Nyheder/analyse

  • Der er gået Erasmus Montanus i det danske embedsværk

    af Myndighedernes håndetering af Coronakrisen afslørere med al tydelighed hvilke dybe problemer staten har med at håndtere sit arbejde; inkompetence, arrogance, manglende evne til at lytte til den offentlige diskussion. Det helt slemme problem er håndteringen af selve krisen. Jeg mener, danskerne har, med forbilledlig disciplin, håndteret krisen fornuftigt. Alle de… Læs videre

  • Familiepolitik

    af Det er lidt interessant i disse dage. Langsomt er højrefløjen ved at komme sig over sidste valg, meningsmålingerne kravler langsomt den rigtige vej, Stram Kurs har ikke rigtig gjort væsen af sig, og selvom vi er lidt svage, så er der håb forude. Hvad er det egentlig der er ved… Læs videre

Humanismen

i Topnyheder af

Jeg kan ikke lægge ophævelsen af karantænen fra mig. Det kører rundt i hovedet på mig. Igen, jeg er ikke læge, og kender ikke konsekvenserne af de valg vi foretager os.

Omvendt virker det som om, at heller ikke lægerne er helt klare over hvad der kommer til at ske, hvis vi ophæver karantænen.

Men, jeg har forstand på de etiske valg vi foretager os, når vi handler politisk.

Lad mig komme med et etisk, historisk eksempel, som har lært mig meget.

P.H., lysmageren, redaktør på Politiken i mange år under og efter besættelsen talte, som en af de få, Nazityskland lige imod.

Han skrev revysange, da tyskerne havde besat landet, vi kender stadig en af dem; de binder os på hånd og mund.

Med andre ord, han tog en stærk etisk stilling imod uretfærdigheden fra start af.

Til sidst måtte han, sammen med min oldemoder Sigrid Trier, flygte til Sverige, for at undgå Gestapos klamme hånd.

Han havde altså al mulig grund til at hade tyskerne og deres forsøg på at tage friheden fra os.

Efter besættelsen kom han hjem igen, og begyndte, nu frisk tilgivet af de andre kulturradikale, at skrive i Politiken igen.

På det tidspunkt var russerne rykket ind i Tyskland, og de kæmpede desperat for at overleve, hele deres land lå i ruiner, og mange af deres svageste medborgere flygtede til Danmark.

Da de havde tabt, havde vi med at gøre en større hoben tyskere, som om nogle var upopulære. Så de blev behandlet som skidt, nu hvor vi var ovenpå.

Det talte P.H. imod. Altså en af de eneste personer, som rent faktisk havde en moralsk basis at tale om tyskerne ud fra. Fordi han havde galpet op, da tyskerne var i overmagt, han støttede nu de samme tyskere, som havde forfulgt ham.

Hvad kan man lære af det?

Man kan lære af det, at den ene sandhed er ikke nødvendigvis den samme sandhed i forskellige scenarier.

Ja, 68´erne er nogle korrupte, gamle, selvfede dogmatikere. Men de er dog også mennesker.

Og det var det som drev P.H. tror jeg. Det var det han skrev ud fra, nemlig menneskeligheden.

Når menneskeligheden blev trådt under fode, så kæmpede han imod det. Han kæmpede imod tyskernes umenneskelighed, ligesåvel som han kæmpede imod danskernes umenneskelighed.

Pointen er, at ens menneskelighed er noget man skal passe på.

Den kan let forsvinde, husk lige det Mette Frederiksen. Hvis først alle de gamle, rødvinsdrikkende foræddere begynder at falde som fluer, så er det din menneskelighed som kommer til at betale.

Man kan ikke få sin menneskelighed tilbage uden omkostninger. Jeg har bevaret min menneskelighed igennem alle disse år, på trods af alverdens kynikere som har været rundt omkring mig.

Den er jeg glad for, at jeg har endnu. Det er det som gør, at jeg kan se tilbage på min politiske karriere, eller hvad man skal kalde det, og mene, at jeg rent faktisk har gjort lidt forskel med alle de valg og anbefalinger jeg har gjort.

I øvrigt, at det da helt absurd, at undertegnede, som 68´erne har gjort hvad de kunne for at lukke munden på, ja stadig ville gøre hvad som helst for at lukke munden på, er den eneste der kommer dem til undsætning nu hvor de står med pistolen for panden.

Men, sådan er humanismen, reelt.

G-g og g-derne bevare Danmark.

68´erne

i Topnyheder af

Vi står nu overfor et helt sindssygt valg; skal vi prioritere “boomerne”, det vil sige 68´erne som er i farezonen for at dø at af Coronavirussen, eller skal vi prioritere resten af samfundet.

Jo mere vi åbner op, jo mere vi satser på “flokimmunitet”, jo flere boomer vil dø. Der er endda nogen som snakker om “boomer remover”. Altså en helt udrensning af alle 68´erne, imagine that.

Hvad kan vi forholde os til mht. dette valg.

Jo altså det er sådan, at hver generation giver noget til samfundet, eller tager noget fra samfundet.

Min generation har for eksempel stået for hele diskussionen og kampen for ytringsfriheden.

Vi har kæmpet, lidt og ofret os, for at skabe et samfund som vi kunne give videre til vores børn.

Det er min generations claim to fame.

Vi har givet noget af os selv, ofret os.

Hvad har 68´erne egentlig givet?

Har de taget noget fra dem selv, og ofret det?

Nej, vel, de har aldrig givet noget som helst. De har taget, og taget, og taget og taget.

Samtidig har de været sindsygt uansvarlige med samfundet. Der er nu gigantiske gnidninger i samfundet som et resultat af multikulturalismen, et 68 projekt.

Der er rundt regnet 900.000 migranter fra det mellemste østen i Danmark og 4.500.000 danskere. Disse to samfundsgrupper slås om ressourcer. Den ene slås med beskidte våben som voldtægt og anden form for kriminalitet.

Den anden slås med økonomiske sanktioner og repatriering.

Det er frugten af 68´ernes politiske indsats.

Nu vil de så gerne reddes, på bekostning af de næste generationer.

For det at vi smadrer økonomien, og det gør vi, hvis vi holder samfundet lukket, det vil jo koste arbejdspladser, og dermed det økonomiske grundlag under mange, mange, mange familier.

Hvorfor skal de ofre det for 68´erne?

Hvad har 68´erne givet, som retfærdiggører det store offer fra samfundets side?

Jeg spørger ikke for at være hævngerrig, men for at 68´erne kan komme med argumenter, argumenter for deres egen overlevelse.

Det er der vi er.

Jeg ridser sådan set bare problematikken op.

Jeg dømmer ikke, men giver 68´erne en mulighed for at argumentere for det offer de håber på at samfundet vil give.

Må g-d og g-derne bevare Danmark.

Laboremus Pro Patria

i Topnyheder af

Denne tid er en af de værste for dansk erhvervsliv, og vi skal hjælpe de firmaer, som er i problemer.

Samtidig, så er det også en del af den naturlige cyklus som erhverslivet har.

Jeg kan huske dengang vi havde dot com krisen. Det mindede lidt om den samme krise som i dag. Da først dot com firmaerne brast sammen, så var der et veritabelt blodbad på 90% af de firmaer som var indenfor IT.

Jeg var selv med i et firma som bare gik konkurs, og jeg blev selv fyret tre gange i løbet af meget kort tid.

Det var virkelig benhårdt, jeg endte med at blive meget syg af det.

Det er de vilkår som dansk erhverv står overfor i dag.

Et rent blodbad for de forretninger som er mindre velkonsoliderede eller nystartede.

Omvendt så er det jo os som samfund som har valgt at sætte nogle rammer op, så det går allermest ud over dansk erhverv.

Hvad gør vi så?

Her mener jeg, at vi skal se lidt til USA, og følge deres lead. De konkurrerer med Kina for at blive den ledende industrimagt.

Derfor har de arbejdet hårdt for at trække produktionen af varer tilbage til USA.

Denne trend kan vi følge, således at patriotiske firmaer har en speciel bevågenhed i de her svære tider.

Altså for eksempel Carlsberg, som har Pro Patria som deres motto, de hjælper danskerne, det er der mange andre firmaer der gør, store som små.

Når et firma går aktivt ind i bekæmpelsen af Corona virussen, så ser vi her et samfundssind, som er til efterfølgelse, både ideelt, men også økonomisk.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig også firmaer, som ikke kan hjælpe til, da de ikke har mulighed for at hjælpe samfundet. De skal selvfølgelig også hjælpes.

Men det skal være hjælp til selvhjælp. Således, at hjælpen skal kunne investeres i produktudvikling.

Hvis man kommer med et fedt projekt, som vi kan se, som Danmark kan bruge til noget, så skal det selvfølgelig belønnes mere, end hvis man bare tænker på sig selv.

På den måde kan vi forhåbentlig bruge krisen til at opbygge en stærkere produktions kapacitet efter krisen.

Der vil være firmaer som konkurs, men vi kan bruge krisen til at tænke fremad og konstruktivt, hvis bare vi hjælpes ad; Pro Patria.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Her er en samlet plan for Corona

i Topnyheder af

Ok, nu er vi efterhånden ved at være der, hvor mekanismerne i Coronavirussen er ved at være evidente.

Her er de tiltag vi skal tage, for at komme over virussen hurtigst muligt, og med mindst mulig skade på økonomien.

1. Se udviklingen REGIONALT. Der er ingen grund til at lukke Nordjylland ned, hvis der er så få tilfælde af Coronavirusen. Men sørg for, at man ikke kan rejse fra de regioner som er hårdt ramt, til de regioner som ikke er hårdt ramt.
2. Test, test, test, test, test, test, test, test og test. Det var den fejl som Brostrøm gjorde fra start. Isoler de tilfælde af virussen vi kender, og sørg for at virussen ikke spreder sig. Ja, man kan satse på en immunitet i befolkningen. Men vi ved, at Kina har haft succes med at stoppe virussen, og det er bedre at gøre det vi ved virker, fremfor at satse på en effekt vi ikke ved om virker. Her er minoritets familier primære mål. Der skal massiv overvågning af ghettoerne i gang (med beboernes samtykke), for at sikre, at hver eneste tilfælde af smitten findes og de isoleres fra deres familier.
3. SAMARBEJD! Det her ikke tiden hvor man isolerer sig fra myndighedernes side og forsøger at lege helt. Specielt erhvervslivet er ved at gå op i limningen, og deres livsværk er ved at smuldre imellem hænderne på dem. Så de er, om nogen, motiveret for at få styr på det her. Så snak sammen! Lars Seier kan ringe til sundhedsmyndighederne, eller omvendt. Det er ligegyldigt. Vi skal altså allesammen trække på samme hammel.

Det giver ingen mening at lukke de forretninger ned som KAN holde åben.

Med en aggressiv test, vil de fleste foretteninger kunne holde åben, det handler bare om at organisere det. Der er nogle områder, som butikker og lignende som ikke kan holde åben, men industrien, bankerne og de fleste andre industrier kan sagtens holde åben.
4. Lav en klar plan, som alle kan forholde sig til. Læg den ud på nettet.

Med de her tiltag, kan vi få en “Kina effekt”, det vil sige, lægge os i slipstrømmen på deres erfaringer. Det kan være, at de ikke vil fortælle om deres tal, men de er kun motiveret for, at vi skal bruge deres positive erfaringer, for de ved godt, at det er dem, som har skylden lige nu.

Så, se at få snuden i sporet, sæt jer sammen på tværs af faggrupper, og kom så i gang med de test, samt isolering af alle syge i områder hvor de ikke smitter andre.

Jeg skal lige sige, at jeg er ikke læge og ikke fagmand på det her område. Så det er der udelukkende de tiltag jeg kan se virker rundt omkring. Der ingen som ved mere eller mindre end andre, men de her ting ved vi virker so far.

Yderligere skal vi overveje, hvorvidt vi skal lukke de værste områder HELT ned. Det har de gjort i Kina. Det vil altså sige at Hellerup og store dele af Storkøbenhavn samt mange af de områder der bor mange indvandrere skal lukkes ned. Det er hårdt, men det kan komme på tale.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Hvilken pris har et menneskeliv?

i Topnyheder af

Der har været en del diskussion ang. erhvervslivets behov set i forhold til Coronavirussen og specifikt menneskeliv.

Man skulle diskutere; hvad er menneskelivet sat op imod massive økonomiske tab.

Ja, hvad er menneskelivet egentlig værd.

Prøv at se det sådan her; hvad er din mors liv værd? Jeg mener, de ekstra mennesker vi så skal af med, fordi erhvervslivet brænder, det er jo nogens mor.

Så kan du leve med, at det lige er din mor, som går bort.

Hvis du ikke kan leve med det, så er det nok ikke nogen særlig væsentlig motivation for at se penge sat op imod menneskeliv.

På den anden side, så er det også mennesker som lige sidder isoleret og uden selskab, de mister arbejde og kan risikere at miste alt.

Nogen er måske tvunget til at gå fra hus og hjem, fordi deres forretning lukker ned.

De mister også noget. Er deres tab større end den gamle dame som lader livet, fordi hun blev udsat for coronavirus.

Eller, hvad med alle de uduelige fejl Søren Brostrøm lavede i selvfedme og stupiditet. Hvad koster det den syge, gamle, fattige mand som ikke har noget, men er tvunget til at sidde på et plejehjem uden selskab, fordi Brostrøm ikke kunne håndtere sin livs opgave, på trods af et alenlangt cv.

Hvad med ham. Han er også nogens far eller bror.

Med andre ord, menneskeligheden er ikke simpel, og kan ikke sættes op i en ligning. Det er noget vi skal forholde os til som resultatet af vores stræben.

For det er reelt det vi arbejder med lige nu, at forsøge at formindske den MENNESKELIGE omkostning ved at vi er i karantæne.

Hvordan gør vi det, altså hvilken løsning er i sidste ende mest menneskelig?

Det mener jeg, er det vi egentlig bør forholde os til.

Det betyder ikke, at vi ikke kan se erhvervslivet behov, det kan vi, og det skal vi.

Men vi skal også huske, at det altså er din og min gamle far som pludselig kan ligge på hospitalet. Så mon ikke, at han også har ret til en hvis form for støtte og bekymring.

Jeg siger det bare.

Må G-d og g-derne bevare Danmark og danskerne, for lige nu har de virkelig brug for det.

Fiskerne

i Topnyheder af

Der er en samfundsgruppe, som slet ikke får opmærksomhed i disse dage. Det er fiskerne.

Fiskerne, er en samfundsgruppe, som absolut ingen mediedækning har. De bor i randen af mediesamfundet, og har således ingen repræsentation, mediemæssigt.

Det har jeg sat mig for at gøre noget ved, dels har jeg lige lavet et interview med fisker Gregers Jacobsen ang. de problemer de har pt. med kvoter og overvågning af deres kuttere, dels ved en fortløbende opmærksomhed overfor fiskernes behov.

Ingen skal efterlades på havnen mediemæssigt, bare fordi man ikke lige har en faster som er ansat ved DR.

Først, det her er et varigt venskab, håber jeg, imellem TV Frihed og undertegnede mht. politisk udvikling. Så når jeg slår et slag for Læsø fiskerne, så er det bare en begyndelse.

Derefter. Vi har et KÆMPE problem med den ordning som siddende fiskeriminister hr. Mogens Jensen har lavet.

Tag endelig ikke fejl, jeg kender Mogens lidt, fra de kontakter herren har til Dansk Forfatterforening. Kulturen er jo ellers noget, som ligger hans hjerte nært. Så det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide Mogens Jensen. Tværtimod, jeg kan faktisk meget godt lide vores minister for fødevarer, nordisk samarbejde og fiskeri.

Men hr. Jensen er altså kommet galt afsted i hans forsøg på at styre fiskeriet.

Her er min ide.

Hvad med at samarbejde bedre med fiskeriet forskellige erhvervsorganisationer?

Det som pt. er sket er, at hr. Mogens Jensen har sat en proces i gang, hvor han forsøger at beskytte torsken, men UDEN at snakke med fiskerieforeningen først.

Det er bare ikke særlig smart, for så sker der det, at fiskerne bliver kam sure, og føler sig trådt på. Specielt hvis man forsøger at indføre kontrol foranstaltninger som fiskerne ikke er vilde med.

Fiskerne er et frihedselskende og stærkt folkefærd, de minder på den måde lidt om piloterne, som også er nogle individualister.

Men skal man have et bundt individualister med på en proces, så er det alfa og omega, at man har en god dialog.

Det vil jeg MEGET gerne støtte, og jeg lover, at jeg har snuden i sporet i forhold til fiskernes behov og interesse. Det handler ikke om, at slå nogen oven i hovedet, men at skabe de rammer for en fornuftig dialog.

Det kunne jo være, at FISKERNE havde en løsning på nogle af de problemer vi har med torskefiskeriet.

Hvis man vil videre ind i problematikken, og har en times tid til at sætte sig ind i problematikken.

Så er der et grundigt interview med Gregers Jacobsen her:

G-d og g-derne bevare Danmark.

Ligheden i krisetider

i Topnyheder af

Der er nu gået, groft regnet, to uger siden, at karantænen gik i gang, og vi er kommet ind i en eller anden form for rutine med den.

Det går skidt, da jeg var nede i gården i går for at lufte ungerne, der kunne jeg høre en mand der var gået bananas. Han lød som en patient fra en galeanstalt, han bare skreg og skreg.

Sådan reagerer nogle mennesker, specielt hvis de er svage mht. ressourcer overfor forandringer.

Det er, som sædvanligt, de svage som lider mest.

Det er lige det vi skal være opmærksomme på, nu hvor vi har denne usædvanlige situation. Hvem har det værst? Det har dem som ikke har så meget i forvejen.

En anden samfundsgruppe som virkelig lider, og dem er jeg en del af, er børnefamilier med arbejdende forældre.

Vi er to voksne om to børn, hvor det ene barn er tre, og det andet er snart otte.

Det er en uhyggelig svær situation.

På den ene side er vi forpligtede til at arbejde, på den anden side, skal vi tage os af ungerne.

Jeg skal lige sige, at vi har en relativt velfungerende familie, og er ret gode til at organisere os indenfor familiens rammer.

Men vi lider. For det første lider vi under uklare udmeldinger af vores arbejdsgivere. For mit vedkommende er SLKS, Slots og Kulturstyrelsen. De har valgt at ikke melde noget ud. Mm, ok, det vil sige, at jeg skal producere lokaltv som jeg plejer, bare uden at kunne rende ud af mit hjem?

Ok, vi klarer den med at lave skype interview, og sidde herhjemme og klipper, men prøv lige at lave et interview altimens ungerne kommer og beder om mælk.

Igen, det klarer vi også, og vi lapper ind over hinandens arbejde.

Nøglen i forhold til denne diskussion er her lighed, er min erfaring.

Vi diskuterer meget, hvori ligheden ligger. Det er klart, at vi begge skal på job, men faktum er, at vi ikke kan arbejde otte timer om dagen. Jo en af os kan, men det kan vi ikke begge to, når nu ungerne er hjemme. Det kan ikke lade sig gøre, så vi ender med at dele de timer op, som nu engang er der.

Generelt tror jeg på lighed, jeg har faktisk kæmpet for ligheden, en hel del, og også her er det en væsentlig diskussion og parameter.

Men der er mange, som ikke kan finde ud af at håndtere presset og organisationen.

Her er der bare at sige, sæt ligheden som et pejlemærke. Ok, vi kan ikke begge arbejde samme antal timer, men så må vi dele de timer ud der er der, og så tage os af ungerne den anden del af tiden.

Det er forhåbentlig noget som snart er overstået. Men hvis det ikke er, så må den reelle konsekvens være, at den ene stopper på sit job, og den anden så får fuld tid.

Det vil sige, at vi er tilbage til før kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet.

Er det virkelig der vi gerne vil ende?

Hvis vi ikke vil, så må vi organisere os på hjemmefronten, og så bede arbejdsgiverne om en klar udmelding på vores arbejdsbyrde, der tillader en mulighed for at vi tager os af ungerne.

For det er, trods alt, det vigtigste.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Klods Hans

i Topnyheder af

Hvad i alverden er det der foregår med Sundhedsstyrelsen, man undrer sig over, hvordan ellers kloge mennesker kan handle og anbefale så urigtigt og lemfældigt.

Kan vi i litteraturen finde en pendant til alle disse kloge hoveder, som reelt render rundt med hovederne under armen og bliver så kloge at de bliver dumme.

Jo, som altid så har H.C. Andersen, med sine finurlige erkendelser og milde samfundskritik spiddet oldermændene og embedsmændene på sine spidse pen.

Klods Hans, den uduelige dummeniks, der hverken kan citere det latinske leksikon eller har forstand på alle de mange artikler dagspressen har udsendt, han rider imod kongens slot, med kun en krage, en gammel træsko og pludder i lommen.

Når han kommer op til kongen og prinsessen, så mener han hverken at oldermanden eller pressen har ret, men kommer med sin snusfornuft og gamle krage.

Det kan prinsessen lide, for hvorfor?

Fordi klods hans ser tingene som de er, han er ikke belært af den sorte skole, eller kan remse hundredesytten rim og remser af sig.

Det er det vi ser i dag, alle de dumme klodshanser der sidder og analyserer på dataen og læser hvad der sker rundt omkring i verden, de er ikke fanget ind af lange lister af latinske verber, men SER TINGENE SOM DE ER.

Lad os håbe at vor tids prinsesse kan skelne imellem sandhed og latinske verber, gode råd og kancellistivnet dumhed.

For det er det vi er udsat for.

Demokratiet har den fordel, at den samler folkets samlede intelligens.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Friheden og ansvaret

i Topnyheder af

For at forstå vores store tilfredshed med at dronningen nu er kommet på banen, og skælder os ud, skal vi måske se udviklingen i et platonisk lys.

Her er den platoniske forklaring på vores nyfundne tilfredshed med den “stærke” stat.

Den “naturlige” udvikling af en stat er sådan her; kongedømme, aristokrati, demokrati, tyranni, kongedømme, aristokrati, demokrati.

Det er altså en cirkelbevægelse som fortsætter i det uendelige.

Derfor har man skabt en stat, hvor man forsøger at inkorporere alle tre styreformer i en. Vi har altså derfor både et kongedømme (dronningen), aristokrati (overhuset) og demokrati, underhuset.

I Danmark er vi ekstra demokratiske, så vi har fjernet overhuset. Det var partiet Venstre der fik fjernet aristokratiets magt for hundrede år siden, og skabt en folkestat; folkeskole, folketing, folkehøjskole.

PROBLEMET ved demokratiet er imidlertid, at for megen frihed giver en opløsning af de konservative dele af staten. Det vil altså sige kongedelen.

Vi er med 68´erne kommet fra langt væk fra balancen imellem kongehuset på den ene side, og demokratiet på den anden side.

Det har skabt en moralsk korruption som åbne grænser, familiens opløsning og så videre.

Altsammen ting som ødelægger landet.

PROBLEMET ved dette, ud over at det giver en del skader på landet og de individuelle familier og mennesker er, at hvis vi ikke får oprettet balancen igen, så kommer TYRANNEN og vælter staten.

Den stærke mand.

Problemet er, i et platonisk lys, at vi bliver så trætte af al den moralske korruption, at vi vælger den stærke mand for at rydde op.

Her er problemet imidlertid, at det vi mister i denne proces er demokratiet.

Så kommer Hitler eller Stalin og bestemmer over os allesammen, og vi mister vores egen autonomi.

Det er reelt derfor, at Østergaard og de moderne kommunister er så sindssygt farlige, deres manglede ansvar overfor samfundet skaber en situation, hvor tyrannen dukker op, og har gode vilkår for at gro.

Kig bare til Sverige, hvor nazismen har alt for gode vilkår at gro i.

Er det virkelig det vi vil i Danmark?

Indtil videre har Østergaard og hans kumpaner ikke taget ansvar for deres nedbrud af moralen, men forsøgt at bekæmpe tyrannen.

PROBLEMET er, at både Østergaard og tyranniet er to dele af det samme problem.

Hvis vi ikke BÅDE får bekæmpet Østergaard og hans nedbrud af den offentlige moral, OG forhindret tyranniet i at brede sig, så falder staten på en eller anden måde.

De to kamphaner ødelægger alt det indimellem dem.

Det er præcis her, at kongedømmet, altså vores majestæt dronning Margrethe har en ekstrem væsentlig funktion.

For at hele samfundet skal bevares i den nuværende form, og vi ikke overgår til tyranniet, så SKAL hun, undskyld de stærke ord, sætte nogle grænser for os.

Hun SKAL vise mod og handlekraft, på sin egen elegante facon.

Det samme gælder faktisk fr. Mette Frederiksen. Hendes handlekraft er VIRKELIG en god ting for den demokratiske republik.

Den viser, at der indenfor statens og samfundets rammer er handlekraft til at stoppe problemer.

Med andre ord, balancen imellem frihed og ansvar bevares.

G-d og g-derne bevare Danmark.

Ret og retfærdighed

i Topnyheder af

Der er blevet skrevet en hel del om Coronavirussen. Det er som om, at vi forsøger at forstå hvad det egentlig er, som vi har gang i, ikke så meget lægefagligt, der er det min fornemmelse, at det går fint, men mere menneskeligt.

Hvad er der som sker med os, når vi accepterer statens hårdnhændede indgriben i vores hverdag, ja ligefrem hilser den velkommen.

Der er en del brok, men i bund og grund, er vi tilfredse med, at både dronningen og den nye dronning fr. Mette Frederiksen tager bukserne på, på en god måde, og belærer os om hvad vi skal i gang med.

Der er en barnlig, i positiv forstand, efterfølgen af, hvad monarkerne mener.

Det siger jeg igen ikke for at sige noget negativt overfor hverken statsministeren, eller overfor hendes majestæt dronningen. Det er for at forstå os selv, hvad er det som er så dejligt ved en de facto indførelse af monarkiet igen?

Altså et system hvor vi skal følge den retfærdige handlen af vores ledere?

Det er fordi, vi er så uendelig trætte af friheden. Jeg ved godt, at det lyder skørt at det kommer fra en liberal filosof som mig.

Men al den frihed, som for 68´erne har betydet fri indvandring, åbne grænser, fri kriminalitet for mange migranter.

Al den frihed er vi trætte af, vi er trætte af den ind til benet.

Det er i det lys, at vi skal se monarkiets genindførelse igen som en befrielse.

Læg mærke til, at der ingen, ud over Østergaard, som brokker sig over, at grænserne bliver lukket, tværtimod vil vi have dem helt lukket. Specielt da det gik op for os, at monarken alligevel ikke havde lukket for migranter, hvilket da i øvrigt heller ikke giver nogen mening.

Men vi ELSKER at konservatismen, de lukkede grænser, statens styrke og at alle de andre traditionelle dyder bliver opretholdt med hård hånd.

Ja, familierne har fået et comeback, for det er alt andet lige federe at sidde far, mor og børn derhjemme fremfor at være fri fra ægteskabets snærende bånd.

Det er virkeligheden, og det er helt ok.

For hvis vi ikke standser liberalismens negative amokløb, så får vi nok noget som er en hel del værre.

Just saying.

Så derfor tror jeg, at fr. Mette Frederiksen måske skal tage ved lære af monarken, og styre os igennem med intelligens, overblik, men først og fremmest, med ret og retfærdighed.

G-d og g-derne bevare Danmark, og tak til hendes majestæt dronningen.

Go to Top