsø, som vel burde have været i toppen af prioritetslisten når det gælder dansk natur. Det er det område i Danmark, hvor der rent faktisk er mest dansk natur. Der findes sågar rester af den oprindelige egeskov som har dækket hele Danmark før egen blev hugget ned og brugt til skibstømmer.

Hvorfor er jeg den eneste der interesserer mig for Læsø?

I følge Tobias, den tidligere borgmester på øen og Læsø boer, så mangler de bare 20 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. 20 millioner kroner.

Den kommune der VARETAGER beskyttelsen af en stor del af dansk oprindelig natur kan ikke få budgettet til at hænge sammen. Hvordan i alverden skal vi passe på naturen, hvis vi ikke engang kan finde 20 millioner kroner i budgettet?

Det giver ingen mening.

Så er der diskussionen omkring dansk fiskeri.

På Læsø fanger man jomfruhummer. Det foregår med sådan nogle smukke kulturbevaringsværdige små blå fiskerbåde. Det er dansk idyl som sejler rundt i Kattegat.

Der er altså ikke tale om store Grøndlandske Trawlere, men små enpersonerners fiskerbåde.

Disse fiskere har levet med og for havet i mange, mange generationer.

Hvis vi lige tager sammenligningen med Avatar igen, så er de krigerne i skoven. Med andre ord, det er EN DEL AF ØKOSYSTEMET!!!!

Ligesom hummeren spiser småfisk, rejer og muslinger, så spiser vi hummerne.

Pointen er, at fiskerne er en naturlig, afbalanceret del af naturen. Som jeg hører Tobias, og de fiskere som sejler rundt på de smukke danske farvande, så passer de på ikke at overfiske, for det ville være at save den gren over de sidder på.

Problemet er embedsmændene, som kommer med en forforståelse som ikke ser naturen som den er.

Ofte er det biologer, som arbejder med Tycho Brahe metoder, det vil sige præcision og på basis af imperisk data.

Sådan arbejder fiskerne ikke, de bruger deres fornemmelse og intuition. Deres viden og deres erfaring.

På den måde er der et sammenstød af verdensforståelse imellem fiskere og biologer.

Hvad er løsningen? Løsningen er, at biologerne skal vende deres metoder rundt, så de rent faktisk FORSTÅR fiskerne.

Det kan de gøre med to videnskabelige traditioner; samtidshistorie og antropologi.

Begge fag kan give biologerne de redskaber de skal bruge for at forstå fiskernes verden.

Malinowski grundlæggeren af antropologien beskrev i et af sine hovedværker en oplevelse han havde haft på Hawaii, her sejlede han med fiskerne altimens de tudede i deres konkyliehorn. Lysene glimtede i tusindvis af fakler altimens fiskerne sang deres sang til deres g-der.

Det er antropologi. RESPEKTEN for dem som er en del af naturen.

Det er der biologien skal hen i dag, hvis altså den vil være konstruktiv i forhold til de mennesker som er en del af naturens økosystem.

Det er et konstruktivt forslag. Se at a få lukket gluggerne op for det fiskerne reelt er; en del af økosystemet.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Vil regeringen noget med miljø?

i Topnyheder af

Jeg har lige været på Læsø, en del af “Udkantsdanmark”. Jeg forstår simpelthen ikke de her nedsættende betegnelser. Det danske øhav er fredet i klasse a, og en af de smukkeste steder på hele denne g-ds grønne jord. Så hvorfor det nedsættende?

Anyway, jeg fik snakket udlignings reform med den tidligere Venstre-borgmester Tobias, og her er en vinkel på den diskussion som ikke har været oppe og vende endnu, men som BURDE være central for leveringen på venstrefløjens politiske program.

Lad os sige det som det er. Venstrefløjen har slået sig på på klima, men indtil videre har man ikke leveret på det politiske punkt.

Hvordan gør man det? Ja, det siger sig selv, at det koster penge der hvor vi har dansk natur.

Hvor er det? Ja, da en ø som Læsø er et af de områder i Danmark hvor vi har mest natur, og det oven i købet i verdensklasse. Så skal investeringen selvfølgelig ske der.

Det har Københavner pressen overhovedet ikke blik for, fordi der er ret langt fra København til Læsø.

Men det er jo realiteten. Hvis man vil bevare den natur vi har, og her har Læsø jo været i front, hvilket så betyder at der kommer mange turister, ud over at man passer på naturen, så koster det jo.

Jeg hører Tobias, og han sidder og snakker om 20 millioner kroner. 20 millioner kroner, det er det de mangler i budgettet for at få det til at løbe rundt. Det er jo peanuts i det store regnskab.

Han siger også, at hvis Læsø ikke får de penge, så går det ud over servicen. Og måske så også den indsats man har gjort for dansk natur.

Med andre ord, hvis man er reelt mht. at ville dansk natur, så skal man også investere i det.

Det tragiske er jo, at det er så få penge det drejer sig om.

Læsø er det sted i Danmark hvor vi har mest natur at passe på, og der mangler de 20 millioner kroner.

Jeg kunne forstå det, hvis de så var dårlige til at passe på naturen, men det er de ikke, tværtimod er de fantastisk dygtige til at passe på naturen, det vidner turismen om.

Så hermed er bolden givet videre til Christiansborg; vil i noget med al den snak om miljø, eller er det bare….. snak.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Skal man tilgive Islamisk stat krigere?

i Topnyheder af

Hvad vil det egentlig sige at være humanist? Jeg går selv og filosoferer en del over det i disse dage, i min læsning af Voltaire, den franske oplysningsfilosof.

Voltaire var en klassisk neoplatoniker i nogenlunde samme støbning som Kierkegaard. Forstået på den måde, at han, ligesom undertegnede i øvrigt, tog den handske op, som Platon har kastet; den sokratiske handske.

Altså den opgave som sokratikeren har i samfundet; kritik, sandhedssøgning, og forsvar for staten, eller rettere for den republik som Aristoteles og Platon sammen har formuleret som ide.

Det er, set i et platonisk lys, humanisme.

Det er vel ikke så ringe endda, sådan rent teoretisk.

Op imod denne indstiling har vi islam. Her har flere, ingen nævnt ingen glemt, indtaget den holdning, at vi skal være tilgivende overfor islamisk stat krigere. Den mare har faktisk redet det meste af folketinget og store dele af vores sikkerhedsapparat.

Tilgivelse, er det humanisme?

Ja, hvis man tilgiver folk som har angret. Har Islamisk stat krigere angret? Ikke noget jeg har hørt tale om.

Med andre ord, så tilgiver vi uden at sikre os, at de handlinger som IS forbryderne har gjort ikke vil gentage sig.

Jeg mener, hvis man står overfor Abraham, som mener at det er helt ok, at slå sin søn ihjel, og man så tilgiver ham for at mene det, og han derefter slår sin søn ihjel, har man så foretaget en logisk og fornuftig beslutning?

Nej, for summen af ens indstiling skaber MERE vold.

Det er præcis det der er problemet med alle de humanister som beskytter voldsmænd, og dem er der ved g-d en del af i dansk politik, summen af deres pasifistiske holdning er MERE vold.

Havde brittterne forsvaret Polen, da Hitler var på vej ind i landet, så havde polakkerne ikke skulle lide så meget. Men man “tilgav” Hitler, fordi?

Det samme gælder islamister, som så mange folketingspolitikere mener skal tilgives. Problemet med at tilgive dem er, at det forøger volden i landet og verden.

Indimellem bliver man nødt til at bekæmpe den stærkes magt, for at beskytte den svage.

Husk lige det, såkaldet humanister. Humanisme er ikke en simpel logik, det er en intelligent, oplyst, gennemdiskuteret konklusion baseret på fornuft.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Sharia i Danmark

i Topnyheder af

Dansk politi har mistet voldsmonopolet der hvor sharia domstolene råder. Det giver sig udtryk i, at de bliver stenet ud af ghettoerne.

Det siger jeg ikke for at sige noget negativt om politiet, tværtimod. De har kæmpet med ryggen imod muren i mange, mange år.

Først nu, er der begyndt at ske noget, vi lytter til politiets behov, og vi forsøger at skabe bedre rammevilkår omkring politiet.

Men problemet er der stadig.

Hvad gør vi? Vi gør det, at vi tager fat i de myndighedspersoner som står for det ALTERNATIVE retssystem sharia, og repatrierer dem.

Det er meget enkelt, og det er effektivt. Vi har allerede arbejdet en del med det, og vi skal fortsætte ned af den vej. Det virker.

Omvendt så kan vi se hvordan tingene udvikler sig i Tyskland i disse dage, her begynder borgerne at tage sagen i egen hånd. I de områder hvor myndighederne har mistet voldsmonopolet, er “højrefløjen” så gået i gang med at forsøge at erobre voldsmonopolet tilbage på tyske hænder.

Jeg skal lige understrege, der er INTET som undskylder brugen af vold imod civilister, at begynde at åbne ild imod fredelige mennesker, det er bare ikke i orden.

Jeg vil yderligere understrege, at min kamp handler om at bevare kontrollen af hele Danmarks territorium på danske hænder, og det vil altså sige politiet og de andre værn.

Hvis det ikke lykkes, er det, at vi kommer ud i borgerkrig, og det er den mest brutale krig man kan forestille sig.

DERFOR, støtter jeg virkelig politiet og de andre myndigheders arbejde på at opruste, og forberede sig på at tage de dele af dansk territorium tilbage, som er røget på islamisternes hænder.

Det er opgaven.

Hvis vi ikke siger det helt åbent, så ender vi med at der bliver borgerkrig. Det er allerede godt på vej i Sverige og Tyskland.

Faktisk kører det lige nu på højeste gear i Sverige.

Konsekvensen af en borgerkrig er evident, det vil sige, at borgerne danner vagtværn, samler sig i politiske grupperinger til forsvar og rustning af borgerne (i Sverige er der eksempler på at Nordfront er godt i gang med det) og så videre.

Det er altså der vi står, vi står på randen af en borgerkrig.

DERFOR er det kun rettighed omhu, at de danske værn erobrer de dele af det danske territorium tilbage, som er røget på udenlandske hænder.

Jeg ved godt, at det lyder helt vildt brutalt, og g-derne skal vide, at jeg da også langt hellere havde arbejdet for fred. Det gør jeg faktisk i Mellemøsten.

Problemet er bare, at den retslige sump vi er i lige nu er så dyb og farlig, at det altså kræver, at værnene træder i karakter. Ikke noget med, at overtræde de retslige krav borgerne har, der har venstrefløjen altså ret.

Men, vi skal simpelthen komme shariaen til livs.

Det kræver HANDLING!!

G-d og g-derne bevare Danmark, for der er efterhånden ikke så mange andre der arbejder seriøst og ansvarligt i den retning. Jo den udstødte filosof, men så er det vist også det. (Heldigvis er jeg ikke så udstødt længere, og det er et sundhedstegn)

Når hadet overtager

i Topnyheder af

Venstrefløjen er faret vild, sådan rent teoretisk.

Jeg ved det, for jeg er selv oprindelig fra venstrefløjen, men har så bevæget mig over på højrefløjen. Ikke fordi jeg ikke er enige i mange af de værdier jeg har med mig fra venstrefløjen, men fordi jeg ikke mener, at venstrefløjen lever op til de værdier, som de selv har.

Lad os tage ideen om minoriteter. Her er den jødiske minoritet og bøsserne jo tydeligvis i fare for at blive skudt, udryddet, fanget og hvad ved jeg af islamister.

Oriana Fallaci, min ideologiske inspiration, og støtte af den Socialdemokratiske kamp imod islamfascizmen, siger det helt klart. Der er ingen logisk kobling imellem socialisme og islamisme. Med hendes berømte interview med ayatollahen som startede den iranske revolution, hvor hun smed tørklædet under interviewet, der viste hun, efter min mening, vejen.

Det er altså snart fyrre år siden.

I stedet for at følge de socialistiske helte har venstrefløjen ladet sig korrumpere af egen magt.

Der hvor man skulle have været idealistisk, der faldt man til patten, og tilpassede sig. Der hvor man skulle have stået op for kvinders ret, bøssers ret, jøders ret, der tilpasse man sig.

Det hele handler grundlæggende, efter min mening, om en ting. Jødehadet.

Man har været så travlt optaget af, at hade jøder (antizionisme), at man har glemt sine egne reelle værdier.

Det er problemet, men det er samtidig også løsningen. For kan man komme ud af det had til Israel som man har opdyrket i over fyrre år, og tilbage til de reelle værdier, så har socialismen en fremtid. Ellers bliver den bare spist op af had.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top