Regeringen

i Topnyheder af

Den nuværende regering er i hurtigt tempo vej til at forsvinde igen. Igen, jeg siger det ikke fordi jeg synes at det skal ske, men det er det som sker, hvis man ikke leverer en solid omgang succes som vælgerne kan se. Det er begrænset hvor længe vælgerne vil acceptere, at det eneste som den siddende regering har leveret er en strammere udlændingepolitik. Jeg går ind for en strammere udlændinge politik, men hvis ikke der er andet på hylderne, ja så begynder vælgerne at blive frustreret.

Jeg er selv lidt frustreret over, at det ikke er lykkes mht. klima, jeg gik selv helhjertet ind i det, og fandt nogle fantastisk interessante, smukke projekter kombineret med en international forskning.

Men ok, sådan skulle det ikke være, og jeg vil arbejde videre internationalt med min miljø indsats, da det ikke virker til at virke særlig meget her i Danmark.

Når det så er sagt, så mangler regeringen et par succeser for at kunne komme videre.

Her er nogle ideer, som jeg tidligere har arbejdet med, og som måske kunne give regeringen det pusterum som regeringen har brug for.

Man kalder fr. Mette Frederiksen børnenes statsminister. Nu er jeg selv tidligere pædagogmedhjælper, min mor var pædagog og jeg har været lærer på et pædagogseminarium. Så jeg mener, at jeg har en del indsigt i hele institutionsområdet.

Her er et forslag;

Gør systemet fleksibelt.

Hvis man vil se det ud fra børnenes perspektiv, så er det bedst for, specielt små børn, at have tid med deres mor eller far.

Men som systemet er sat op nu, så er det altid alle mulige andre end mor og far som får mulighed for at få fri til at være sammen med børnene.

Det er en del af marxisme som hr. Lykketoft indførte i 68. Men det er udelukkende et politisk projekt, som forsøger at gøre at staten tilraner sig børnene.

Det er prøvet en del gange før i historien, ikke mindst i Sovjet unionen, og lad mig sige det som det er, det er ikke nogen succes.

Selv Sparta, som er idealet for den stærke stat mente at børn skal være tidligst fem år før de skal væk fra deres mor og far. I det engelske kostskolesystem, som også er skåret over Sparta, er der ikke andet end historier om hvor hårdt det er for de små.

Er det virkelig det vi vil, eller vil vi skabe en større balance imellem familie og arbejdsliv.

I Sverige har de nogle fine ordninger, som vi nemt kunne kopiere.

Anyway, det tror jeg sådan set de fleste danskere ville synes var en succes. Så ville regeringen kunne vise to successer, migrationspolitik og familie politik.

Meetoo har taget overhånd, lad os nu skabe nogle positive, progressive og fremfor alt demokratiske løsninger, for i et demokrati er familien samfundets primære byggesten.

Så et arbejde for bedre balance for familierne kunne hurtigt blive en stærk succes. Jeg taler af erfaring, min familie er lige gået i stykker, fordi vi ikke kunne finde ud af balancen imellem familie og arbejdsliv.

Det er også her mine unger betaler for vores egoisme.

Så, med det i mende, så mener jeg, at vi skal formå at blive bedre til at tænke børnenes tarv fremfor vores egen karriere. For hvad er egentlig vigtigst? Et barns krav og behov for stabilitet og tryghed, eller de golde visitkort, hvor der står et eller andet poetisk på?

Prøv lige at overveje det.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Håb om håb

i Topnyheder af

Ok, regeringens klima indsats er forfejlet, den virker ikke, og den har snart kostet en uendelig antal mink livet.

Det er ligesom status, først blev Mogens Jensen mega uvenner med fiskerne, fordi han, med en fantastisk uelegant manøvre forsøgte at skabe overvågning af hele fiskeri erhvervet.

Derefter kom den berømte minkskandale, som var uendelig tæt på at koste regeringen livet. Det kunne være gået galt, hvis ikke regeringen havde givet så generøs en erstatning.

Så, det var vist noget af en start.

Det næste regeringen så barsler med, er en kombination af prioritering af elbiler og en udbygning af vores vindmølle kapacitet.

Nu ikke for at være irriterende, men har man nu tænkt over det faktum, at der faktisk er relativt få elbiler på gaden i dag, og vindmøller har det med at svinge i produktionskapacitet. Når vinden blæser skabes der el, når vinden ikke blæser, så skabes der ikke el.

Her skal man så skabe en form for brændsel eller anden metode til at lagre energien.

Igen, jeg har sådan set ingen interesse i at ødelægge det for regeringen, jeg vil faktisk rigtig gerne, at regeringen lykkes, og jeg har faktisk også disket op med det ene forslag efter det andet; biodiversitet i skovene, biomethanolprojekter og diskussion af klima indsatsen generelt.

Det er så, indtil videre, ikke rigtig blevet til noget, og regeringen og venstrefløjens politiske kapital bliver mindre for hver gang man laver fejl.

Det eneste område regeringen har succes er på udlændinge området, hvor regeringen sådan set arbejder med mine metoder.

Så, jeg sidder sådan lidt og kigger hen over det politiske landskab, og kan konstatere, at regeringen har megasucces med at arbejde med mine ideer i det ene område, men nægter pure at arbejde med mine ideer i et andet område, hvor de så har kæmpe problemer.

Hvad er det egentlig der sker. Igen, det er ikke fordi jeg pudser min glorie, jeg ønsker bare, at landet kommer videre og vi får skabt nogle holdbare løsninger.

Men hvad er det som sker?

Her er et andet eksempel, som måske kan kaste noget lys over hvad der sker.

For snart otte år siden, var jeg meget optaget af at skabe fred i Mellemøsten. jeg arbejdede på at skabe nogle politiske løsninger, som kunne indfri Obama administrationens ambitioner om at skabe fred i Mellemøsten. Et politiske problem, som havde redet det internationale samfund som en mare, og som har kostet blod sved og tårer. Nu er jeg selv jøde, og zionist, så jeg var også selv meget engageret i fredsprocessen. Hvis man vil se hvor jeg var i den tid, kan man gå ind på Rubicon.dk og spole otte år tilbage.

Det lykkes, at lægge grundlaget for freden i Mellemøsten, ved at arbejde med en politisk/religiøs process som byggede på en dyb indsigt i områdets historie og religiøse dogmer.

Det holder stadig den dag i dag.

Men efter, at Obama vandt sin anden politiske omgang som præsident, så kom John Kerry til som udenrigsminister, og han ville gerne skabe fred selv.

Så han gik i gang med fynd og klemt, og forsøgte at få beboerne fra Gaza til snakke sammen med israelerne.

Det virkede ikke, af den simple årsag, at Gazanerne kun er det man kalder “proxies” for de lokale magthavere som er Egypten, Iran og Araberne. De repræsenterer de lokale magthavere. Så uden en fred med de lokale magthavere, så ville der aldrig komme fred.

Så, det virkede ikke, og Kerry måtte vende hjem som en slået mand. Det var faktisk virkelig synd for ham. Jeg forsøgte at råbe Kerry op, men han lyttede kun til sig selv.

Jeg troede selv, at freden var tabt, men sjovt nok lyttede de lokale magthavere stadig til mig, så de ventede bare til Kerry bar løbet tør for krudt, og så fik vi skabt de løsninger som nu ligger til grund for freden i Mellemøsten.

Hvis man sammenligner det at skabe fred i Mellemøsten med at lave klimaløsninger i Danmark, så er sværhedsgraden, alt andet lige, lidt mindre udfordrende for Danmark end Mellemøsten.

Så jeg forstår ikke, at man ikke bare har taget mine ideer og ført dem igennem, det kunne have gjort Danmark til en førende magt indenfor klima som Danmark er førende indenfor terrorbekæmpelse. Men sådan er der så meget, Kerry ville ikke lytte, og Dan Jørgensen og Mogens Jensen og hvad alle de Socialdemokratiske ministre hedder, vil heller ikke lytte, og så ender de med at blive fyret. Igen, det er ikke ambition, jeg kan bare se, at i et politiske landskab hvor udfordringerne er svære, så skal man have evnen til at levere politisk, og det er faktisk de færreste ministre der har de evner, det gælder ikke bare i Danmark, men også internationalt. Hvis man så ikke har evnen til at lytte og finde de bedste ideer frem, hvilket kræver en meget stor menneskelig ydmyghed, som kun de største politikere har, så går der desværre ged i den.

Det interessante er imidlertid, at de områder jeg som regel arbejder med, de vil egentlig gerne lytte. Det lykkes, at forsvare fiskerne for de værste overgreb, jeg har godt fat i skovbrugssektoren og forstår dens idealer, svineavlerne har jeg også et fint forhold til, osv. Ja, efter at universitetet har udtalt, at de sidste nye produktionsmetoder som Haldor Topsøe arbejder med er ekstremt effektive, ja så undersøger de markedet.

Så der kører sådan en parallel proces i det område man som kommentator arbejder med.

Det hele handler om det man kalder disruption. Politisk disruption. Politisk disruption skabes ligesom erhvervsdisruption, ved at man som tænker tager de bedste ideer, undersøger markedet til bunds, og skaber nogle langtidsholdbare løsninger.

Det er det jeg altid har arbejdet med, med succes, kan jeg vist tillade mig at mene. Det er første gang at Mellemøsten har fred i mange tusinde år. Så det er da ikke så ringe endda.

Jeg har mine fejl, og jeg laver også masser af fejl, det arabiske forår for eksempel, var en stor fejl. Men jeg er grundig og idealistisk. Indtil videre har jeg ikke fået en krone for det arbejde jeg har lavet. Så der er rent faktisk ingen korruption involveret.

Sådan er der så meget, men mit bedste råd til regeringen er; slå lyttebøfferne ud, og lyt til de gode ideer der er rundt omkring i stedet for at tro, at i kan klare alting selv.

I har succes med mine ideer i et område, så sandsynligheden for at det kan virke et andet område, det er da ikke helt usandsynligt, eller?

Igen, jeg ønsker virkelig regeringen max medvind på cykelstien, og jeg har reddet regeringen den ene gang efter den anden. Måske var det nemmere, at vi arbejdede fra start med skabe grønne løsninger, fremfor jeg altid skal komme og forsøge at rode kastanierne ud af ilden bagefter.

Så, med håb om håb;

G-d og g-derne bevare Danmark.

En energiplan

i Topnyheder af

Nu har jeg efterhånden rodet en del med klima diskussionen, og lad mig sige det som det er. Venstrefløjen er direkte på vej imod katastrofe i også den håndtering.

Hvordan kan jeg vide det? Det er fordi, det efterhånden er gået op for mig, efter at have snakket med den ene übernørd efter den anden (de var alle venlige og søde), at det ikke handler om, at lave en indsats på vindmøller eller biomethanol, det det handler om, det er skabe det rette mix.

Hvad betyder det?

Jo, det betyder, at man ikke bare kan skrue max. op for produktionen af vindmølleenergi, hvis man ikke samtidig skaber en fornuftig måde at LAGRE energien på.

Hvad betyder det?

Jo, det betyder, at vindmøllerne svinger meget i produktionen af energi, nogen gange producerer de meget strøm, andre gange producerer de ikke noget strøm.

Så det er noget med at man skal gemme energi fra de gode dage, til energi på de dårlige dage.

Måden man så kan gemme energi på er mange, men den mest teknisk lovende måde at gemme energi på er at omdanne energien til brint.

Men brint produktionen er ikke helt færdig med at blive udviklet endnu.

Derfor er det langt mere fornuftigt, at statse på biogas og biomethanol, for det er tekniske løsninger som allerede er udviklet.

Senere hen, vil energi forbruget så kunne blive dækket af FORSKELLIGE former for energi; biogas, vindenergi, solenergi og hvad der ellers giver mening.

Yderlige skal man tænke energi forbruget.

For der er forskel på at bruge energi i storindustrien, bilparken, til varme og de almindelige hjem.

Hver aftager af energi har forskellige måder at bruge energi på, og forskellige måder at lagre energi på.

Varme i husene via fjernvarme kan for eksempel lagres ved at man varmer store bassiner op med vindenergi, altimens vores biler og lastbiler har brug for en FAST og STABIL brændselskilde.

Derfor giver det langt mere mening at bruge vindenergien til vandvamre end til elbiler, da det er langt lettere at lagre energi til vandvarme end energi til elbiler.

Yderligere er der den hage ved at producere vindenergi til biler, at vi har meget få elbiler, altimens vi har uendelig mange benzinbiler.

Yderligere bruger vi lige nu biogas i vores kraft varme anlæg, og biogassen kan ikke bruges to gange.

Kan i se? Det er lidt mere komplekst end at sætte en stort antal vindmøller op, og så sige nu har vi investeret i grøn energi.

De forskellige FORMER for vedvarende energi skal bruges i det rigtige mix, for at de SUPPLERER hinanden på den helt rigtige måde.

Det man altså skal gøre, det er at sætte sig ned, og lave en seriøs PLAN for hvordan man laver det mix som giver den mest optimale mening, og så helst noget som er rentabelt.

Bare at bruge penge er ikke et mål i sig selv, det det handler om, er at TJENE penge.

Det gør man ved at sætte sig ned, tænke planen igennem, og så lave en smart implementeringsplan.

Problemet er her, at for at kunne lave sådan en plan, så bliver man nødt til at kende de forskellige teknologiers måde at virke på. Det kræver, at man sætter sig ind i processen, for eksempel ved at spørge nørderne.

Kan i se hvor jeg vil hen?

I bliver altså nødt til at skabe politik baseret på en viden og visdom, ikke på en overfladisk indsigt, for så går det galt, igen, skulle man måske lige minde om.

Sidste bommert kostede et uendelig antal mink livet. Pas nu på med at have styr på hvad i laver, inden i går i gang med et nyt projekt i ikke har tænkt helt igennem.

Jeg siger det bare, og jeg havde ret sidste gang, så det har jeg nok også her.

Med al respekt, og med håb om, at denne proces bliver lige lidt mere prof. end den sidste.

Så med det er der kun at ønske, at;

G-d og g-derne bevare Danmark.

DF er den nye midte

i Topnyheder af

Det virker som om, at Venstre er helt sådan rundforvirret for tiden. Som om, at man ikke ved hvad det er der sker.

Her er forklaringen.

Midten i dansk politik er skiftet fra Radikale Venstre til DF.

Da man fra Venstres side har forsøgt sig med, at se Radikale Venstre som midten og skabe alliancer henimod Radikale Venstre, så har Socialdemokratiet kunne løbe med alle pointene på midten, som er DF.

Hvis Venstre skal i form igen, så skal de ind på midten, og det vil sige skabe nogle fornuftige samarbejdsrelationer til DF.

Her er det så at tingene for alvor bliver svære. For for det første, så har Venstre lige været på vej henimod RV, og har kastet vrag på DF, og for det andet er DF blevet langt, langt, langt stærkere positioneret end før i tiden.

Det betyder, at DF kan tage sig langt dyrere betalt for at give støtte og support til en midtersøgende regering, ligesom RV kunne i gamle dage.

Tag min personlige eksempel. I gamle dage kunne Venstre nøjes med at love mig guld og grønne skove, men når så der skulle leveres, så kunne de trække sig i sidste øjeblik. Det kender jeg kun alt for godt, der blev aldrig leveret til mig, det var bare lokkemad.

Nu med S. så var det første de gjorde, at skabe et solidt økonomisk fundament under min situation og give mig licens til en lokaltv station. Det kan godt være, at det er meget billigt sluppet med al den positive fremdrift jeg har skabt for S; støttet Tesfaye, skabt reelle klimaløsninger, hjulpet S. i forhold til mink osv. Men det er trods alt langt mere end Venstre NOGENSINDE har gidet at give mig.

På samme vis er DFs mærkesager, specielt migration noget som S. rent faktisk virkelig forsøger, af egen drift at levere på. Det er svært, og det er små skridt, men de forsøger ud fra egen motivation. Det var heller aldrig sket med Venstre, der var det DF der skubbede på, og Venstre som kvitterede.

Med andre ord, S. leverer på DFs mærkesager, og vælgerne og DF kvitterer med opbakning. Ja, jeg ved, at der er opstået nogle nye mærkesager som kritik af Covid 19 processen i det borgerlige som DF ikke har haft mulighed for at påvirke med. Men de klassiske DF synspunkter er centrale for S. og S. virker til at kunne fastholde magten med de synspunkter. Ja selv RV siger nu at antallet har en betydning, det er faktisk store sager, og giver S. en historisk mulighed på at handle her, og det vinder S. stort på.

Så hvis Venstre skal videre og skabe opbakning igen, ja, så skal Venstre erkende at midten har ændret sig. Ja, jeg kan i hvert fald sige, at jeg er HELT færdig med at blive lovet guld og grønne skove af Venstre, jeg får rent faktisk en form for anerkendelse for mit arbejde hos S. så hvorfor i alverden skulle jeg så skifte til Venstre som aldrig har leveret andet end løfter.

Det er dette dilemma Venstres ledelse skal finde ud af at løse.

Men lige nu har jeg det mere end fint hos S. og det ændrer sig ikke så længe, at jeg oplever en opmærksomhed omkring mine dagsordner, og en økonomisk støtte til mit liv.

S. anerkender mit arbejde, ligesom resten af verden efterhånden gør. Jeg mener, hvis jeg er god nok for Oxford, hvorfor er jeg så ikke god nok til at blive anerkendt af Venstre?

Det gælder også Løkkes nye projekt, hvis det er det samme gang afstandstagen og hån som det plejer at være overfor mig, så kan han godt glemme det. Men, jeg er, som altid, åben for dialog.

Det handler ikke om at skulle betale for politisk indflydelse, det handler om anerkendelse af det arbejde man laver. Det kan man gøre på mange måder, for eksempel ved at ville mødes. Det er da altid en start, jeg synes det var et sted vi kunne starte. Men der findes en masse andre måder at starte anerkendelsen og opmærksomheden på.

Det handler om at erkende, at vi er blevet den nye midte, og så skal der skabes dialog med den midte, ellers mister man momentum.

Så derfor, for at være helt ærlig overfor systemet, mit motiv er, som altid, at G-d og g-derne bevare Danmark.

Den nye energiform, som kommer til at disrupte markedet

i Topnyheder af

Der sker mange ting, når man graver lidt i mulden. Jeg har været ude og snakke med projektleder for produktion af methanol ved landbruget hr. Thomas Lundgaard, og der kom der faktisk flere interessante informationer frem.

Helt grundlæggende, og her tror jeg at landmænd generelt skal spidse ører, for det kommer VIRKELIG til at skabe en masse muligheder for landmænd. Med de nye metoder som Haldor Topsøe, et fremragende dansk industrifirma arbejder med, så kan man skabe biomethanol som koster det samme som benzin.

Prøv lige at vende den landmænd. Man kan faktisk skabe methanol som er konkurrence dygtigt med benzin.

Det er det man kalder for disruption.

For hvis man kan skabe biomethanol som koster det samme som benzin, så kan man UDKONKORRERE benzinen med produktion fra landbruget.

Da produktionen af biomethanol yderligere skaber et bedre klima, reducerer CO2 udledning og klarer et affaldsproblem i landbruget, så står der win, win, win henover det projekt.

Så snart det går op for politikerne, at vi står med en potentiel verdenssucces med danske afgrøder med et potentiale for en masse arbejdspladser, som så oven i købet kan gøre Danmark mere klimavenligt.

Så kører bussen.

Hvordan opnår de så den effekt, som vi allesammen ønsker, kan i høre pengegrisen rasle landmænd?

Det gør man ved flere utrolig nyskabende teknologier. For det første, gør man det, at man FLYTTER produktionen af methanol ud på de enkelte gårde. Det vil sige, at man har et miniproduktionsanlæg på den enkelte gård.

Det betyder, at man undgår en masse flytten rundt på afgrøder, biogas og lignende.

Yderligere arbejder man med et boosting system, så at man får EKSTRA energi ud af methangassen som produceres på biogas anlæg.

Som en krølle på halen, så er der så meget affald, gylle osv, i landbruget, så at man kan dække op til 70% af forbruget af hele vognparken i Danmark.

De komplekse systemer er så smarte, at Haldor Topsøe kan lave anlægggende i Danmark og eksportere til udlandet.

Det er faktisk så smart, at vi kan udkonkurrere fossile brændstoffer alene på pris.

Whats not to like?

Det er fremtiden, og det kommer rullede så sikkert som Amen i kirken.

Jeg holder jer opdateret.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Dansk enhed

i Topnyheder af

Vi har alt, alt for megen splittelse i samfundet i disse dage, og det er der rigtig mange mennesker som lider under.

Barack Obama har længe advokeret for, at vi forsøger at stå sammen. Unity er det de arbejder med i USA lige nu her efter Trumps præsidentperiode.

Igen, jeg stiller mig ikke kritisk overfor hvordan de håndterer deres politiske processer i USA, men jeg er faktisk meget enig med Obama og andre politiske kræfter i USA ang. snakken om enhed.

For jeg synes også, at vi i Danmark for alvor er ved at glide fra hinanden og ser efterhånden hinanden som meget ondskabsfulde. Det skaber de her meget destruktive processer hvor dem man kæmper imod kan trynes, for de er jo alligevel onde.

Prøv at høre her, i vores lille højskoleland er der ingen som er decideret onde. Der er mange som har hånden lovligt langt nede i kagedåsen, der er nogen som er meget umodne, og så er der en del manglende indsigt. Men ondskab som sådan findes næsten ikke.

Derfor er der også nogen som skal tale for, at vi snakker sammen, forsøger at skabe kompromisser og forsøger hele de sår som skabes når vi bliver uvenner og begynder at hade hinanden. Rækker ud og forsøger at skabe fred.

Det synes jeg vi skal huske også i det nye år. Ja, der skal selvfølgelig skabes ny udvikling, men vi skal passe på med, at blive så forbandede på hinanden at vi når for langt i vores dæmonisering.

Det er ikke sådan er nogen skal slås ihjel eller bøde for de politiske processer med livet, så vigtigt er det heller ikke.

Men det er til gengæld utrolig vigtigt, at vi tænker os om, og forsøger at FORSTÅ hinanden.

Vi kan godt, vi har så mange kvaliteter her i Danmark, lad os da satse på dem.

Indenfor miljø og klima har vi nogle af verdens bedste forskere i energiudvikling, og vi er utrolig langt med omstillingen til methanol til bilbrændsel.

Der er mange andre gode projekter rundt omkring, lad os da satse på dem.

For kun sådan bevarer vi Danmark.

Så derfor.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Methanol biler

i Topnyheder af

I går var jeg ude og snakke med det man vist kan kalde for en nørd af g-ds nåde. Hr. Kim Winther, projektleder af statens udvikling af konvertering af benzinbiler til methanolbiler.

Da jeg kom ud fra interviewet kunne jeg dårlig få armene ned.

Det er simpelthen næsten for godt til at være sandt. Her er status.

Jeg troede man skulle sætte en dims i benzinbilerne for at få dem til at køre på methanol, som produceres med grønne metoder af landbrug og vindenergi. Det skal man ikke.

Man kan simpelthen tune chippen i bilen.

Hvad betyder det?

Det betyder, at man kan sætte en pc til de fleste bilers computersystem, sende nogle nye computerkommandoer ind i bilens system, og vupti, så kan en bil køre på methanol.

Ja, du læste rigtigt, det er udelukkende et spørgsmål om, at opgradere benzinbilerne til methanolbrug ved en simpel computer opdatering.

Man kan med de systemer Kim og hans assistent Peter udvikler køre ned til mekanikeren, få ham til at opgradere bilens software, og vupti, så kører næsten alle benzinbiler på Methanol.

Mere skal der ikke til, det er så simpelt, at det skriger til himlen.

Det stopper ikke her med de gode nyheder. Yderligere er methanol et drivmiddel med langt højere oktantal. Det er derfor, at racerbiler og dragracere kører med methanol.

Jeg mener, prøv lige at høre her. Det er ikke spørgsmål om, at vi laver et ringere brændstof, vi arbejder med at skabe racerbilsbrændstof for alle benzinbiler.

Kim fortalte, at en motor på en af de små mikrobiler han havde arbejdet med fik 30% forøgelse af motorkraften ved brug af methanol.

Med et renere brændstof, som ikke udleder sod, CO2 og alle de andre ødelæggende stoffer som benzin skaber.

Det skal så lige siges, at Kim har ikke fået lov til at lave den højre oktantal ethanol, da energistyrelsen synes det er en skidt ide. Det kunne godt være, at der lige lå nogle billige politiske point i, at give lov til at skabe en methanol med flere oktan. Jeg ville i hvert fald hoppe med på den, men jeg elsker også biler, specielt miljø rigtige biler.

Det ville give en reel konkurrence til Teslaen, som bekendt er en bil som kører meget hurtigere end benzinbilerne.

Jeg spurgte så specifikt til projekt gylle og methanol og beskeden er, at vi kan producere methanol nok til alle danske biler med den gylle vi producerer i dag, men at vi så kun bruger affaldet fra landbruget til biler og ikke til kraftvarmeværkerne. I dag bruger vi biogas til at drive mange af vores kraftvarmeværker.

Så der er en prioritering der.

Yderligere skal vi være opmærksomme på, at methanol er dyrere end benzin. En liter methanol koster 14 kr. literen, som jeg forstod det.

Det vil sige, at projektet kan kun lykkes, hvis det støttes af staten.

Det bliver aldrig billigere at køre med methanol i forhold til benzin, da råolien er over det hele og i uendelige mængder.

Så hvis man vil satse på methanol vil det koste statskassen.

Det er altså et valg.

Da det skulle være besluttet, at vi stopper produktionen af nordsø olien, så skal vi have et alternativ til denne produktion, her er methanol altså et alternativ.

For at det lykkes yderligere, skal vi have EU med, ellers risikerer vi at projektet går i sig selv igen. Det har de erfaring for med et svensk projekt, så gik død fordi der var for megen handel over grænser osv. Men da EU virker meget interesseret i vores energi projekter, så burde det være en mulighed.

For det ikke skal være løgn, så er hele projektet faktisk ikke bare neutral i forhold til udledning af CO2, det sparer faktisk en del udledning, da den gylle som produceres i svinebestanden ligger og rådner på marken, og danner CO2.

Så det afhjælper et yderligere problem, rydder op, skaber energi og gør at vi allesammen kan få en racerbil.

Det koster nogle penge, men hvis man vil grøn omstilling, så har man her et projekt som virkelig kan flytte på tingene.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Den grønne omstilling

i Topnyheder af

For at give den grønne omstilling en chance for at udvikle sig solidt og med en seriøs mulighed for at lykkes, bliver vi nødt til at plukke de lavesthængende frugter først.

Vi kan selvfølgelig skabe en masse skov i Danmark efter Hanses ideer, altså at skabe skove som kombinerer den grønne skovmands indsigt og viden med en biodivers skov. Altså en skov som bliver passet på af et menneske, således at den kultiveres efter alle kunstens biodiverse regler.

Men dette projekt vil tage lang tid, det tog Hans 50 år fra han startede til nu at skabe en skov hvor skoven er reel biodivers.

Derfor har vi kastet os over energiudvikling.

Regeringen og venstrefløjens første ambition var en reduktion på 70% af CO2. Det har de tekniske og videnskabelige miljøer så arbejdet med. Det er klart, at skal vi have den mindste chance for at opnå sådan et mål, så bliver vi nødt til at satse på vores styrke.

Hvad er vores styrke; det er en verdens ledende position indenfor viden om udvikling af energi.

Det går helt tilbage til Niels Bohr, som udviklede atomkraften, henover vindmølle energien og nu med KONVERTERINGEN af vindenergi og affald fra landbruget til energi.

Det er denne KONVERTERING, altså at vi kan forandre energien fra en energi form til en anden som vi VIRKELIG har styr på.

Det mest lovende projekt lige nu er landbrugets affaldsenergi konvertering. Man omdanner groft sagt landbrugets affald først til gas og derefter til andre energi former. Den mest lovende er methanol eller træsprit, den reneste form for alkohol som findes.

Det er lige til at gå i gang med, og jeg arbejder, så hårdt jeg kan, for at skabe viden og indsigt i teknologierne og de følgeteknologier som kan løfte projektet. Jeg har lige snakket med en ekspert fra teknologisk institut, det bliver til en posting i sig selv.

Men altså, mit bedste råd er; sats på landbrugets methanolprojekt, og støt samtidig Risøs forskning i energi konvertering.

På den måde kan vi indenfor denne valgperiode vise resultater med ethanolbiler og kan forberede næste valgperiodes resultater med energikonvertering.

Sådan skaber vi en varig udvikling og succes.

Start med de lavest hængende frugter, og dyrk så de frugter vi har brug for til næste høst.

G-d bevare Danmark.

Den jyske bonde

i Topnyheder af

Det er svært at være kommentator på politik, dels fordi det kræver utrolig meget tid at forholde sig til de spil som er foran og bagved kulisserne, dels fordi det, efter min mening, kræver en høj moral.

Som kommentator har man ofte mere magt på den politiske udvikling end politikerne selv har. Politikerne er utrolig afhængig af en presse som går den rigtige vej, så at deres politiske projekter får opmærksomhed eller de får opmærksomhed.

Her er kommentatorerne sådan nogen som undertegnede, bloggerne ved aviserne, andre bloggere og indimellem tv stjerner som Clement Kjærsgaard de personer som er med til at danne retningen på den politiske udvikling.

Et meget godt eksempel er Venstres seneste nedtur. Jeg har holdt mig lidt væk fra at kommentere på Venstres udvikling. Jeg er stadig lidt irriteret over den måde Løkke behandlede mig på, og det virker ikke som om, at Venstres politikere vil have noget med undertegnede at gøre.

Så derfor har jeg helt ærligt holdt mig lidt væk. Det har, set fra mit perspektiv betydet, at københavner delen af Venstre har fået for meget vind i sejlene og den nødvendig balance imellem land og by, som jeg har været meget optaget af heroppe i Nordjylland er røget sig en tur.

Hermed ryger hele Venstres politisk/strategiske udvikling sig en tur, og vi har at gøre med et parti som kikker direkte ned i afgrunden.

For helt ærligt, hvem stemmer egentlig på Venstre. Det gør landmænd, fiskere og skovmænd. 2/3 af alle de stemmer som traditionelt har stemt på Venstre er altså folk som bor på landet.

Det er disse stemmer man har smidt under bussen ved at satse så ensidigt på københavnervenstre, som hr. Ellemann repræsenterer.

Kuren er forsåvidt rimelig enkel. Snak med bonden om hans bestand, hør hvad han bekymrer sig om ved svinestien, lyt til maren i kæret, og repræsenter disse perspektiver på Borgen.

De er fantastiske de mennesker som er herude på landet. Ok, de er ikke progressive på en Københavnermåde, men deres snusfornuft accepterer faktisk de gode ting fra København, blandt andet det Methanol projekt som Borgen og venstrefløjen har sat i gang. Det drives af bønder også.

På den måde er recepten på Venstres come back ret enkel. Det gælder om at få fat i græsrødderne igen, men på en rigtig jysk facon. Jo, i siger klima, den er vi med på, hvis det kan betale sig, og det giver mening ind i vores verden også. At lave Methanol ud af det affald vi alligevel skulle af med, den er god.

Men alle mulig hippieprojekter med mystiske iglooer og nøgendans i svedhytter, det er vi alligevel lidt skeptiske overfor. Vi siger det bare. Det skal være netop være jordbundent og fornuftigt og skulle betale sig.

Penge gror som bekendt ikke på træerne, vel lillemor.

Når det så er sagt, så er der stadig et smukt højskolelys herude på markerne. Folkeoplysningen og tilliden er stadig i top.

Det kan Københavnerne med deres flegmatiske forhold til køn alligevel også lære lidt af.

Eller de loyale bønder, der stadig står vagt om fanen. For ikke at opgive landets integritet og sammenhængskraft. De er heller ikke så ringe endda.

Ja, vi kalder dem alt muligt, bondeknolde, hillie billies og hvad ved jeg. Men når det kommer til stykket, hvem står så rank ved fanen og holder den oppe. Det gør i sidste ende den jyske bonde, og ham har vi brug for.

G-d og guderne bevare Danmark.

Den grønne omstilling

i Topnyheder af

Jeg er efterhånden begyndt at forstå diskussionen ang. grøn omstilling til bunds, og her er min klare holdning til den.

For det første, vi har en chance for virkelig at blive førende indenfor den grønne omstilling internationalt. Vi førende mht. nye energiformer; vindmøller, brintanlæg, methanoludvikling og lignende.

Yderligere er der en stærk vilje fra det politiske liv, til at gøre noget ved den grønne omstilling.

Omvendt, så er der også MEGET store farer forbundet med den grønne omstilling. Når man laver innovation og udvikling så ved man selvfølgelig ikke om det lykkes i sidste ende. Så det er ekstremt risikabelt at kaste sig ud i at udvikle de ekstremt spændende teknologier, som vi har til vores rådighed.

Det kræver virkelig at hele folketinget samler deres kræfter, og at alle gode kræfter i samfundet arbejder på det fælles projekt.

Her kommer så den gode nyhed i den forbindelse. Jeg har snakket med repræsentanter for landbrug, industri, forskning og politik, og der er faktisk en meget bred enighed om de spændende ny projekter der er.

Fra landbruget og eksperimenter med biogas og methanol, til industrien med udvikling af nye elementer således at methanolproduktionen som landbruget og andre interessenter laver kan bruges i almindelige biler. Til forskningen hvor Risø er helt fremme med meget spændende eksperimenter med at omdanne strøm til brint, og derefter til methanol.

Vi har faktisk en chance for at slå hele elbils industrien, hvis vi gør det rigtigt.

Lad mig prøve at forklare.

Vi har i Danmark et overskud af strømproduktion fra vores vindmøller når det blæser kraftigt. Det overskud bliver så sendt til udlandet, som indtil videre har villet købe det. Men det fortsætter ikke ud i al evighed, da udlandet også er i gang med at lave vindmølleparker.

Derfor skal vi bruge vindmølleenergien til noget andet, og gerne lagre energien på en eller anden måde.

Her kommer produktionen af brint ind som et spændende projekt. Det er ikke helt udviklet færdigt, og det er risikabelt således, at det er ikke sikkert at det bliver færdigudviklet. Men lykkes det kan man via en relativt simpel kemisk/elektrisk procedure producere CO2 neutralt brint. Brinten kan så bruges til enten at drive biler, energikraftvarmeværk eller andet.

Yderligere kan det omdannes til methanol, også kaldet træsprit, og en blanding af træsprit og benzin, i blandings forholdet 85/15 vil man kunne proppe i almindelige biler og få dem til at køre med, med en meget billig add on til bilen.

I landbruget har man erfaring for, at man kan tage al det affald som man producerer i landbruget; gylle, roetoppe, halmstrå og lignende og med det kan man OGSÅ producere methanol.

Kan i se? Både vindmøller og affaldsprodukter i landbruget kan producere et alternativ til benzin som er CO2 neutralt, helt naturligt, og fjerner vores behov for fossile brændstoffer, næsten i hvert fald.

Det har selvfølgelig massive fordele. Vi udleder ikke CO2 i atmosfæren, vi bliver uafhængige af banditstater mht. køb af olie, og hvis vi gør det korrekt, og sørger for, at vi får PATENTERET produktionsmetoderne, så har vi en massiv mulighed for at eksporterer teknologien til udlandet.

Kan i se potentialet i det.

Ud over det, så vil der være MASSER af arbejdspladser i systemet hvis det lykkes at få det op og køre.

Så det er, reelt, den vej vi kan gå, hvis vi vil frem i bussen mht. den grønne omstilling.

Så, når der er overskud til det i regeringen og dens støtte partier, så skal der udarbejdes en plan for udviklingen, og så skal der ellers bare sættes turbo på.

For vi arbejder med et meget kompetitivt marked.

For min del, så vil jeg forsøge at dække i hvert fald landbrugets udvikling. Jeg har lavet en aftale med en forsker, som vil demonstrere hele biogas/methanol produktionen, og yderligere forsøge at promovere bildelen. Altså udviklingen af methanol baseret kørsel. Det er det vi har i Nordjylland.

Se det for jer. Vi omdanner gylle, strå og roetoppe, til methanol som biler så kan tanke ved en benzin/methanol station.

Det er da elegant.

Yderligere skaber biogas anlægget faktisk en mindre forurenede slutprodukt end hvis man bare smed gyllen ud på marken.

Det er faktisk en både massivt spændende teknologi og en teknologi som sparer miljøet. Både ved formindsket udledning af CO2, og ved forarbejdning af landbrugets plante og dyreaffald.

Fra grise lort til methanol, det er da rimelig godt gået.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top