Det borgerlige Danmark

i Topnyheder af

Der er så meget man ikke forstår. Jeg forstår for eksempel ikke, hvorfor jeg ikke er blevet kronet som en af de deltagere til kåringen af Danmarks førende borgerlige meningsdanner.

Forstå mig ret, jeg forstår godt, at jeg ikke er den førende.

Men helt ærligt, sammenlignet med Machangama, som praktisk taget har været helt ude af debatten det sidste år.

Altså; jeg har, i al beskedenhed skabt en helt ny stemme for fiskeriet og landbruget. En stemme som pludselig skaffer disse stærke borgerlige bastioner en stemme som folketinget kan støtte sig op af.

Det er sket i løber af året, er det ikke noget, som måske kunne betragtes som et nybrud og en spændende udvikling.

Eller det faktum, at jeg som den eneste borgerlige meningsdanner reelt har lagt blod sved og tårer i at kæmpe for minkavlerne. På trods af, at det har kostet mig massivt i anseelse hos venstrefløjen. Er det ikke noget som man bør respektere.

Eller det faktum, at jeg mere eller mindre ene mand forsvarede fiskerne i en situation, hvor de var lige ved at skulle overrumples med et kamera.

Eller svineavlerne jeg har forsvaret, osv. osv. osv.

Jeg mener, er præmier for at være borgerlig meningsdanner udelukkende en lukket københavnerklub, som lægger ved til bålet ang….

Ja, jeg mener, alle de andre der er nomineret, mange af dem som jeg virkelig respekterer, det er ikke det. Men sammenlignet med det at landbruget og fiskeriet virkelig har fået en reel stemme, giver det så overhovedet mening med den kåring?

Måske skal man bare bo indenfor murene i København for at blive kåret til noget som helst. At rende rundt heroppe i Nordjylland og snakke med det borgerlige bagland, som alle andre glemmer, det batter ikke i de hellige haller.

Måske skal Københavnerne bare til at huske på, hvad det vil sige at være virkelig borgerlig. At stå op for at sejle i femten i timer, og trodse havets vrede, for at finde sin frihed.

Eller hvad med at møde kl. 5 om morgenen for at se til dyrene i stalden og se solen stå op med solsorten. Hvad med den bonde som fløjter på vejen i Himmerland, er han ikke værd at huske på.

Eller skovmanden, som vandrer langsomt og sinddigt i sin skov, for at checke op på hver eneste gren og bese hvert et skud.

Er han ikke også noget værd?

Med andre ord, måske skulle den danske borgerlige debat se at åbne op for det som reelt er den borgerlige verden, med de værdier som det indeholder.

Den arbejdsomme innovative bonde, den stolte frie fisker, den tænksomme skovmand.

Det er reelt den rygrad som den borgerlige verden lever med.

Den er stærk, men der er ingen som ser den.

Det er måske det som det næste år kan byde på, en genopdagelse af de værdier som er herude hvor landet byder på smukke bakkedrag, innovation i verdensklasse, og et guldaldermaleri som stadig er her med solsortefløjt hver morgen.

Det var måske en bedre ide, end at kåre de samme mennesker som aldrig har været udenfor murene, men snakker om sig selv.

Med al respekt for de ellers sympatiske mennesker, så er det borgerlige Danmark bestående af rigtige mennesker, som bare ikke er blevet set i mange, mange år, fordi pressen ikke har villet se dem.

Se dem, og lær at forstå, at det borgerlige Danmark har en langt, langt, langt større rigdom end man lige gik og troede.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Grøn innovation

i Topnyheder af

Vi er i store, store problemer i Danmark. Vores økonomi lider under Corona, og splittelsen imellem land og by er ved at få landet til at krakelere fuldstændig.

I denne situation, bliver vi nødt til at gøre det vi er bedst til her i Danmark; vi må se om vi kan finde en praktisk løsning på problemerne.

For at forsøge at finde en løsning, bliver vi først nødt til at analysere på problemerne, helt ærligt.

Hvad er problemerne.

For det første, så handler det om, at venstrefløjen ikke har nogle kreative løsninger på miljøproblematikken endnu. Ja, det er fint med nye elbiler, og CO2 regnskab. Men hvad har det reelt at betyde for planterne i Rold skov, eller fiskene i Kattegat, ikke meget.

Det er her, både problemet og løsningen er.

For udfordringer er, at vi endnu ikke har fundet bæredygtige løsninger på de miljøudfordringer vi har.

Vi har famlet lidt i blinde, og så ender det med at vi skaber en tragedie som den med minkavlen.

Her er innovation og fremsynethed nu engang vejen frem. Eksemplerne er in legio.

Lad mig bare fortælle om nogle af de gode ideer jeg har opstøvet rundt omkring herude på landet:

Marker med solceller hævet så højt op over jorden, at man kan have en spændende og naturlig biodiversitet under panelerne. Jeg mener, hvis vi alligevel skal lægge en del af jorden ud som land som skal være biodiverse, hvorfor ikke kombinere med solceller?

Forædling af landbrugsvarer, så at de bruger langt mindre pesticider, men er modstandsdygtige overfor sygdomme selv.

Forsøg med at bruge den viden biologer har med at kende dyrs naturlige leveforhold. Her var minkavlerne faktisk helt fremme i forreste række, og HAVDE lagt an til at skabe små zoologiske haver i deres mink kunne leve i. Jeg snakkede med de forskere der sad med forskningen. Vi kunne have skabt en zoologisk have for hver minkfarm, hvor minkene kunne have badet, leget og rendt rundt som de gør ude i naturen. Ok, det ville ikke være perfekt, men det havde været et værdigt minkliv.

Den samme bevægelse ser vi indenfor svineavl, hvor hr. Per Bach Larsen, svineavler og borgmester har været en del af dyreetisk råd og snakket med Bengt Holst fra Zoo om de samme ting. Her er altså en oplagt chance for at bruge biologisk viden til at forbedre svinenes vilkår.

Der er mange flere projekter:

Bioethanol, til brug for bilparken i stedet for benzin, fiskere som freder fiskene og mange, mange, mange andre supergode ideer, som kommer direkte fra landbruget, fiskeriet og skovmændene selv.

Så var det ikke en ide, at vi droppede fordommene, og kom ud her på landet og snakkede med hinanden igen. Altså droppede Facebook, blogs, iPads og Tik Tok, for at snakke lidt sammen igen.

Man kan finde de mest fantastiske ting, og spændende projekter, hvis man tager innovationshatten på fremfor at se verden igennem sine fordomme.

Det BEDSTE grønne projekt der findes er bilen Tesla.

Hvad gør, at danskerne og folk generelt i verden nu kører rundt i elektriske biler? Det der gør det, er at en innovator og opfinder skaber noget smukt og gennemtænkt.

Det er smukt og konstruktivt.

Det samme KAN vi gøre, hvis vi tænker INNOVATION fremfor bureaukratiske løsninger.

Det burde da være rimeligt oplagt ikke Frie Grønne 😉

G-d og g-derne bevare Danmark.

Blomsterbørnenes børnebørn

i Topnyheder af

De danske kvinder er i problemer. Det understreger det sidste år.

På den ene side har man ny feminister som går efter små forseelser ved mænd, men måske adresserer noget dybere, nemlig et oprør imod den korruption af verden som 68 erne stod for.

På den anden side råber Tessa op om de overgreb hun er blevet udsat for, en anden af 68´ernes synder migrationen fra Mellemøsten, som skaber nogle meget usunde vilkår for unge kvinder i ghettoerne.

Til sammen er der to generationer af kvinder der på en meget uerkendt måde forsøger at gøre op med deres henholdsvis mødre og mormødre; 68´erne.

Problemet er, for mig at se, for jeg føler for kvindernes sag, og støtter den, at de bliver nødt til OGSÅ at være konstruktive.

Tag for eksempel problemer for Tessa, hendes problem er, at hun kommer fra en Ghetto, Hundige for at være præcis, Blæstegnen.

Disse ghettoer er befolket af migranter, der for de unge drenges vedkommende ingen respekt har for danske kvinder. De ser dem som ludere, og behandler dem derfor som ludere.

Altså de “frie” sexideal som Tessa har arvet fra sine mormødre, og som så samtidig har sørget for at importere en del mænd som har det modsatte sexideal, det dur ikke.

Tessa er “fri” i en verden hvor frihed er en skam for kvinder.

Det siger sig selv, at det kan man ikke leve i, og hvad skal man så gøre andet end at råbe i er nogle idioter.

Ja, 68´erne var, i hvert fald sexuelt, nogle idioter. Det var ikke frihed der var målet med deres liv seksuelt, det var at ødelægge samfundet, familien, børnenes tarv.

Det er sandheden.

Den frie seksualitet var bare et mål for at nedbryde patriarkatet.

Det samme var det med indvandringen, det var også med det mål at ødelægge vesten, osv.

Så i praksis lever Tessa og Tessas mor i en verden, hvor deres mormødre forsøgte at ødelægge den verden, det er så lykkes. Men problemet er jo, at det var reelt ikke patriarkatet som 68´erne ødelagde, det var deres børns verden. Nu bliver deres børnebørn forulempet og udnyttet af mange af de migranter som bor der hvor de selv bor. Det siger Tessa i hvert fald, og hun kommer derfra, så hun ved nok hvad hun snakker om.

Så, det var altså det sørgelige sidste stop for 68´erne.

Jeg stiller mig ikke til dommer, jeg fortolker bare på det som Tessa og hendes mor siger.

Spørgsmålet er, og det er der jeg gerne vil hen. Hvad gør vi ved det?

Nu hvor krigen raser, og de uformulerede angstskrig og vreden skyller ind over 68´erne, så har de danske kvinder ikke overskud til at tænke konstruktivt. Det forstår jeg godt, jeg har selv været der, jeg har også gjort op med 68´erne.

Men, jeg håber, at vi på et tidspunkt når til et punkt, hvor vi kan nå til en enighed os børn og børnebørn af blomsterbørnene.

For svaret er forsåvidt meget enkelt. Det handler om de tre værdier som salig Løgstrup foreskrev; tillid, åbenhed og barmhjertighed.

At finde ind til disse værdier igen. Det gør vi kun, hvis vi formår at indgå i relationer, hvor disse værdier er bærende i relationen.

Det vil sige gode, sunde familier.

Med en stærk og sund mor og en stærk og sund far.

Det er endemålet, er der hvor vi kom fra oprindeligt.

Det er ikke nemt at nå, specielt ikke, hvis man kører med på 68´ernes paroler.

Så, måske skulle man overveje at droppe at realisere sig selv, og søge karriere begge to?

Men koncentrere sig om børnene og det at gøre et godt stykke arbejde. Altså skabe noget i verden, fremfor at gå efter anerkendelsen.

Arbejde hårdt, men ikke for at tjene andre, men for at tjene det gode.

Det er vejen, det er klart, for det er det vi har mistet. Vi kan finde det igen, hvis vi leder, men det kræver at vi forholder os til problemerne, og handler derefter.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Hvad nu Danmark?

i Topnyheder af

I det nye år skal vi i gang med nye projekter. Ja, jeg ved godt, at alting står i coronaens tegn, men det bliver det ikke ved med, og det kan jo ikke være det eneste vi bekymrer os om. Verden fortsætter, og vi skal videre med nye konstruktive projekter.

Først og fremmest mener jeg, at der er to interessante projekter for venstrefløjen og højrefløjen. To spændende projekter, som samler landet fremfor at splitte det, og har potentialet til en stor international bevågenhed.

Det ene er diskussionen af klima og KONSTRUKTIVE løsninger på den udfordring. Den anden diskussion er muligheden for at genrejse vores økonomi med det man kalder for “obamanomics”, det vil sige et SAMARBEJDE imellem industri og kapital.

Her mener jeg, at vi kan kigge, med fornuft, på de traditioner vi har i Aalborg. Her har man haft en lang tradition for at samarbejde mellem industri og kapital.

Det virker jo fremragende, og kan vi booste denne udvikling, så får både arbejderen og industrimanden jo det bedre.

Så, det er et spændende projekt, som dels giver landet mulighed for at komme på fode økonomisk efter Corona, og samtidig giver venstrefløjen en mulighed for at tappe kraft fra rødderne.

For helt ærlig, hvad er mest cool, en total destruktion af Socialdemokratiet på grund af mindre foreteelser af de ledende Socialdemokrater eller en stærk arbejderbevægelse, hvor den gamle Arne giver brødet videre til sin søn?

Vi lever i en tid, hvor vi allesammen søger tilbage til vores rødder. For Socialdemokratiet lever disse rødder i bedste velgående her i byen Aalborg, og de trives endda.

Jeg mener, skal vi blive ved med at tromme på den samme gamle, trætte tromme, eller skal vi prøve noget nyt?

Det andet spændende projekt, som jeg virkelig nyder at diskutere og formidle er miljø diskussionen.

Her er der både massive udfordringer, og samtidig masser af potentiale. Hvis vi fortsætter af den vej som Københavnerne forsøger at skubbe på for, altså at destruere landbruget, for at skabe et idyllisk paradis (tror de selv), eller skal vi igen SAMARBEJDE konstruktivt?

Jeg mener, hvis Københavnerne nu fik hovedet ud af et vist sted, og kom herud på landet for at snakke lidt med alle bønderne, fiskerne og skovmændene, så ville de opdage en fantastisk verden de slet ikke vidste eksisterede.

Jeg mener, jeg har selv taget rejsen med min lille lokaltv station. Jeg har snart snakket med alle erhverv, og lad mig sige det med det samme. De er både forfærdelig komplekse i deres forståelse af verden, og samtidig åbne for at finde ud af noget.

Det er kun, hvis vi formår at FORSTÅ deres verden, deres super professionelle, komplekse verden, hvor vind og vejr og natur hele tiden indgår i en kompleks sammenhæng, at vi kan mødes på samme niveau.

Det er komplekst, men samtidig, hvis vi er åbne for dialog er det også muligt at finde løsninger.

En anden Københavner Bengt Holst, daglig leder af Zoologisk have i København og biolog, er meget respekteret indenfor landbruget, og hans ideer med at se dyrenes naturlige tilstand, og forsøge at genskabe dem i Zoo, dem har de taget til sig indenfor landbruget. Eller de er i hvert fald åbne.

Hvorfor? Fordi det er en utrolig god og konstruktiv ide.

På den måde kan vi udvikle landbruget i SAMARBEJDE med landbruget således at landbrugets behov mødes samtidig med at vi får sat et aftryk internationalt mht. den grønne dagsorden.

Jeg mener, hvordan tror i resten af verden vil reagere, hvis vi pludselig kommer frem med de ideer Bengt har mht. dyrevelfærd?

Ville kineserne eller amerikanerne kunne synes, at det var en god ide?

Kan i se hvor jeg vil hen?

Vi KAN blive et foregangsland, hvis vi formår at LYTTE til hinanden, og ikke bare kører vores fordomme henover hinanden.

Ja, der er langt imellem land og by, men forudsætninger for, at vi kommer i mål med en ambitiøs klimadagsorden er altså at vi fortsætter med Grundtvigs samtale.

Det er bottom line, i min bog.

Omvendt formår vi at gøre det, altså lytte og samtale, så har vi potentialet til VIRKELIG at skabe fremgang for miljø og natur.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Velkommen i 2021

i Topnyheder af

Så er der endelig kommet et nyt år, og lad os håbe det bliver bedre end sidste år, sikke et elendigt år.

Kigger vi lidt ud af vores egen sandkasse her i Danmark, så er det for mig tydligt at se, at vi slet ikke FORSTÅR hvad der sker i Danmark, hvis vi ikke ser den politiske udvikling i et internationalt perspektiv.

Vi har sådan en tendens her i Danmark til at være meget navlebeskuende, og ignorere den store verden.

Det siger sig selv, at det er en lidt skidt indstilling.

Vi er en del af en større verden, og det er kun i lyset af den internationale udvikling, at det giver mening at forstå udviklingen i Danmark. Jeg mener, helt ærligt, selvom vi er rasende dygtige til rigtig mange ting, og det er vi, så er landets størrelse på nogenlunde samme størrelse som en forstad i São Paolo.

På den anden side, så har vi, trods vores liden størrelse en langt større indflydelse på verdens udvikling end hvad der egentlig giver mening. Men det har vi i kraft af vores eneste råstof; viden og indsigt, ikke andet.

I USA, vores tætteste allierede efter England, der er tingene virkelig ved at blive sat på spidsen. Trump, som ellers har forsøgt at rydde godt og grundigt op i “sumpen”, har fået sumpen på halsen, og kæmper en kamp imod de aktører som er korrupte, langt hen af vejen. Det vil sige medierne, en del af medico, og mange af de største universiteter. Han har så fået en del allierede indenfor systemet undervejs, rygterne går, at Biden ikke er velkommen i Pentagon.

Jeg ved ikke hvad der sker helt præcist, men beskidt og farligt er det i hvert fald.

Her bliver vi altså også nødt til at erkende, og den er svær men nødvendig at erkende, at hele Coronaaktionen, langt hen af vejen er blevet brugt af de dele af systemet som ikke er så sundt. Det vil sige Medico og medierne primært.

Ja, jeg ved, at det er farligt at sige. Men hvis man ikke lægger en hvis afstand til Fauci (lederen eller talsmanden af den korrupte Medico industri), så risikerer vi, at bruge for mange penge på vacciner som reelt bare er skabt for at skaffe penge til Pfizer og hvad de ellers hedder alle de her kæmpestore kemiske sundhedsproducenter. Måske er kemi ikke altid det eneste saliggørende for et sygt menneske. Jeg mener, man kan jo arbejde med andre mindre dyre løsninger. Det skulle være bevist.

Anyway, denne gigantiske kamp imod Trump fra den syge del af systemets hånd, vil snart blive afgjort. Hvis Biden vinder, så får sumpen en pause, men de vil få problemer igen senere, for man kan ikke rende rundt og lave sexøer hvor pædofili er industrialiseret i en åben netværksverden. Folk opdager det, jeg siger det bare.

Så forudsætningen for, at sumpen kommer videre er faktisk ikke, at de slår Trump. Trump er bare et symptom på en mere åben verden mediemæssigt. Forudsætningen for at komme videre i de højere magtcirkler er mere ærlighed.

Nej, pædofili eller industrialiseret voldtægt af filmskuespillere er ikke orden, Weinsten, Epstein. Hvorfor er man i øvrigt mere oplagt til voldtægt hvis man hedder noget med Stein og er jøde. Det er, uden sammenligning, en skamplet på hele de jødiske folk det som de elitære jøder har haft gang i i USA. Det siger jeg som jøde selv.

Tilbage til Trump og Biden. Jeg tager ikke parti. Begge har deres styrker og svagheder. Men det vil være to vidt forskellige udkomme, så snart der vælges en leder i USA. Hvis det bliver Biden, så skal vi i gang med økologi og klima. Noget jeg personligt er meget optaget af. Så er det utrolig væsentligt, at vi i Danmark udnytter det potentiale vi har fuldt ud. Vi skal snakke biobrændsel, diversitet i skovene, biogas og meget andet. Her har vi virkelig noget at byde på, specielt i Nordjylland.

Jeg kan se, at Kamala Harris Bidens VP specielt er meget optaget af det. Så det håber jeg, at kan fungere imellem Danmark og USA. Vi kan inspirere hinanden.

Hvis det bliver Trump som vinder, så vil han sandsynligvis starte en krig i Mellemøsten. Såvidt jeg er orienteret, så har USA stille men koncist oparbejdet en del styrker i Mellemøsten, og Iran er målet. Det er, i bund og grund, en Netanyahu strategi, og jeg ved ikke om det er specielt fornuftigt, men det er nu engang virkeligheden.

Hvis der kommer en krig i gang med Iran, vil det brede sig til Europa, og så skal vi i gang med Islamkritik og konfrontation med herboende imamer og hvad har vi.

Det bliver både blodigt og farligt.

Så der skal forsvaret og sikkerhedsapparatet generelt være på stikkerne.

Nu må vi se, men en ting er sikkert, 2021 bliver sandsynligvis et år, hvor vi for alvor mærker faldet af de gamle medier, og styrken ved de nye medier.

Medierne skaber verden, og lige ny skaber de gennemsigtighed og åbenhed. Det skal man forholde sig til.

At være hemmelig lige nu er pænt svært.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Hjælp til selvhjælp

i Topnyheder af

Vi må ikke glemme minkavlerne i det nye år.

Jeg ved, at det er meget smertefuldt for Socialdemokratiet med minksagen, og virkelig også politisk sprængfarligt.

Men det er altså mennesker som det er gået ud over, og lige nu står de mennesker og ved hverken frem eller tilbage. Det er ikke helt i orden.

Men hvad skal vi så gøre, for at få minkavlerne til at leve et værdigt liv igen?

Her er det nødvendigt, at prøve at forstå de her folk det handler om.

I går var jeg i Gjøl for at finde Gjøltrolde sammen med min mindste datter. Gjøl er et af de steder som er hårdest ramt af nedlæggelsen af minkfaget, og jeg kom tilfældigvis forbi en minkfarm i min søgen efter Gjøltrolde sammen med min datter.

Det så tomt ud, men ejerne af farmen var godt i gang med at gøre rent og alverdens ting.

Jeg mener, det lignede ikke ligefrem folk som lå på divaneseren og ventede på den næste check fra det offentlige.

Det er det med minkfarmsejerne, det er driftige folk.

De er vant til at klare sig selv, og de har lige stået for at producere noget af den højeste kvalitet pels i verden.

Så det er ikke mennesker som er vant til at få hjælp fra nogen. Tværtimod er de vant til at klare sig selv.

Men mange af dem er ved at gå fra hus og hjem, så nu har de brug for at få noget hjælp til at komme videre.

Man kunne også kalde det “hjælp til selvhjælp”.

Hvis staten eller en anden aktør kunne sætte en seriøs fond op, som de tildigere minkejere kunne søge for at komme i gang med et alternativt erhverv, så kunne de få nyt håb om en anden tilværelse.

Men det skal være lån betinget af tilbagebetaling, til lave renter.

Så giver man dem en chance for at komme videre.

De kan måske dyrke jorden, eller have en anden form for husdyrhold.

Det er klart, at det ikke kan blive mink lige nu. Men så talentfulde folk, kan hurtigt finde ud af noget andet.

Hjælp til selvhjælp kunne være en fin overskrift.

Det ville også vise en solid respekt for de her stakkels mennesker som lige nu virkelig lider.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Et positivt nyt år

i Topnyheder af

Så er der et nyt år på vej, og der er ingen der rigtig ved hvad der sker i det nye år. Men mit håb er, at det bliver et år med positive toner, noget som bringer Danmark er resten af verden fremad imod en mere positiv verden.

Der er nok at slås med; klimaforandringer som forårsager folkevandringer eller er det omvendt?

Et EU som bliver mere og mere ineffektivt og truer med at trække hele Europa ned i sølet og slet ikke formår at sparke Europa fremad, men gør det modsatte.

Omvendt er min oplevelse, at vi her i Danmark har nogle kompetencer, som kan drive verden fremad.

Sjovt nok er præcis Nordjylland, hvor jeg bor og laver fjernsyn, et sted hvor der virkelig sker noget på den front.

Her blandes hippier og godsejere med storbønder i et fælles drive imod bæredygtige løsninger. Ja industrien og forskningen er med.

Dem som for fyrre år siden lavede vindmøller laver nu biogasanlæg, eksperimenterer med solcellefarme og laver helt nye drivforme til biler.

Med andre ord, vi er HELT fremme i bussen mht. miljøteknologi.

Så det skal formidles og nye projekter skal have det politiske livs opmærksomhed. Det er virkelig spændende.

Samtidig repræsenterer dette fokus en god mulighed for landbruget for at arbejde med nogle af de udfordringer der er med generationsskifte og for store gældsposter rundt omkring.

Arbejder vi kvikt og konstruktivt kan vi skabe noget spændende.

Noget som amerikanerne kommer og betragter med respekt.

Det er efter min mening planen for det nye år. At vi skaber nye projekter mht. klima og bæredygtighed som kan vise hvad vi kan i Danmark på et internationalt niveau.

Vi kan gøre det, det er udelukkende et spørgsmål om engagement og et positivt arbejde i den rigtige retning.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Made in Denmark 2

i Topnyheder af

Jeg skylder lige mine læsere en lille forklaring på sidste posting, som var effekten af mit besøg på HMKBilcon.

Der findes grundlæggende to økonimiske skoler på venstrefløjen. Den ene er opkaldt efter den engelske økonom Keynes, og går i sin enkelthed ud på, at en stat låner penge hos udlandet for at holde gang i hjulene og skabe arbejdspladser på lånte penge.

Denne strategi forfølges ofte af Socialdemokratiske regeringer, og sætter ofte overskud som borgerlige regeringer har skabt over styr.

Det er rimelig dårlig husholdning og ændrede sig i USA under Obama med det man kom til at kalde “Obamanomics”, altså en økonomisk strategi og retning, som var anderledes end den som Keynes foreskriver.

Anyway teorien har et højere niveau end Keynes idet teorien går hånd i hånd med en anden teori, nemlig frimarkedsteorierne.

For dem af mine læsere som ikke lige kender til de teorier. Så drejer det som om nogle teorier som den skotske filosof Adam Smith udviklede i hans bog “The wealth of nations”. Hans pointe er, at hvis markedet er frit, og man kan sende varer hele verden rundt, så vinder vi allesammen på det. Derfor forsvarer højrefløjen ofte det frie marked, ja selv venstrefløjen har taget ideerne til sig. Kina excellerer for eksempel ved at have en socialistisk stat og et frit marked. Det går vist sådan rimelig ok for dem. Kan i se hvor jeg vil hen?

Som filosof kunne jeg imidlertid se, at der manglede noget i Smiths teorier, for frihed skal som bekendt stå under ansvar.

ANSVARET havde Smith gennemtænkt, idet han sagde, at det var en moralsk forpligtelse for en nations produktionsapparat at være LOYAL overfor nationen.

Kan i se, Smith mente, at et frit marked skal tilgås af ansvarlige nationale firmaer.

Det er derfor jeg går så højt op i “Made in Denmark” ideen.

Det er altså ikke bare noget jeg selv har fundet på, det er direkte affødt af den filosof som fandt på frimarkedsteorierne.

Det har i øvrigt virket fremragende, USAs økonomi er kommet på fode og bulrer derudaf.

Det samme økonomiske mirakel synes jeg, at vi skal forfølge her i Danmark. I stedet for at lave Keynes model, som ærlig talt ikke virker særlig godt, og i øvrigt forgælder landet. Så skal man gøre som Smith foreskriver, og skabe jobs i produktionssektoren. Altså i den del af produktionssektoren som er LOYALE overfor nationen.

Det er denne problemstilling som udpensles i diskussionen med HMKBilcon. For hvis de får ordrer, så kan de skabe jobs, jobs skaber økonomi osv.

Kan i se? En positiv spiral.

Så, var det ikke på tide, at lære lidt af Obamas økonomiske mirakel?

Det der bekymrer mig, og som jeg har lyst til at formidle til den siddende regering, og forsøger, på demokratisk vis at formidle fra gulvet, er at der er en ANDEN måde at føre Socialdemokratisk økonomisk politik på. Den hedder Obamanomics, har ført USA ud af den værste økonomiske krise siden anden verdenskrig, og som kan skabe uendelig meget velstand for Danmark.

Det handler yderligere om at skabe Arne og hans knægt Bo et job, så det har den fordel, at det er vand på de klassiske Socialdemokratiske vælgeres mølle. Hvilket nok heller ikke er så skidt.

Så, det handler om, at skabe fremgang for DANSK erhverv, så kommer vi styrket ud af krisen.

Nu har jeg en aftale med et folketingsmedlem fra Socialdemokraterne her i starten af det nye år. Bjarne Laustsen som er af den gamle skole, og maskinarbejder.

Så det glæder jeg mig meget til, så kan vi måske for diskuteret de økonomiske fordele ved “Made in Denmark”.

Det håber jeg, og jeg håber S. går i Obamas fodspor og skaber håb og forandring. For det er der brug for lige nu. Jeg siger det bare.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Made in Denmark!

i Topnyheder af

Jeg har lige været ude og snakke med hr. Peter Jensby administrerende direktør for et firma, som udstyrer lastbiler med ekstra elementer.

Det er vel, når vi nu snakker Arne og Arnepension Socialdemokratisk hjerteland.

Det findes ikke mere old school og autentisk. Der går en masse klassiske værkførere, mekanikere og meget andet rundt på sådan en fin gammel industrivirksomhed.

I lang tid har snakken ang. corona gået meget på, at der skulle laves en masse hjælpepakker.

Hvordan har de gamle Socialdemokrater det så egentlig med det?

Hør her, en virksomhed udvikler produkter til markeder. Arbejderne, værkføreren, sjakbajsen og truckføreren laver så de produkter som sælges i verden.

Her er der en hel åbenlys interessesammenfald imellem producent og arbejder. Hvis ikke man samarbejder, så bliver der ikke lavet gode produkter. Meget enkelt.

I sådan et frit marked, hvor alle kæmper om at lave gode produkter og sælge dem, i hele verden. Hvordan fungerer det så med hjælpepakker og lånte penge.

Prøv at høre her, der er budskabet klart. Der er ingen grund til at låne penge, de penge skal alligevel betales tilbage på et tidspunkt, og så belaster det firmaet. Det gælder også Danmark.

Det der er brug for er ordrer.

Læs lige venligst igen, og print jer det ind på nethinden.

Nu siger jeg det lige igen; her er budskabet fra Socialdemokratiets hjerteland, Arnes firma. Der er ikke brug for at låne flere penge. Der er brug for, at staten sørger for, at der lander ordrer i de danske firmaers ordrebøger.

Det giver reelt arbejde og penge i kassen.

I de her dage, hvor alle ordrer som staten laver skal sættes i udbud qua EU, så er det selvfølgelig begrænset hvad man kan gøre. Men der er et område, som virkelig disker mange ordrer ud, og det er forsvaret.

I Frankrig bruger den franske stat 98% af budgettet på franske firmaer. I Danmark er tallet 20%.

Hvordan rimer det lige med, at vi skal tjene penge til Arnes pension?

En økonomi er en husholdning. Der skal penge ind, for at de kan bruges til noget. Der vokser ikke penge på træerne.

Så måske var det på tide, at vi kom væk fra alt det her med at låne penge, og begynder at tænke; “Made in Denmark” i stedet for.

Så ville vi kunne hjælpe de danske virksomheder uden at skulle låne dem penge.

Ja, jeg ved godt, at det ikke er alle virksomheder som det kan gå med. Men der er faktisk en hel del danske virksomheder på internationalt niveau, som bare har brug for, at fr. Bramsen træder i karakter, og tvinger embedsværket til at købe dansk. Hvis de kan i Frankrig, hvorfor kan vi så ikke i Danmark?

Det burde da også være en vindersag for S. at tænke lidt på Arne og hans firma.

Ja, de gamle Socialdemokratiske højborge ligger herover i industriland, men de er her, og de får ikke de ordrer de skal have. Ikke engang de ordrer, som de BURDE have.

Så var det ikke en ide at tænke “MADE IN DENMARK” og sørge for at Arne ikke bare får pension, men også sørger for, at hans søn som er værkfører kan trække i arbejdstøjet igen?

Jeg spørger bare, og hjertelandet af S. herovre i Nordjylland spørger også. For er det ikke bedre at kunne klare sig selv, end at skulle låne penge?

Det tror jeg, så nu er det, efter vores mening, på tide at arbejdsmanden får et job han kan klare at betale huset med.

MADE IN DENMARK, det er et vigtigt budskab, lad os håbe at Mette kan høre det på Borgen, og måske snakke med Bramsen om at tvinge forsvaret til at købe dansk. For det er for alvor en rigtig god ide.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Landbruget har brug for at vi lytter til dem

i Topnyheder af

Kære læser, dette opslag er resultatet af en lang tankerække, en hel del samtaler og filosoferen på et internationalt niveau.

Jeg laver bondefjernsyn for tiden. Det er faktisk en utrolig spændende opgave, og jeg må indrømme, at jeg virkelig synes, at det er både udfordrende og meningsfuldt for både mig selv og alle de bønder som jeg samtaler med over Madam Blå.

Men udfordringen er anderledes end man måske forstår sådan ovenfra. Hvis man kigger på det med fordomsfulde og Københavner café latte briller, så ser man en masse onde mennesker som er ude på at pine dyrene. Hvis man ser på det med akademiske briller, så forstår man ikke den dagligdag som bønder, fiskere og skovmænd lever med, men vil forsøge at regulere alting ud fra et dataindsamlingsperspektiv.

Der er noget med bønder og innovation, de finder på nye ting hele tiden. Derfor dur det bare ikke, hvis vi ikke FORSTÅR landlivet, men betragter det som en udørk.

Det bedste ville være, hvis vi stak piben ind, og begyndte at forsøge at slå ørebøfferne ud.

Ja, man kan faktisk mene, at minksagen er et åbenlyst eksempel på, hvad der sker, hvis man IKKE lytter. Så trækker de altså muskedonneren, og de er krigere herude på landet. Så går de i krig.

Er det virkelig der vi har lyst til at ende, med indsatte soldater imod bønder, seriøst?

Er det ikke LANGT mere konstruktivt og fremtidsorienteret, at forsøge at finde ud af noget sammen.

Lad mig komme med et interessant eksempel.

Jeg har lige snakket med en fremragende dansk producent, som udvikler udvidelser til biler. HMKBilcon.

Ud over at de mistede en ordre fra forsvaret til Polen (den var ikke god forsvar), så arbejder de med at lave en udvidelse til biler, så at biler kan køre på bioethanol. Det sker i samarbejde med et universitet.

Bioethanol kan man udvikle af affald fra landbruget; gylle, roetoppe og meget andet.

Med andre ord, landbruget har udviklet et svar på CO2 udfordringen som er dansk produceret, udviklet og inkluderer både vores arbejdere og landbruget selv.

Alternativet er elbiler, og lad mig sige det sådan her. Jeg har selv lige haft en elbil, men den var bare bøvlet, den kørte for kort på en opladning og det tog for lang tid at oplade den. Forstå mig ret, jeg ELSKEDE virkelig min lille e-golf, men den virkede bare ikke. Jeg savner den stadigvæk.

Så hvis man nu, i stedet for at satse kun på el biler, SATSEDE på de dansudviklede løsninger som bioethanol og andre lignende projekter, så VILLE vi rent faktisk kunne levere miljøløsninger på internationalt niveau.

Hvor USA leverer elbiler, vil vi kunne levere ALMINDELIGE biler som kører på affaldsprodukter fra landbruget.

Hvis det kunne lykkes, at få politisk opbakning til sådan et projekt, så er vi potentielt på vej med et nyt dansk erhvervseventyr ligesom vindmøllerne.

Det er der vi er lige nu, vil vi blive mere uvenner, eller vil vi prøve at udvikle fremtidssikrede, internationalt anerkendte løsninger som vil give potentielt succes til ikke bare bønderne og industrien, eller vil vi fortsætte med at have fordomme og negative forestillinger om hinanden.

De ægte hippier er altså herude på landet, de bor i Thy og laver nye spændende tiltag. Det er bare som om, at byerne har glemt det, og har mistet forbindelsen til landet.

Jeg vil ikke undskylde den behandling landbruget har fået af den siddende regering, jeg synes den har været kynisk og uforstående.

Men jeg vil stadig insistere på, at der findes en konstruktiv vej at gå for landet mht. den grønne omstilling. Men det forudsætter altså, at vi slår ørene ud, trækker i gummistøvlerne, og formår at samtale med bønderne.

Det har jeg så været godt i gang med, og det er lidt af et eventyr. De danske bønder er generelt nogle dejlige mennesker, det siger jeg med en stor personlig erfaring. Også fiskerne og skovmændene og nogle meget dejlige mennesker. Naturelskere og innovative.

Er det ikke nogle gode mennesker at arbejde sammen med? Det synes jeg, og JEG vil kæmpe for SAMTALENS helende kraft. For det er endnu ikke for sent, men det er godt nok tæt på.

Danmark er et lille bondeland, og det er hvis man glemmer det, at tingene går galt.

Kom nu ud herude i Vesthimmerland, Brønderslev og på Læsø og drop fordommene.

Herude er dagsordnen ikke multikultur og køns diskussioner, men grøn omstilling. Og helt ærlig, den sidste dagsorden er den mest kontruktive. Det synes jeg i hvert fald.

At forbedre naturen og se dens skønhed, det er for alvor noget unikt og positivt. Det kan vi, hvis vi starter med at lytte lidt mere til hinanden, og det er faktisk på tide. Jeg siger det bare.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top