Nyheder/analyse

  • Dansk kultur

    af Danmark er, på godt og ondt, blevet en del af Mellemøstens politiske spil. Det kommer sig af den simple årsag, at to generationer af politikere så det som en kanon god ide, at importere bølge efter bølge af folk fra Mellemøsten. Tyrkere, Somaliere, Irakere, Iranere, Libansere, Egyptere osv.  Af en… Læs videre

Er socialister gode?

i Topnyheder af

Der er megen snak om, at de venstreorienterede er blevet de onde, og de højreorienterede er blevet de gode. 

Men er der rent faktisk hold i denne påstand? Jeg mener, godhedens apostel med karma i den ene hånd og klima i den anden hånd. Er det ikke i virkeligheden GODE mennesker. 

For at analysere lidt nærmere på påstanden og prøve at forstå hvorvidt de venstreorienterede i dag er de onde, så kan det måske give mening, at gå til de venstreorienteredes EGEN defintion på godt og ondt, og se hvad man får ud af det. 

Den mest centrale filosof/præst som kan kaldes venstreorienteret er den franske mystiker/præst/socialist Eliphas Levi, som startede den socialistiske revolution i Frankrig, og som siden ikke er overgået filosofisk indenfor det socialistiske intellektuelle miljø. Lad os høre hvad han mener er godt og ondt. Det er lidt langhåret, men jeg håber du kan følge med, jeg skal nok trække konklusionerne frem efter citatet.

The perfect initiate, … he reads the truth in the light; he senses an impression which makes known the whole man; his glance penetrates the heart, though he feigns ignorance to disarm the fear or hathred of the wicked whom he knows too well.

A man of bad conscience thinks always that he has been accused or suspected; he applies it in toto in himself, and cries loudly that he is transduced. Ever suspicious, but as curious as he is apprehensive, in the presence of the the Magus he is like Satan of the parables, or like those scribes that questioned tempting. Ever stubborn and ever feeble, what he fears above all is the recognition that he is wrong. The past disquiets him, the future alarms him; he seeks to compound with himself and to believe that he is a good and well/disposed man. His life is a perpetual struggle between amiable aspirations and evil habits; he thinks himself a philosopher after the manner of Aristippus or Horace when accepting all the corruption of his time as a necessity he must suffer; he distracts himself with some philosophical pastime and assumes the protecting smile of Mecaenas, to persuade himself that he is not simply a battener on famine like Verres or a parasite on Trimalcon. Such men are always mercenaries, even in their good work. 

Set i lyset af, at det mest presente moralske problem i Danmark er masseepidemien af voldtægter og en stærkt stigende islamistisk indflydelse på snart sagt hele den socialistiske sfære, hvordan forholder socialisterne sig så til det?

Gør de ligesom deres egen definition på godhed op med problemerne og ser problemerne som de er?

Er det socialisterne som anråber masserne for at sprænge de bånd som overstaten har presset ned over de svage? 

Nej, socialisterne snakker om vind og vejr. De nægter at anerkende problemerne, og slår hårdt ned på de få reelle sandhedssøgere som er i samfundet, om de er socialister selv eller ej. 

De er til fals for meninger som giver indflydelse og lader være med personligt at tage stilling til samfundets reelle udfordringer. 

Med andre ord, i lyset af en egentlig socialistisk forståelse af moral, er socialisterne gået hen og blevet korrumperet af magten, og er selv blevet de onde. De 200 år der er gået imellem Levi har skrevet ovenstående citat og nu, har skabt en forarmning af den socialistiske ide og tanke, så slemt, at socialisterne i dag er blevet det nye forkvaklede aristokrati, som hader sandhedssøgere og oplysere. 

De forfølger som Satan dem som siger fra og forsøger at se verden ud fra et reelt moralsk perspektiv, og har dermed reelt mistet retten til at betragte sig selv som de gode. 

De er blevet de onde, men har, for mig at se, en mulighed for at finde det gode i dem selv igen. Hvis de følger deres eget moralsk kodeks. 

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Ret og retfærdighed

i Topnyheder af

Det er med lidt bekymring, at jeg kan se, at det danske politi bliver bløde i knæerne, når det gælder migration, islam og repatriering. 

Lad mig prøve at forklare hvad det er Danmark står overfor mht. Ret og retfærdighed. 

Meningen med loven er ikke at undertrykke debatten, eller skabe nogle rammer, hvor islamister og andet skidtfolk har det godt. 

Meningen med loven er, at beskytte de svage. 

Hvem er de svage? Det er de personer som ikke er beskyttet af retsstaten i områder hvor islamister og kriminelle bandemedlemmer forsøger at få magten. 

For den gamle mand eller den unge kvinde kan ikke forsvare sig imod gadens parlament og bandernes magt. 

Det kan kun politiet, og det er, reelt, politiets opgave; at forsvare de svage. 

Det er som om venstrefløjen ikke helt har fattet, at den vigtigste sociale beskyttelsesmekanisme vi har er loven, ideelt set. 

Når først politiet mister denne grundlæggende ide, så forvandler politiet sig fra at være et retsstatsinstrument til at blive et undertrykkelsesinstrument. 

At være et undertrykkelses instrument var ikke det som politi aspiranterne meldte sig ind i politiet for at være en del af, det er ikke det som er værdigt for en menig politibetjent eller nogen andre forsåvidt. 

Målet er ret og retfærdighed, og ret og retfærdighed er at beskytte de svage i et lovmæssigt perspektiv. 

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Magtens korruption

i Topnyheder af

Det er et meget stort demokratisk problem, at Socialdemokratiet har ansat en tidligere autonom i form af Pernille Rosenkrantz-Theil som børne og ungeminister. 

Hvad i alverden er det hun har tænkt sig at give til de unge?

Lidt om hendes revolutionære fortid, som fortrop i antifa demonstrationer. Skal hun have de unge til at råbe op omkring Israel og hvor dejlig islams fortropper er?

Ja, hvad har hun egentlig tænkt sig at bruge sin ministerposition til?

Det synes jeg vi mangler svar på. 

Jeg mener, pressen havde meget travlt med at vi her på højrefløjen skulle tage afstand fra Rasmus Paludan, fordi han har nogle shady forbindelser. 

Det gjorde vi så rent faktisk, og kritiserede de dele af hans politik som ikke holdt sig inden på den humane banehalvdel. 

Det vil sige, at venstrefløjen afkrævede højrefløjen en moralsk stillingtagen til vores yderfløj. 

Fair nok, det gør vi gerne og jeg skal som den første beklage, hvis der er nazistiske tendensers indenfor højrefløjen. Det holder bare ikke. 

På den anden side, så er der en mystisk tavst på venstrefløjen omkring Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvorfor er det lige, at venstrefløjen ikke tager afstand fra Theils voldelige fortid?

Hvorfor skal vi på højrefløjen stilles til ansvar for vores MULIGE problemer, når venstrefløjen så kan sejle direkte ind i regeringsmagten, og så, uden problemer, placere en yderliggående tidligere aktivist som minister. 

Hvor er proportionerne?

Hermed vil jeg, ligesom venstrefløjen gjorde under valgkampen, KRÆVE at venstrefløjen og medierne generelt tager afstand fra Theils voldelige fortid. Ja, forsøger at grave i den, prøver at finde ud af hvor den kommer fra. Ja, jeg har faktisk en god ide, hvad med at interviewe hendes bror, for at få ham til offentligt at tage afstand fra Theil, svine hende til. 

Man kan også begynde at stille spørgsmålstegn ved hendes mentale tilstand osv. 

Nå nej, for hun er jo venstreorienteret, og for venstreorienterede er der  HELT andre standarder en højreorienterede. 

De dobbelte standarder og hykleriet er vist til at se for enhver. 

G-d og g-derne bevare Danmark, for det bliver ikke de danske medier, som ikke engang kan SE deres egen moralske korruption. 

Politiet og islamisk stat

i Topnyheder af

Det er med stor uro og sorg, at jeg nu ser politiet argumentere for, at patriere islamisk stats børn. 

Jeg forstår på tidligere leder af PET hr. Bonnichsen, at man nu vil kæmpe for at disse børn skal til Danmark. 

Det er trist af flere årsager. 

1. Det er alligevel utrolig, at PET ikke kan se, at de bliver manipuleret med. Det er selvfølgelig trist med de børn som har det skidt. Men for de globalister og kulturradikale som har søsat projekt patriering handler det ikke om børnene, børnene er bare en undskyldning for at få sat hele processen med patriering af islamisk stat krigere til Danmark igang igen. Det er lidt det samme som ulandshjælp, her ser du alle de fattige børn, for at skabe sympati. Sandheden er jo, at disse børn har mødre og specielt fædre som har myrdet uskyldige mennesker, har holdt sexslaver og hvad ved jeg. De globalister som står bag kampagnen i forhold til islamisk stat børnene ved jo godt, at islamisk stat er det største problemer for dem. De repræsenterer alt det vi danskere afskyr ved hele det her migrationscirkus globalisterne har sat i gang. Så de går efter toppen. 

2. Det er også trist, at PET ikke kan se, at de med støtten til islamisk stat børnene spiller med på en politisk agenda som har til formål at ødelægge paradigmeskiftet. Jeg vil lige huske politiet på, at paradigmeskiftet faktisk stadig officielt er i kraft. Det betyder i praksis, at når PET argumenterer for, at islamisk stat børn skal tilbage til Danmark, så går de direkte imod regeringens politik. Det kan politiet ikke holde til. Hvis det fortsætter, så vil der rulle hoveder. Fr. Mette Frederiksen har med vilje oprettet et stærkt statsministerie med det formål at holde bureaukratiet i skak hvis det går i excess. Det må man sige, at støttet til islamisk stat børnene er, det er en direkte torpedo imod regeringens officielle politik. Den går altså ikke, hvis man vil fortsætte med at have regeringens opbakning. Hvis man først mister regeringens opbakning, så falder bevillingerne osv. 

Så mit bedste råd er; forsøg at gennemskue det politiske spil, vær realistisk med det handlerum som politikerne giver, og for alt i verden; hold jeg væk fra de islamisk stat børn, det er politisk selvmord. 

Jeg har personligt argumenteret for, at politiet skal have flere ressourcer, og det vil jeg fortsætte med. Men hvis man ikke stopper med støtten til landets fjender, så kommer der til at rulle hoveder. 

Repatrieringen skal fortsætte som den gør nu, men med større fokus på islamisk stat i Danmark, og lignende organisationer. Det er essensen af paradigmeskiftet. 

G-d og G-derne bevare Danmark. 

Ny chef for de borgerlige?

i Topnyheder af

Der skal vælges en ny chef for Venstre, og dermed også en ny chef for Danmark, hvis den borgerlige lejr kommer til magten igen. 

Lad mig hermed komme med mit indspark til det. 

For det første; det handler om integritet. Den fejl vi gjorde med Løkke var, at vi satsede på kompetence, men mistede integriteten. 

I sidste ende, havde Løkke bare ikke den dybde i sine etiske forestillinger og indstillinger, at han holdt. Da han for alvor skulle til at redde Danmark stod han af, og ved sidste valg så vi for alvor hvor gennemkorrumperet manden er. Han ville gøre ALT for at blive siddende på taburetten. 

Det kan vi konservative bare ikke leve med, etik og moral er nu engang grundlaget under konservativ politik. 

Derfor skal den næste leder være en man kan stole på. 

Den næste reflektion som måske kan bruges, er en egenskab jeg holder meget af ved hr. Bertel Haarder. Haarder har denne evne til at være human og stærk på en gang. 

Være en blød mand når det gælder højskolesang og kultur, og samtidig en stærk mand, når det gælder forsvaret for Danmark. 

Denne balance imellem det humane og det konservative er vigtigt, tror jeg, for at kunne række ud imellem de modsætninger som er indenfor det borgerlige lejr. 

Til sidst er mit forslag; Søren Gade. Han er officer, altså en vi virkelig kan identificere os med indenfor den konservative lejr, og samtidig en god højskolemand. 

Jeg ved ikke om han er i spil endnu, men jeg synes han har de egenskaber en chef for den borgerlige lejr skal have; integritet, politisk spændvidde og en stor, stor dygtighed.

En chef for Venstre er jo ikke bare en chef for Venstre, men en chef for hele den borgelige blok, helt fra Stram Kurs og så ud til Kristendemokraterne. 

En chef skal kunne forstå og snakke med alle partierne. 

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Det danske folk?

i Topnyheder af

Nu vil hr. Lars Løkke Rasmussen gerne fortsætte som statsministerkandidat for højrefløjen. Ok, jeg troede lige han arbejdede på en S regering. Hvordan skal vi så forholde os til det her på højrefløjen?

For det første, så synes jeg, at man skal forholde sig til det simple forhold, at han ikke er til at stole på. 

Han skifter alliancer som han skifter underbukser. Det vil reelt sige, at han den ene dag er din ven, den anden dag er en andens ven. 

Det er den moralske korruption, som politik desværre skaber i mennesker. Hvis ikke man har en stærk karakter, vil alle de kompromisser man hele tiden indgår i sidste ende gøre en til en stor kompromismaskine.

Hvis man ikke holder fast i nogle klare idealer, og lader være med at svigte sine venner, så kommer man til at flakke. Det er sandheden.

Det her med at kunne indgå kompromisser er ikke en dårlig ting, men der er en bagside af denne evne som bliver principløshed.

Yderligere må man være ærlig og se på hvad problemerne er. Man kan sige meget om Paludan, men en pointe havde han, som var og er sand. Vi står overfor et folkemord på danskerne. 

Det kan være det er svært at erkende, at det er til at grine over, og folk ikke tror på det. Ligesom de ikke troede på Glistrup da han sagde, at muslimerne er kommer her for at slå os ihjel. Eller da jeg advarede imod islamismen og voldtægtsbølgerne. 

Bare fordi det er svært at forestille sig, så er det desværre stadig en overhængende sandsynlighed. 

Det kan man let forvisse sig om, hvis man kigger på de demografiske statistikker. Om to generationer vil de etniske danskere være mindretal i Danmark. Måske før. 

Det er den klare sandhed man kan se ud af statistikken. 

Det er bare sådan det er. 

Når man kigger på de mennesker som stille og rolig er ved at afløse danskerne i Danmark. Er det så venlige venligboere, eller er det krigeriske folk?

Det er det sidste. 

Det vil sige, at om to generationer lever vi under kalifat, sharia, kvindeundertrykkelse, bøssehad og imamernes herredømme. 

Det er sådan det er. 

Demografi er skæbne, hvis man ikke forholder sig oplyst til verden. 

Det er i dette lys, at Lars Løkke Rasmussen ikke dur som statsministerkandidat. Han har ikke erkendt de problemer vi står overfor, og han vil, vigtigst af alt, ikke gøre noget ved det. 

Jeg siger ikke, at vi skal gøre noget inhumant, men vi skal i det mindste erkende problemet, og så forholde os til det. 

Det mest åbenlyse at foretage sig, er at reducere antallet af migranter der kommer til landet, og forøge antallet af migranter der rejser ud af landet. 

Det er en diskussion som vi har haft hele tiden, og vi var tæt på at komme i mål med. 

Problemet var bare, at Løkke ikke ville tage de livtag med islamisme og kriminelle migranter, som skulle til. 

Han ville hellere Marrakech og myrderi på unge danskere. 

Lad være med at misforstå mig, jeg er ikke ude på at foretage noget inhumant. Jeg forsøger at forhindre noget inhumant, nemlig folkemordet på danskerne som ligger indenfor de næste tyve års tid. 

Det er bare lige så vi forholder os til kendsgerningerne. 

Hvis man ikke stoler på min dømmekraft, så kig selv på statistikkerne. 

Min løsning har været, at vi repatrierer islamister og kriminelle migranter. 

Det såkaldte paradigmeskift. 

Det har venstrefløjen så taget til sig, i en eller anden form. 

Men hvad nu hvis de ikke kommer i mål med paradigmeskiftet, men falder for de falske humanister på venstrefløjen som af en eller anden grund ser det som en fantastisk ting med folkemordet på danskerne. 

Der mener jeg, at vi har en forpligtelse overfor det danske folk, således at det overlever. 

Det er altså den egentlige opgave for enhver person med magt her i landet, bare lige så i husker det. 

Ellers er der ikke mere Danmark indenfor et par generationer, og det danske folk vil uddø.

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Kritik

i Topnyheder af

Det er svært det her med moral. For hvad skal man egentlig basere sin forståelse af hvad der er rigtig og forkert på?

Hvis man baserer sine ideer på et falsk grundlag, så bliver ens moralske domme også forkerte. 

Nu mener, fr. Pernille Rosenkrantz-Theil, at jeg ikke nødvendigvis baserer mine ideer på et tilstrækkelig moralsk grundlag, det er vel det hun mener med, at hun ser det opportunt, at jeg skal sættes under redaktøransvar. 

Altså det er en form for løftet pegefinger overfor mine moralske valg. 

Det er ok, hvis det kom fra en person som havde vist stærk moralsk dømmekraft igennem tiden. Havde hr. Preben Wilhjelm (tidligere formand for VS) for eksempel stillet samme krav, så ville jeg bestemt have forholdt mig meget selvkritisk til kravet. For det er meget muligt, at jeg ikke er enig med ham i alt, men jeg respekterer virkelig hans integritet. 

Han har altid forholdt sig til etik og moral i sin tid. Han gjorde, ene mand, venstrefløjen demokratisk i en tid hvor alle andre trak den anden vej. 

Det respekterer jeg virkelig. 

Lad os så kigge lidt på fr. Rosenkrantz-Theil, hvordan har hun opført sig etisk?

Ministeren har i sin ungdom været en del af det autonome miljø. Det vil sige et meget radikaliseret miljø, som ofte tyr til udemokratiske metoder. Ja, Theil har selv været med til at overfalde statsministeren og en del andre ting. 

Er det en respektfuld og moralsk politisk løbebane?

Har Theil udvist en stor forståelse for de dybere lag af samfundet? 

Har hun stået, i modvind og valgt rigtigt?

Angrer hun?

Da hr. Vilhjelm blev kritiseret for sine handlinger under 68 reflekterede han virkelig over dem, og forsvarede sig, det blev hørt af os andre, også os på højrefløjen. Vi er også mennesker, og indrømmer hvis vi har lavet fejl. 

Jeg lavede for eksempel en kæmpe fejl i forbindelse med Breivik attentatet. Det vil jeg gerne indrømme, den fejl har jeg taget på mig, og forsøgt lige siden at rette op på. 

Det var ikke intentionelt på nogen måde, men jeg har også et ansvar for den måde mine ord opfattes på.

Har Theil sagt undskyld for den udemokratiske opførsel hun har udvist i sin ungdom?

Ikke noget jeg har hørt. 

Og nu tillader hun sig at kritisere mig?

Altså en person som ikke har gjort op med sin voldelige fortid kritiserer og vil sætte under administration folk som har været en lang politisk udvikling igennem, har angret, og altid forholdt sig moralsk og etisk til sin egen udvikling og holdning. 

Den går bare ikke, det er simpelthen ikke ordentligt, rimeligt eller på nogen måde indenfor rammen af etisk diskussion. 

Måske skulle Theil begynde at forholde sig lidt til sine egen fortid, inden hun begynder at skyde på andre?

For som Sokrates sagde; jeg er det klogeste menneske i verden, for jeg ved, at jeg ikke ved noget. 

Lidt ydmyghed ville måske være på sin plads, og så en alliance med nogle intellektuelle som er en kende mere tunge end hende selv, ville også være på sin plads. 

Hr. Vilhjelm ville for eksempel være en ide, ham kan man respektere.

En forvokset autonom, som ikke engang har reflekteret over sin egen voldelige fortid, det er ikke noget man, etisk, kan respektere. 

En minister skal være en man kan respektere, og selv hvis man kan respektere dem, så skal de være varsomme med deres kritik af folk som er åbenlyst reflekterede selv. 

Hvis man så kritiserer andre, så skal man i det mindste gøre sig selv den tjeneste, at svare på gendrivelsen af kritikken, jeg venter.

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Venstrefløjens moralske habitus

i Topnyheder af

Efter den her beskyldning fra fr. Pernille Rosenkrantz-Theil ang. moralsk anløbenhed, har jeg filosoferet lidt videre over venstrefløjen og deres moralske integritet. 

Har venstrefløjen nogen moralsk platform at stå på, er de virkelig så gode, at de kan tillade sig at pege fingre og ville begrænse andres ytringsfrihed?

Lad os kigge lidt på det. Den nuværende diskurs, som venstrefløjen kæmper indædt for, altså at repatriere islamisk stat krigere og deres børn TIL Danmark, står i direkte kontrast til højrefløjens kamp for at repatriere samme typer UD af Danmark. 

På højrefløjen mener vi at mordere, voldtægtsforbrydere, sexsadister som kæmper for et muslimsk kalifat ikke skal være i Danmark. Det omvendte kæmper venstrefløjen for. De vil meget gerne have dem til Danmark. 

I den forbindelse tager venstrefløjen så den jødiske Holocaust til indtægt for deres kampagner. De sammenligner islamisk stat krigerne med jøder, som forfølges af nazister. 

Nu skal jeg være den første til at indrømme, at der faktisk er nazister på højrefløjen. Jeg har fornøjelsen af at blive angrebet af dem retorisk fra tid til anden, da de helt åbenlyst hylder Hitler, og mener at jeg, samt resten af det jødiske folk er skyld i multikulturalismen, som de mener er en form for forfølgelse af deres folkelighed, eller hvad det er de kalder det. 

Det er forkasteligt, og det tager jeg selvfølgelig dyb, dyb afstand fra. Ja jeg gør hvad jeg kan for at bekæmpe skidtet. 

Når det så er sagt, så mener jeg, at jeg har ret med hensyn til islamismen. Den ødelæggende og destruktive ideologi, som ALLE er enige om er forkastelig, selv de ledende muslimske lande, den tillader jeg mig at bekæmpe. 

Det er et klart moralsk valg. Jeg mener, at jeg kæmper for et åbent, demokratisk samfund i opposition til en dødsforagtelig og inhuman ideologi; islamismen. 

Sådan er krig, man må tage et valg. Men når man tager et valg, skal det var humant og oplyst. 

Venstrefløjen vælger døden, voldtægten, inhumanismen og de antidemokratiske strømninger i samfundet. De vælger, at udsætte de svages børn for denne svøbe af samfundet. For islamisterne bor ikke i Hellerup eller Hasseris, de bor i Brøndby og i Albertslund. 

Så forsåvidt mener jeg at Red Barnet og alle de her pseudo humanistiske organisationer er på den forkerte side af de moralske plankeværk. De er de onde. 

Når man ser sådan på det, så kan man altså ikke tage Holocaust til indtægt for sine handlinger, og se islamisterne som vor tids jøder. 

Vor tids jøder er vor tids jøder. For de første islamisterne vil myrde, som de gjorde ved angrebet af Krudttønden, er jøder. 

G-d og g-derne bevare Danmark. 

Blogs II

i Topnyheder af

Jeg tror på den demokratiske debat, forstået på den måde, at den rationelle, oplyste debat er grundlaget under den demokratiske udvikling. 

Hvis ikke vi formår, at skabe rammerne omkring en oplyst debat, altså lader være med at regulere debatten, så kan de meningsdannere som gerne vil udfordre status quo ikke få albue og handlerum. 

Som Sokrates sagde; jeg er det klogeste menneske, fordi jeg ved, at jeg ikke ved noget. 

Når man er magthaver, er det ofte fristende at bruge samfundets magtinstrumenter til at undertrykke de meninger, man ikke bryder sig om. 

Ofte er der meninger som absolut ingen oplysningsmæssig kvalitet har, som fylder utrolig meget i debatten. 

Kværulanter, som bare bruger ytringsfriheden til at høre deres egen stemme, og udnytte muligheden for at hælde deres galde ned i hovedet på hvem der måtte komme forbi. 

Der findes også politisk betændte ideologier, som ikke vil demokratiet. 

Men indimellem, så findes der faktisk også ægte oplysningsmennesker, som forsøger at stille samfundets tabuer under et rationelt lys. Forsøger at finde ud af, hvorvidt et dogme i samfundet er moralsk rigtig eller forkert. 

Tag diskussionen af eksplosionen i voldtægterne her i Danmark og Sverige. Det er en diskussion, som samfundet helst ikke vil have til at fylde alt for meget. Problemet ved denne diskussion, er, at den stiller spørgsmålstegn ved fornuften i, at nogle politikere og embedsmænd har indført et multikulturelt samfund i Danmark uden at spørge danskerne. 

Altså udemokratiske processer i staten har ført til voldtægtsbølger i samfundet udført af migranter. Det er en dokumenteret sandhed. 

Denne diskussion; at forholde sig til de dystre og inhumane konsekvenser af en udemokratisk process i samfundet er selvfølgelig utrolig smertelig. Men det er unge kvinder, typisk unge kvinder fra fattige kår, som bliver ramt af denne politik. Så hvis vi ikke formår at skabe en samtale omkring denne diskussion, så vil voldtægterne fortsætte. 

Her har man som oplysningsmenneske selvfølgelig en pligt til at påtale problemet, og forsøge at skabe nogle løsninger. 

Hvis man ikke gør det, så falder staten og det betyder, at pigerne bliver ved med at blive voldtaget. 

Præcis som det skete i Køln for nogle år siden. 

Set ud fra et ligestillingsperspektiv, så kan jeg ikke se andet, end at denne diskussion er ufattelige vigtig. Men også menneskeligt er vi her ude i en diskussion som SKAL tages. 

Min oplevelse er da også, at hvis vi formår at tage diskussionen på et seriøst grundlag, så kan vi også flytte systemet og staten. 

Det er konsekvensen af den rationelle debat. 

En debat som udelukkende har kørt på blogs. 

Jeg synes jo, at de offentlige medier, som ret beset, bliver betalt af offentlige midler for at sørge for, at disse debatter bliver taget, uden at censurere og så videre, skal tage deres oplysningspligt seriøst, ellers kan jeg ikke se, hvad vi skal med dem. Så bliver de et problem og ikke en løsning. 

Derfor opfordrer jeg fr. Rosenkrantz-Theil til at række ud til bloggerne og skabe en proces, således at vi kan skabe et mere oplyst og demokratisk samfund, få stoppet de voldtægter af unge piger af alle mulige slags, og få diskuteret offentlige hvad vi skal gøre. 

G-d og g-derne bevare Danmark.

Medieetik

i Topnyheder af

Der har været en del diskussion af fr. Rosenkrantz-Theils udmelding; at blogs skal til at stå til ansvar overfor det de skriver. Hun melder så ud, at det skal handle om redaktøransvarligheds loven. Ok, denne lov har absolut intet med de etiske udfordringer man har som blogger, men har primært med ansvarlighed overfor kilder at gøre, som jeg forstår på en anden meningsdanner. 

Vi har jo allerede haft en lang diskussion af medier her i Danmark Det har primært handlet om bloggernes kritik af de etablerede medier, det vil sige primært public service. Statslige institutioner, som efter vores mening ikke opfører sig etisk, set ud fra et oplysningsperspektiv og et demokratisk perspektiv. 

Public service opfører sig som et politisk parti, forstået på den måde, at public service har en agenda, som specielt DR så forøger at fremme i samfundet. 

Da denne agenda primært kolporteres af RV, som i praksis er et mindre isoleret parti rent politisk, så har vi altså at gøre med offentlige medier, som er ekstreme i deres holdninger, ikke bare lidt ekstreme, men ekstremt ekstreme. Lad os gentage nogle af deres holdninger:

– Ingen skelnen imellem islamister og sekulære muslimer

– Præsentation af burka i programmer som SKAM

– Racistisk casting i deres mange ungdomsprogrammer

– Dækken over migranters kriminelle adfærd til stor skade for specielt fattige og ressourcesvage danskere

Disse holdninger finder ingen opbakning i den danske befolkning, men afskys af de fleste danskere, med god grund. 

En ting er så; hvis public service kolporterer disse holdninger, og så samtidig arbejder for at alle danskere med holdninger de ikke nødvendigvis er enige i kommer til orde, så ville de stadig arbejde for demokratiet, på trods af, at public service har nogle ekstremistiske holdninger. 

Men her er holdningen desværre, at ideer og perspektiver DR ikke er enige i skal holdes ude af Public service. 

Det så man tydeligt med dækningen af Rasmus Paludan (det her ikke en støtte til hans holdninger, men et eksempel). Rasmus Paludan måtte ikke komme til orde, kun fordi Paludan fandt en anden medieplatform lykkedes det for ham at komme frem. 

Således arbejder public service med censur som et helt legitimt princip for deres udgivelsespolitik. 

Lad os rekapitulere. For det første har DR en grundholdning som er ekstremistisk i sin essens og politiske placering. For det andet arbejder DR med censur som et legitimt instrument. 

Det er etiske problemer. 

Derfor mener jeg, at vi bestemt skal diskutere etik. Det gælder også for os bloggere. 

Men hvis man ikke kan se hvor problemerne reelt ligger, så er man ikke værdig til at indgå reelt i diskussionen, så bliver man en del af problemet. 

G-d og g-derne bevare Danmark.

Go to Top